Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Pháp Vân Sám (sách pdf)

30/05/202419:20(Xem: 348)
Pháp Vân Sám (sách pdf)


Phap Van Sam_HT Kim DaiLỜI TỰA

Pháp Vân Sám gồm đủ 210 lạy A Mi Đà Phật, cũng tức là lạy 210 ức cõi nước của chư Phật do đức Thế Tự Tại Vương Như Lai vì tỳ kheo Pháp Tạng mà hiện ra. Tỳ kheo Pháp Tạng thâu 210 ức cõi nước của chư Phật thành cõi nước A Mi Đà Phật. Vì thế, 210 là con số mầu nhiệm bất khả thuyết. Những bất khả thuyết từ Kinh Hoa Nghiêm lại hiện ra trong Pháp Vân Sám và được hoàn thành chỉ trong một tuần cuối năm 2016. Đây là sự mầu nhiệm bất khả
thuyết.

Xin nguyện cho Mây pháp nầy bay đến tận vùng sâu vùng xa bắng sức bi nguyện bất khả thuyết A Mi Đà Phật, để cho ai nấy đều biết được pháp mầu:
Đồng tu lạy Phật Đồng đến Liên thành Đồng độ chúng sanh Đồng thành Phật đạo.

Nam Mô A Mi Đà Phật
Kim Đài kính ghi


🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

pdf
Pháp Vân Sám_HT Thích Kim Đài

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567