Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hạnh Nguyện Vuông Tròn (Hân hoan kính mừng Lớp Giáo Lý Online năm thứ 2 (2021) Của TT Thích Nguyên Tạng tại TV Quảng Đức hoàn thành mỹ mãn)

24/12/202107:37(Xem: 5597)
Hạnh Nguyện Vuông Tròn (Hân hoan kính mừng Lớp Giáo Lý Online năm thứ 2 (2021) Của TT Thích Nguyên Tạng tại TV Quảng Đức hoàn thành mỹ mãn)

phat chung chi nam 2 (56)phat chung chi nam 2 (62)phat chung chi nam 2 (63)phat chung chi nam 2 (126)

HẠNH NGUYỆN VUÔNG TRÒN

Hân hoan kính mừng Lớp Giáo Lý Online năm thứ 2 (2021)
của TT Thích Nguyên Tạng tại Tu Viện Quảng Đức hoàn thành mỹ mãn


Hai năm dịch bệnh khắp năm châu
Thượng Tọa giảng sư hóa giải sầu
Phật Pháp hoằng truyền toàn thế giới
Tổ Sư tri niệm đạt từng câu
Trung Hoa Lâm Tế khai nguồn tuệ
Yên Tử Việt Nam tiếp nhiệm mầu
Tỉnh giác chuyên cần vơi khốn khổ
Hiện tiền chánh niệm lạc an lâu.

Chùa Pháp Hoa – Nam Úc, 15/12/2021
Thích Viên Thành

(Người luôn hướng về TV Quảng Đức với muôn vàn cảm phục TT Thích Nguyên Tạng, đã miệt mài trong 2 năm qua, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Trụ Trì, rồi TTK Giáo Hội, đặc biệt là sưu tầm, biên dịch và giảng giải các hành trạng Tổ Sư từ Trung Hoa đến Việt Nam, qua 2 lần Online và hằng khuya còn thỉnh chuông, thức tỉnh đó đây, lưu lại nhiều đời, lợi ích muôn loài, thật tuyệt vời và đáng cung kính).phat chung chi nam 2 (72)


Tán Thán Công Đức

Kính hoạ bài:”Hạnh Nguyện Vuông Tròn của Thầy Thích Viên Thành
Kính chúc mừng và tán thán công đức hoằng pháp của TT. Thích Nguyên Tạng.

Kính chúc mừng và tán thán công đức tu học của toàn thể quý Phật Tử học viên.

Pháp thoại hoằng dương toả đạo mầu
Chuyển mê khai ngộ hướng tâm đầu
Bi nguyền hưng khởi khơi đường giác
Tuệ nguyện bừng soi giải nghiệp sầu
Phật tử quay về nương pháp nhũ
Tăng nhân dẫn dắt mở gương châu
Tổ sư hành trạng ngời trăng sáng
Hạnh nguyện viên tròn ân đức sâu…!

California, 23-12-2021
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền ( kính họa)phat chung chi nam 2 (48)


HẠNH NGUYỆN VUÔNG TRÒN


Kính hoạ bài:”Hạnh Nguyện Vuông Tròn của Thầy Thích Viên Thành
Nhân dịp xuân về con xin họa tặng Thầy, tán thán công hạnh sâu dày của thầy đã hy sinh cho Phật Pháp


Dịch bệnh chưa ngưng, thế giới sầu
Nghe thầy giảng pháp bớt lo âu
 Phật Pháp online truyền khắp chốn
 Úc Châu,  pháp nhũ chảy tuôn trào
 Tổ Việt, Tổ Hoa,  đều thâm hậu
 Quảng Đức gương thầy,  nhớ khắc sâu
 Lăng Già  sáng tỏ nguồn chân tuệ
 Tòng Lâm an trụ  mãi dài lâu
 

Florida 24/12/2021 
CHÂU NGỌC LÊ HOA NHỤY


phat chung chi nam 2 (17)


Hoằng Pháp Viên Mãn !
Hân hoan kính mừng Lớp Giáo Lý Online năm thứ 2 (2021)
của TT Thích Nguyên Tạng tại Tu Viện Quảng Đức hoàn thành mỹ mãn
Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành


Ngày nay Phật Pháp vẫn nhiệm mầu
Đại dịch có làm khó đến đâu
Thượng Toạ kiên trì ….mang lợi ích
Pháp truyền giảng dạy …chúng sanh thâu
Quan tâm nguồn cội Thiền Đốn Ngộ
Trung, Việt quý Sư ….phạm hạnh sâu
Tán thán biệt tài hoằng pháp…. độ
Học về Sự, Lý ….dụng từng câu .
Melbourne 24/12/2021
Huệ Hương

phat chung chi nam 2 (74)

 

HOÁ KHỔ ĐAU

 

Nạn dịch đang tràn khổ khắp châu

Giảng sư Nguyên Tạng hoá đau sầu

Băn khoăn thấy ngại, thương đem giới

Rối rắm xa rời, chỉ nghĩa câu.

Hết chúng nương Thầy an đạo cả

Cùng nơi tựa pháp sáng kinh mầu.

Lan truyền đức độ ngày càng tỏ,

Cứ thế chung nguyền chẳng sợ lâu.

 

23/12/2021

Minh Đạo (Kính hoạ)

 
phat chung chi nam 2 (79)

HẠNH NGUYỆN

 

Hoành hành nạn dịch trải năm châu,

Nguyên Tạng giảng sư, bớt khổ sầu

Đức độ, kinh truyền an cõi giới,

Tâm từ, kệ chuyển lặng lời câu.

Triêm ân khắp chốn khơi lòng sáng

Thấm nghĩa cùng nơi lắng pháp mầu

Quảng Đức hoằng khai Người đạo hạnh,

Gieo duyên vạn nẻo lấy nhân đầu.

 

24/12/2021

Viên Minh (Kính hoạ)

phat chung chi nam 2 (87)

HẠNH NGUYỆN VUÔNG TRÒN

Từ Pháp quốc xa xôi hay tin khóa tu online lần II tại TV Quảng Đức vừa viên mãn. DĐ con xin mạn phép cẩn họa bài Hạnh Nguyện Vuông Tròn của Thầy Thích Viên Thành thay cho lời cảm niệm ơn đức của Thầy đã vì hàng Phật Tử chúng con mà không màng sức khỏe, ngày đêm nghiên cứu biên soạn, giảng dạy cho chúng con biết về công hạnh và tình thương lân mẫn của các vị Tổ khai lập và Thầy mở trí cho chúng con hiểu sâu hơn.
Con kính chúc pháp thể Thầy luôn thường lạc để tiếp tục nhưng khóa tu theo sau càng thêm viên mãn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🙏🙏Dịch bệnh hoành hành khắp các châu
Chúng sinh lo lắng mãi ưu sầu
Giảng Sư chăm dạy không màng sức
Đệ tử lắng nghe chẳng sót câu
Đạo nhập Trung Hoa nhiều lối nẻo
Pháp truyền Yên Tử tiếp muôn mầu
Tổ Sư sáng lập Thầy khai trí
Hạnh nguyện vuông tròn được mãi lâu.


Strasbourg 24/12/2021
Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp


 phat chung chi nam 2 (88)Giảng sư truyền phápKính họa bài thơ Hạnh Nguyện Vuông Tròn của Thầy Thích Viên Thành


Shutdown xã hội cũng hơi lâu.
Phật tử năm châu chẳng chút sầu.
Phật pháp online vang vọng mãi
Giảng sư truyền pháp chẳng ngại đâu.
Chuyên tu tinh tấn nguồn đạo sáng
Giảng dạy kiên trì nghiên cứu sâu.
Cảm phục ơn Thầy thời dịch bệnh
Pháp âm lưu mãi đến ngàn sau.

Florida 24/12/2021
Tâm Minh

phat chung chi nam 2 (89)


NIỆM ÂN THẦYKính họa bài thơ Hạnh Nguyện Vuông Tròn của Thầy Thích Viên Thành


Giáo lý, online truyền khắp châu
Giúp người an tịnh lắng tâm sầu
Nhiệm mầu lý Phật thông Nhân giới
Sự lý viên thông giải mỗi câu
Mật ý Tổ sư khai trí tuệ
Người nghe hoan hỷ ý sâu mầu
Chuyên cần tu tập thôi sầu khổ
Ơn Thầy giảng dạy nhớ bền lâu.


Melbourne, 29/12/2021
Thanh Phi


phat chung chi nam 2 (96)

HẠNH LÀNH QUẢ MÃN


Kính họa bài thơ Hạnh Nguyện Vuông Tròn của Thầy Thích Viên Thành


Cách ly vì dịch cả toàn cầu
Chùa viện nơi nơi ảnh hưởng sâu
Phương tiện, online truyền Giáo Lý
Giúp người hiểu rõ Pháp nhiệm mầu
Giảng sư Nguyên Tạng thông Kinh lý
Giảng giải kinh truyền quả thâm sâu
Hành trạng Chư Tổ Trung Hoa đó
Trúc Lâm Yên Tử phái Thiền đầu
Giải thông nghĩa lý khai nguồn tuệ
Nguyên Tạng Sa Môn giảng trước sau
Hoàn nguyện vai trò Thầy phụ trách
Online Giáo lý mãi tươi màu.


Houston, Texas 29/12/2021
Quảng An


***
facebook
youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567