Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tán thán công đức quý Phật tử gần xa đã cúng dường hộ trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu 🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️

01/02/202309:11(Xem: 25165)
Tán thán công đức quý Phật tử gần xa đã cúng dường hộ trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu 🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️


tu vien quang ductu vien quang duc-2

Tán thán công đức quý Phật tử gần xa

đã cúng dường hộ trì Tam Bảo năm 2023
Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️

 


 1. Gian hàng thực phẩm chay (04/02/2022): $2000
 2. Gian hàng thực phẩm chay (12/02/2022): $2500
 3. Gian hàng thực phẩm chay (19/02/2022): $3,500
 4. Bảo - Tú (Hồi hướng cho Hương Linh Mẫu Thân Ngô Thị Tường): $800
 5. Lệ Trinh Diệu Tuyết (Hồi hướng cho Hương Linh Phụ Thân Trần Tiêu): $500
 6. Nguyên Quảng Kim (Hồi hướng cho Hương Linh Phụ Thân Nguyễn Hoàng Hải): $1000
 7. Nguyễn Văn Toàn (Hồi hướng công đức cầu ân cho Vợ: Trần Mỹ Hà, pd: Bảo An): $500
 8. Nguyên Nhật Lý: $100
 9. Chương Huệ Lan: $200
 10. Diệu Hải: $100
 11. Lê Ngọc Hạnh: $200
 12. Ẩn danh: $50
 13. HL: Huỳnh Bửu Dinh: $270
 14. Đặng Thị Diễm My: $100
 15. Gian hàng thực phẩm chay (26/02/2023): $1,500
 16. Đạo Tràng Bát Quan Trai (26/02/2023):$2470
 17. Lê Văn Hoàng, Tăng Thị Hồng Hương, pd: Nguyên Quảng Hương: $1000
 18. Nguyễn Văn Toàn: Cúng dường 5 bao gạo 20Kg + $500
 19. GĐ Diệu Đài: $300
 20. Đặng Thị Thu: $100
 21. Trần Lan Phương: $100
 22. Ẩn danh: $30
 23. Nguyên Lộc: $200
 24. Diệu Tuyết: $200
 25. Lê Thị Vui: $200
 26. Diệu Trí Phan Thị Huệ: $300
 27. Nguyên Như John Hòa Lâm : $100
 28. HL Tâm Ngọc Ngô Thị Tường: $800
 29. Gian hàng thực phẩm chay (26/02/2023): $1,500
 30. Gian hàng thực phẩm chay (5/3/2023): $1,500
 31. Gian hàng thực phẩm chay (19/3/2023): $2,500)
 32. Huệ Hương: $200
 33. Lâm Minh Châu: $1000
 34. Lâm Tuyết Mai: $1000
 35. Quảng Nguyên Lực: $300

 36. Giang Nhuận Khai: $50

 37. Huỳnh thị Bê, pd: Nguyên Viên: $100
 38. Giang Nhuận Khai: $50
 39. Trần Văn Niên (Hồi Hướng cho HL Trần Thị Thường): $1000
 40. Lý Truyền Toàn (Hồi Hướng cho HL Mẹ Văn Thị Bạch): $2000
 41. Martin James Griffin (Industrial Labour Solutions): $500
 42. Diệu Hạnh Hồng Nhung (Hồi Hương cho HL Cha Nguyễn Đắc Tình): $500
 43. Trí Viên-Diệu Thủy (Minnesota, USA): US$200
 44. Phòng phát hành (26/3/2023): $2000
 45. Đạo Tràng Bát Quan Trai (26/3/2023): $1380
 46. Quảng Huệ Tịnh: $100

 47. Lê Ngọc Lựu: $50

 48. Diệu Thơm: $100

 49. Nguyên Nhật Anh: $600

 50. Ẩn danh: $20

 51. Trần Phước Hải: $50

 52. Lê Ngọc Lựu: $50

 53. Nguyên Nhật Tịnh: $50 

 54. Đức Nghiêm-Diệu Hiếu: $500
 55. HL Nguyên Quân Thanh, pd: Linh Nhật:$2000
 56. HL Nguyễn Văn Gẩm, pd: Minh Chiếu: $500
 57. Gian hàng thực phẩm chay (2/4/2023): $3000

 58. Quảng Hỷ, Minh Chính: $200

 59. Nguyên Quảng Hương, bé Hiển, bé Phước Lành: $200
 60.  Ms. Danh & Helen: $100
 61. Kim Anh Viên Ngọc (cúng dường HT Viện Chủ): $100
 62. Cúng Dường Tam Bảo từ 9/4 đến 16/4/23
 63. Nguyễn Thị Nam Hoa: $100
 64. Chương Huệ Lan: $200
 65. HL Lê Thị Huệ,pd Diệu Tâm: $240
 66. HL Lê Thành Duy, pd Thiện Bình: $100
 67. HL Lê Thị Láng, pd Công Ngọc: $200
 68. Paul Hoàng & Catherine Thiều: $500
 69. Ẩn Danh: $50
 70. Ms. Danh & Helen: $100 
 71. Gia đình Hương Linh Cụ Ông Chiêm Thật: $2000
 72. Gian hàng thực phẩm chay (16/4/2023): $2000
 73. Đạo Tràng Bát Quan Trai (16/4/2023): $1410
 74. Cúng dường Hòa Thượng Giảng Sư & Sư Thị Giả: $1,800
 75. Nguyên Quảng Tánh, Diệu Tuyết Lệ Trinh: $1000

 76. Gian hàng thực phẩm chay (23/4/2023): $4000

 77. Phòng Phát Hành  (23/4/2023): $2000

 78. Tuyết Đông: $100

 79. GĐ HL Cụ Ông Chiêm Thật: $3,000

 80. Ẩn danh: $100

 81. Thanh Nguyệt: US$100

 82. Thanh Diệu: $300

 83. Giác linh SC Giác Trí: $1,500
 84. SC Giác Niệm: $500
 85. Điệu Ni Thanh Duyên: $200
 86. Diệu Quyền:$500
 87. Diệu Hương: $100
 88. Diệu Yên: $100
 89. Ngọc Huệ: $100
 90. Bé Hiển, Phước Lành: $100
 91. Nguyễn Yên, pd: Minh Tâm: $200
 92. Lệ Hồng Nguyễn Thị Tuyết Đông: $500
 93. Gian hàng đồ chay (7/5/2023): $2000
 94. Diệu Đài Khánh Vân (Hồi hướng cho HL Trần Ngọc Phượng): $300
 95. Thanh-Phương (Hồi hướng cho HL Lê Công Hưởng): $300
 96. GĐ Tang quyến hồi hướng HL  Cụ ông Tô Mai: $3000
 97. GĐ Tang quyến hồi hướng HL Cụ ông Phùng Kim Liên: $600
 98. Bạn bè đi phúng viếng HL Cụ ông Phùng Kim Liên: $670
 99. Gian hàng thực phẩm chay (14/5/2023): $1,800
 100. Đạo Tràng Bát Quan Trai (14/5/2023): $1220
 101. Mrs Tuyết Đông: $1000 (HH cho HL Lê Thành Duy, PD: Thiện Bình)
 102. Ms Mai Trâm & Olivia: $500 (HH cho HL Stewart John Hibbert, PD: An Nhiên)
 103. Gian hàng thực phẩm chay (21/5/2023): $2000
 104. Nguyễn Thị Quỳnh Dung (HH cầu an cho chồng Michael Jenkins): $300
 105. Lai Thanh Xuân: (HH cho HL cháu Lai Yến Nhi): $100
 106. Trần Tú Hồng (HH cho HL Thân Phụ: Trần Thanh Tòng): $200
 107. Quảng Nguyên Lực: $200

