Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

4. Tài Liệu Tham Chiếu

07/05/201103:14(Xem: 6535)
4. Tài Liệu Tham Chiếu

QUAN ĐIỂM VỀ ĂN CHAY CỦA ĐẠO PHẬT
Biên Soạn: Tâm Diệu

Chương 5

TÀI LIỆU THAM CHIẾU

PHẦN THỨ NHẤT

Quan Điểm Ăn Chay Của Người Tây Phương

1Còn gọi là đau tim hay động tim (heart attack)

2Yankelovich, Skelly &White Clancy, Shulman, Inc., 1992

3Thịt động vật được định nghĩa là thịt các loại động vật biết đi, biết bò, biết cọ quậy, biết bay và biết bơi lội, tức là các con vật trên bộ, trên không và dưới nước.

4Animal, Nature and Albert Schweitzer, page 40

Sức Khỏe

5Neal Bernard, M.D., Food For Life, Crown Publishers, Inc., New York 1993 và Tâm Diệu, Thực Phẩm Rau Đậu Qua Lăng Kính Khoa Học, Nhà Xuất Bản Văn Nghệ 1997. Trang 145

6American Journal of Clinical Nutrition 1993 Report.

7Mới đây, chính phủ Hoa Kỳ đã ra lệnh cho các công ty airline không được cho hành khách ăn đậu phộng cũng vì lý do này.

8 Robert Garrison, Jr., et al. The nutrition Desk Reference, 3rded. pg 391 Keats Publishing, New Canaan, Connecticut

9Mark Messina, PhD, Virginia Messina, RD, Kenneth D.R. Setchell, PhD., The Simple Soybean and Your Health, Avery Publishing Group, NY 1994. P. 117

10Robertson PJ et al. The effect of high animal protein intake on the risk of calcium stone-formation in the urinary tract. Clinical Science, 1979;576:285-288.

11 Neal Bernard, M.D., Food For Life, Crown Publishers, Inc., New York 1993.

12Xem chi tiết nơi phụ trương.

13Robertson PJ et al. The effect of high animal protein intake on the risk of calcium stone-formation in the urinary tract. Clinical Science, 1979, 57:285-288.

14Theo AAFCO, cơ quan đặt tiêu chuẩn cho kỹ nghệ sản xuất thức ăn nuôi súc vật cho biết khoảng từ một nửa đến ba phần tư các tiểu bang Hoa Kỳ dùng phân gà cho bò ăn.

15 The Physicians Committee for Responsible Medicine, Good Medicine Autumn 1997 Vol. 6, Number 4.

Môi Sinh

16Robin Hur and Dr. David Fields, Are High Fat Diets Killing Our Forest? Vegetarian Times, February, 1984.

17Philip M. Fearnside, Deforestation In Brazilian Amazonia, Cambridge University Press, 1990.

18Rediscovering Planet Earth, US News and Worls Report, October 31,1988. (Thực sự đây là tài liệu nghiên cứu của Christopher Uhl, giáo sư sinh hóa tại Viện Đại Học Penn State University)

19Mike Feinsilber, Real Environmentalist Eat Rutabagaburgers, The Organian (Associated Press), April 25,1990.

20George Borgstrom, Presentation to the Annual Meeting of the American Association for the Advancement of Science. Paul and Anne Ehrlich, Population, Resources, Environment. (W.H. Freeman, 1972).

21 Soil and Water Resources Conservation Act Summary of Appraisal, USDA Review Draft, 1980.

Tình Trạng Thiếu Ăn Trên Thế Giới

22Brown, L, Full House, Worldwatch Inst. 1994

23Perleman, M, Farming for Profit in a Hungry World; Capital and the Crisis Agriculture, 1977

24Lean, G., et al, Atlas of the Environment, 1990

25The world Food Problem, A Report by the President?s Science Advisory Committee, Vol. 1 May 1967

26Frances Moore Lappé and Joseph Collins, World Hunger, P. 13

PHẦN THỨ HAI

Quan Điểm Của Phật Giáo Nguyên Thủy

1Hòa Thượng Hộ Tông, Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam, Người Tu Cần Phải Ăn Chay Không?, Kỷ Yếu Bửu Môn Xuân Mậu Thìn 1987, Tr. 100.

2Ven. S. Dhammika, Australian BuddhaNet

3Phạm Ngọc Sâm, Người Tu Cần Phải Ăn Chay Không?, Kỷ Yếu Bửu Môn Xuân Mậu Thìn 1987, Chùa Bửu Môn, Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam Tại Hải Ngoại, Port Arthur, Texas, trang 96-97.

4Như dẫn chứng số 3 nêu trên.

5Hòa Thượng Thích Minh Châu, Tăng Chi Bộ Kinh, Tập 1, Xuất Bản tại Việt Nam năm 1987 trang 347.

6Thân: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm; Khẩu: không nói dối, không nói lời hai lưỡi, không nói lời độc ác; ? không tham, không sân hận, không si mê.

7Jivaka Sutta, Majjhima Nikaya 55

8Quý Phật tử hộ pháp nên đem tấm lòng thành kính đối với Phật, lòng từ bi đối với muôn loài chúng sinh mà làm đồ ăn chay dâng cúng chư vị Tu sĩ, vừa giúp cơ thể chư vị mạnh khỏe thanh tịnh để tu hành, vừa giúp súc sinh khỏi sống tù tội chết đau đớn. (Lời người biên soạn)

Quan Điểm Của Phật Giáo Đại Thừa

1Jon Gregerson, Vegetarianism: A History, Jain Publishing Company, Fremont, CA 1994. Trang 37-42.

2Chun-fang Yu, The Revival of Buddhism in China, Columbia University Press. New York, 1981.

3Xin xem nguyên văn nơi phụ trương ở phần cuối sách

4Roshi Philip Kapleau, To Cherish All Life, The Zen Center, Rochester New York 1981.

5Ven. Dr. Thích Minh Châu, The Chinese Madhyma Agama And Pali Majjhima Nikaya: A Comparative Study, The Vạn Hạnh University, Saigon 1964. Page 31.

6Không phải là Đại Thừa (Mahayana)

7Nattier & Prebish, History Of Religions Aug. 76 Vol.16, trang 267-269.

Giới Không Sát Sanh

9Kinh Đại Bát Niết Bàn, Quyến 1, Dịch giả Thích Trí Tịnh, Tịnh Xá Minh Đăng Quang xuất bản năm 1990, Trang 267.

10Hòa Thượng Thích Minh Châu,Hãy Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam 1990. Trang125-126..

11Hòa Thượng Thích Trí Thủ, Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo

12Kinh Tâm Địa Quán, Phẩm Báo Ân thứ 3

13Vua Trần Thái Tông, Khóa Hư Lục, bản dịch của Hòa Thượng Thích Thanh Từ trong Khóa Hư Lục Giảng Giải, Bản in ở Hoa Kỳ năm 1996, trang 48

Giới Phóng Sanh

1 Kinh Phạm Võng, Hòa Thượng Thíchh Trí Tịnh dịch, Phật Học Viện Quốc Tế xuất bản năm 1985. Trang 30.

Ăn Chay Trong Kinh Điển Đại Thừa

1Tỳ kheo Thích Duy Lực, Kinh Lăng Gìa, GHPGVN xuất bản năm 1994, Trang 239-241

2Tỳ Kheo Thích Duy lực, Kinh Lăng Nghiêm, Tù Ân Thiền Đường xuất bản năm 1991, trang162-163.

3Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Quyển 1, Tinh Xá Minh Đăng Quang xuất bản năm 1990, trang 137-138

Nghi Vấn Về Nguyên Do Đức Phật Niết Bàn

1Trường A Hàm Kinh, Quyển 3, Du hành Ký

Dialogues of the Buđdha, Vol. I I I of Sacred Books of the Buđdhists, ed. T.W. Rhys Davids: London: Oxford University Press, 1910. P.137

Y Nghĩa Bất Y Ngữ

1Hòa Thượng Thích Minh Châu, Hãy Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam 1990. Trang 125-126.

PHẦN THỨ BA

Lời Kêu Gọi Đừng Ăn Thịt Chúng Sinh

1Lester Brown, (of) The Overseas Development Council, as cited in Diet For A New America, 1987.

2World Hunger, Report by the Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) in Rome, Italy, Fall 1989.

3Tom Regan, But For The Sake Of Some Little Mouthful Of Flesh, The Animal?s Agenda, Vol. 2, No. 1, February, 1989.

