Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Số 09 (Thơ của TK Thích Đồng Bổn, bút danh: Chiêu Đề, Thôi Kệ, Tát Bà Ha)

18/06/202220:54(Xem: 1802)
Số 09 (Thơ của TK Thích Đồng Bổn, bút danh: Chiêu Đề, Thôi Kệ, Tát Bà Ha)

number 9
SỐ CHÍN

Chín phẩm sen vàng độ vãng sanh
Nguyện cầu tha lực rước đi nhanh
Nghiệp lực quá dày không đủ sức
Nương câu niệm Phật quyết trì danh.

Chín cõi bốn loài phận hữu tình
Chín tầng địa ngục đọa hàm linh
Cõi nào cũng chết, vay trả nghiệp
Sao không tu niệm thoát tử sinh.

Chín đoạn ruột đau thành chín khúc
Thương nào mà chẳng nát ruột gan
Chia ly vĩnh biệt sầu muôn thuở
Biết rõ vô thường bớt khóc than !

Chín suối mơ màng mộng vô minh
Công hầu khanh tướng bấy nhục vinh
Nuốt hận nghìn thu không siêu thoát
Đâu bằng theo Phật để nghe kinh.

Trùng cửu tết xưa kính tổ tiên
Lá cây chín ngọn bệnh khỏi liền
Nữ nhân cửu khiếu linh tính nhạy
Quan trường cửu phẩm cũng chưa yên.

Cõi tiên thiên giới cửu trùng đài
Tu đến cõi này có mấy ai
Quả phúc hết rồi rơi xuống lại
Hỏi tiên mắc đọa đúng hay sai ?

Cõi người vua chúa có chín cung
Vua nào cũng yểu mạng vô cùng
Nhiều cung nhưng rồng đâu sống hưởng
Đâu bằng Sư ngụ chốn am Không.


18/06/22
TK. Thích Đồng Bổn


number 9

SỐ CHÍN
Kính họa y đề bài: “Số Chín” của HT. Thích Đồng Bổn

Đài vàng chín phẩm nở sen thanh
Phật hiển hào quang ánh sáng lành
Phổ độ hàm linh lìa nghiệp lực
Hồi quy chơn tánh chuyển mê danh

Chuyển hoá sầu đau giải khổ hình
Nương về Chánh pháp hướng huyền linh
Hạnh lành vun đắp xa triền nghiệp
Chín cõi ba đường vơi tử sinh

Tử sinh thoát khỏi hoàn nhân đức
Chín bộ kinh trì phước huệ lan
Tự tại chuyên tâm vui vạn thuở
Vô thường tĩnh lặng chẳng buồn than

Ung dung tâm trí sáng long lanh
Rạng ánh từ quang độ hữu tình
Cửu hữu hàm linh lên bến giác
Tháng ngày thanh thản lễ trì kinh

Trì kinh lễ Phật kết thiền duyên
Cửu kết rời xa nối mạch huyền
Thắp sáng nguồn tâm về hướng đạo
An lành cõi nước người người yên

Người yên cửu hoạnh vĩnh tiêu tai
Nhất niệm hồi quang tâm sáng hoài
Phúc đức trang nghiêm lòng tĩnh tại
Vượt ngoài sanh tử thoát trần ai

Trần ai khổ não đã khôn cùng
Bởi dục tham sân kết hợp chung
Muốn thoát chín loài lên cửu phẩm
Một lòng Niệm Phật quán Chơn không

Tu Viện An Lạc, California, 8:30 pm, 17-06-2022
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính họa)number 9

SỐ CHÍN 

Pt Quảng An xin kính họa bài Thơ “SỐ CHÍN”
Của Ôn HT Thích Đồng Bổn. Thành kính cúng dường


Di Đà Tịnh Cảnh Chín Phẩm sanh
Hướng người xã báo về cõi lành
Nếu Nghiệp sâu dày đi trì trệ
Thì sinh thời siêng niệm Phật Danh

Bốn chúng hữu tình Chín Cõi sinh
Tương ưng Cửu Ngục thọ báo hình
Cõi nào tuỳ nghiệp gieo vay trả
Ý thức tu hành liễu tử sanh

Đoạn trường như ruột đau chín khúc
Bi thương thống khổ nát tâm can
Sanh ly tử biệt sầu tê tái
Rõ lẽ vô thường yểm oán than

Mơ màng chín suối Cõi U Minh
Công danh tài lợi luống lụy mình
Sống mà như thác hồn phách tán
Tiếc nuối xa Phật rời Kệ Kinh

Trùng Cửu tết cúng thờ thiết lễ
Kính Tổ Tiên bày tỏ lòng thành
Chín ngọn lá kỳ sao chữa bệnh!
Cửu Phẩm Quan khó hồi bình sanh

Cửu Trùng Đài là chốn Thiên Tiên
Ai tu được sẽ trú lạc miền
Quả phúc dần hồi tàn lụn hết
Làm Tiên mắc đọa cũng đương nhiên

Triều Vua muôn tâu Đấng Cửu Trùng
Phi Tần Mỹ Nữ hầu hạ đông
Nên Vua yểu mạng băng hà sớm
Đâu bằng Sư trú chốn am Không

Quảng An Houston, Tx USA


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/11/2023(Xem: 494)
Lâm Tế huân tu ba tát tay Hốt nhiên giác ngộ lạ lùng thay Phá tan kiến chấp vô văn tự Trực chỉ chân tâm thấy biết ngay.
02/11/2023(Xem: 536)
Nhân khi nghe pháp thoại HT Từ Thông giải thích Hồng danh Đức Phật A Di Đà, con Huệ Hương xin có bài thơ kính tặng Cụ Bà Tâm Thái là hình tượng cho thế hệ trẻ kế tiếp, một kho tàng kinh nghiệm quý báu khi chỉ ra Tuổi già là một hồng ân, là tuổi đạt đến sự tròn đầy của cuộc đời làm người và được làm đệ tử Phật!, dù ở tuổi đại thọ 91, nhưng cụ bà Tâm Thái vẫn tinh tấn niệm Phật mỗi ngày. Xin đa tạ, luật hấp dẫn Vũ trụ hiển hiện ! Phật A Di Đà tên của Vô lượng Quang Chính là ánh sáng vô biên ( không gian ) Còn biểu trưng tên khác …Vô Lượng Thọ Đấy là thời gian vô tận bao trùm lưu bố !
02/11/2023(Xem: 593)
Kính lễ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát …. “Từ chân tánh hiện thân Đại Sĩ Giữa Hồng Trần chẳng nhiễm bụi bay” Ngôi chùa nào của Phật giáo đại thừa hiện nay Bồ Tát Quan Âm đều được trang nghiêm tôn trí! Chiêm ngưỡng hình tượng Ngài, thầm đọc Chú Đại Bi Phổ độ lợi lạc chúng sinh bất tư nghì Mỗi lần lễ vía…. nguyện đọc thông điệp về hạnh nguyện ! Sống hoà hợp, tôn trọng, tinh tấn tụng niệm Tính siêu việt nhất là… hạnh kiên nhẫn, khả năng lắng nghe, Mắt thương nhìn đời không gì có thể ngăn che Tầm thinh cứu khổ cứu nạn với trái tim đồng cảm !
31/10/2023(Xem: 375)
Mỗi ngày con niệm Di Đà Giữ lòng thanh tịnh tránh xa não phiền Thành tâm lễ Phật kết duyên Lên thuyền Bát Nhã con nguyền quyết tâm
26/10/2023(Xem: 776)
Xin trân quý … những gì được cuộc sống ban tặng! Những bậc hiền nhân xuất hiện đúng thời Giúp thâm hiểu…. lễ nghi, phong cách, giao tiếp sống ở đời Nguyện không để muộn màng trong nuối tiếc!
21/10/2023(Xem: 548)
Ta cứ nghĩ trần gian là cõi thật Thế cho nên tất bật sống bon chen Ta tưởng xuống trần một thời gian ngắn Nào ngờ đâu sống mãi hơn chín mươi !
20/10/2023(Xem: 1338)
Dòng lịch sử đồng hành cùng thời đại Nhân duyên xưa đã kết trái từng ngày Lật trang sử không nói đúng hay sai Thầy kể tiếp không phục bài bênh chống
01/10/2023(Xem: 522)
Ngày xưa cầu Đạo được mấy khi Tìm kiếm Minh Sư thọ Tam quy Đại phước chí thành cầu giới pháp Nhất tâm phát nguyện thọ hành trì
24/09/2023(Xem: 602)
Thiện Minh cảnh trí thật trang nghiêm Phật điện uy linh toả ánh thiền Mõ sớm kinh mầu xa tục luyến Chuông khuya kệ diệu lắng tâm phiền Quan Âm thánh tượng ngời gương thiện Lộc Uyển vườn hoa rạng pháp Huyền Tánh Thiệt tăng nhân khai đạo chuyển Trời Âu giáo hoá ngát lương duyên..!
22/09/2023(Xem: 1295)
Nhiều lần viết thư em thường mong được giúp! Làm sao thả lỏng tâm trí để ngẩng cao đầu Phản ứng người khác khiến thao thức đêm thâu Ôi ! chỉ biết trả lời ….“ Em cứ khóc, nhưng em đừng gục ngã “
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567