 108. Bảo và Tú: $150

 109. Ẩn danh $10

 110. Mẫn Vương Tâm & NPĐ Đức Hải, Launceston, Tasmania: $1000
 111. GĐ Trần Thùy Dương (Hồi hướng cho Thân Phụ Trần Văn Trường, pd: Bảo Nghiêm): $3000
 112. Diệu Hương Phương Lan (Hồi hướng cho Thân Phụ Nguyễn Phước Cẩn, pd: Thiện Tâm): $500
 113. Chiêm Trương Thị Kim Đẩu (Hồi hướng cho Thân Phụ: Chiêm Thật): $1000
 114. Đạo Tràng Bát Quan Trai (18/06/2023): $1,300)
 115. Gian hàng thực phẩm chay (18/06/2023): $3000
 116. Tâm Trung Nguyễn Thị Liên: $300 + 1 hộp trầm hương
 117. Thiện Tịnh + Diệu Liên: $500
 118. Trí Pháp Liêm Nguyễn Văn Bảo: $600
 119. Đinh Thị Thim (Thái Nguyên): 200 VND
 120. Đinh Thị Sợi (Thái Nguyên): 200 VND 
 121. Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Thị Hà & 2 con Thảo, Tú: 1 triệu VND
 122. PT Diệu Mỹ (Thái Nguyên): 300 VND
 123. PT Kim Phương (Thái Nguyên): 1 triệu VND
 124. PT Mai Lan (Thái Nguyên): 1 triệu VND
 125. PT Diệu Phúc, Minh Huệ (Hà Nội) 5 triệu VND
 126. Quảng Tuệ Hương (Hải), Quảng Trí Đức (Stuart): 700 Bảng Anh
 127. Quảng Đại, Quảng Khánh, Quảng Tuệ (Hà Nội): 500 Bảng Anh
 128. Chúc Phước-Quảng Trực: 50 ngàn Yên Nhật
 129. GĐ Nguyên Quảng Lương (Hồi hướng cho HL Phạm Xuân Tự): $1000 
 130. Gian hàng thực phẩm chay (17/12/2023): $2,500
 131. Hương linh Nguyễn Thị Hiền, pd: Diệu Âm Minh Thiện: $500
 132. Hương linh Trần Lê Tú, pd: Tâm Tuấn: $500
 133. Hương linh Trần Thị Giàu, pd: Diệu Chơn: $300
 134. Hương linh Lưu Thị Mỹ Loan, pd: Diệu Thanh: $2000
 135. Hương linh Giang Lệ Anh, pd: Từ Hân Hiền: $2000
 136. Hương linh: Từ Tô Nữ, pd: Tín Như: $200
 137. Giang Lai: $200
 138. Giang Ỷ Mi: $200
 139. Giác Liên Thanh: $100
 140. Như Mai, Như Ý : $100 
 141. Phúc Toàn, Phúc Châu: $300
 142. Cụ Ông Trần Chi, pd: Thiện Giác:$500
 143. Hương Linh Lê Công Hưởng, pd: Bảo Thông: $400
 144. Danh sách cúng dường Tam Bảo từ 10/12/2023 

  Tâm Quang Nguyễn Thanh Nguyệt: $500

  Dì Mười Ngọc Hoa: $100

  Dì Mười: $100

  Ẩn danh :$5

  Bùii Thị Hằng, HH cho Hương Linh Jack Phạm: $500

  Lý Xiu Muội, William Trần, Tracey Trần 1 bao gạo 25kg, 2 bình dầu 2 lít

  Thanh Phi: $100

  Ẩn danh: $30

  Diệu Ngọc: $100

  Ẩn danh: $92

  Huệ An: $50

  Hạnh Huyền: $50

  Thu Nguyệt: $50

  Dư Thị Vĩnh: $100

  Thị Trường, HTTB 1,2,3,4: $200

  HL Dư Thị Vĩnh, PD Thiện Duyên: $100

  Nguyên Nhật Tín: $100

  HL Jack Phạm: $200

  Phạm Thị Ngyệt Thu: $$50

  HL Dư Thị Vĩnh, PD Thiện Duyên: $100

  Trần Công Lý: $100

  Lê Ngọc Lựu: $50

  Nguyễn Thị Đào Ngọc Hoa: $100

  Nguyễn Chí Sơn Thục Hà: $200

  Diệu Mỹ Quỳnh Dung: $300

  Dì Bảy Diệu Phước: $100

  Diệu Hiếu: $100

  Tuyết Đông : $300

  Tịnh Hoa: $50

  Nguyên Trâm $100

  Nguyên Tuệ Châu: $100

  Huệ An: $50

  Chiêm Thị Hoa, Pd: Đức Hương: $700

  Nguyễn Thi Vấn: $80

  Nguyễn Thị Sỹ: $50

  Thiện Tịnh, Diệu Liên: $500

  Chiêm Kim Dâu: $700

  Kisha: $150

  Kevis Phan : 150

  Trần Ngọc Diệp :100

  Nguyễn Thị Thu Thảo Diệu Thơm: $500

 145. Diệu Kim, Nguyên Đức (Minnesota, USA): $386.50
 146. Bảo Minh Đạo Nguyễn Bá Phụng: $500
 147. Hương Linh Dư Thị Vĩnh, pd: Thiện Duyên: $5000
 148. Gia đình các con Cụ bà Dư Thị Vĩnh, pd: Thiện Duyên: $3000
 149. Hương Linh Đinh Thanh Liêm, pd: Thiện Ngộ: $5000
 150. Hương Linh Trần Hướng Minh, pd: Phước Trí: $5000
 151. Hương linh Trịnh Nhàn, pd: Chơn Lâm: $9,500
 152. Gia đình Hiếu (trùng tu Hậu Tổ): $100
 153. Gia đình Vĩnh-Dũng (trùng tu Hậu Tổ): $200
 154. Gia đình Nguyên Như (trùng tu Hậu Tổ): $1000
 155. Gia đình Quảng Hânh (trùng tu Hậu Tổ): $1000
 156. Gian hàng thực phẩm chay (07/01/2024): $2,500
 157. Gian hàng thực phẩm chay (28/01/2024): $2,500
 158. Gian hàng thực phẩm chay (04/02/2024): $2,500
 159. Gian hàng thực phẩm chay (24/02/2024): $2,000
 160. Gian hàng thực phẩm chay (02/03/2024): $2,500
 161. Gian hàng thực phẩm chay (17/03/2024): $3000
 162. Bánh Ngọt và Bánh Khọt (Tâm Hương, Khánh Tuyền): $1,290
 163. Tâm Huệ Hạnh (Sydney): $200
 164. Tâm Đắc: $100
 165. Thu Nga Hoa Minh: $50
 166. Diệu Ngọc: $100
 167. Quảng Diệu Trí: $100
 168. Tâm Từ, Nguyên Thanh: $500

