Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thuận Duyên, Nghịch Duyên, Hữu Duyên, Vô Duyên, Tùy Duyên, Phan Duyên (Thơ của TK Thích Đồng Bổn, bút danh: Quê Chiều, Chiêu Đề, Thôi Kệ, Tát Bà Ha, Ta Bà Hát)

19/10/202209:31(Xem: 158)
Thuận Duyên, Nghịch Duyên, Hữu Duyên, Vô Duyên, Tùy Duyên, Phan Duyên (Thơ của TK Thích Đồng Bổn, bút danh: Quê Chiều, Chiêu Đề, Thôi Kệ, Tát Bà Ha, Ta Bà Hát)

canh dep 2


THUẬN DUYÊN

Thuận duyên đời tình không mời vẫn đến
Gắn kết nhau tạo quí mến yêu thương
Có cùng nhau đi đến cuối con đường
Hay rẽ hướng chuyển sang bờ bến khác?

Thuận duyên may với dung nhan tài sắc
Trăm người thương ái mộ sáng chân trời
Theo thời gian tuổi tác cũng gọi mời
Rồi chóng vánh tàn rơi không từ biệt.

Thuận duyên sao ở đời không thua thiệt
Gắng sức tài trí tuệ cố vượt qua
Sao nghiệp duyên cứ lận đận bôn ba
Đâu mơ thấy được ngôi nhà chân ái.

Thuận danh lợi biết bao giờ thư thái
Lắm bạc tiền mờ mắt mất lương tri
Nếu vun bồi công đức cửa Từ bi
Thì quả phúc mau đến kỳ gặt hái.
Thuận lý trời sống cuộc đời vô ngại
Lòng vô tư giúp đỡ kẻ không may
Dụng tình thương chung sức góp một tay
Cùng chia sớt cho bản hoài lan tỏa.

Thuận nẻo tu mới đơm hoa kết quả
Trả nợ đời bằng hạ thủ công phu
Áo cơm nuôi dạ dưa muối bần nâu
Để vững bụng chuyên tâm cầu Phật đạo.

Đường xuất thế thuận duyên không ma khảo
Được hộ trì tha lực hảo tâm thành
Rồi tu theo giáo pháp học- hiểu- hành
Khi hoằng hóa sớm đạt thành long tượng.

Thuận duyên đạo không lao vào vọng tưởng
Ý niệm lành thiên hướng gốc Từ bi
Vượt chướng duyên nhờ Phật lực gia trì
Trước sau gì cũng vào ngôi bất thoái.

Thuận thế tình chẳng mong điều oan trái
Thuận tử sinh không ngại chuyện đến đi
Thuận gia môn không bỏ hạnh xả ly
Thuận giác tri không hề chi gian khó.

Quê Chiều 05/10/22

***
NGHỊCH DUYÊN

Nghịch duyên là ma khảo của mình
Trắc trở mọi đường cõi xuống lên
Nhưng sẽ trui rèn lòng kiên nhẫn
Tạo chí vững bền chắc như đinh.

Nghịch hạnh trái nết với mọi người
Rồi xem họ giận tức khóc cười
Thử lòng chịu đựng điều chê trách
Tập cho bản ngã chịu tả tơi.

Nghịch ngợm trêu đùa để mua vui
Khiến người đối diện sắc thêm tươi
Trút hết muộn phiền đang đeo bám
Bỏ đi lòng chấp chặc không rời.

Nghịch cảnh để thức tỉnh nơi lòng
Bao phen trắc trở lúc dụng công
Thử thách cho mình thêm tinh tấn
Vượt qua nhân quả đến cửa Không.

Nghịch duyên làm tâm không nản chí
Thắng được lòng là thắng chướng ma
Rải từ bi muôn hạnh lợi tha
Chuyển Ta bà thành ra Tịnh độ.

Nghịch duyên đời quyết tâm rời bỏ
Biến nỗi đau tạo dựng phúc lành
Rồi tỏa lan phụng sự chúng sanh
Nhờ đạo pháp dẹp tan nghiệp chướng.

