Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Tìm Hiểu Giáo Lý Phật Giáo (PDF)

19/06/202116:52(Xem: 497)
Tìm Hiểu Giáo Lý Phật Giáo (PDF)
HT Thích Như Điển
Tìm Hiểu Giáo Lý Phật Giáo

TimHieuGiaoLyPhatGiao-HinhBia

MỤC LỤC

 

 

                                                                                              

Lời đầu sách                                                               2

TÌM HIỂU GIÁO LÝ PHẬT GIÁO                                     9

ĐỨC PHẬT                                                                12

GIÁO PHÁP                                                              36

TĂNG ĐOÀN                                                             119

PHÁI TỲ NI ĐA LƯU CHI.                                           136

PHÁI VÔ NGÔN THÔNG..                                         137

PHÁI THẢO ĐƯỜNG..                                              139

HIẾN CHƯƠNG CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO

VIỆT NAM THỐNG NHẤT.                                         154

TIỂU SỬ ĐỨC TĂNG THỐNG GHPGVNTN..                 165

TIỂU SỬ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN HOA..        177

VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO..                              177

TIỂU SỬ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC NHIÊN

ĐỆ NHỊ TĂNG THỐNG GHPGVNTN..                         182

HIẾN CHƯƠNG CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO

VIỆT NAM...                                                            186

NHỮNG NHÀ VUA và CÁC CƯ SĨ HỘ PHÁP.                  200

Lời cuối sách                                                           220

pdf-icon
Tìm Hiểu Giáo Lý Phật Giáo***
youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn