Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Danh sách đóng góp--Tán thán công đức Quý Phật tử phát tâm ủng hộ nạn dịch cúm Covid-19 tại quê nhà VN

18/07/202105:50(Xem: 4721)
Danh sách đóng góp--Tán thán công đức Quý Phật tử phát tâm ủng hộ nạn dịch cúm Covid-19 tại quê nhà VN

Phat thuyet phap-4

Phương Danh Quý Phật tử đóng góp đợt 3

để giúp mua máy trợ thở cho đồng bào nghèo ở VN


 1. Đồng Túy: $100 
 2. Tâm Hoa Liêm Hồ, Diệu Hoa Duyên Nghiêm: $500 (TP) 19.8.21
 3. Tâm Hương Trần Minh Đẩu, Diệu Hương Mai Nghiêm:$200 (TP)
 4. Diệu Khanh Trần Tuyết Vân: $100 (TP)
 5.  Tâm Nguyệt Trần Minh Nhật: $100 (TP)
 6. Nguyên Thiện Ân, Nguyên Thiện Huệ: $200 (TP)
 7. Kim Anh Viên Ngọc: $100 (Bank)
 8. Huỳnh văn Xinh: $200 (Bank)
 9. Huỳnh Thị Toàn Chân: $200 (Bank)
 10. Hồng Hạnh: $200 (TP)
 11. Cụ Diệu Thọ, Nguyên Quảng Cường, Quảng Thịnh: $500 (T)
 12. Diệu Huệ Kim Khánh: $100 (TP) –
 13. Linh Hoa: $100 (Bank)
 14. Cụ Nguyên Lộc, Anh Cao: $500 (bank)
 15. Nguyên Kim Ngọc: $500
 16. Nguyên Quảng Ngọc: $500
 17. Diệp Cẩm Tú: $50 (bank)
 18. Huỳnh Thi: $100 (bank)
 19. Hong Van Truong: $100 (bank)
 20. Đức Nguyễn: $100 (bank)
 21. Tô Tăng: $100 (bank)
 22. Quảng Diệu Trí: $200
 23. Thanh Phi, Đào thị Sáu Thanh Liên: $200 (TP)
 24. Nguyên Quảng Hương: $100
 25. Long Tuyền: $200 (TP) TH nhận-
 26. Nguyễn Văn Thanh: $100 (TP)TH-
 27. Ngô Tùng: $100 (TP) TH-
 28. Ngô Ngọc: $100 (TP) TH-
 29. Lệ Hồng Đặng Thị Sen: $200 (bank)
 30. Quách Hương, Mỹ Dung: $200 (bank)
 31. Phan Thị Mỹ Dung: $ 200 (bank)
 32. Nguyên Quảng Kim: $100 (bank)
 33. Nguyễn Hoàng Hải: $100 (bank)
 34. Trương Bích Thủy: $100 (bank)
 35. Nguyễn Bích Nguyệt: $100 (bank)
 36. Steve Thiện Bảo, Nguyên Thiện Hạnh: $500 (bank)
 37. Trương Văn Lý: $500 (bank)
 38. Nguyên Đà: $100 (TP)
 39. Nguyên Thảo: $100 (TP)
 40. Nguyên Tân: $100 (TP)
 41. Chị Giàu Diệu Chơn: $100 (TP)
 42. Bích Vân: $1,300 (TP)
 43. Loan: $1,000 (TP)
 44. Hương Châu (Bạn Thanh Anh): $200 (TP) (bank)
 45. Diệu Ngọc, Thanh Anh: $200 (TP)(bank)
 46. La Kim Kịch (Thiện Giác) $200 (bank)
 47. Bùi Thị Cân Diệu Tài: $200 (bank)
 48. Trương Ánh Nguyệt Ngọc Giác: $200 (bank)
 49. Anh Lâm Diệu Yến: $200 (bank)
 50. Lan Ngô Nguyên Quảng Thiện: $200 (bank)
 51. Nguyên Quảng Tường & Khánh Xuân: $200 (bank)
 52. Điệp Lâm Huệ Ngọc :$200 (bank)
 53. Noel Feillge Quang Duyên: $200 (bank)
 54. Chu Minh Loan: $200 (bank)
 55. Nhật Ngô Khánh Huệ & Hương Trần Khánh Đức: $300 (bank)
 56. Trần Ngọc Diễm: $200 (bank)
 57. Trần Ngọc Dung: $100 (bank)
 58. Trần Ngọc Phượng: $100 (bank)
 59. Trần Đình Hùng  Đặng Hiếu: $200 (bank)
 60. Nguyễn Kim Cúc Nguyên Quảng An: $220 (bank)
 61. Trương Hồng Mai: $100 (bank)
 62. Trương Hồng: $50 (bank)
 63. Phạm Tấn Thành: $100 (bank)
 64. Nguyễn Thị Thuý Ái: $100 (bank)
 65. Dương David Huy: $100 (bank)
 66. Dương Peter Huy: $100 (bank)
 67. Trần Việt Tuấn: $200 (bank)
 68. Liên Huệ: $100 (bank)
 69. Thiện Phú, Thiện Quý: $300 (bank)
 70. Loan Văn: $100 (Bank)
 71. Minh Trí, Huệ Linh: $100 (Bank)
 72. Nguyên Như, Nguyên Quảng Bình: $200
 73. Quảng Hạnh: $100
 74. Nguyên Nhật Phúc: $100 (Bank)
 75. Em Triệu: $100 (Bank)
 76. Láng Huỳnh: $200 (Bank)
 77. Cúc Huỳnh: $100 (Bank)
 78. Hưng Triệu: $100 (Bank)
 79. Quang Phạm: $100 (Bank)
 80. Thiện Lộc: $1,000 (Bank)
 81. Lệ Hưng: $1,400 (Bank)
 82. On Tiết Anh: $1,000 Bank)
 83. Lý Tú Hoán: $500 (Bank)
 84. Diệu Lễ: $300 (Bank)
 85. Diệu Bạch: $200 (Bank)
 86. Tịnh Đức: $200 (Bank)
 87. Diệu Nguyên Khiết: $200 (Bank)
 88. Châu Tiên: $200 (Bank)
 89. Nguyên Nhật Tịnh: $100 (Bank)
 90. Minh Trường Hoàng Xuân Hối: $150 (Bank)
 91. Nguyên Quảng Lương: $300 (Bank)
 92. Nguyên Yên, Văn Cao: $100
 93. Lệ Trinh Diệu Tuyết: $100
 94. Trần Hoàng Nghĩa: $100
 95. Tâm Hương: $200 (TP)
 96. Quảng Diệu Ngộ: $100 (bank)
 97. Huỳnh Ngọc Anh: $50 (bank)
 98. Phùng Thị Vạn : $100 (bank)
 99. Nguyên Từ: $300 (bank)
 100. Timothy Tài Nguyễn: $100 (bank)
 101. Cụ bà Nhật Hạnh: $100
 102. Tâm Huệ (Sydney): $300 (Bank)
 103. Khuyên và Xuân: $500 (Bank)
 104. Bảo Minh Toàn: $300 
 105. Bảo Diệu Nguyện: $100 
 106. Bảo Diệu Hạnh: $100 
 107. Duyên Ngọc: $50
 108. Ms Như: $50
 109. Nguyên Quảng Nghiêm: $100
 110. Diệu Viên: $100
 111. Ms. Hoa: $50
 112. Tịnh Từ: $200
 113. Edward Nguyễn: $150
 114. Nguyễn Thị Thu Phượng: $100 (TH)
 115. Tịnh Bảo Loan Phan: $100 (Bank)
 116. Hung Van: $1000 (Bank)
 117. Steven Phu & Tran Thu Quyen: $200 (Bank)
 118. Christina Nguyen CB: $100 (Bank)
 119. Diệp Cẩm Tú: $100 (Bank)
 120. Tâm Minh Đăng: $50 (Bank)
 121. Quốc Trần: $100 (Bank)
 122. Van Dang: $100 (Bank)
 123. Trang Nguyen: $100 (Bank)
 124. Phuong Huynh: $100 (Bank)
 125. Oanh Huynh: $200 (Bank)
 126. Linda Le: $300 (Bank)
 127. Nguyễn Thu Thủy: $500 (Bank)
 128. Vu Cam Tran: $8 (Bank)
 129. Richard Du: $30 (Bank)
 130. Lisa (Springvale Childcare): $150 (Bank)
 131. Huệ Đắc & nhóm Phật tử Hoa Nghiêm: $5,150 (Bank)
 132. Kim Chi Hồng Ngọc: $100
 133. Khương Trần $100
 134. Húng Lim $200
 135. Ngọc Hoa, Thiện Hưng, NNKhánh: $100 (Bank)
 136. Tuyết Nguyễn: $100
 137. Tắc Thơ Nguyễn Thị Thi: $1,200 (Bank)
 138. Bửu Liên (Chùa Hoa Nghiêm): $700 (bank)
 139. Diệu Tuyết: $100
 140. Huệ Hương: $100 (bank)
 141. Khánh Vân, Khánh Linh: $100 (Bank)
 142. Stewart John Hibbert, Cao Trâm, Olivia: $200 (Bank)
 143. Đào Thái: $999 (Bank)
 144. Kien Huynh: $100 (Bank)
 145. Thuong Ngo:$100 (bank)
 146. Đặng Minh Tâm (Sydney): $50 (bank)
 147. Nguyên Quảng Ngọc, Vivian Trần & Tiffrany: $300 (Bank)
 148. Diệu Liên, Thiện Tịnh: $200-
 149. Christina Trần Hà: $100
 150. Alyssa Trần Hà: $100
 151. Nguyễn Văn An: $200 (Bank)
 152. Central West: $300 (Bank)
 153. Viên Huệ, Minh Trọng, Lệ Tâm: $1000 (bank)
 154. Nhóm Phật tử Thiên Đế Phật Đường: $2,400 (bank)
 155. Paul Doan Phuc Thuong: $200 (bank)
 156. Huỳnh Xuân Vinh Louis: $100 (bank)
 157. Huỳnh Minh Hiển Albert: $100 (bank)
 158. Kiều Liên Quảng Tịnh Thiện: $100 (bank)
 159. Diệu Toàn: $50 (TP)
 160. Quý, Huệ Tấn: $50 (TP)
 161.  Pham Thi Tien: $300 (bank)
 162. Cash Dep Branch Lidcombe: $100 (bank)
 163. My Quach Ng- Duc Ly: $200 (bank)
 164. Lien Pham: $100 (bank)
 165. Thi Vy: $100 (bank)
 166. Ngan Price: $200 (bank)
 167. Chq Dep Branch Virginia: $500 (bank)
 168. Kim Thanh Lương: $100 (bank)
 169. Dao Thi Taylor: $200 (bank)
 170. Thi Pham: $50 (bank)
 171. Thi Pham: $100 (bank)
 172. Dao Thi D. Hoa, Thien Hoa: $100 (bank)
 173. Huu Pham: $100 (bank)
 174. Anh Pham: $500 (bank)*
 175. Khiem Tran: $100 (bank)
 176. Van Truong: $50 (bank)
 177. Huynh Thi: $100 (bank)
 178. Thuy Thi Nguyen: $100 (bank)
 179. Quang Duc may tho: $200 (bank)
 180. Thi Pham: $300 (bank)
 181. Branch Glen Waverley: $100 (bank)
 182. Nga pham: $50 (bank)
 183. Dang Huynh: $200 (bank)
 184. Cuu tro covid: $20 (bank)
 185. Branch Moonee Pond: $100 (bank)
 186. Minh Tran: $50 (bank)
 187. Van Truong: $50 (bank)
 188.  Thi Nguyen: $300 (bank)
 189. Ngoc H Tran: $50 (bank)
 190. Thi Pham: $300 (bank)
 191.  Thi Dang, Dang Minh Duong: $50 (bank)
 192. Quang N Truong: $500 (bank)
 193. Thi Ngo: $100 (bank)
 194. Thach Nguyen: $200 (bank)
 195. Khuyen Bao Ho Nguyen: $500 (bank)
 196. Huu Nhan Nguyen: $100 (bank)
 197. Mai le (QLD): $100 (bank)
 198. Linda Le: $150 (bank)
 199. David Tran: $150 (bank)
 200. Khuyen Bao Ho Nguyen (Nhu Khuyen): $400
 201. Thi Nguyen: $100 (bank)
 202. Thi Cao Vien Chuong: $100 (Bank)
 203. Mark Pavletich: $50 *
 204.  T Nguyen: $300
 205. Thao Nguyen: $100
 206. Thi Pham: $100
 207.  Anh Cao: $100
 208. Huong Ly: $200
 209. Branch Forster Shopping Village: $1,000
 210. Cash Dep Pringvale: $500
 211. Cash Box Hill: $800
 212. Hoang Nguyen: $50
 213. Linh Huong Yen Tran: $200
 214.  Nhuan Handyman: $200
 215. Cabramatta: $600
 216. Valentine Ngo (Nhu Ngo): $100
 217.  Quang Nhat Lu: $100
 218.  Branch Box Hill: $200
 219.  Minh Nguyet, Minh Dieu, Y Nguyen: $500
 220.  Kiet Dang Hao/ Cuong: $100
 221. My Le Tran Tuyet Nguyen: $100
 222. Quách Đại Cốt: $2000 (bank) (11/9)
 223. Cụ bà Hàng Đáng: $200 (bank)
 224. Hàng Thanh: $100 (bank)
 225. Ngô Thị Diệu Hoa: $100 (bank)
 226. Hàng Thị Phước Điền: $100 (bank)
 227. Âu Kim Mai: $50 (TH)***
 228. Quảng Thiện Huy Nghiêm: $150 (TP)
 229. Diệu Hồng Ngọc Nghiêm: $100 (TP
 230. Hứa Mỹ Trinh: $200 (TP)
 231. Ban P Chung (Hong Van Builder): $400 (Bank)
 232. Loan: $1000
 233. Lan (bạn của Kim): $100

