Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hình ảnh Lễ Mãn Khóa Lớp Giáo Lý Online năm thứ 2 (chiều ngày thứ bảy 18/12/2021)

20/12/202108:52(Xem: 7234)
Hình ảnh Lễ Mãn Khóa Lớp Giáo Lý Online năm thứ 2 (chiều ngày thứ bảy 18/12/2021)
Chương trình
Lễ Phát Chứng Chỉ Mãn Khóa Lớp Giáo Lý Online năm thứ 2

Trong Thời Gian Cách Ly Đại Dịch Covid-19

MC: Phật tử Quảng Tịnh
& Phật tử Nguyên Nhật Thơ
Bắt đầu lúc 2pm, Saturday 18/12/2021


 

- Niệm Phật cầu gia hộ
- Chào Phật Giáo Kỳ (mở mp3)
- Tuyên bố lý do và giới thiệu (Phật tử Quảng Tịnh & Nguyên Nhật Thơ)
- Lời cảm niệm của Đh Quảng Tịnh Tâm (Canada, do Đh.Tâm Từ đọc) Mời xem bài này
- Lời cảm niệm tri ân của Phật tử tại Úc (Đh.Huệ Hương-Huệ Linh) Mời xem bài này
- Nhạc phẩm “Nguyện Kiếp Sau Làm Một Đoá Sen.” (do Phật tử Nguyên Quảng Hương trình bày)
- Lời cảm niệm của Đh Quảng Trinh (USA) Mời xem bài này 
- Lời cảm niệm của Phật tử Thanh Phi, TV Quảng Đức, Mời xem bài này
- Nhạc phẩm “Tán thán cõi Phật A Di Đà” (do Phật tử Khánh Đào trình bày)
- Lời cảm niệm Đh.Trần Thị Nhật Hưng (Thụy Sĩ, Âu Châu) Mời xem bài này 
- Nhạc phẩm "Con Tập Đi Chùa" (do Phật Mia Phạm Chơn Như Vui trình bày)
- Lời cảm niệm Đh.Diệu Danh Tuyết Mai (Hannover, Đức Quốc) Mời xem bài này
- Nhạc phẩm “Cát Bụi Cuộc Đời” do Phật tử Tâm Quảng Hóa trình bày
- Ngâm thơ “Thập Nghĩa Đi Chùa” do Phật tử Tâm Huệ trình bày
- Cắt bánh mừng lễ mãn khóa và mừng sinh nhật TT Giảng Sư
- Nhóm Phật tử Giác Liên Thanh tặng quà TT Giảng Sư
- Lời Đạo từ của Thượng Tọa Giảng Sư (TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng)
- Phát chứng chỉ và chụp hình lưu niệm
- Hồi hướng công đức hoàn mãnphat chung chi nam 2 (1)phat chung chi nam 2 (2)phat chung chi nam 2 (3)phat chung chi nam 2 (4)phat chung chi nam 2 (5)phat chung chi nam 2 (6)phat chung chi nam 2 (7)phat chung chi nam 2 (8)phat chung chi nam 2 (9)phat chung chi nam 2 (10)phat chung chi nam 2 (11)phat chung chi nam 2 (12)phat chung chi nam 2 (13)phat chung chi nam 2 (14)phat chung chi nam 2 (15)phat chung chi nam 2 (16)phat chung chi nam 2 (17)phat chung chi nam 2 (18)phat chung chi nam 2 (19)phat chung chi nam 2 (20)phat chung chi nam 2 (21)phat chung chi nam 2 (22)phat chung chi nam 2 (23)phat chung chi nam 2 (24)phat chung chi nam 2 (25)phat chung chi nam 2 (26)phat chung chi nam 2 (27)phat chung chi nam 2 (28)phat chung chi nam 2 (29)phat chung chi nam 2 (30)phat chung chi nam 2 (31)phat chung chi nam 2 (32)phat chung chi nam 2 (33)phat chung chi nam 2 (34)phat chung chi nam 2 (35)phat chung chi nam 2 (36)phat chung chi nam 2 (37)phat chung chi nam 2 (38)phat chung chi nam 2 (39)phat chung chi nam 2 (40)phat chung chi nam 2 (41)phat chung chi nam 2 (42)phat chung chi nam 2 (43)phat chung chi nam 2 (44)phat chung chi nam 2 (45)phat chung chi nam 2 (46)phat chung chi nam 2 (47)phat chung chi nam 2 (48)phat chung chi nam 2 (49)phat chung chi nam 2 (50)phat chung chi nam 2 (51)phat chung chi nam 2 (52)phat chung chi nam 2 (53)phat chung chi nam 2 (54)phat chung chi nam 2 (55)phat chung chi nam 2 (56)phat chung chi nam 2 (57)phat chung chi nam 2 (58)phat chung chi nam 2 (59)phat chung chi nam 2 (60)phat chung chi nam 2 (61)phat chung chi nam 2 (62)phat chung chi nam 2 (63)phat chung chi nam 2 (64)phat chung chi nam 2 (65)phat chung chi nam 2 (66)phat chung chi nam 2 (67)phat chung chi nam 2 (68)phat chung chi nam 2 (69)phat chung chi nam 2 (70)phat chung chi nam 2 (71)phat chung chi nam 2 (72)phat chung chi nam 2 (73)phat chung chi nam 2 (74)phat chung chi nam 2 (75)phat chung chi nam 2 (76)phat chung chi nam 2 (77)phat chung chi nam 2 (78)phat chung chi nam 2 (79)phat chung chi nam 2 (80)phat chung chi nam 2 (81)phat chung chi nam 2 (82)phat chung chi nam 2 (83)phat chung chi nam 2 (85)phat chung chi nam 2 (86)phat chung chi nam 2 (87)phat chung chi nam 2 (88)phat chung chi nam 2 (89)phat chung chi nam 2 (90)phat chung chi nam 2 (91)phat chung chi nam 2 (92)phat chung chi nam 2 (93)phat chung chi nam 2 (94)phat chung chi nam 2 (95)phat chung chi nam 2 (96)phat chung chi nam 2 (97)phat chung chi nam 2 (98)phat chung chi nam 2 (99)phat chung chi nam 2 (100)phat chung chi nam 2 (101)phat chung chi nam 2 (102)phat chung chi nam 2 (103)phat chung chi nam 2 (104)phat chung chi nam 2 (105)phat chung chi nam 2 (106)phat chung chi nam 2 (107)phat chung chi nam 2 (108)phat chung chi nam 2 (109)phat chung chi nam 2 (110)phat chung chi nam 2 (111)phat chung chi nam 2 (112)phat chung chi nam 2 (113)phat chung chi nam 2 (114)phat chung chi nam 2 (115)phat chung chi nam 2 (116)phat chung chi nam 2 (117)phat chung chi nam 2 (118)phat chung chi nam 2 (119)phat chung chi nam 2 (120)phat chung chi nam 2 (121)phat chung chi nam 2 (122)phat chung chi nam 2 (123)phat chung chi nam 2 (124)phat chung chi nam 2 (125)phat chung chi nam 2 (126)phat chung chi nam 2 (127)phat chung chi nam 2 (128)phat chung chi nam 2 (129)phat chung chi nam 2 (130)phat chung chi nam 2 (131)phat chung chi nam 2 (132)phat chung chi nam 2 (133)phat chung chi nam 2 (134)phat chung chi nam 2 (135)phat chung chi nam 2 (136)phat chung chi nam 2 (138)phat chung chi nam 2 (139)phat chung chi nam 2 (140)phat chung chi nam 2 (141)phat chung chi nam 2 (143)phat chung chi nam 2 (144)phat chung chi nam 2 (145)phat chung chi nam 2 (147)phat chung chi nam 2 (150)phat chung chi nam 2 (151)phat chung chi nam 2 (152)phat chung chi nam 2 (153)phat chung chi nam 2 (154)phat chung chi nam 2 (155)phat chung chi nam 2 (156)phat chung chi nam 2 (157)phat chung chi nam 2 (158)phat chung chi nam 2 (159)phat chung chi nam 2 (160)phat chung chi nam 2 (161)phat chung chi nam 2 (162)phat chung chi nam 2 (163)phat chung chi nam 2 (164)phat chung chi nam 2 (165)phat chung chi nam 2 (166)phat chung chi nam 2 (167)phat chung chi nam 2 (168)phat chung chi nam 2 (169)

Chung Chi 2021-1 copy
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567