 169. Dư Thị Vĩnh: $100
 170. Huỳnh Thị Vui: $100

 171. Trần Thị Phương Thảo: $100

 172. Lê Thị Bạch Vân: $70

 173. Dương Minh Chung: $50

 174. Lê Thị Thanh Hồng: $100

 175. Liễu Diệu Toàn: $100

 176. Nguyên Thiện Hạnh: $100

 177. Lưu Thị Bạch Nhị: $100

 178. Phạm Anh Tuấn: $50

 179. Lan Nguyên Yên: $50

 180. Thục Hà: $100

 181. Đặng Điểm Đạo: $50

 182. Nguyễn Thị Như Hà: $50

 183. Văn Thị Gái: $100

 184. Lê Phước Thu: $100

 185. Pauline Du: $50

 186. Mai Tuyết Trần: $50

 187. Thiều Văn Bình: $100

 188. HL Cụ Dư Thị Vĩnh, pd Thiện Duyên: $100

 189. Hoàng Thị Huyền: $50

 190. Tâm Thiện: $50

 191. Trần Mỹ Thuận: $40

 192. Ẩn danh: $300

 193. Trần Thị Thanh Thu: $50

 194. Bùi Kim Thảo: $100

 195. Ẩn danh: $70

 196. Huỳnh Lệ Phụng: $100

 197. Lê Ngọc Lựu: $50

 198. Nguyễn Tấn Trung: $100

 199. Đỗ Hạnh, Nguyên Trâm: $800

 200. Gia Đình Hương Linh tang quyến ẩn danh: $7.000

 201. Gia đình Hương Linh Huỳnh Thị Thu Thúy, pd Diệu Tâm: $800

 202. Gia đình Cụ Giang Lai cúng dường trùng tu Linh Đường: $2.000

 203. Cụ Chí Công: $200

 204. Vũ Hùng Chương: $50

 205. Ẩn danh: $90

 206. Nguyễn Tấn Trung: $100

 207. Diệu Đài: $300

 208. Cao Kim Si HH HL Dư Thị Vĩnh, Pd Thiện Duyên: $100

 209. Tuyết Đông: $100

 210. Dung Hồng: $100

 211. Võ Thị Sương, Đức Trí, Bảo Trân (Hồi hướng cho HL Ngô Kỉnh Đức): $500
 212. Minh Tú, Đoàn Bảo (Hồi hướng cho HL Ngô Thị Tường): $500
 213. Giác Liên Thanh (Hồi hướng cho HL Mẹ chồng Châu Thị Ngọc Anh): $100
 214. Đạo tràng Bát Quan Trai (17/3/2024): $1690
 215. Phòng Phát Hành (17/03/2024): $1,800
 216. Danh sách cúng dường Tam Bảo (17/3/24)

 217. Hương Linh Jack Phạm: $100
  Cao Kim Si HH HL Dư Thị Vĩnh : $100
  Tâm Nhân: $500
  Hương Linh Cụ Trịnh Nhàn: $100
  Ẩn Danh: $20
  Nguyên Nhật Anh: $600
  Ngô Thị Út, Pd Diệu Nhẫn: $200
  Nguyên Quảng Lực: $100
  Danh sách cúng dường Tam Bảo (24/3/24)
  Lê Thị Ngọc Yến: $100
  Giang Lai: $50
  Giang Nhuận Khai: $50
  Nguyễn Tất Trung: $200
  Ẩn danh: $60
  HH HL Chiêm Thật: $100
  Trương Thị Kim Dâu: $100
  Nguyễn Thị Thảo: $50
  Nguyên Từ, Nguyên Nhật Viên, Nguyên Nhật Hỷ: $300
  Cụ Diệu Phước: $50
  Cao Kim Si HH HL Dư Thị Vĩnh: $100
  Gđ Mã Quý Kheo: 1 thùng bún, 1 bao gạo 10kg : $20
  Seet Pohlian: $50
  Tạ Quốc Dũng: $50
  Hoàng Ngọc Minh: $50
  Lu Kim Ngọc (Diệu Ngọc): $120
  Allison Monkhouse (Lâm Tuyết Mai): $1000
  Allison Monkhouse (Lâm Tuyết Mai Hồi hướng cho Mẹ): $5000
  MTL Funeral Services (Nguyễn Ngọc Tú): $3000
  Ngọc Cẩm (HH HL Cha Trịnh Nhàn, pd: Chơn Lâm): $1000
  Lê Đức Hiển (HH HL con gái Michelle Phương Thảo): $450
  Hương Linh Bùi Thị Lầu, pd: Nguyên Quảng Giác: $2000
  GĐ Trần Văn Nở (Hồi hướng cho Cha Trần Văn Căn): $7000
  GĐ Trịnh Thanh Phong (Hồi hướng cho Mẹ Nguyễn Thị Bé): $5000

 218. Cúng Dường Tam Bảo ngày 07/04/2024
 219. Lê Đức Hiển (Hồi hướng cho Michelle Lê Phương Thảo): $4200
  Lâm Tuyết Mai (hồi hướng cho Mẹ Nguyễn Thị Thu): $1000
  Gian hàng thực phẩm chay (7/4/2024): $3,500
  MTL Funeral Services (Nguyễn Ngọc Tú): $3000
  Gia đình Hương linh Hoàng Trang Phan Thị Lễ: $4000
  Ngọc Lan (Hồi hướng cho HL Michelle Lê Phương Thảo): $1000
  Lý Quan (hồi hướng cho Vợ Bùi Thị Yến): $1,500)
  Gia đình Hương linh Quách Tô Kim Lang: $2000
  Gia đình Hương linh Nguyễn Tấn Cương: $1000
  Gia đình Hương linh Huỳnh Thị Thu Thúy: $2000
  Quảng Nguyên Lực: $100
  Lê Phương Thảo: $150
  HL Nguyễn Thị Bé pd Diệu Bảo: $50
  Lê Ngọc Lựu: $30
  Ẩn Danh: $45
  Các con gái hồi hương cho Mẹ Thiện Duyên Dư Thị Vĩnh: $1000
  Gian hàng đồ chay (14/4/2024): $3,500
  Phòng phát hành (14/4/2024: $1000
  Thọ Bát Quan Trai (14/4/2024): $830

 220. Danh sách cúng dường Tam Bảo
  Từ 14/4/24 đến 12/5/24
  Trịnh Thanh Cần: $50
  Quảng Nguyên Lực: $100
  GĐ Lý Hố: $50
  Lai Thanh Xuân: $100
  William Trần Xiêu Muối Lý, Tracey Trần: 10kg nếp 4l dầu
  Bảo Diệu Lợi HH HL Đinh Thanh Liêm,pd Diệu Ngộ: $500
  Trịnh Thanh cần: $50
  Trần Công Lý: $100
  Diệu Đài Khánh Vân: $300
  Lê Ngọc Lựu: $50
  Trịnh Thanh Cần: $50
  Lê Thanh Thảo: $100
  Ẩn danh: $260
  Thị Trường: $200
  Trịnh Thanh Cần: $50
  William Trần, Xiêu Muối, Tracey Trần: 10kg nếp, 5l dầu
  Chị Mai: $100

 221. Gian hàng thực phẩm chay (16/6/2024): $2000
 222. Gian hàng thực phẩm chay (23/6/2024): $3000
 223. Thùng phước Sương (23/6/2024): $2390

(đang cập nhật)

Xem thêm danh sách cúng dường Lễ Phật Đản 2023

Xem thêm danh sách cúng dường Tam Bảo năm 2021-2022

Xem thêm danh sách cúng dường Tết Quý Mão 2023


 

Xin cảm tạ và hồi hướng công đức này đến quý Phật tử và gia đình đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

  

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trân trọng,

HT. Viện Chủ Thích Tâm Phương

TT. Trụ Trì Thích Nguyên Tạng

ĐĐ. Tri Sự Thích Đăng Từ

 
🙏🙏🙏🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

 
  facebook-1

***
youtubeGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
27/05/2024(Xem: 3955)
An cư kiết hạ là pháp hành quan trọng của người xuất gia, đó là thời điểm chư Tăng Ni dành thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới, Định, Tuệ, để tăng trưởng đạo lực sau những ngày tháng dấn thân hoằng pháp lợi sanh. Tại quê nhà, chư Tăng Ni thường tác pháp an cư kiết hạ từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 16 tháng 7 âm lịch, đúng theo truyền thống “Tam nguyệt an cư, cửu tuần tu học”. Tuy nhiên khi PGVN truyền ra hải ngoại sau khúc quanh lịch sử 1975, vì hoàn cảnh, địa dư, thời tiết khác biệt với quê nhà nên khóa an cư cũng theo đó mà thay đổi để phù hợp với bối cảnh hiện tại. Theo tinh thần phiên họp định kỳ của Giáo Hội tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 tại Auckland, Tân Tây Lan, Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 năm nay của Giáo Hội được tổ chức tại: Địa điểm:Tu Viện Quảng Đức, số 85-105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060 Thời gian: từ ngày 06 đến ngày 13 tháng 07 năm 2024
16/05/2024(Xem: 866)
Quý vị đang cầm trên tay tập Kỷ Yếu Kỷ Niệm Chu Niên 32 Năm (1990-2022) Thành Lập Tu Viện Quảng Đức, lẽ ra tập kỷ yếu này đã ra mắt ngay sau Đại Lễ, nhưng do bận rộn nhiều Phật sự, nay mới chính thức ra mắt nhân dịp Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 của Giáo Hội, được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2024, như một món quà thành kính cúng dường đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và gởi tặng đến quý ân nhân, thân hữu cùng Đồng Hương Phật tử gần xa. Tập Kỷ yếu này cũng được gởi biếu đến Thư viện quốc gia Úc tại Canberra, và các thư viện công cộng trên toàn liên bang Úc Châu như là một món quà khiêm tốn của Tu Viện Quảng Đức đối với quần chúng Úc-Việt.
05/04/2024(Xem: 4175)
Là một con người hay bất cứ loài chúng sanh nào, cũng muốn được sống yên ổn và nhiều hạnh phúc. Biết như vậy nên mỗi người chúng ta hãy cố gắng nỗ lực hoàn thiện bản thân, sống không thù hận, không tị hiềm, ganh tị, không dối trá gạt lường, không tham ô, bốc lột, không tranh giành quyền lực qua nhiều thủ đoạn oán thù. Mà phải sống bằng trái tim biết đến nỗi khổ niềm đau của nhân thế, sống trong hiểu biết và bao dung, giúp đỡ những người thấp yếu hơn mình… Làm được như vậy thì chúng ta, những người con Phật hân hoan đón mừng ngày Phật Đản Sanh mới có ý nghĩa. Để cùng hòa chung niềm vui của những người con Phật, Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức long trọng cử hành Ngày Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2648 vào lúc 11 giờ sáng ngày Chủ Nhật 19/05/2024 nhằm ngày 12/4/Giáp Thìn.
05/04/2023(Xem: 21734)
Trang nhà Quảng Đức vừa thành lập Youtube Channel với nickname: Quang Duc Productions để phổ biến tất cả những video bài giảng của Chư Tôn Đức Tăng Ni trong các Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu trong 20 năm qua và vài mươi năm tới. Do vậy, kính mời Chư Tôn Đức và quý Phật tử từ bi hoan hỷ vào link này (bên dưới) và bấm vào chữ “Subscribed” & cái chuông bên cạnh (đầu trang bên phải) để khi có clip mới thì sẽ được tự động sẽ nhận Thông báo,xin lưu ý, chỉ bấm 1 lần duy nhất thôi, nếu bấm 2 lần sẽ vô hiệu hóa, phải bấm lại lần 3), xin Chư Tôn Đức và quý Phật tử hoan hỷ giúp phổ biến thông báo này dùm để ủng hộ Trang Nhà Quảng Đức. Chân thành cảm ơn Chư Tôn Đức và quý Phật tử.
25/05/2024(Xem: 741)
Lễ Phật Đản 2648 của cộng đồng Phật tử Nepal tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức (Buddha Jayanti 2024 of Tamu Samaj Nepalese community at Quang Duc Monastery), Saturday 25/5/2024
14/05/2024(Xem: 901)
Dù ở phương trời xa Con yêu mái chùa Thầy Tên Bồ Tát Quảng Đức Đã vị pháp thiêu thân Ngọn lửa thiêng bừng sáng Như lời kinh vang lừng Để đạo pháp trường tồn
09/05/2024(Xem: 495)
Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn chị Kim Hoàng và ban Biên tập đài Vietface tivi Úc Châu đã có lời hỏi thăm về buổi lễ này. Thầy xin vắn tắt để quý khán giả khắp nơi biết thêm về chương trình Đại lễ. Tu Viện Quảng Đức do Hòa Thượng Viện Chủ Thích Tâm Phương khai sơn vào năm 1990 ở tại vùng Broadmeadows, chỉ là một ngôi nhà nhỏ 3 phòng, trước đó Ngài xuất thân từ Nha Trang, đệ tử xuất gia của đức Trưởng Lão HT Thích Như Ý, Ngài vào Sàigon học tới năm 1986 thì vượt biên tới Mã Lai , lưu trú 1 năm ở trại tị nạn Pula Bidong, sau đó Ngài Giáo Hội PGVNTN tại Úc bảo lãnh sang Úc định cư, lúc đó lãnh đạo GH là Thích Tắc Phước ở Chùa Phước Huệ Sydney ký đơn bảo lãnh sang Úc định cư vào đầu năm 1987, sau 1 tuần ở Sydney, Giáo Hội cử Ngài xuống Melbourne Trụ Trì Chùa Quang Minh. Ngài ở đó làm việc được 3 năm, từ 1987 đến1990, vì bệnh duyên nên không thể nào cáng đáng được, Chùa Hội Phật sự quá nhiều nên Ngài đổ bệnh và những hình ảnh Thầy Viện Chủ Thích Tâm Phương lúc đó bây giờ nhìn lại rất là tội,
04/05/2024(Xem: 664)
Phật về sen nở vườn xanh Chim kêu ríu rít trên cành vô ưu Thiên thượng thiên hạ nhất như Độc tôn duy ngã, giác từ chính ta Thương chúng sanh cõi Ta bà Thị hiện truyền dạy Phật là chân tâm Sinh tử do bởi mê lầm Chấp thân này thật, chấp tâm vô thường
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000