Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Số 03 (Thơ của TK Thích Đồng Bổn, bút danh: Chiêu Đề, Thôi Kệ, Tát Bà Ha)

16/06/202208:38(Xem: 1102)
Số 03 (Thơ của TK Thích Đồng Bổn, bút danh: Chiêu Đề, Thôi Kệ, Tát Bà Ha)
so ba
SỐ BA

Tam bảo ba ngôi, báu của đời
Tam đa phúc lộc thọ cõi người
Có phúc không tu, coi như hỏng
Trả thân mang nghiệp khổ đầy vơi.

Ba cõi không yên như nhà lửa
Ba xe chở thoát kiếp luân hồi
Quá tam ba bận sao khó độ
Bao giờ Cực lạc hiện nơi đời ?

Ba nghiệp khổ không: thân khẩu ý
Dính liền tam độc: tham sân si
Ba chìm bảy nổi không tránh khỏi
Hướng về Tam bảo nguyện quy y.

Ba tháng an cư của chư tăng
Phải ba đề quán trước khi ăn
Nếu không thực hành như thế đó
Tam đồ chịu khổ khó ăn năn.

Ba duyên từ phát khởi nơi tâm
Trừ ba hoặc chướng chẳng hại xâm
Chuyển hóa nhân gian Bồ tát hạnh
Niết bàn sinh tử vẫn ngàn năm.

Độ sanh phải cần ba pháp ấn
Tam vô lậu học độ cho mình
Đủ lực mới nên đi nhiếp hóa
Không thì ẩn sĩ cõi nhân sinh.

Chư Phật ba đời đều chỉ rõ
Tam luân: trời, đất với con người
Là chốn dễ tu và dễ đọa
Chọn đường lên xuống bởi ta thôi.

Thích Đồng Bổn 
14/06/22so ba

SỐ BA

Kính họa y đề bài: “Số Ba” của HT. Thích Đồng Bổn
Kính nguyện Phật thường gia hộ cho HT bịnh chướng tiêu trừ, Pháp thể thường an.

Ba chuyển pháp luân độ chúng đời
Thế Tôn hạnh nguyện trải muôn nơi
Chuyển mê khai ngộ khai thông giới
Rạng ánh từ quang tỏa đạo ngời

Dắt dìu ba cõi quy chơn cội
Tát cạn vô minh khiến não vơi
Pháp hoá hưng long vang khắp lối
Như Lai tự tại giữa dòng đời

Ba thân ứng hiện tuỳ duyên ý
Nhiếp độ hàm linh độ thế si
Mở cửa ba thừa khai diệu lý
Chúng sanh ngưỡng vọng lễ quy y

Tam vô lậu học khuyến chư tăng
Tu tập tinh chuyên tứ chánh cần
Thúc liễm thân tâm truyền bảo tạng
Uy nghi vững chãi dưỡng lành căn

Chẳng để trôi lăn chốn biển trần
Thiền hành thiền chỉ hướng chơn tâm
Thong dong tự tại tu ba quán
Nhiếp niệm hồi quang lặng lẽ an

Bốn chín năm trường Phật thuyết kinh
Chúng sanh học hỏi đổi thay mình
Nghiệp lành chăm gắng ba thời tịnh
Năm tháng thanh bình chẳng não sinh

Ba đời chư Phật ánh quang ngời
Tuệ giác hằng soi khắp mọi nơi
Bát Nhã thuyền từ xuôi ngược lội
Nguyền mong dương thế não phiền rơi

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Tu Viện An Lạc, California, 3:00 am, 20-06-2022
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính họa)so ba


SỐ BA 
Con kính họa bài thơ của Ôn Đồng Bổn

Tam Bảo là 3 Viên Ngọc Quý
Phật, Pháp, Tăng sanh chúng quy y
Phúc, Lộc, Thọ Phàm nhân tìm kiếm
Người biết Tu thiểu dục mọi thì

Ba Cõi: Dục, Sắc và Vô Sắc
Phật ví như Nhà Lửa đốt thiêu
Ba Cỗ Xe phương tiện cứu chữa
Độ chúng sanh thoát khổ mọi chiều

Tam Nghiệp tạo bởi Thân Khẩu Ý
Tập khí Tam Độc: Tham, Sân, si
Ba chìm bảy nổi hằng đời kiếp
Hướng theo Phật Pháp được gia trì

Ba tháng An Cư, Tăng Tự Tứ
Tam Đề luôn niệm thời thọ Trai
Nếu mà lơi lỏng, lơ là quán
Tam Đồ lảnh thọ càng miệt mài!

Ba Duyên Từ sanh khởi nơi Tâm
Trừ Ba Hoặc Chướng mãi giam cầm
Bồ Tát hành Nhân sanh chuyển hoá
Sanh Tử & Niết Bàn nào bặt tăm!

