Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

1. Giới thiệu

05/11/201010:36(Xem: 8014)
1. Giới thiệu

 

 

BA PHƯƠNG DIỆN CHÍNH CỦA CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ
Tác giả: Tổ sư Tông Khách Ba - Lược giải: Đức Đạt Lai Lạt Ma
Anh ngữ: Dr. Alexander Berzin - Chuyển kệ: Hồng Nhu - Chuyển ngữ: Tuệ Uyển

1 GIỚI THIỆU


Khi chúng tahiện diện ở đây, chúng ta phải thiết lập một động cơ đặc biệt: tâm giácngộ (tâm bồ đề) nhằm hướng đến giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúngsinh. Điều này cần một sự chân thành hoàn toàn. Đức Phật đãđạt được sự giác ngộ của Ngài bởi năng lực của xu hướng trong sạch của tâm giácngộ (tâm b ồ đề) của Ngài. Tất cả những phẩm chất và những sự đạtđược của Ngài tùy thuộc vào động cơ giác ngộ ấy. Để đạt được cùng sựchứng ngộ của Ngài, chúng ta cần phải nguyện cầu để phát triển một tâm niệm nhưthế của chính mình nhiều tối đa và để có sự tăng trưởng chưa từng có củađiềuấy.

Những ngày cuốicùng này chúng ta phải nâng cao một số năng lực tích cực (công đức) qua nhữnggiáo huấn này. Chúng ta hãy tiếp tục bây giờ trong ngày hôm nay với BaPhương Diện Chính Yếu của Con Đường của Tổ Sư Tông Khách Ba. Ba điều nàyliên hệ đến sự viễn ly, tâm giác ngộ, và nhận thức đúng đắn về tính không.

1-Sự viến lycăn cứ trên thái độ mà chúng ta chuyển tâm niệm chúng ta hoàn toàn khỏi tất cảnhững ao ước khát khao của cõi luân hồi, sự lưu chuyển không thể kiểm soát củavòng sinh tử. Sự đạt đến giải thoát tủy thuộc trên việc có một sự viễn lyhay từ bỏ như thế.
2-Tâm giác ngộ(tâm bồ đề) là thái độ hay khuynh hướng đạt đến giác ngộ để làm lợi íchcho vôlượng chúng sinh .
3- Quan điểm đúngđắn về tính không là sự nhận thức về tính bản nhiên bất động thật sự củathực tại.

Lưu tâm đếnnhận thức đúng đắn hay thông hiểu về tính không của thực tại, của sự tồntạikhông cố hữu, nếu nó được thủ hộ giữ gìn bởi một tâm niệm viễn ly, nó sẽmangđến giải thoát. Nó đem đến giải thoát bởi sự trừ khử những ám chướng ngăncản sự giải thoát, ấy là những cảm xúc và thái độ quấy nhiễu. Những nhân tốtinh thần đã kềm hãm chúng ta giới hạn trong sự tồn tại dưới khống chế bởinghiệp quả và những xúc tình và thái độ quấy nhiễu của vòng luân hồi. Nếusự thông hiểu nhận thức đúng đắn về tính không được thủ hộ giữ gìn bởi một tưtưởng của tâm giác ngộ (tâm b ồ đề), nó cũng tiêu trừ những ám tối đối với tất cảnhững vấn đề có thể nhận thức được, và những điều ngăn trở toàn giác toàn trí..- ấy là, những thói quen dính mắc về phía sự tồn tại cố hữu và chân thực. Loại trừ chúng đi đem đến sự đạt đến giác ngộ. Do thế, một quan điểm đúngđắn về tính không là đối thủ chính sẽ phá hủy hai bộ phận của ám chướng (sở trichướng và phiền não chướng), và nó được hổ trợ bởi hoặc là sự viễn ly haycả sự viễn ly và tâm giác ngộ (tâm b ồ đề).

Giáo huấnTiểu thừa đòi hỏi sự viễn ly và nhận thức đúng đắn về tính không nhầm đạt đếnmục tiêu của họ là giải thoát. Đại thừa thêm vào tâm giác ngộ (tâm b ồđề) để tiêu trừ tất cả những sự ám tối một cách hoàn toàn. Do vậy, baphương diện chính yếu của con đường – sự viễn ly hay từ bỏ, tâm giác ngộhaytâm b ồ đề, và tính không – hiệp nhất căn bản thiết yếu của tất cả nhữnggiáo huấn của Tiểu thừa và Đại thừa.

Mật điểntantras nổi tiếng của chúng ta có một chủ đề vững chắc về thân thể vi tế, nănglượng khí, năng lượng kinh mạch, và năng lượng hạt, có như nền tảng củanó là cùng giống ba phương diện của con đường – viễn ly, khuynh hướng cựckỳ mạnh mẽ của tâm giác ngộ (tâm b ồ đề) và một sự thông hiểu hoàn toàn về tínhkhông như được truyền dạy bởi Long Thọ và hai người con tinh thần củangài. Thêm vào những điều này, trong mật điển tantra chúng ta thiết lậpniềm hãnh diện hay chân giá trị của chúng ta trên khả năng của điều mà chúng tacó thể đạt đến từ khí và tâm thức vi tế. Trong cách này, chúng ta giữ gìnchân giá trị của hoặc một Sắc Thân hay hay một Pháp Thân Tĩnh Thức Sâu Sắc củamột vị Phật, hay của cả hai điều này. Mặc dù, chúng ta không thực sự cónhững thân Phật vào lúc chúng ta thực tập, tuy thế căn cứ trên khuynh hướngmạnh mẻ của tâm giác ngộ (tâm b ồ đề) nhầm đạt đến trạng thái giác ngộ này để lợiích cho vô lượng chúng sinh, chúng dần dần trở nên có thể đạt được nhữngthânthể như thế. Chúng ta có thể đạt được những thân thể ấy qua sự thực tậpvàduy trì chân giá trị của những thân Phật này.

Do thế, baphương diện của con đường là căn bản của toàn bộ những con đường kinh điển hiểngiáo và mật giáo tantra. Trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta phải luônluôn cố gắng theo đuổi một sự thực tập phối hợp của phương pháp và tuệtrí, cố gắng để hổ trợ kẻ khác, xây dựng nên năng lực tích cực, v.v và v.v….

Luận giải đặcbiệt này là rất ngắn, chỉ vài đoạn. Chúng tôi học với Tagtra Rinpoche lầnđầu tiên và sau này với nhiều vị khác nhau kể cả Trijang Dorjechang. Chúng ta cần thiết lập một động cơ rõ ràng để lắng nghe giáo huấn này. Nếu chúng ta thiết lập một tâm niệm ân cần như động cơ của chúng ta, điều nàysẽ là nguồn cội của tất cả mọi an lạc. Nếu chúng ta thiếu một tâm niệm nhưthế, và thay vào đấy là sự tự hào kiêu căng, v.v…, điều này chỉ đem đến bấthạnh và bất an. Những hiệu quả trong những đời sống tương lai hoặc làchúng ta sẽ là một người có tu dưỡng, tế nhị hay một chúng sinh thô tục,bạo tàn sẽ được thấy trong hình thức những hạnh kiểm của chúng ta trong đờisống này. Thậm chí nếu chúng ta không thừa nhận sự hiện hữu của những đờisống tương lai, tuy vậy, có một lòng hảo tâm, hay trên một phương diện khác làthô tục cộc cằn, sẽ mang đến họăc là hạnh phúc hay bất hạnh tùy theo nhân đãgieo hiện tại.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,515,525