Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Số 04 (Thơ của TK Thích Đồng Bổn, bút danh: Chiêu Đề, Thôi Kệ, Tát Bà Ha)

24/06/202208:55(Xem: 990)
Số 04 (Thơ của TK Thích Đồng Bổn, bút danh: Chiêu Đề, Thôi Kệ, Tát Bà Ha)

so 4

SỐ BỐN

Phật tuyên bốn lẽ thật ở đời
Tứ chúng tu hành sẽ thảnh thơi
Đạo sư chỉ đường qua biển khổ
Đấy là bến đổ vạn trùng khơi.

Bốn quả Niết bàn cầu giải thoát
Tứ Tất Đàn tâm hẹn mọi người
Tiêu dao tự tại ngàn non vắng
Hỏi chứng quả nào để dạo chơi ?

Bốn ân trọng lớn phải đáp đền
Tứ sự cúng dường chớ nên quên
Vu Lan báo hiếu dâng Tăng chúng
Cầu cho cha mẹ phúc báu bền.

Thân người bốn đại thường tan hợp
Quán tứ Niệm Xứ ngộ vô thường
Giả huyễn gá thân nên kiếp sống
Duyên tan cát bụi thấy mà thương.

Hữu tình bốn loại chúng hàm linh
Bồ đề tứ trí chuyển nhân sinh
Thấy rõ cuối đường sao chẳng quyết
Chần chờ nghiệp đến trước bình minh.

Vô ngại biện tài, bốn cách hay
Bốn châu thiên hạ cũng trả vay
Châu này là dễ tu hơn cả
Hỷ, nộ, ái, ố, nghiệp lắm thay !

Tọa thiền đắc tứ quả nguyện thành
Sinh già bệnh chết bốn khổ nhanh
Tu mau kẻo trễ không kịp nữa
Giữa ngã tư đường chạy lanh quanh.


24/06/23
TK Thích Đồng Bổn
(bút danh: Thôi Kệ, Tát Bà Ha)

***SỐ BỐN 
( Bài Họa ) 
Bài Pháp đầu tiên Phật thuyết ra
Chính là TỨ DIỆU ĐẾ đó mà!
Đạo Sư dẫn lối rời khổ hải
TỨ CHÚNG tu hành mãi thăng hoa
 
TỨ QUẢ Niết Bàn niềm lạc an
Tuỳ căn cơ giáo TỨ TẤT ĐÀN
Đốn, Tiệm tuỳ tu dần Giải Thoát
Quy ngưỡng Đạo Vàng nguyện thiết tha
 
TỨ TRỌNG ÂN khắc cốt đáp đền
TỨ SỰ CÚNG DƯỜNG Phật dạy nên
Vu Lan Thắng Hội Đạo tròn Hiếu
Bao Đời Cha Mẹ Phước hưởng bền
 
Thân TỨ ĐẠI tan hợp gá nương
Quán TỨ NIỆM XỨ liễu Vô Thường
Luân lưu kiếp đời Nghiệp tạo tác
Trầm luân lăn lộn mãi thê lương!..
 
BỐN CHÚNG hữu tình duyên cộng sinh
Bồ Đề TỨ TRÍ hướng chuyển mình
Phật Đạo chỉ rõ ràng phương hướng
Chuyển hoá Vô Minh rạng Tánh Linh
 
TỨ TƯỚNG chúng sanh luôn đắm vào
Ngã Nhân Thọ Giả mãi lao xao
Thiên hạ BỐN CHÂU đều thảy biết
Chỉ Châu Nam Thiện ( Bộ ) tu dạt dào
 
Tư Duy Tu, TỨ QUẢ nguyện thành
Đi Đứng Nằm Ngồi... Thiền tịnh thanh
Miên mật hành trì đời hướng thượng
Ngã TƯ ĐƯỜNG thoắt chọn nẽo lành!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Quảng An Houston, Tx USA
***


SỐ BỐN

Kính họa y đề bài:” Số Bốn”của HT. Thích Đồng Bổn

Bốn tướng thường hay hiện ở đời
Sanh già bịnh chết hiển tràn nơi
Tham sân chấp ngã si cùng hội
Tạo nghiệp cho nên sóng khổ nhồi

Bốn đế Phật tuyên chắc thật rồi
Nguyên nhân có khổ bởi tâm thôi
Nhân lành không tạo, thường gieo tội
Bởi vậy cho nên có khổ luỵ trôi

Chánh cần bốn pháp gắng đừng quên
Thực tập huân tu dần bước lên
Nhẫn nại kiên trì hành việc thiện
Quả lành thêm lớn phước lâu bền

Tứ Như Ý Túc pháp lành nương
Chuyển hoá bản năng đổi thói thường
Nhiếp niệm hồi quang tâm hướng thượng
Từ bi hỷ xả trải nguồn thương

Bốn đại vô thường chơn thức linh
Tuỳ theo nghiệp lực đổi thay hình
Muốn đời thanh thản tâm thường tịnh
Gắng học pháp mầu tụng diệu kinh

Bốn nhiếp pháp lành là thuốc hay
Dắt dìu nhân loại kết duyên đầy
Đồng hành đồng sự vui hoà ái
Bốn biển thanh bình tay nắm tay

Nguyện mãn lòng trong vạn sự thành
Bốn ân đền đáp ngát duyên lành
Tham thiền nhiếp niệm tâm thường định
Hỷ lạc châu lưu thiên địa thanh.


Tu Viện An Lạc, California, 9:00 pm 27-06-2022

Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính họa)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/06/2023(Xem: 278)
Muốn làm con Phật thật hay không Động lực từ đâu tự hỏi lòng Chán cảnh trôi lăn vòng sanh tử Đoạn lìa khổ sở dứt long đong
08/06/2023(Xem: 513)
Một thoáng đi về ở kiếp sơ, Cõi ấy hư không không bến bờ. Không trời không đất không mây gió, Không cả ngày đêm không phút giờ.
08/06/2023(Xem: 531)
Sáu nhân tương ứng với bốn duyên Trổ quả vị lai hoặc hiện tiền Hành hoạt thiện lành hay tà ác Hiểu rằng sướng khổ chẳng ngẫu nhiên
02/06/2023(Xem: 909)
Say mê ngũ dục hại thân tâm Danh sắc vây quanh kín lục căn Lục phủ da bì xương máu mủ Cớ chi vì chúng mãi tham sân Giới quy nuôi dưỡng tâm an lạc Duyên hợp vô thường tạo tác nhân Phật pháp dung thông vô lậu hoặc Tư tu trạch Pháp dứt trầm luân
26/05/2023(Xem: 1134)
Kính bạch HT. Thích Đồng Trí Viện chủ Tu Viện Viên Chiếu, CA. Hoa Kỳ Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp GHPGVNTN Hoa Kỳ từ năm 2012 Bậc cao tăng trí tuệ viên minh, diệu huyền thông đạt Nam Tông, Bắc Tông, Tổ Sư Thiền, Thiền Minh Sát Tuệ.
25/05/2023(Xem: 923)
Vĩnh viễn chia tay rồi…không còn ngày gặp lại, Đoạn đường ngày trước cùng chung bước tri âm Dăm tháng sau cùng, ……….bịnh già chúng mình phải tự lo thân Chỉ thăm hỏi nhau đôi lần qua điện thoại!!
21/05/2023(Xem: 235)
Thiền đường điện Phật ngát trầm hương Chuông vẳng xua tan ảo mộng trường Kệ ngọc ngân âm vơi khổ não Kinh vàng vọng tiếng chuyển sầu thương An yên một dạ về chơn thể Tĩnh tại năm căn hướng diệu thường
21/05/2023(Xem: 216)
“Thủ nhất thanh, Thượng vĩ bệnh” Vững bước đi về cõi tịnh an Vững niềm tin Phật kết thiền tâm Vững lòng thoả nguyện xây bờ thiện Vững chí kiên nguyền giữ bến chân Vững ở nơi đời gìn nghĩa trọng Vững ngồi chốn đạo giữ tình thâm Vững chân dạo khắp trần gian mộng Vững trái tim nồng nuôi đức ân…!
19/05/2023(Xem: 448)
Kính đa tạ Cổ Đức có thơ chỉ dạy BÁM VÍU (1) Luôn khuyên điều cốt lõi Phật Pháp thôi Toàn bộ Tập đế ( Tham ái) tạo có mặt trên đời Cuối cùng BUÔNG lại là rốt ráo cứu cánh !
19/05/2023(Xem: 247)
Chúng ta đừng nên trụ vào các niệm tham, sân, si, mạn, nghi. Nếu chúng ta có các tâm niệm trên thì phải nhanh chóng hàng phục chúng, chuyển hóa chúng để tâm mình không còn trụ ở một niệm nào cả. Hàng phục, chuyển hóa được những tâm niệm chúng sinh ấy gọi là vô trú. Thế giới này là thế giới của ngũ uẩn, cuộc sống này là cuộc sống của ngũ uẩn. Do bị phiền não và vô minh nên tâm bị ngũ uẩn chi phối, dẫn dắt tạo ra những thế giới đầy những lẽ vô thường, bất an. Sự sống của các thân ngũ uẩn là sự sống của tham, sân, si; khi tham sân si có mặt thì thân ngũ uẩn vô thường sẽ có mặt, ngược lại khi tham sân si được đoạn diệt thì thân ngũ uẩn vô thường này cũng sẽ được chấm dứt.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,215,081