PHẦN THỨ TƯ

Những Câu Hỏi Đáp Về Ăn Chay

1 Thiền Sư Tổ Nguyên, Vạn Pháp Quy Tâm Lục, Tỳ Kheo Thích Đắc Pháp dịch, Chơn Không Vũng Tầu xuất bản 1973. Trang 11

2 Thiền Sư Tổ Nguyên, Vạn Pháp Quy Tâm Lục, Tỳ Kheo Thích Đắc Pháp dịch, Chơn Không Vũng Tầu xuất bản 1973. Trang 11

3 Thiền Sư Tổ Nguyên, Vạn Pháp Quy Tâm Lục, Tỳ Kheo Thích Đắc Pháp dịch, Chơn Không Vũng Tầu xuất bản 1973. Trang 11

4 Hoà Thượng Tuyên Hóa, Hoa Sen Ngày Xuân, Bát Nhã Ngữ Quyển 1 Vạn Phật Thành 1997, trang 118

5Hoà Thượng Tuyên Hóa, Hoa Sen Ngày Xuân, Bát Nhã Ngữ Quyển 1 Vạn Phật Thành 1997, trang 66

6Hoà Thượng Tuyên Hóa, Hoa Sen Ngày Xuân, Bát Nhã Ngữ Quyển 1 Vạn Phật Thành 1997, trang 20

7Hòa Thượng Duy Lực giảng tại Từ ân Thiền đường

8Hoà Thượng Tuyên Hóa, Hoa Sen Ngày Xuân, Bát Nhã Ngữ Quyển 1 Vạn Phật Thành 1997, trang 43

9Chữ Hán "Nhục" gồm hai chữ nhân (người) nằm trong chữ khẩu (mồm)

10Hoà Thượng Tuyên Hóa, Hoa Sen Ngày Xuân, Bát Nhã Ngữ Quyển 1 Vạn Phật Thành 1997, trang 50

11Một cân bằng 16 lượng (đơn vị đo lường thời xưa bên Tầu)

12Hòa Thượng Quảng Khâm, Cẩm Nang Tu Đạo,, Chùa Việt Nam Seatle phát hành, trang 136

13Trao đổi e-mail with Dr. Neal D. Barnard, M.D. Washington D.C., Feb. 19,1996

14Neal D. Barnard, M.D.,The Power Of Your Plate: Eating Well For Better Health-Experts Tell You How!, pp. 125-127, Book Publishing Company 1990

15Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Thiền Sư Việt Nam, in tại Hoa Kỳ 1995. Trang 256

16Udo Erasmus, Fats That Heal, Fats That Kill, Alive Books

17Ngũ dục: tài, sắc, danh, thực, thùy.

18Xem chi tiết quyển "Thực Phẩm Rau Đậu Qiua Lăng Kính Khoa học.

19Sử Việt Nam có ghi lễ hành quyết vua Cảnh Thịnh, em ruột vua Quang Trung, tướng Trần Quang Diệu, và vợ là tướng Bùi Thị Xuân cùng con gái 10 tuổi là Trần Bích Xuân tại Phú Xuân (cố đô Huế ngày nay) vào ngày rằm tháng bảy năm Nhâm Tuất 1802.

PHẦN THỨ NĂM

Phụ Trương

1 Dipietro CM, Liener IE. Soybean protease in foods. Journal Food Science 54:606-617,1989

2Hann H-WL, Stahlhut MW, Menduke H. Iron Enhances Tumor Growth. Cancer 68:2407-2410,1991.

3Janezic S., Rao AV. Role of dietary phytosterol in colon carcinogenesis. Abstr Proc 34thAnnu Meet Can Fed Biol Soc. Kingston, Ontario, 1991

4British Medical Journal, 1986, vol. 293.

5New England Journal of Medicine, 1985, vol. 312.

6Odeleye OE, Watson RR. Health implications of the omega-3 fatty acids. American Journal Clinical Nutrition 1991;53:177-78.

7Kinsella IE. Reply to O Odeleye and R Watson. American Journal Clinical Nutrition 1991;53:178.

8- Anderson JW, Johnstone BM, Cook-Newell ME. Meta-analysis of effects of soy protein intake on serum lipids in humans. New England Journal of Medicine 1995;333:276-282.

- Anderson JW, Soy Protein and Risk for Coronary Hearth Disease, American Dietetic Association 80thAnnual Meeting held 10-27-30-97, in Boston MA.

9James W. Anderson, M.D. Professor of Medicine and Clinical Nutrition University of Kentucky, Lexington, KY. Phone 606-281-4954; fax606-233-3832, e-mail: wandersmd@aol.com

-HẾT -

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,091,764