Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Danh sách Phật tử cúng dường Trường Hạ Chùa Pháp Hoa, từ 11 đến 17/7 năm 2021

18/07/202107:12(Xem: 292)
Danh sách Phật tử cúng dường Trường Hạ Chùa Pháp Hoa, từ 11 đến 17/7 năm 2021


day 7-an cu phap hoa (161)day 7-an cu phap hoa (160)day 7-an cu phap hoa (159)

Danh sách Phật tử cúng dường Trường Hạ Chùa Pháp Hoa, từ 11 đến 17/7 năm 2021

STT

Pháp Danh (tên họ)

Số tiền

T.Tăng

T.Phạn

Ghi chú

01

Bác Diệu Trí

$   500.00

 

X

Ngày thứ năm 15/7

02

ĐT BQT+Gđ Nguyên Hảo

$   500.00

 

X

Ngày thứ sáu   16/7

03

GĐPT Pháp Hoa

$1.000.00

 

 

An Cư

04

Huỳnh Mai (chậu)

$   200.00

X

 

 

05

Tâm Thọ

$   100.00

X

 

 

06

Nhà bếp

$   200.00

X

 

 

07

Nguyên Hương

$   200.00

X

 

 

08

Duy Hùng

$   100.00

X

 

 

09

Ng T Nguyên Hương

$     50.00

X

 

 

10

Dương Chuyên

$    50.00

 

X

 

11

Tâm Thọ

$   100.00

 

X

 

12

Đồng Ngọc Minh

$   200.00+100.00

X

X

($300)

13

Thiện Tịnh

$     50+30+50

X

X

($130)

14

Đinh Mỹ Lệ

$   100

X

 

 

15

Hà Phương Ngôn

$     50

 

 

 

16

Thọ Lê

$    100.00+100.00

X

X

$200

17

Diệu Quang

$    100.00+100.00

X

X

$200

18

Viên Hương

$      50.00

X

 

 

19

Đồng Chánh Minh

$   500.00

X

 

20

Diệu Hương

$     50.00

X

 

 

21

Nguyễn Sưu

$   170

X

X

 

22

Hạnh Hải

$   200.00

X

X

 

23

Trúc Lâm

$   100.00

X

 

 

24

Đồng Liên Hoa (ML)

$1000.00+500.00

X

X

($1.500)

25

Thiện Châu (VVN)

$   300.00

X

X

 

26

Thiện Xuân

$   100

X

X

 

27

Lệ Trân

$     20

 

X

 

28

Chánh Tịnh Hoàng

$   100.00

X

X

 

29

Liên Hoa (Thiện Hiền)

$   100.00

 

 

 

30

Thiện Cẩm

$   200.00

X

X

 

31

Quảng Diên Huệ

$   100.00

X

X

 

32

Từ Thanh

$     50.00

 

 

 

33

Diệu Hoàng

$   100.00

 

X

 

34

Gđ Anh Bình

$   100.00

 

X

 

35

Diệp Tú Nga

$   200.00

X

X

 

36

Trương Niệm

$   175.00

X

X

 

37

Diệu Hạnh

$   100.00

X

X

 

38

Gđ Chúc Nhiệm

$   300.00

X

X

 

39

Gđ Bác Giêng

$   100.00

X

X

 

40

Gđ Lâm Huệ Lan

$   200.00

X

 

 

41

Thủy (Bắc Linh)

$     40.00

 

X

 

42

Thanh Diệu Hạnh

$   200.00

X

X

Thạch Thị Nhung

43

Xuân Hà

$   100.00

 

X

 

44

Diệu

$   100.00

 

 

PT Bắc Linh cúng an cư

45

Thiện Cương

$   100.00

 

 

Nt

46

Thiện Lợi

$   100.00

 

 

Nt

47

Nguyệt

$   100.00

 

 

Nt

48

Gđ Húa

$   100.00

 

 

Nt

49

Hằng

$   100.00

 

 

Nt

50

Liên

$     50.00

 

 

Nt

51

Long + Bé Tư

$   100.00

 

 

Nt

52

Ngoan

$     50.00

 

 

Nt

53

Thanh Trang

$     50.00

 

 

 

54

Đào Thị Nhật Hiền

$   150.00

 

 

 

55

Ẩn danh

$   100.00

 

 

 

56

Thiện Tước

$     50.00

 

 

 

57

Tâm Đức

$   300.00

 

 

 

58

Nhật Giác

$   100.00

 

 

 

59

Thiện An + Thiện Lạc

$1.000.00

 

 

 

60

Nguyễn Từ kim Thoa

$   100.00

 

 

 

61

New Ton + Anh Thư

$     50.00

 

 

 

62

Huỳnh Thị Minh Hoa

$   200.00 + 100.00

X

X

Diệu Hồng

63

Lê Huỳnh Hạnh Chân

$   200.00 + 100.00

X

X

Đồng Từ Tâm

64

PT TV Minh Quang SA

$   500.00

 

 

An Cư

65

Viên Hương

$     30.00

 

 

 

66

Thiên Phương

$   100.00

 

 

 

67

Thanh Hương

$   150.00

 

 

 

68

Ẩn Danh

$     50.00

 

 

 

69

TV Quảng Đức

$1,000.00

 

 

 

70

PT Tâm Huệ

$   100.00

 

 

 

71

PT Hương Châu

$     50.00

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn