Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kỷ Yếu Khóa An Cư Kỳ 17

06/07/201618:27(Xem: 6706)
Kỷ Yếu Khóa An Cư Kỳ 17

Kỷ Yếu Khóa An Cư Kiết Đông Kỳ 17 tại Úc Châu_for web-1pdf-icon
Kỷ Yếu Khóa An Cư Kiết Đông Kỳ 17 tại Úc Châu_for web


***

Mục Lục Kỷ Yếu An Cư kỳ 17

 

  1. 1.    Lời ngỏ. Ban Biên Tập
  2. 2.    Diễn Văn Khai Mạc Khóa An Cư kỳ 17. TT Thích Tâm Phương
  3. 3.    Hình ảnh Chư Tôn Đức Tăng Ni
  4. 4.    Hình ảnh quý Phật tử tùng hạ
  5. 5.    Bài kệ của Bồ Tát Di Lặc. HT Thích Huyền Tôn
  6. 6.    Tuyết điểm đầu non. HT Thích Bảo Lạc
  7. 7.    Hai hình ảnh một chuyến đi (thơ). HT Thích Tín Nghĩa
  8. 8.    Con đường đi đến giải thoát sanh tử. HT Thích Như Điển
  9. 9.    Thực hành Bồ Tát Hạnh. HT Thích Trường Sanh

10.Thơm danh Quảng Đức (thơ). HT Thích Giác Lượng

11.Còn mãi ánh trăng. HT Thích Minh Hiếu

12.Tăng trưởng lòng từ bi. TT Thích Nguyên Trực

13.Tri ân Đức Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn. TT Thích Tâm Phương

14.Ngắm Trăng Lăng Già. TT Thích Nguyên Tạng

15.Sức mạnh của Tăng Già. ĐĐ Thích Phổ Huân

16.Nghịch duyên trui rèn. ĐĐ Thích Viên Thành

17.Năm phương pháp diệt trừ phiền giận. ĐĐ Thích Đạo Nguyên

18.An Cư, mùa nạp năng lượng nhiều phước đức. Thích Thị Kỉnh

19.Kiết Đông vắng Thầy (thơ). Nguyệt Tử Khách

20.Kiết Hạ An Cư. NS Thích Nữ Tâm Lạc

21.Hoài Niệm An Cư. Thích Nữ Viên Thông

22.Lòng Từ Bi. SC Thích Nữ Huệ Nhẫn

23.Dấu ấn Thiền (thơ). Sông Thu

24.Cảm niệm Mùa An Cư tại Úc. Thích Đăng Nghĩa

25.Nhẫn để thảnh thơi. SC Thích Nữ Nhuận Hoa

26.Mưa nắng vô thường... Thích Nữ Giác Anh

27.Quảng Đức An Cư Kiết Đông kỳ 17 (thơ). Lão Cư Sĩ Viên Huệ

28.Tri ân HT Huyền Tôn . Cư Sĩ Tâm Huệ

29.Quảng Đức đuốc tỏa từ bi (thơ) . Cư Sĩ Quảng Pháp Ngộ

30.Tùy duyên (thơ) . Thích Nữ Tường Vân

31.Chúc Thượng thọ HT Tăng Giáo Trưởng (thơ). Cư Sĩ Chiêu Anh

32.Đọc Kinh (thơ). Thanh Phi

33.Hồi Tưởng (thơ). Thanh Hạnh

34.Còn mãi một vì sao (thơ). SC Thích Nữ Chúc Học

35.Phước (thơ). Thích Nữ Thu Liên

36.Bài học từ sự thất bại (thơ). Cỏ Thơm

37.Chánh Niệm. SC Thích Nữ Thảo Liên

38.Nhớ Ôn. Diệu Hòa

39.Phật Giáo Là Gì ? Thích Chơn Đạt

40.Luyện Tâm. Thích Chúc Xuân

41.Đạo Chẳng Biên Bờ (thơ). HT Thích Hạnh Niệm

42.Cảm niệm tri ân & cảm tạ. NS Thích Nữ Thể Viên

43.Niệm Ân Tam Bảo. TT Thích Tâm Phương

44.An Cư còn mãi (thơ). Thích Nữ Như Tuyết

45.Một bình nước nóng & hai lát gừng. Tuệ Đăng

46.Quảng Đức Giữ Vững Niềm Tin (thơ) . Cư Sĩ Vũ Mạnh Hùng

47.Cảm niệm tri ân. Tâm Huệ

48.An Cư còn mãi (thơ). Thích Nữ An Hiếu

49.Nổi buồn và niềm vui. Diệu Tuyết

50.Thượng Sỹ Hành Trạng (thơ). Đồng Thanh

51.Năng lượng của tinh tấn. Thích Đăng Từ

52.Ánh Trăng Thanh (thơ). Lệ Ánh Nguyệt Thanh

53.Hò vui Trường Hạ. Thích Nữ Nguyên Khai

54. Về sớm An Cư (thơ). HT Thích Huyền Tôn

55.An Cư (thơ). Liên Minh

56.Những viên kim cương trong Ánh Đạo Vàng. Thanh Mỹ

57.My Winter Retreat at Quang Duc. Minh Hoàng

58.Niệm An Cư (thơ). Thích Nữ Giác Trí

59.Tường Thuật Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 17. Thích Viên Thành

Văn kiện Trường Hạ Quảng Đức kỳ 17

60.Ban Tổ Chức Địa Phương

61.Ban Chức Sự Trường Hạ Quảng Đức kỳ 17

62.Lịch giảng tại Khóa An Cư kỳ 17

63.Ban Duy Na Duyệt Chúng

64.Ban Công Phu Chiều

65.Danh sách Chư Tôn Đức Tăng Ni tại Trường Hạ Quảng Đức kỳ 17

66.Danh sách Phật tử tại gia tham dự tại Trường Hạ Quảng Đức kỳ 17

67.Danh sách Tự Viện cúng dường Trai Phạn

68.Danh sách cúng dường Trường Hạ Quảng Đức

69.Danh sách cúng dường phẩm vật

70.Thông Báo Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ. TT Thích Giác Tín

 

 

Ban Thực Hiện Kỷ Yếu

Cố vấn: HT Thích Bảo Lạc
Biên  tập nội dung: TT Thích Nguyên Tạng
Đánh máy: ĐĐ Phổ Huân, SC Huệ Nhẫn
SC Giác Anh, Diệu Ánh
Trình bày nội dung: Quảng Duy Minh
Trình bày bìa: Tâm Thảo
Sửa bản in: Thanh Nghiệp, Thanh Phi
Kỹ thuật ấn loát: Xtreem Print Solutions

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,824,083