Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tán thán công đức Quý Phật tử phát tâm cúng dường Đại Lễ Vu Lan PL 2665 (2021) tại Tu Viện Quảng Đức

26/07/202107:34(Xem: 5106)
Tán thán công đức Quý Phật tử phát tâm cúng dường Đại Lễ Vu Lan PL 2665 (2021) tại Tu Viện Quảng Đức


muc kien lien 2 

DANH SÁCH PHẬT TỬ

CÚNG DƯỜNG LỄ VU LAN 2021
TẠI TU VIỆN QUẢNG ĐỨC


 

 1. HL Cụ bà Thiện Chánh (SA): $200
 2. HL Cụ Ông Thiện Chơn (SA): $500
 3.  HL Đặng Văn Nam (SA): $300
 4.  HL Diệu Bản (SA): $100
 5.  Cụ bà Diệu Trí (SA): $200
 6. Thiện Cương (SA): $100
 7. Ẩn danh (SA): $70
 8.  Nguyên Thiện Phước (SA): $100
 9.  Đồng Ngọc Minh (SA): $400
 10.  Huệ Liêm, Thiện Trí (SA): $100
 11.  Vạn Từ Phúc, Vạn Từ Đức (SA): $100
 12. Huệ Hoa, Quảng Đức Thịnh (SA): $200
 13.  Quảng Đức Trí, Quảng Đức Thông: $200
 14.  Phật tử TV Vạn Hạnh Canberra: $100
 15.  Thiện Phương (SA): $100
 16. Thiện Hương, Thúy Kiều Diệu Hiền (SA) : $50
 17.  Đạo Tràng Phật tử Chùa Pháp Hoa (SA): $1000
 18.  Minh Hưng Lê Thị Ái Hoa: $200
 19.  Nguyên Quảng Lương Ngọc Thủy: $300
 20. Thanh Phi: $200 (TP)
 21. Loan -Tỷ: $500 (TP)
 22. Đức Trí, Diệu Như: $100
 23. Hồng Hạnh, Đình Hải: $200
 24. Quảng Loan: $50
 25. Nguyên Yên, Văn Cao: $100
 26. Quảng Liên, Quảng Pháp Hoa: $100
 27. Quảng Đại Thông: $100
 28. Linh Thanh: $100
 29. HL Tâm Phước Hồ Công Lộ: $500
 30. HL Nguyên Túy Lê Thị Hồng Liên: $500
 31. Quảng Diệu Trí $500
 32. Diệu Ngọc, Thanh Anh: $500
 33. HL Chánh Bảo Nguyễn Trọng Châu: $200
 34. Lệ An, Diệu Đài, Hồng Yến, Quỳnh Dung: $300
 35. Quảng Niệm, Quảng Giải: $200
 36. Bảo Diệu Hạnh: $100 (Hồi hướng cho Trần Minh Đắc)
 37. Cụ bà Nhật Hạnh: $100
 38. Nguyễn Ngọc Lan: $100
 39. Gia đình Đức Nghiêm: $2.000
 40. Nguyên Thảo, Nguyên Tân: $200
 41. Mai Thị Cao Trâm, Olivia: $200 ( Hồi hướng cho HL Stewart. J. Hibbert)
 42. Trần Vân Nghi: $150 ( Hồi hướng cho Mẹ Lương Thị Kim Dung)
 43. Nguyên Như, Nguyên Quảng Bình: $500 ( Hồi hướng cho Mẹ Bạch Vân Phạm Thị Doan)
 44. Quách Hương: $200
 45. Quách Mỹ Dung: $100
 46. Cụ bà Nguyên Cần $200
 47. Quảng Tuệ - Quảng Đạt $50
 48. Hồng Vy $50
 49. Đh Diệu Trí $100
 50. Nguyên Nhật Diệu $100
 51. Huệ Tâm Hương. $100
 52. Hữu Thu. $100
 53. Hương Châu $200
 54. Tâm Nhân $100
 55. Nguyên Quảng Lương: $300
 56. Nguyên Quảng Duyên: $200
 57. Nguyên Quảng Hiền: $200
 58. HL Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ: $500
 59. Cụ Bà Diệu Thọ Ngô Thị Nhân: $500
 60. Nguyên Quảng Cường, Nguyên Quảng Thịnh: $500
 61. GĐ PT Nguyễn Quảng Ngọc: $500
 62. Gia đình PT Nguyên Kim Ngọc: $300
 63. Sư Cô Hạnh Nguyên: $200 ( NN)
 64. Diệu Chơn: $50 (NN)
 65. Diệu Liên, Thiện Tịnh: $500 (TP)
 66. Long Tuyền: $200 (TP)
 67. Ngô Ngọc: $100 (TP)
 68. Thiện Bảo Mai $100
 69. Quảng Bảo Quý $100
 70. Nguyên Nhật Thảo $50
 71. Nguyên Nhật Trần (Như Mai): $200
 72. Nguyên Nhật Hòa (Phương Thuận): $300
 73. Nguyên Nhật Thơ, Nguyên Quảng Chánh: $300