 

Tổng kết và đóng sổ:  $56,227

 
Xin cảm ơn và hồi hướng công đức này đến quý Phật tử và gia đình đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

Cầu nguyện cho Corona đại dịch sớm tận trừ, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc cũng như đời sống của chúng ta sớm quay lại bình thường như trước đây.

 

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trân trọng,

TT Viện Chủ Thích Tâm Phương

TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng

ĐĐ Tri Sự Thích Đăng Từ

🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️

 https://quangduc.com/a71257/tan-than-cong-duc-quy-phat-tu-phat-tam-ung-ho-nan-dich-cum-covid-19-tai-que-nha-vnXem danh sách ủng hộ giúp VN
Xem danh sách ủng hộ giúp Ấn Độ
Xem danh sách cúng dường Lễ Vu Lan
- Xem danh sách cúng dường Hộ Trì Tam Bảo TV Quảng Đức
🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️

 
 


(Đợt 1)

DANH SÁCH PHẬT TỬ 

ĐÓNG CỨU TRỢ GIÚP QUÊ NHÀ VIỆT NAM

GIỮA ĐẠI DỊCH COVID-19 NĂM 2021 

 

 

 1. Cụ bà Diệu Mỹ: $100 (T)
 2. Cụ bà Tâm Thái: $100 (T)
 3. HL Cụ Bà Quảng Lạc (Lời): $100 (T)
 4. HL Cụ bà Thiện Chánh (SA): $100 (T)
 5. Huệ Huệ - Thiện Phẩm-Danny: $500 (T)
 6. Tâm Hương- Chánh-Tina: $500 (T)
 7. Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên: $200 (T)
 8. Quảng Diệu Huệ (SA): $100 (T)
 9. Quảng Tịnh Tâm (Canada): $100 (Bank)
 10. Thanh Phi, Thiên An, Viên An: $300 (TP)-
 11. Hồng Hạnh, Đình Hải: $200 (TP)-
 12. Thanh Diệu (Sydney): $200 (Bank)-
 13. Khánh Vân Diệu Đài: $200 (Bank)-
 14.  Nguyên Như, Nguyễn Xuân Bằng: $200 (TP)
 15. Nguyên Yên, Văn Cao: $200 (T)
 16. Liên Minh Lý Lê: $100 (Bank)-
 17. Khánh Đào: $200 (Bank)-
 18. Hạnh Kim: $100 (Bank)-
 19. Bảo Diệu Nguyện: $100 (Bank)-
 20. Nguyên Quảng Hương: $100 (T)
 21. Quảng Diệu Trí: $200 (TP)*
 22. Diệu Đắc: $100 (Bank)
 23. Diệu Trúc Hồng Yến: $200 (Bank)-
 24. Diệu Mỹ Quỳnh Dung: $300 (Bank)-
 25. Diệu Tuyết Lệ Trinh: $200 (TP)
 26. Linh Khánh Đào-Diệu Tánh: $200 (Bank)-
 27. Nguyên Quảng Thịnh, Nguyên Quảng Cường: $500- (T)
 28. Diệu Hoàng, Nguyên Cảnh: $100 (TP)-
 29. Khánh Trúc (Duyên) $100 (TP)
 30. Nguyên Quảng Thanh (Thúy): $100 (TP)
 31. Nguyên Nhật Tịnh (Lợi): $100 ( Bank)-
 32. Diệu Ngọc, Thanh Anh: $500 (T)
 33. Quảng Hạnh: $200 (T)
 34. Diệu Hiền, Tâm Quang: $200 (TP)
 35. Như Huyền (Thủy): $100 (Bank)-
 36. Sau Ying Cheng: $50 (Bank)-
 37. GĐ Nguyên Nhật Định, Huy: $1,200 (TP)*
 38. Thành Thảo : $200 (LM) TP*
 39. Nguyên Quảng Kim: $100 (Bank)-
 40. Nguyễn Bích Nguyệt: $50 (Bank)-
 41. Nguyên Quảng Chơn (Hồng Lai): 100 (TP)
 42. Đồng Ngọc Minh (SA): $200 (T)
 43. Nguyên Kim Ngọc, Minh Huệ: $500 (T)-
 44. Nguyên Quảng Ngọc: $500 (T)-
 45. Huệ Trang Trinh Nguyễn, Vũ: $200 (Bank)-
 46. Khanh Nguyễn, Văn Thị Hạnh: $100 (Bank)-
 47. Hương Nguyễn: $100 (Bank)-
 48. Cụ Bạch Vân: $100 (TP)
 49. Christina Ha: $100 (T)-
 50. Alyssa Ha: $100 (T)-
 51. Vivian Trần: $100 (T)-
 52. Andy Trần và Damien Huynh: $50 (T)-
 53. Hà Diễm: $100 (Bank)
 54. Tiffany Trần: $100 (T)-
 55. Viên Thường, Minh Đáng: $200 (LT)*
 56. Nghiêm Chánh: $100 (LT)*
 57. Thủy: $50 (LT)*
 58. Viên Tịnh: $50 (LT)*
 59.  Long Tuyền: $100 (LT)*
 60. Ngô Ngọc: $100 (LT)*
 61. Hạnh Huỳnh: $200 (Bank)-
 62. Tâm Từ, Nguyên Thanh: $200 (Bank)-          
 63. Tịnh Bảo (Loan,Long): 100 (BanK)
 64. Chị Diệu Tuyết: $100 (Bank)-
 65. Nguyên Đà: $100 (TP)*
 66. Diệu Chơn, John Lê, David Lê: $200 (TP)-
 67. Liên Huệ: $100 (Bank)-
 68. Thiện Tịnh, Diệu Liên: $200 (TP)*
 69. Lai Thanh Xuân: $100 (TH) *
 70. Huệ Hương: $200 (Bank)-
 71. Quảng Đại Tâm, Quảng Diệu Hương: $100 (T) *
 72. Ngọc Chúc: $100 (MP) TP-
 73. Diệu Trầm Hương Nguyễn: $100 (Bank)-
 74. Tịnh Thiện Kiều Liên: $100 (Bank)-
 75. Chơn Như Nguyện: $100 (Bank)-
 76. Chơn Như Vui: $100 (Bank)-
 77. Viên Ngọc Kim Anh: $200 (Bank)-
 78. Lộc Định: $100 (Bank)-
 79. Bùi Hồng Hải: $50 (TH)*
 80. Âu Kim Phương: $50 (TH)*
 81. Quảng An, Tâm Mỹ: $200 (TH) *
 82. Paul Doan Phúc Thường: $200 (Bank)-
 83. Bích Nguyễn: $150 (Bank)-
 84. Trần Mộng Liên (SA): $500 (Bank)-         
 85. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh: $100 (Bank)-
 86. Nguyên Trâm: $500 (Bank)-
 87. Nguyên Đức Ngộ, Đỗ Hạnh-Liên: $200 (Bank)-
 88. Nguyễn Thị Ái Ly: $100 (Bank)-
 89. Nguyên Tuệ Châu (Mận): $100 (Bank)-
 90. Nguyên Nhật Hưng, Trà: $100 (Bank)-
 91. Nguyễn Ngọc Lan: $500 (TH) *
 92. Đức Hóa: $100 (Bank)-
 93. Nguyên Quảng Hoàng: $100 (Bank)-
 94. Tâm Đại: $100 (Bank)-
 95. GĐ Quảng Giác: $200 (Bank)-
 96. Nguyên Nhật Trần Như Mai: $200 (Bank)
 97. Bảo Diệu Hạnh: $100 (Bank)-
 98. Fulham Funerals: $100 (Bank)
 99. Phúc Điền: $100 (Bank)
 100. Bác Ngân: $50 (Bank)
 101. Lại Minh Vũ: $50 (Bank)
 102. Acky Bảo Nguyễn: $5 (Bank)
 103. GĐ Ái Liên: $50 (Bank)
 104. Thiện Phú, Thiện Quý: $245 (Bank)
 105. Lệ Phước: $150 ( Bank)
 106. Bích Vân, Ngọc Vinh: $1000 (TP)
 107. Nguyên Nhật Phúc: $200 (Bank)
 108. Vạn Thắng Nguyễn Quốc Toàn: $100 (Bank)
 109. GĐ Kim Sang Nguyễn: $ 200 (Bank)
 110. GĐ Vạn Phổ Đăng: $100 (Bank)
 111. GĐ Thiện Hương: $150 (Bank)
 112. Jade Huỳnh: $500 (Bank)
 113. Khanh Do: $100 (Bank)
 114. Lydia Quảng Như : $100 (Bank)
 115. Ngoc Dinh: $100 (Bank)
 116. Giang Lệ Anh, Lệ Bình: $200 (Bank)
 117. Diệu Anh: $100 (TP)-
 118. Trung Trực: $100 (TP)-
 119. Quảng Thiện Tâm, Quảng Thiện Từ: $300 (Bank)
 120. Quảng Diệu Ngộ Mai Trinh: $100 (Bank)
 121. Huệ Linh, Minh Trí: $100 (Bank)
 122. G Đ Võ văn Hòa: $100 (Bank)
 123. Nguyễn Duy Anh $100 (Bank)
 124. G Đ Hưởng & Vân: $50 (Bank)
 125. Phùng Thị Vạn: $100 (Bank)
 126. Nguyên Tân, Nguyên Thảo: $200 (Bank)
 127. Diệu Nguyệt Huỳnh Kim Thu: $100 (Bank)
 128. GĐ Thiện Cẩm: $100 (Bank)
 129. GĐ Nguyễn Văn Báu: $100 (bank)
 130. Cụ Bà Nguyên Tánh: $200 (Bank)
 131. Thọ Thái, Thọ Bích: $200 (Bank)

 Tổng cộng: $22,750

  (xem hình đợt 1: 01 > 0203> 04) >05


Quý Phật tử đóng góp đợt 2 để giúp ủy lạo tại tỉnh Quảng Trị:

 

 1. Đức Nghiêm, Diệu Hiếu: $500
 2. Thiện Kim, Thiện Lý, Thảo My: $500
 3. Ngọc Phương (Lan): $500
 4. Cụ Bạch Vân, Nguyên Như, Nguyên Quảng Bình: $300
 5. Cụ Tâm Thái, Huệ Tâm Hương: $300
 6. Cụ Thanh Liên, Thanh Phi, Thanh Hạnh: $300
 7. Cụ Diệu Tịnh, Diệu Ngọc, Thanh Anh: $300

 (xem hình đợt 2) 
 

  

Xin cảm ơn và hồi hướng công đức này đến quý Phật tử và gia đình đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

 Cầu nguyện cho Corona đại dịch sớm tận trừ, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc cũng như đời sống của chúng ta sớm quay lại bình thường như trước đây.

 

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trân trọng,

TT Viện Chủ Thích Tâm Phương

TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng

ĐĐ Tri Sự Thích Đăng Từ

🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️

 https://quangduc.com/a71257/tan-than-cong-duc-quy-phat-tu-phat-tam-ung-ho-nan-dich-cum-covid-19-tai-que-nha-vn

facebook-1
***
youtube
 
 


Ý kiến bạn đọc
01/09/202100:20
Khách
Good morning
Cho con xin so account
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567