Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chẩn Tế Siêu Phương (sách pdf)

30/05/202419:30(Xem: 469)
Chẩn Tế Siêu Phương (sách pdf)

Chan Te Sieu Phuong_HT Kim Dai

LỜI TỰA

Kiếp là chỉ cho thời gian
Phương là chỉ cho không gian

Chẩn Tế Siêu Phương nương vào kinh Phật
thuyết A Mi Đà, nương vào hồng danh A Mi Đà Phật,
nương vào bi nguyện A Mi Đà Phật mà siêu độ các
chúng cô hồn vãng sanh Tây phương Cực lạc, chấm
dứt luân hồi sanh tử, vượt thoát không gian thời gian,
gọi là phương ngoài phương. Vì thế khi triệu thỉnh
chúng cô hồn về dự pháp thực rồi, sau đó là phần
tụng kinh niệm Phật siêu độ. Thời gian chẩn tế dài
hay ngắn là do ở phần tụng kinh niệm Phật này. Đây
là phần chính của Chẩn Tế Siêu Phương.
Rất mong món quà nhỏ này đến tận tay những
tâm hồn muốn vượt kiếp siêu phương.

Nam mô A Mi Đà Phật.
Kim Đài kính ghi.

🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️


pdf
Chẩn Tế Siêu Phương_HT Thích Kim Đài


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567