 74. Tăng Thị Hồng Nhung, pd:Tâm Niệm (Sydney) $ 50 
 75. Lê thị Tuyết Vân - PD: Thọ Bích: $100
 76. Lê thị Bích Thư - PD: Thọ Thái: $100
 77. Đoàn Minh Hiệp - PD: Huệ Đức: $200
 78. Long Nguyễn, PD: Nguyên Thiện Dũng: $400
 79. HL Cụ Bà Tô Thị Ngữ: $50
 80. Mai Lee: $200
 81. Nguyên Trâm: $300
 82. Nguyên Nhật Hưng: $100
 83. Nguyên Tuệ Châu: $100
 84. Bích Nghiêm. $50 (QT)
 85. Tâm Huệ. $100 (QT)
 86. Tắc Nhụy. $50 (QT)
 87. Mỹ Hoa. $50 (QT)
 88. Bạch Lệ. $20 (QT)
 89. Shop Tân Phước Hưng: $100 (TP)
 90. Nguyên Quảng Hòa: $100 (TP)
 91. Quảng Châu: $100 (TP)
 92. Quảng Nghĩa: $100 (TP)
 93. Sương Võ $100
 94. Liên Minh$50
 95. Từ Phú $50
 96. Như Liên $10
 97. HL Nguyên Bửu Nguyễn Ngự $300
 98. GĐ Nguyên Từ $300
 99. Hồng Vy. $50
 100. HL Pháp Tâm Nguyễn Văn Năm $100
 101. HL Nguyễn Văn Chuyện $50 
 102. Diệu Ngộ Lê Thị Cấp: $100
 103. Quảng Tịnh Thiều Văn Bình: $100
 104. Nguyên Nhật Tịnh (Thuận-Lợi): $300
 105. GĐ Văn Thị Hạnh: $200
 106. Lê Kim Thu: $200
 107. Tịnh Bảo (hồi hướng cho cụ bà Diệu Siêu Lê Thị Nữ): $100
 108. Hoàng Lộc, Ái Định (hồi hướng cho cụ bà Diệp Tú Liên): $400
 109. Tâm Từ, Nguyên Thanh: $200
 110. Lê Kim Thanh (Tâm Ngọc): $200
 111. Ngọc Mỹ (SA): $200
 112. Quảng Chân Tâm: $100
 113. Quảng Diệu Ngộ: $200
 114. Tâm Thư (Sydney): $200
 115. Diệu Hiền, Tâm Quang: $200
 116. Diệu Mỹ (Thanh Lan): $1000
 117. Lê Văn Hoàng, Duy Hiển: $150
 118. Nguyên Quảng Hương: $200
 119. Diệu Nghiêm Trang Châu: $100
 120. Diệu Phúc Hà Diễm: $200
 121. Cụ bà Nguyên Tánh: $200
 122. Nguyên Quảng Chơn: $200
 123. Ngọc Hoa, Thiện Hưng, N.Nhật Khánh: $200
 124. Thiện An, Thiện Lạc (Tiệm vàng Kim Châu, SA): $500
 125. Ông Bà Tiêu Trường Hưng-Trần Tú Mỹ: $500
 126. Lâm Tuyết Mai (Nguyên Quảng Anh): $1000
 127. Nguyên Quảng Tánh (hồi hướng cho ông Nội HL Ngô Tấn: $500
 128. Diệu Tuyết Lệ Trinh (hồi hướng cho HL Phụ Thân Trần Tiêu): $500
 129. Kim Chi Hồng Ngọc: $200
 130. Bé Mattis Hugh Le-Tang (Phước Lành): $100
 131. Steve Nguyên Thiện Bảo, Tuyết Nguyên Thiện Hạnh: $500
 132. Khánh Vân, Khánh Linh: $100
 133. Cụ Bà Viên Huệ (Darwin): $200
 134. Hương Linh Cụ Bà Diệu Hương Nguyễn Thanh Hường: $5000
 135. Mỹ Lệ, Hoàng Em, Thanh Phong, Thanh Vũ (Hồi hướng cho Mẹ): $5000
 136. Nguyên Ngọc, Diệu Danh (Germany): $400

   

 Xin cảm ơn và hồi hướng công đức này đến quý Phật tử và gia đình đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

 

Cầu nguyện cho Corona đại dịch sớm tận trừ, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc cũng như đời sống của chúng ta sớm quay lại bình thường như trước đây.

 

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trân trọng,

TT Viện Chủ Thích Tâm Phương

TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng

ĐĐ Tri Sự Thích Đăng Từ

🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️
 


facebook-1

***
youtube
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567