Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Danh sách phật tử Đóng cứu trợ giúp ấn độ Giữa đại dịch covid-19 năm 2021

09/06/202108:21(Xem: 3727)
Danh sách phật tử Đóng cứu trợ giúp ấn độ Giữa đại dịch covid-19 năm 2021


DANH SÁCH PHẬT TỬ
ĐÓNG CỨU TRỢ GIÚP ẤN ĐỘ
GIỮA ĐẠI DỊCH COVID-19 NĂM 2021 

1. Hồng Hạnh: $100
2. HL Marry Francis: $100
3. Khánh Đào: $100
4. Bảo Kim Mai: $200
5. Bảo Diệu Nguyện: $100
6. Bảo Diệu Hạnh: $100
7. Nguyên Quảng Hương: $100
8. HL Diệu Mỹ Nguyễn Ngọc Hoa: $200
9. Diệu Tuyết: $200
10. Quảng Hải: $100
11. Lài: $200
12. Thanh Phi: $200
13. Kim Chi- Hồng Ngọc: $100
14. Nguyên Quảng Thịnh (PL) $300
15. Diệu Đài: $100
16. Nguyên Hỷ (Hiến): $100
17. Hạnh Kim: $100
18. Nguyên Nhật Định: $200
19. Hoàng Lan (Bakery) $500
20. Nguyên Quảng Chơn: $100
21. Diệu Ngọc, Thanh Anh: $400
22. Lộc Nguyễn (Quảng Xuân): $50
23. Giác Liên Thanh: $100
24. Vân Anh Phạm: $200
25. Quách Mỹ Dung: $100
26. Lai Tuyết Nhung: $100
27. Chơn Như Nguyện: $100
28. Quảng Thiện: $100
29. Quảng Diệu Ngộ, Huệ Tâm: $100
30. Huỳnh Kim Thu: $100
31. Phùng Thị Vạn $ 50
32. Thiện Bảo (Mai): $100
33. Nguyên Nhật Thảo: $100
34. Nguyễn Thanh Tòng: $100
35. Diệu Quang: $200
36. Chị Linh Vân: $100
37. Thảo Nguyễn: $100
38. Hương Châu: $100
39. Trần Minh: $100
40. Mỹ Phước: $100
41. Thiện An: $100
42. Cụ Diệu Đông: $100
43. Đồng Túy: $100
44. Nguyên Nhật Tín : $200
45. Nguyễn Phương Kiều: $50
46. Tâm Hương: $100
47. Quảng Hương Nghiêm: $100
48. Nguyên Nhật Mỹ: $100
49. Duyên (Khánh Trúc): $100
50. Thúy: $100
51. Mợ của Thúy: $50
52. Quảng Diệu Trí: $100
53. Loan Nguyễn: $100
54. Nguyên Như: $100
55. Long Tuyền: $200
56. Ngô Ngọc: $100
57. Quảng An, Tâm Mỹ: $200
58. Nguyên Quảng Lượng: $50
59. Diệu Liên: $100
60. Thái Thị Lâm Diệu Âm: $50
61. Chung Ngọc Anh: $100
62. Chung Ngọc Xuân: $50
63. Chung Ngọc Hương: $50
64. Nguyên Quảng Ngọc: $200
65. Nguyên Kim Ngọc: $200
66. Nguyên Thảo, Nguyên Tân: $100
67. Nguyên Đà: $100
68. Nguyên Nhật Tịnh: $100
69. Nguyên Thiện Ân: $100
70. Diệu Toàn: $50
71. Lưu Tố Phương: $100
72. Quảng Huệ Tịnh: $100
73. Quảng Niệm, Quảng Giải: $100
74. Nguyễn Phương Mai: $50
75. Nguyễn Thị Quỳnh Dung: $100
76. Mẹ Của Thúy: $50
77. Duy (em Thúy) $50
78. Huệ Hương: $100
79. Huệ Linh: $100
80. Đồng Thanh Minh: $100
81. Chị Tiên (Chị Thúy): $50
82. Tâm Huệ: $100
83. Hương Châu: $100
84. Lưu Ngọc Hà: $50
85. Trần Thị Châm: $50
86. Dương Hồng Lạc Chí Khải: $50
87. Nguyễn Thúy Vân: $50
88. Phạm Hồ Thùy Dương Lệ Chi: $25
89. Cassandra Phạm: $25
90. Mai Phát: $100
91. Minh Trí Huệ Hòa: $300
92. Mai Diệu Hoàng: $100
93. Liên Trần (Chùa Bảo Minh) $500
94. GĐ Mỹ Hạnh: $100
95. Cô Diệu Thường, Giác Hạnh, Chúc Hoàng: $1,000
96. Chú Thiện Bảo, Chị Diệu Hoa (Chùa Bảo Minh): $500
97. Liên Huệ: $100.
98. Quảng Trí, Quảng Liên, Việt Tĩnh, Việt Nhã: $500
99. Các Bác và Claudia Như Nguyễn: $700
100. N.V. Hồng, Trần Hương (Brisbane): $100
101. Bà Bích Võ: $50
102. Kim Anh: $50
103. Linh Thanh: $20
104. Kim Ngọc: $100
105. Hùng Liêm: $500
106. Tâm Trương: $100
107. Cát Tường: $10
108. HL Hoàng Đáng: $300
109. Quách Hương: $100
110. Quách Mỹ Hoa: $20
111. Ẩn Danh: $100
112. Ẩn Danh: $100
113. Hoàng Lân: $100
114. Thu Lê: $100
115. Vân Lê: $50
116. Nguyên Nhật Phúc: $50
117. Minh Thắng: $100
118. Diệu Trầm: $100
119. Liên Minh: $100
120. Thục Đức: $100
121. Nguyên Nhật Thơ: $100
122. Quảng Đại Tâm, Quảng Diệu Hương: $100
123. Nguyễn Thị Phương Mai: $1000
124. GĐ Linh Hoa: $100
125. Nguyên Quảng Kim: $50
126. Vô Danh: $20
127. Nguyên Quảng Độ: $100
128. Tịnh Thiện: $100
129. Nguyễn Thị Kim Chi: $40
130. Lê Hồng Tươi: $100
Hội Cao Niên Đông Dương ở Richmond: $1170 (danh sách các thành viên đóng góp chi tiết, xem ngay bên dưới đây, từ số 136 đến số 172)
131. Huỳnh Hoa: $50
132. Lê Cẩm Nhung: $50
133. Huỳnh Linh: $50
134. Nguyễn Thị Bang: $50
135. Phạm Tiên: $50
136. Nguyễn Thị Nữ Công: $100
137. Thu Thủy: $10
138. Lê Thị Mận: $10
139. Hà Muối: $10
140. Lâm Tố Âm: $10
141. Trần Thị Tư: $20
142. Lâm Tú Huê: $10
143. Lê Tâm Muội: $10
144. Nguyễn Minh: $15
145. Tắc Hương: $10
146. Trần Thị Hiến: $10
147. Nguyễn Thương: $20
148. Pan Chà: $20
149. Trương Ánh Nguyệt: $40
150. Trần Thị Trang Thuận: $20
151. Lê Kim Luân: $50
152. Ông bà Lựu Ký: $50
153. Phạm Thị Phúc: $20
154. Trần Thị Hoa: $50
155. Lê Nguyệt Hùng: $20
156. Trần Thị An: $10
157. Trần Mỹ Hương: $5
158. Huỳnh Linh: $20
159. Quách Tương: $10
160. Phạm Thị Thu: $50
161. Lưu Mỹ Phấn: $20
162. Huỳnh Mỹ Lương: $50
163. Châu Ngọc Yến: $50
164. Huỳnh Mỹ Hoa: $50
165. Trần Thị Bé: $40
166. Lê Thường: $50
167. Vĩnh Hòa: $20
168. Huệ Tấn: $50
169. Hồng Vy: $50 (QT)
170. Ngọc Linh - Ngọc Châu: $200
171. Gia Đình Cố Nhạc Sĩ Ngô Văn Giảng: $5,700
172. Diệu Như: $100 (DQ)
173. Lâm Văn Phạm: $200 (DQ)
--------28/5/21
174. Viên Thường: $100 (Long Tuyền))
175. Huệ Lan: $50 (LT)
176. Diệp Thúy: $100 (LT)
177. Viên Tịnh: $50 (LT)
178. Thủy: $50 (LT)
179. Diệu Kính: $20 (LT)
180. Nguyên Yên - Văn Cao: $100
181. Thiện An, Thiện Lạc (Tiệm Vàng Kim Châu, Adelaide): $1000
182. Bánh Mì Như Lan (Adelaide): $1000
183. Jordan, Ryan & Ananda (Adelaide): $300
184. Cô chú Phượng Hà (Adelaide): $500
185. Lisa Nguyên Quảng Giác: $200
186. Htr Quảng Giải Huỳnh Kim Hóa: $300

 

 ---------1/6/2021 (Phật tử Adelaide, Nam Úc)


1. Chị Gắng $100
2. Chị Kiểu $50
3. Liên $50
4. Thủy $100
5. Ngọc Nga $100
6. Diệu Hoa $200
7. Em Nhật Quang $40
8. Đạo Tràng Tịnh Tông Nam Úc $1000
9 Gđ Anh Pho và chị Sen $1000
10. Thiện Phú, Thiện Quý $500
Tổng cộng $3,140
Nhóm Sen Xanh SA (GĐ chị Trúc Lâm) : $2,200
GĐ Chú Võ Văn Hòa $100.

GĐ Thiện Hương $100.
Jason&Diệu Tâm $54.70
Mẹ của Thiện Hương $20.
Chị Giác Tâm $70.. và xin hồi hướng công đức về cho Hương Linh anh Trần Kim Minh.
Đoàn Sinh GĐPT Liên Hoa $5.30
Cô Thiện Cẩm$20
Nguyễn Văn Báu$20 _
GĐ Selena $50
Quảng Diệu Huệ $50
Nguyễn Văn Lưỡng $10)
Chị Kim Sang $500
Minh Trí Đạo $50
Ẩn danh $50
Lê Công Sơn $50
Minh Trí Dũng: $100

Tổng cộng $1250

Huỳnh Diệp $100
GĐ chị Oanh $100
GĐ chị Hoa $100
ẩn danh $100
GĐPT Liên Hoa $100
Em Minh Lương $20
Em Minh Phạm $20
Em Bảo Ngọc $2
Em Heley $1
Em Nick $5
Em Vạn Từ Phúc $20
Em Vạn Từ Đức $20
Tổng cộng $588.Đúc kết: 

Melbourne: $28,860
Adelaide: $6,490
Tộng cộng: $35,350. 

***


Phật tử TV Quảng Đức gởi riêng (ngày 5/7/2021)

- Đặng Huỳnh, pháp danh Huệ Đắc: $300

- Liên Dương, pháp danh Huệ Liên: $200

- Vũ Dương Bích Huyền: $200

 


Xin cảm ơn và hồi hướng công đức này đến  quý Đồng Hương Phật tử và gia đình đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

Cầu nguyện cho Corona đại dịch sớm tận trừ, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc cũng như đời sống của chúng ta sớm quay lại bình thường như trước đây.

 

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trân trọng,

TT Viện Chủ Thích Tâm Phương

TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng

ĐĐ Tri Sự Thích Đăng Từ

🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️


 ***
youtubeGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000