Nghịch duyên là tâm hồn cao thượng
Đừng tan theo sóng nước dập vùi
Nơi đường trần có chỗ tới lui
Trong cửa Phật chôn vùi dĩ vãng.

Nghịch duyên rồi khó khăn đâu quản
Tinh tấn tu khuya sáng mỗi ngày
Rõ con đường chí hướng hôm mai
Tạo hành trang tương lai sẽ đến.

Nghịch hay thuận tùy duyên thương mến
Không để lòng lơ đểnh tu hành
Quyết một đời tự tại vãng sanh
Chẳng để cho lợi danh lôi kéo.

Quê Chiều 06/10/22

***
HỮU DUYÊN
Hữu duyên thì vạn dặm cùng tương ngộ
Tăng thượng duyên hiển lộ tánh chân như
Suốt một đời luôn tâm niệm thiện từ
Duyên như vậy mới dự hàng Tăng lữ.

Có nhân duyên nên nghiên tầm kinh sử
Học đòi câu chữ thử thách bản thân
Vào thiền môn để gột sạch bụi trần
Vui kinh kệ tập sống đời giải thoát.

Hữu duyên rồi quên chuyện đời sống thác
Bao nhiêu chua chát xin nhận về mình
Sống thật lòng hỷ xả mỗi bình minh
Miệng mĩm cười lặng thinh không chướng ngại.

Hữu duyên thiền không đảo điên si dại
Sống giữa đời vẫn tự tại dung thông
Nhìn mây trôi thấy bay bổng nơi lòng
Giữa thế sự thong dong đời vay trả.

Vì hữu duyên xa buộc ràng nhân quả
Lánh đi tìm tự ngã khuất đâu đâu
Giữa biển trời hay thăm thẳm tim sâu
Trong thiền tọa hay quay về thực tế.

Hữu duyên để ngộ khổ không tứ đế
Lên đường về chốn quê cũ tánh xưa
Mộng làm cổ xe chuyên chở ba thừa
Khỏi nhà lửa còn một thừa duy nhất.

Độ hữu duyên để tâm không thoái thất
Duyên đến đi vừa mất đã tái sinh
Trùng trùng duyên khởi nghiệp cảnh vô minh
Đoạn dứt sinh thì tánh linh hiển hiện.

Từ vô thức do hữu duyên sai khiển
Tương tục quả nhân phát triển trong ta
Biết được rồi về đâu mới là nhà
Nhà đại giác chinh là nhà tự tánh.

Quán hữu duyên để dự vào hàng thánh
Quán hữu tình để tránh nghiệp luân hồi
Quán hữu hạn tâm thấu rõ sự đời
Quán hữu thời không rơi lầm nhân quả.

Quê Chiều 07/10/22
***
VÔ DUYÊN
Vô duyên ai gặp cũng không duyên
Chẳng ai để mắt, một trời riêng
Không ai quấy nhiễu khi tu học
Bạn với tự nhiên chẳng thấy phiền.

Vô duyên nên sống được vô tư
Không bạn tâm giao cũng không hư
Không duyên hoằng hóa thì hướng nội
Không người hộ pháp cũng nên sư.

Không tiền nên họ bảo vô duyên
Có tiền lên bậc thánh thần tiên
Vô duyên có thể vô tâm được
Hữu duyên chưa hẳn kẻ ngu hiền.

Vô duyên từ, trí tuệ có dư
Cảm hóa thiện lành để khoan thư
Hiểu nhau cùng tìm về pháp tánh
Thương nhau nên mở rộng tâm từ.

Vô duyên khó độ tánh cang cường
Chẳng chịu nghe ai dẫu cùng đường
Vô duyên pháp Phật là kiếp nạn
Có vào Tam bảo khó mà thương.

Vô duyên đối nghịch với tâm thành
Duyên sanh vạn hữu nghiệp đua tranh
Không duyên đâu tạo thành sự sống
Vô với Không, giống - khác chẳng đồng.

Vô hữu, hữu vô, một chữ duyên
Làm đổi thay thứ bậc thánh hiền
Rồi điên đảo bởi duyên vô định
Khi vô tâm được, mới tròn viên.

Vô cùng, vô tận, với vô duyên
Biết tu sẽ được chốn vô phiền
Không tu thì ngã nhân sai khiến
Tu với chẳng tu, chớ đảo điên.

Vô duyên pháp tánh, Bất Động Tôn
Diệu mầu trí giác ngập càn khôn
Duyên có hay không, chi phải bận
Như Thị - là duyên đã tỏ thông.

Quê Chiều 08/10/22

***
TÙY DUYÊN

Tùy duyên thuận lẽ đời không chướng ngại
Đường dài xa chạy rút chẳng đến nơi
Rồi giữa chừng mỏi mệt bỏ cuộc chơi
Đâu thể gọi kẻ thức thời nhập cuộc.

Tùy duyên số, làm Bồ đề quyến thuộc
Chốn đạo tràng tạo chút vốn hành trang
Để mai kia mốt nọ đến Lạc bang
Ngồi sen báu, đất vàng ròng, chim hót.

Tùy duyên phận, nghiệp cầm ca thánh thót
Sớm biết tu để bòn mót phúc lành
Tiếng hát vang hoan hỷ mọi chúng sanh
Nhạc truyền đạo nhanh hơn tụng niệm.

Tùy duyên sống, giữ hạnh tu cần kiệm
Chẳng lo chi chuyện phù phiếm thế đời
Sách thánh hiền nhàn hạ đọc thảnh thơi
Dụng nhân cách mĩm cười đâu phải khổ.

Tùy duyên độ những mê nhân khó độ
Biết khó khăn nhưng biểu lộ hạnh tu
Đem đạo thiền soi rọi áng mây mù
Hướng nhân loại bỏ hận thù thành bạn.

Tùy duyên sao để thanh cao trong sáng
Đem công phu chiếu quán cõi tâm linh
Lấy pháp kinh rộng độ cõi phù sinh
Thoát khổ tình bởi vô minh nghiệp chướng.

Tùy duyên rồi không chấp nê vọng tưởng
Chẳng chấp thường chấp đoạn mất giác tri
Dùng thương yêu làm phương tiện hành trì
Dẹp ngã nhân cho trí bi tỏa rạng.

Tùy duyên mãi không còn chi mù quáng
Chánh niệm tâm đừng phê phán chuyện người
Lòng chân thành cho nguồn tuệ thông khơi
Đâu cũng thấy bầu trời thương rộng mở.

Tùy duyên để bạc tiền không cách trở
Duyên hợp rồi, chuyên chở mọi gian nan
Duyên khởi lên không níu kéo buộc ràng
Duyên tan rã, trả thân về tứ đại.

Quê Chiều 09/10/22

***

PHAN DUYÊN

Phan duyên với sự đời
Mắt tai dính khắp nơi
Duyên tìm về nhóm họp
Gá vào chỗ gọi mời.

Duyên khởi, ghé tìm thăm
Lòng muốn, ma sẽ tầm
Hờn tìm nơi trút giận
Yêu nhắm mắt lặng căm.

Duyên nợ, trí khó phân
Keo dán biết đâu lần
Không gieo sao dính được
Giống tốt nảy tình thân.

Gá duyên, tượng nên hình
Âm dương chuyện ba sinh
Hữu tình rơi ba cõi
Lên xuống sáu hàm linh.

Hợp duyên, giống nảy chồi
Cây cỏ được sinh sôi
Sự sống từ đất nước
Nguồn cội của luân hồi.

Móng duyên, niệm kết rồi
Mơ mộng luôn kéo lôi
Khao khát không sao đủ
Nghiệp quả chấp nhận thôi.

Hám duyên, chẳng tách rời
Đuổi hình bắt bóng thôi
Không mê đâu trói buộc
Đến đi sẽ thảnh thơi.

Dính duyên, vướng sắc không
Chạm mắt động cõi lòng
Đâu còn sáng suốt nữa
Cảnh đẹp cũng nào mong.

Hảo duyên, cửa Phật đài
Gắng tu quyết không phai
Mõ chuông và thiền tọa
Lạy Phật nguyện đổi thay.

Quê Chiều 10/10/22
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
31/01/2023(Xem: 24)
Một cõi Thiền Lâm, bóng trượng tòng Quang minh tinh đẩu chiếu hư không Đầu phơi mưa nắng, gìn thanh hạnh Chân dẫm xóm làng, giữ chánh tông Rũ bụi, thung dung vầng nguyệt tỏ Xả tài, phơi phới mảnh gương trong Mây lành năm sắc che tàn lọng Hương ngát ba ngàn tỏa núi sông Thiện tín trầm hoa, nhân thắng tuệ Tăng ni kinh pháp, quả viên thông Bi từ, giới trí ngời uy đức Đạp sóng, thênh thang cuộc lữ bồng!
31/01/2023(Xem: 14)
Đã mấy năm nay Tết vắng nhà Học hành công việc ở phương xa Nguyên Đán đầu năm chưa về kịp Dâng nén hương thơm rước Ông Bà ...
31/01/2023(Xem: 70)
Tự đoán tương lai chứ đừng đi xem bói ! Hạnh phúc do chính bạn thiết kế từ lâu Phí phạm thời gian khó tìm lại được đâu Chỉ đại phước duyên mới gặp chánh pháp!
26/01/2023(Xem: 388)
Chút hoan hỷ khi phát hiện về pháp số Tinh thần Phật học của con số 23 Áp dụng chương các pháp từ kinh Tăng Chi ra Ôi, bao vi diệu ngầm chứa thật khó tả !
22/01/2023(Xem: 486)
Ước nguyện đầu năm.
20/01/2023(Xem: 219)
Chín bốn xuân xanh chửa thấy già Vẫn vui vẫn khỏe vẫn ngâm nga Cơm ngày hai bữa luôn ngon miệng Kinh tụng một thời trí sáng ra Ngủ dậy ăn rồi trưa lại ngủ Đà huân tập sẵn niệm Di Đà Xế chiều hóng mát chờ con cháu Buổi tối đông vui họp một nhà
20/01/2023(Xem: 530)
Nguyên Xuân đang về …. …….khắp đó đây trong trời đất ! Thở hơi Xuân thưởng thức nửa thật, nửa hư Ngắm hoa Xuân …bao ý vị chợt nhất như Phải chăng là Huyền là Diệu … ……..như lời Đức Lão Tử (1)
20/01/2023(Xem: 224)
Ông Nhâm Dần cởi vương bào về núi Bà Quý Mão hớn hở bước đăng quang Thềm năm mới chẳng thấy gì trong sáng Gió Bấc về gây xáo trộn nước Nam ! Con hỏi Ba, bao giờ có Xuân đẹp? Nếu có chăng chỉ đẹp ở tấm lòng Lấy chân thật cảm hóa nhân quần ấy Là người người còn hy vọng ước mong
19/01/2023(Xem: 300)
Thủy khởi khải song phi Bất tri Xuân dĩ quy Nhất song bạch hồ điệp Phách phách sấn hoa phi. TGN phỏng dịch: Xuân Mai Sáng dậy nhìn song cửa, Chẳng hay Xuân đến rồi. Một đôi bướm trắng lượn Phơ phất cánh hoa rơi.
19/01/2023(Xem: 621)
Nhìn Mẹ bên thầy Tâm Phương Lòng con cảm thấy thương thương mẹ hiền Chín mươi Mẹ vẫn là tiên Cho con sớm tối bình yên bên Người Bên Mẹ con khỏe Mẹ ơi Mẹ là thuốc bổ con thời khỏe ngay.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
102,616,016