Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ảnh Lễ Mãn Khóa Lớp Giáo Lý Online năm thứ 2 (chiều ngày thứ bảy 18/12/2021)

20/12/202108:52(Xem: 866)
Hình ảnh Lễ Mãn Khóa Lớp Giáo Lý Online năm thứ 2 (chiều ngày thứ bảy 18/12/2021)
Chương trình
Lễ Phát Chứng Chỉ Mãn Khóa Lớp Giáo Lý Online năm thứ 2

Trong Thời Gian Cách Ly Đại Dịch Covid-19

MC: Phật tử Quảng Tịnh
& Phật tử Nguyên Nhật Thơ
Bắt đầu lúc 2pm, Saturday 18/12/2021


 

- Niệm Phật cầu gia hộ
- Chào Phật Giáo Kỳ (mở mp3)
- Tuyên bố lý do và giới thiệu (Phật tử Quảng Tịnh & Nguyên Nhật Thơ)
- Lời cảm niệm của Đh Quảng Tịnh Tâm (Canada, do Đh.Tâm Từ đọc) Mời xem bài này
- Lời cảm niệm tri ân của Phật tử tại Úc (Đh.Huệ Hương-Huệ Linh) Mời xem bài này
- Nhạc phẩm “Nguyện Kiếp Sau Làm Một Đoá Sen.” (do Phật tử Nguyên Quảng Hương trình bày)
- Lời cảm niệm của Đh Quảng Trinh (USA) Mời xem bài này 
- Lời cảm niệm của Phật tử Thanh Phi, TV Quảng Đức, Mời xem bài này
- Nhạc phẩm “Tán thán cõi Phật A Di Đà” (do Phật tử Khánh Đào trình bày)
- Lời cảm niệm Đh.Trần Thị Nhật Hưng (Thụy Sĩ, Âu Châu) Mời xem bài này 
- Nhạc phẩm "Con Tập Đi Chùa" (do Phật Mia Phạm Chơn Như Vui trình bày)
- Lời cảm niệm Đh.Diệu Danh Tuyết Mai (Hannover, Đức Quốc) Mời xem bài này
- Nhạc phẩm “Cát Bụi Cuộc Đời” do Phật tử Tâm Quảng Hóa trình bày
- Ngâm thơ “Thập Nghĩa Đi Chùa” do Phật tử Tâm Huệ trình bày
- Cắt bánh mừng lễ mãn khóa và mừng sinh nhật TT Giảng Sư
- Nhóm Phật tử Giác Liên Thanh tặng quà TT Giảng Sư
- Lời Đạo từ của Thượng Tọa Giảng Sư (TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng)
- Phát chứng chỉ và chụp hình lưu niệm
- Hồi hướng công đức hoàn mãnphat chung chi nam 2 (1)phat chung chi nam 2 (2)phat chung chi nam 2 (3)phat chung chi nam 2 (4)phat chung chi nam 2 (5)phat chung chi nam 2 (6)phat chung chi nam 2 (7)phat chung chi nam 2 (8)phat chung chi nam 2 (9)phat chung chi nam 2 (10)phat chung chi nam 2 (11)phat chung chi nam 2 (12)phat chung chi nam 2 (13)phat chung chi nam 2 (14)phat chung chi nam 2 (15)phat chung chi nam 2 (16)phat chung chi nam 2 (17)phat chung chi nam 2 (18)phat chung chi nam 2 (19)phat chung chi nam 2 (20)phat chung chi nam 2 (21)phat chung chi nam 2 (22)phat chung chi nam 2 (23)phat chung chi nam 2 (24)phat chung chi nam 2 (25)phat chung chi nam 2 (26)phat chung chi nam 2 (27)phat chung chi nam 2 (28)phat chung chi nam 2 (29)phat chung chi nam 2 (30)phat chung chi nam 2 (31)phat chung chi nam 2 (32)phat chung chi nam 2 (33)phat chung chi nam 2 (34)phat chung chi nam 2 (35)phat chung chi nam 2 (36)phat chung chi nam 2 (37)phat chung chi nam 2 (38)phat chung chi nam 2 (39)phat chung chi nam 2 (40)phat chung chi nam 2 (41)phat chung chi nam 2 (42)phat chung chi nam 2 (43)phat chung chi nam 2 (44)phat chung chi nam 2 (45)phat chung chi nam 2 (46)phat chung chi nam 2 (47)phat chung chi nam 2 (48)phat chung chi nam 2 (49)phat chung chi nam 2 (50)phat chung chi nam 2 (51)phat chung chi nam 2 (52)phat chung chi nam 2 (53)phat chung chi nam 2 (54)phat chung chi nam 2 (55)phat chung chi nam 2 (56)phat chung chi nam 2 (57)phat chung chi nam 2 (58)phat chung chi nam 2 (59)phat chung chi nam 2 (60)phat chung chi nam 2 (61)phat chung chi nam 2 (62)phat chung chi nam 2 (63)phat chung chi nam 2 (64)phat chung chi nam 2 (65)phat chung chi nam 2 (66)phat chung chi nam 2 (67)phat chung chi nam 2 (68)phat chung chi nam 2 (69)phat chung chi nam 2 (70)phat chung chi nam 2 (71)phat chung chi nam 2 (72)phat chung chi nam 2 (73)phat chung chi nam 2 (74)phat chung chi nam 2 (75)phat chung chi nam 2 (76)phat chung chi nam 2 (77)phat chung chi nam 2 (78)phat chung chi nam 2 (79)phat chung chi nam 2 (80)phat chung chi nam 2 (81)phat chung chi nam 2 (82)phat chung chi nam 2 (83)phat chung chi nam 2 (85)phat chung chi nam 2 (86)phat chung chi nam 2 (87)phat chung chi nam 2 (88)phat chung chi nam 2 (89)phat chung chi nam 2 (90)phat chung chi nam 2 (91)phat chung chi nam 2 (92)phat chung chi nam 2 (93)phat chung chi nam 2 (94)phat chung chi nam 2 (95)phat chung chi nam 2 (96)phat chung chi nam 2 (97)phat chung chi nam 2 (98)phat chung chi nam 2 (99)phat chung chi nam 2 (100)phat chung chi nam 2 (101)phat chung chi nam 2 (102)phat chung chi nam 2 (103)phat chung chi nam 2 (104)phat chung chi nam 2 (105)phat chung chi nam 2 (106)phat chung chi nam 2 (107)phat chung chi nam 2 (108)phat chung chi nam 2 (109)phat chung chi nam 2 (110)phat chung chi nam 2 (111)phat chung chi nam 2 (112)phat chung chi nam 2 (113)phat chung chi nam 2 (114)phat chung chi nam 2 (115)phat chung chi nam 2 (116)phat chung chi nam 2 (117)phat chung chi nam 2 (118)phat chung chi nam 2 (119)phat chung chi nam 2 (120)phat chung chi nam 2 (121)phat chung chi nam 2 (122)phat chung chi nam 2 (123)phat chung chi nam 2 (124)phat chung chi nam 2 (125)phat chung chi nam 2 (126)phat chung chi nam 2 (127)phat chung chi nam 2 (128)phat chung chi nam 2 (129)phat chung chi nam 2 (130)phat chung chi nam 2 (131)phat chung chi nam 2 (132)phat chung chi nam 2 (133)phat chung chi nam 2 (134)phat chung chi nam 2 (135)phat chung chi nam 2 (136)phat chung chi nam 2 (138)phat chung chi nam 2 (139)phat chung chi nam 2 (140)phat chung chi nam 2 (141)phat chung chi nam 2 (143)phat chung chi nam 2 (144)phat chung chi nam 2 (145)phat chung chi nam 2 (147)phat chung chi nam 2 (150)phat chung chi nam 2 (151)phat chung chi nam 2 (152)phat chung chi nam 2 (153)phat chung chi nam 2 (154)phat chung chi nam 2 (155)phat chung chi nam 2 (156)phat chung chi nam 2 (157)phat chung chi nam 2 (158)phat chung chi nam 2 (159)phat chung chi nam 2 (160)phat chung chi nam 2 (161)phat chung chi nam 2 (162)phat chung chi nam 2 (163)phat chung chi nam 2 (164)phat chung chi nam 2 (165)phat chung chi nam 2 (166)phat chung chi nam 2 (167)phat chung chi nam 2 (168)phat chung chi nam 2 (169)

Chung Chi 2021-1 copy
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn