Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hình ảnh Lễ Phật Đản 2645 (chủ nhật 23/5/2021) tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu

23/05/202119:14(Xem: 5648)
Hình ảnh Lễ Phật Đản 2645 (chủ nhật 23/5/2021) tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu

Lễ Phật Đản 2645
tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu

Chủ nhật, 23-05-2021
( Xướng ngôn viên: Đạo hữu Tâm Từ
Ban Âm Thanh Ánh Sáng: Đạo hữu Quảng Đại Tâm)

10:am : Khóa lễ Gia Đình Phật tử Quảng Đức
10:30am: Lễ Cầu Siêu tại Chánh Điện
11:45am: Bắt đầu cử hành lễ chính thức:
-Cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm (chuông trống Bát Nhã)
-Lễ chào Cờ Úc, Việt, Phật Giáo và một phút nhập từ bi quán 
-Giới thiệu chương trình và Chư Tôn Đức tham dự
-Thông Bạch Phật Đản 2645 (TT Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức)
-Dâng Hoa và Hợp Ca "Trăng Tròn Tháng Tư" (QĐĐC & GĐPT)
-Nghi thức tụng Kinh Phật Đản tiếng Việt và tiếng Tây Tạng
-Lễ mộc dục Đức Thế Tôn (ngoài trời) 
-Chư Tôn đức, quý quan khách và chư đồng hương Phật tử thọ trai
-Trao quà Mừng Thọ Quý Cụ cao niên
-Văn nghệ cúng dường mừng ngày Phật Đản. 
-Cúng Thí thực Cô Hồn & hoàn mãn


le Phat dan 2021 (1)le Phat dan 2021 (2)le Phat dan 2021 (3)le Phat dan 2021 (4)le Phat dan 2021 (5)le Phat dan 2021 (6)le Phat dan 2021 (7)le Phat dan 2021 (8)le Phat dan 2021 (9)le Phat dan 2021 (10)le Phat dan 2021 (11)le Phat dan 2021 (12)le Phat dan 2021 (13)le Phat dan 2021 (14)le Phat dan 2021 (28)le Phat dan 2021 (29)le Phat dan 2021 (30)le Phat dan 2021 (31)le Phat dan 2021 (32)le Phat dan 2021 (33)le Phat dan 2021 (34)le Phat dan 2021 (35)le Phat dan 2021 (36)le Phat dan 2021 (37)le Phat dan 2021 (38)le Phat dan 2021 (39)le Phat dan 2021 (40)le Phat dan 2021 (41)le Phat dan 2021 (42)le Phat dan 2021 (43)le Phat dan 2021 (44)le Phat dan 2021 (45)le Phat dan 2021 (46)le Phat dan 2021 (47)le Phat dan 2021 (48)le Phat dan 2021 (49)le Phat dan 2021 (50)le Phat dan 2021 (51)le Phat dan 2021 (52)le Phat dan 2021 (53)le Phat dan 2021 (54)le Phat dan 2021 (55)le Phat dan 2021 (56)le Phat dan 2021 (57)le Phat dan 2021 (58)le Phat dan 2021 (59)le Phat dan 2021 (60)le Phat dan 2021 (61)le Phat dan 2021 (62)le Phat dan 2021 (63)le Phat dan 2021 (64)le Phat dan 2021 (65)le Phat dan 2021 (66)le Phat dan 2021 (67)le Phat dan 2021 (68)le Phat dan 2021 (69)le Phat dan 2021 (70)le Phat dan 2021 (71)le Phat dan 2021 (72)le Phat dan 2021 (73)le Phat dan 2021 (74)le Phat dan 2021 (75)le Phat dan 2021 (76)le Phat dan 2021 (77)le Phat dan 2021 (78)le Phat dan 2021 (79)le Phat dan 2021 (80)le Phat dan 2021 (81)le Phat dan 2021 (82)le Phat dan 2021 (83)le Phat dan 2021 (84)le Phat dan 2021 (85)le Phat dan 2021 (86)le Phat dan 2021 (87)le Phat dan 2021 (88)le Phat dan 2021 (89)le Phat dan 2021 (90)le Phat dan 2021 (91)le Phat dan 2021 (92)le Phat dan 2021 (93)le Phat dan 2021 (94)le Phat dan 2021 (95)le Phat dan 2021 (96)le Phat dan 2021 (97)le Phat dan 2021 (98)le Phat dan 2021 (99)le Phat dan 2021 (100)le Phat dan 2021 (101)le Phat dan 2021 (102)le Phat dan 2021 (103)le Phat dan 2021 (104)le Phat dan 2021 (105)le Phat dan 2021 (106)le Phat dan 2021 (107)le Phat dan 2021 (108)le Phat dan 2021 (109)le Phat dan 2021 (110)le Phat dan 2021 (111)le Phat dan 2021 (112)le Phat dan 2021 (113)le Phat dan 2021 (114)le Phat dan 2021 (115)le Phat dan 2021 (116)le Phat dan 2021 (117)le Phat dan 2021 (118)le Phat dan 2021 (119)le Phat dan 2021 (120)le Phat dan 2021 (121)le Phat dan 2021 (122)le Phat dan 2021 (123)le Phat dan 2021 (124)le Phat dan 2021 (125)le Phat dan 2021 (126)le Phat dan 2021 (127)le Phat dan 2021 (128)le Phat dan 2021 (129)le Phat dan 2021 (130)le Phat dan 2021 (131)le Phat dan 2021 (132)le Phat dan 2021 (133)le Phat dan 2021 (134)le Phat dan 2021 (135)le Phat dan 2021 (136)le Phat dan 2021 (137)le Phat dan 2021 (138)le Phat dan 2021 (139)le Phat dan 2021 (140)le Phat dan 2021 (141)le Phat dan 2021 (142)le Phat dan 2021 (143)le Phat dan 2021 (144)le Phat dan 2021 (145)le Phat dan 2021 (146)le Phat dan 2021 (147)le Phat dan 2021 (148)le Phat dan 2021 (149)le Phat dan 2021 (150)le Phat dan 2021 (151)le Phat dan 2021 (152)le Phat dan 2021 (153)le Phat dan 2021 (154)le Phat dan 2021 (155)le Phat dan 2021 (156)le Phat dan 2021 (157)le Phat dan 2021 (158)le Phat dan 2021 (159)

le Phat dan 2021 (184)le Phat dan 2021 (185)le Phat dan 2021 (188)le Phat dan 2021 (189)le Phat dan 2021 (190)le Phat dan 2021 (191)le Phat dan 2021 (192)le Phat dan 2021 (193)le Phat dan 2021 (193-a)

***

Kính mời xem tiếp:
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567