Phật dạy Tam Pháp Ấn dụng hành
Tam Vô Lậu Học độ Nhân sanh
Năng lực đủ đầy Sư nhiếp hoá
Còn chưa thì tôi luyện thập thành

Ba đời Chư Phật đều cứu độ
Trời, đất, con người vòng Tam Luân
Tại Thế dễ thành Phật, dễ đoạ
Siêu thăng, trầm lạc tự nhân quần!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Quảng An Houston, Tx USA

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/11/2023(Xem: 506)
Lâm Tế huân tu ba tát tay Hốt nhiên giác ngộ lạ lùng thay Phá tan kiến chấp vô văn tự Trực chỉ chân tâm thấy biết ngay.
02/11/2023(Xem: 539)
Nhân khi nghe pháp thoại HT Từ Thông giải thích Hồng danh Đức Phật A Di Đà, con Huệ Hương xin có bài thơ kính tặng Cụ Bà Tâm Thái là hình tượng cho thế hệ trẻ kế tiếp, một kho tàng kinh nghiệm quý báu khi chỉ ra Tuổi già là một hồng ân, là tuổi đạt đến sự tròn đầy của cuộc đời làm người và được làm đệ tử Phật!, dù ở tuổi đại thọ 91, nhưng cụ bà Tâm Thái vẫn tinh tấn niệm Phật mỗi ngày. Xin đa tạ, luật hấp dẫn Vũ trụ hiển hiện ! Phật A Di Đà tên của Vô lượng Quang Chính là ánh sáng vô biên ( không gian ) Còn biểu trưng tên khác …Vô Lượng Thọ Đấy là thời gian vô tận bao trùm lưu bố !
02/11/2023(Xem: 601)
Kính lễ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát …. “Từ chân tánh hiện thân Đại Sĩ Giữa Hồng Trần chẳng nhiễm bụi bay” Ngôi chùa nào của Phật giáo đại thừa hiện nay Bồ Tát Quan Âm đều được trang nghiêm tôn trí! Chiêm ngưỡng hình tượng Ngài, thầm đọc Chú Đại Bi Phổ độ lợi lạc chúng sinh bất tư nghì Mỗi lần lễ vía…. nguyện đọc thông điệp về hạnh nguyện ! Sống hoà hợp, tôn trọng, tinh tấn tụng niệm Tính siêu việt nhất là… hạnh kiên nhẫn, khả năng lắng nghe, Mắt thương nhìn đời không gì có thể ngăn che Tầm thinh cứu khổ cứu nạn với trái tim đồng cảm !
31/10/2023(Xem: 383)
Mỗi ngày con niệm Di Đà Giữ lòng thanh tịnh tránh xa não phiền Thành tâm lễ Phật kết duyên Lên thuyền Bát Nhã con nguyền quyết tâm
26/10/2023(Xem: 783)
Xin trân quý … những gì được cuộc sống ban tặng! Những bậc hiền nhân xuất hiện đúng thời Giúp thâm hiểu…. lễ nghi, phong cách, giao tiếp sống ở đời Nguyện không để muộn màng trong nuối tiếc!
21/10/2023(Xem: 560)
Ta cứ nghĩ trần gian là cõi thật Thế cho nên tất bật sống bon chen Ta tưởng xuống trần một thời gian ngắn Nào ngờ đâu sống mãi hơn chín mươi !
20/10/2023(Xem: 1351)
Dòng lịch sử đồng hành cùng thời đại Nhân duyên xưa đã kết trái từng ngày Lật trang sử không nói đúng hay sai Thầy kể tiếp không phục bài bênh chống
01/10/2023(Xem: 527)
Ngày xưa cầu Đạo được mấy khi Tìm kiếm Minh Sư thọ Tam quy Đại phước chí thành cầu giới pháp Nhất tâm phát nguyện thọ hành trì
24/09/2023(Xem: 608)
Thiện Minh cảnh trí thật trang nghiêm Phật điện uy linh toả ánh thiền Mõ sớm kinh mầu xa tục luyến Chuông khuya kệ diệu lắng tâm phiền Quan Âm thánh tượng ngời gương thiện Lộc Uyển vườn hoa rạng pháp Huyền Tánh Thiệt tăng nhân khai đạo chuyển Trời Âu giáo hoá ngát lương duyên..!
22/09/2023(Xem: 1300)
Nhiều lần viết thư em thường mong được giúp! Làm sao thả lỏng tâm trí để ngẩng cao đầu Phản ứng người khác khiến thao thức đêm thâu Ôi ! chỉ biết trả lời ….“ Em cứ khóc, nhưng em đừng gục ngã “
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567