Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Phật Học Tinh Hoa Một Tổng Hợp Đạo Lý

14/12/201017:34(Xem: 8884)
Phật Học Tinh Hoa Một Tổng Hợp Đạo Lý

PHẬT HỌC TINH HOA
Một Tổng Hợp Ðạo Lý
Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Vạn Hạnh, Saigon Việt Nam xuất bản lần đầu năm 1961,
Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học Thế Giới, California xuất bản năm 1999

MỤC LỤC

Tiểu sử Hòa thượng Thích Đức Nhuận
Khai Nguồn
Phần Mở Ðầu: Tìm Hiểu Ðạo Phật

Chương I: Đạo Phật Là Gì ?
Phần Thứ Nhất: Lịch Sử Khái Luận

Chương I: Nguyên Lý sáng lập Đạo Phật.
Chương II: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Chương III : Lịch Sử truyền Bá
Phần Thứ Hai: Triết Học Ðại Quan

Chương I: Đạo Phật Là Tôn Giáo Hay Triết Học?
Chương II: Vũ Trụ Quan
Phần Thứ Ba: Thực Chất Đạo Phật

Chương I: Đạo Phật, Nguồn Văn Hóa Sinh Ðộng

Chương II: Sức Mạnh Của Đạo Phật Thể Hiện Trong Ba Ðức Tính: Đại Bi, Đại Trí, Đại Hùng. Một Đạo Có Ảnh Hưởng Thấm Sâu Vào Ðời Sống Dân Tộc Việt
Chương III: Những Đóng Góp To Lớn Của Đạo Phật Cho Dân Tộc Và Nhân Loại
Kết Luận
Phụ lục: Đạo Phật Việt

Source: thuvienhoasen

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn