Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Số 09 (Thơ của TK Thích Đồng Bổn, bút danh: Chiêu Đề, Thôi Kệ, Tát Bà Ha)

18/06/202220:54(Xem: 901)
Số 09 (Thơ của TK Thích Đồng Bổn, bút danh: Chiêu Đề, Thôi Kệ, Tát Bà Ha)

number 9
SỐ CHÍN

Chín phẩm sen vàng độ vãng sanh
Nguyện cầu tha lực rước đi nhanh
Nghiệp lực quá dày không đủ sức
Nương câu niệm Phật quyết trì danh.

Chín cõi bốn loài phận hữu tình
Chín tầng địa ngục đọa hàm linh
Cõi nào cũng chết, vay trả nghiệp
Sao không tu niệm thoát tử sinh.

Chín đoạn ruột đau thành chín khúc
Thương nào mà chẳng nát ruột gan
Chia ly vĩnh biệt sầu muôn thuở
Biết rõ vô thường bớt khóc than !

Chín suối mơ màng mộng vô minh
Công hầu khanh tướng bấy nhục vinh
Nuốt hận nghìn thu không siêu thoát
Đâu bằng theo Phật để nghe kinh.

Trùng cửu tết xưa kính tổ tiên
Lá cây chín ngọn bệnh khỏi liền
Nữ nhân cửu khiếu linh tính nhạy
Quan trường cửu phẩm cũng chưa yên.

Cõi tiên thiên giới cửu trùng đài
Tu đến cõi này có mấy ai
Quả phúc hết rồi rơi xuống lại
Hỏi tiên mắc đọa đúng hay sai ?

Cõi người vua chúa có chín cung
Vua nào cũng yểu mạng vô cùng
Nhiều cung nhưng rồng đâu sống hưởng
Đâu bằng Sư ngụ chốn am Không.


18/06/22
TK. Thích Đồng Bổn


number 9

SỐ CHÍN
Kính họa y đề bài: “Số Chín” của HT. Thích Đồng Bổn

Đài vàng chín phẩm nở sen thanh
Phật hiển hào quang ánh sáng lành
Phổ độ hàm linh lìa nghiệp lực
Hồi quy chơn tánh chuyển mê danh

Chuyển hoá sầu đau giải khổ hình
Nương về Chánh pháp hướng huyền linh
Hạnh lành vun đắp xa triền nghiệp
Chín cõi ba đường vơi tử sinh

Tử sinh thoát khỏi hoàn nhân đức
Chín bộ kinh trì phước huệ lan
Tự tại chuyên tâm vui vạn thuở
Vô thường tĩnh lặng chẳng buồn than

Ung dung tâm trí sáng long lanh
Rạng ánh từ quang độ hữu tình
Cửu hữu hàm linh lên bến giác
Tháng ngày thanh thản lễ trì kinh

Trì kinh lễ Phật kết thiền duyên
Cửu kết rời xa nối mạch huyền
Thắp sáng nguồn tâm về hướng đạo
An lành cõi nước người người yên

Người yên cửu hoạnh vĩnh tiêu tai
Nhất niệm hồi quang tâm sáng hoài
Phúc đức trang nghiêm lòng tĩnh tại
Vượt ngoài sanh tử thoát trần ai

Trần ai khổ não đã khôn cùng
Bởi dục tham sân kết hợp chung
Muốn thoát chín loài lên cửu phẩm
Một lòng Niệm Phật quán Chơn không

Tu Viện An Lạc, California, 8:30 pm, 17-06-2022
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính họa)number 9

SỐ CHÍN 

Pt Quảng An xin kính họa bài Thơ “SỐ CHÍN”
Của Ôn HT Thích Đồng Bổn. Thành kính cúng dường


Di Đà Tịnh Cảnh Chín Phẩm sanh
Hướng người xã báo về cõi lành
Nếu Nghiệp sâu dày đi trì trệ
Thì sinh thời siêng niệm Phật Danh

Bốn chúng hữu tình Chín Cõi sinh
Tương ưng Cửu Ngục thọ báo hình
Cõi nào tuỳ nghiệp gieo vay trả
Ý thức tu hành liễu tử sanh

Đoạn trường như ruột đau chín khúc
Bi thương thống khổ nát tâm can
Sanh ly tử biệt sầu tê tái
Rõ lẽ vô thường yểm oán than

Mơ màng chín suối Cõi U Minh
Công danh tài lợi luống lụy mình
Sống mà như thác hồn phách tán
Tiếc nuối xa Phật rời Kệ Kinh

Trùng Cửu tết cúng thờ thiết lễ
Kính Tổ Tiên bày tỏ lòng thành
Chín ngọn lá kỳ sao chữa bệnh!
Cửu Phẩm Quan khó hồi bình sanh

Cửu Trùng Đài là chốn Thiên Tiên
Ai tu được sẽ trú lạc miền
Quả phúc dần hồi tàn lụn hết
Làm Tiên mắc đọa cũng đương nhiên

Triều Vua muôn tâu Đấng Cửu Trùng
Phi Tần Mỹ Nữ hầu hạ đông
Nên Vua yểu mạng băng hà sớm
Đâu bằng Sư trú chốn am Không

Quảng An Houston, Tx USA


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
26/05/2023(Xem: 558)
Kính bạch HT. Thích Đồng Trí Viện chủ Tu Viện Viên Chiếu, CA. Hoa Kỳ Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp GHPGVNTN Hoa Kỳ từ năm 2012 Bậc cao tăng trí tuệ viên minh, diệu huyền thông đạt Nam Tông, Bắc Tông, Tổ Sư Thiền, Thiền Minh Sát Tuệ.
25/05/2023(Xem: 603)
Vĩnh viễn chia tay rồi…không còn ngày gặp lại, Đoạn đường ngày trước cùng chung bước tri âm Dăm tháng sau cùng, ……….bịnh già chúng mình phải tự lo thân Chỉ thăm hỏi nhau đôi lần qua điện thoại!!
21/05/2023(Xem: 166)
Thiền đường điện Phật ngát trầm hương Chuông vẳng xua tan ảo mộng trường Kệ ngọc ngân âm vơi khổ não Kinh vàng vọng tiếng chuyển sầu thương An yên một dạ về chơn thể Tĩnh tại năm căn hướng diệu thường
21/05/2023(Xem: 148)
“Thủ nhất thanh, Thượng vĩ bệnh” Vững bước đi về cõi tịnh an Vững niềm tin Phật kết thiền tâm Vững lòng thoả nguyện xây bờ thiện Vững chí kiên nguyền giữ bến chân Vững ở nơi đời gìn nghĩa trọng Vững ngồi chốn đạo giữ tình thâm Vững chân dạo khắp trần gian mộng Vững trái tim nồng nuôi đức ân…!
19/05/2023(Xem: 371)
Kính đa tạ Cổ Đức có thơ chỉ dạy BÁM VÍU (1) Luôn khuyên điều cốt lõi Phật Pháp thôi Toàn bộ Tập đế ( Tham ái) tạo có mặt trên đời Cuối cùng BUÔNG lại là rốt ráo cứu cánh !
19/05/2023(Xem: 182)
Chúng ta đừng nên trụ vào các niệm tham, sân, si, mạn, nghi. Nếu chúng ta có các tâm niệm trên thì phải nhanh chóng hàng phục chúng, chuyển hóa chúng để tâm mình không còn trụ ở một niệm nào cả. Hàng phục, chuyển hóa được những tâm niệm chúng sinh ấy gọi là vô trú. Thế giới này là thế giới của ngũ uẩn, cuộc sống này là cuộc sống của ngũ uẩn. Do bị phiền não và vô minh nên tâm bị ngũ uẩn chi phối, dẫn dắt tạo ra những thế giới đầy những lẽ vô thường, bất an. Sự sống của các thân ngũ uẩn là sự sống của tham, sân, si; khi tham sân si có mặt thì thân ngũ uẩn vô thường sẽ có mặt, ngược lại khi tham sân si được đoạn diệt thì thân ngũ uẩn vô thường này cũng sẽ được chấm dứt.
19/05/2023(Xem: 273)
Thơ là cõi mênh mông, thi nhân là người gởi hồn vào cõi mênh mông đó. Để đi vào hồn của thi nhân một cách trọn vẹn là điều không phải dễ. Có người đã nói: “Tu sĩ phải có tâm hồn nghệ sĩ thì mới sâu sắc phong phú.” Vốn có tâm hồn nhạy cảm, tác giả của tuyển tập thơ đã khéo vận dụng phân chia thời gian qua nhiều phân đoạn, nhiều góc nhìn để tâm hồn được trang trải, được hòa quyện theo từng cung bậc của cảm xúc. Chỉ một từ KHI, mà tác giả đã khéo phân chia trên 30 cung bậc khác nhau như: những khi, đến khi, có khi, nhiều khi..v.v…, để tâm hồn nương vào đó mà cảm nhận giải bày từng trạng thái của tâm.
15/05/2023(Xem: 628)
Chưa thuận duyên … mỗi tháng đến chùa Thầy thọ bát! Nhủ lòng…. tại gia tự thọ giới theo luật trang nghiêm, Được trang nhà từ bi Online khoá lễ… xiết bao nỗi ân triêm, Kính đa tạ Thượng tọa Trụ trì, kính dâng lời quý ngưỡng !
12/05/2023(Xem: 910)
Trân quý thay! sứ mệnh cao cả trong việc hoằng pháp! Căn bản, cốt lõi Đạo Phật được duy trì Sẵn sàng thắp lên ngọn đuốc từ bi Mang tặng người hoa trái Tuệ Giác thật bình đẳng
11/05/2023(Xem: 408)
Trong Chánh Điện Tổ Đình VIÊN GIÁC, Hannover - Đức quốc. ĐANG thưa chuyện Phật sự gì đó với đại chúng trước giờ Thiền Tọa và Công Phu Khuya "trì tụng Thần Chú THỦ LĂNG NGHIÊM" Kính cám ơn Đạo Hữu Chúc Phước, nhiếp ảnh gia những Phật sự và các Đại Lễ của Tổ Đình Chùa VIÊN GIÁC cùng "facebook" lưu lại những hình ảnh thân thương này!
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,726,130