Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thượng Tọa Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Tâm Phương phát quà tình thương đến đồng báo nghèo ở Nha Trang giữa đại dịch Covid-19 (30/8/2021)

31/08/202112:25(Xem: 526)
Thượng Tọa Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Tâm Phương phát quà tình thương đến đồng báo nghèo ở Nha Trang giữa đại dịch Covid-19 (30/8/2021)
TT Tam Phuong uy lao_covid (1)TT Tam Phuong uy lao_covid (2)TT Tam Phuong uy lao_covid (3)TT Tam Phuong uy lao_covid (4)TT Tam Phuong uy lao_covid (5)TT Tam Phuong uy lao_covid (6)TT Tam Phuong uy lao_covid (7)TT Tam Phuong uy lao_covid (8)TT Tam Phuong uy lao_covid (9)TT Tam Phuong uy lao_covid (10)TT Tam Phuong uy lao_covid (11)TT Tam Phuong uy lao_covid (12)TT Tam Phuong uy lao_covid (13)TT Tam Phuong uy lao_covid (14)TT Tam Phuong uy lao_covid (15)TT Tam Phuong uy lao_covid (16)TT Tam Phuong uy lao_covid (17)TT Tam Phuong uy lao_covid (18)TT Tam Phuong uy lao_covid (19)TT Tam Phuong uy lao_covid (20)TT Tam Phuong uy lao_covid (21)TT Tam Phuong uy lao_covid (22)TT Tam Phuong uy lao_covid (23)TT Tam Phuong uy lao_covid (24)TT Tam Phuong uy lao_covid (25)TT Tam Phuong uy lao_covid (26)TT Tam Phuong uy lao_covid (27)TT Tam Phuong uy lao_covid (28)TT Tam Phuong uy lao_covid (29)TT Tam Phuong uy lao_covid (30)


Phương Danh Quý Phật tử đóng góp đợt 3

để giúp mua máy trợ thở cho đồng bào nghèo ở VN

  1. Đồng Túy: $100 
  2. Tâm Hoa Liêm Hồ, Diệu Hoa Duyên Nghiêm: $500 (TP) 19.8.21
  3. Tâm Hương Trần Minh Đẩu, Diệu Hương Mai Nghiêm:$200 (TP)
  4. Diệu Khanh Trần Tuyết Vân: $100 (TP)
  5.  Tâm Nguyệt Trần Minh Nhật: $100 (TP)
  6. Nguyên Thiện Ân, Nguyên Thiện Huệ: $200 (TP)
  7. (xem tiếp danh sách)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn