Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tìm Hiểu Giáo Lý Phật Giáo (PDF)

19/06/202116:52(Xem: 10546)
Tìm Hiểu Giáo Lý Phật Giáo (PDF)
HT Thích Như Điển
Tìm Hiểu Giáo Lý Phật Giáo

TimHieuGiaoLyPhatGiao-HinhBia

MỤC LỤC

 

 

                                                                                              

Lời đầu sách                                                               2

TÌM HIỂU GIÁO LÝ PHẬT GIÁO                                     9

ĐỨC PHẬT                                                                12

GIÁO PHÁP                                                              36

TĂNG ĐOÀN                                                             119

PHÁI TỲ NI ĐA LƯU CHI.                                           136

PHÁI VÔ NGÔN THÔNG..                                         137

PHÁI THẢO ĐƯỜNG..                                              139

HIẾN CHƯƠNG CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO

VIỆT NAM THỐNG NHẤT.                                         154

TIỂU SỬ ĐỨC TĂNG THỐNG GHPGVNTN..                 165

TIỂU SỬ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN HOA..        177

VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO..                              177

TIỂU SỬ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC NHIÊN

ĐỆ NHỊ TĂNG THỐNG GHPGVNTN..                         182

HIẾN CHƯƠNG CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO

VIỆT NAM...                                                            186

NHỮNG NHÀ VUA và CÁC CƯ SĨ HỘ PHÁP.                  200

Lời cuối sách                                                           220

pdf-icon
Tìm Hiểu Giáo Lý Phật Giáo***
youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567