Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phần 14

17/04/201312:16(Xem: 7231)
Phần 14

DUY THỨC HỌC

Tuệ Quang

Huyền-Cơ Phật-Học-Viện

---o0o---

PHẦN THỨ MƯỜI BỐN

TỔNG-KẾT-LUẬN

Ta đã nghiên-cứu xong quyển "Duy-thức-học" đã có căn-bản về duy-thức.

Chúng tôi cũng không muốn viết dài-dòng, sợ càng làm cho người đọc hoang mang, khó nhận thấy phân cốt-yếu, phần căn-bản.

Ta đã hiểu rõ tâm-lý ta, tâm-lý chúng-sinh và con đường tu học.

Ta thấy rằng: Tất cả Phật-pháp, dù pháp-tướng hay pháp-tính, đều di đến kết luận này:

-Căn-bản của mọi phiền-não, đau-khổ là phân biệt,chấp có mình , chấp có sự vật. Càng mưu mô, mánh khóe, điên đảo bao nhiêu, càng khổ. Làm khổ mình và bao người.

-Bí quyết của giải thoát là: tu theo trí không-phân-biệt. Nói cách khác, tu: ly-huyễn. Tất cả sự-vật, dù tốt, dù xấu, dù hay, dở, thiện, ác, điều mà ta quý-báu, tôn-thờ, điều mà ta kinh tởm, thảy đều là huyễn.

Ta xa lìa các huyễn đó. Xa lìa cả cái xa lìa. Xa lìa mãi, xa lìa mãi.

Không thấy có mình, có người, có nguyên-nhân, kết quả, không hãnh-diện, không kinh-tởm.

Trí ta như gương sáng, soi các sự vật, mà không chạy theo sự vật.

Không nô-lệ cho mình, cho sự vật. Không chấp có mình, không ích kỷ, không yêu ghét. Bình đẳng soi sáng mọi sự vật.

Đó là gần chân-lý nhất, dễ tu-chứng nhất.

Vậy ta cứ hành-động, làm bao việc tốt, đẹp truyền-bá Chính-pháp, giúp mọi người về vật-chất, tinh-thần. Nhưng đừng chấp. Đừng thấy có mình, có người.

Đừng phân biên-giới giữa mình, người, đảng phái, nhóm, bè, địa phương, quốc gia, dân tộc, tôn giáo, chủ nghĩa v.v ...

Làm đủ mọi hạnh, cứu mọi chúng-sinh, mà vẫn quá: Ly-huyễn.

Chúc mọi người một tương-lai rực rỡ.

Sài gòn ngày 17-11-1964 (14-10 Giáp thìn)

TUỆ QUANG

---o0o---

---o0o---
Vi tính: Viên Trí
Trình bày: Nhị Tường
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,470,413