Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Xin Tán Thán Công Đức Quý Phật tử Cúng Dường Lễ Phật Đản 2645 (2021)

15/05/202122:25(Xem: 4009)
Xin Tán Thán Công Đức Quý Phật tử Cúng Dường Lễ Phật Đản 2645 (2021)
DANH SÁCH PHẬT TỬ 

CÚNG DƯỜNG LỄ PHẬT ĐẢN 2645 (2021)

 

1. Cụ Bà Bạch Vân: $500 (T)
2. Cụ Bà Nguyên Cần: $500 (T)
3. HL Pháp Tâm Phạm Văn Năm: $200 (T)
4. HL Nguyễn Thị Tư: $200 (T)
5. HL Nguyễn Văn Chuyện & HL Diệu Chơn Trần Thị Thiệt: $150 (T)
6. Hữu Thu: $100 (T)
7. Hồng Vy: $100 (T)
8. Huệ Tâm Hương: $100 (T)
9. Nguyên Nhật Phúc: $50 (T)
10. Bích Nghiêm: $50 (T)
11. Tâm Huệ: $100 (T)
12. Hương Châu: $300 (T)
13. Quảng Hương Nghiêm: $100 (T)
14. Loan Tỷ: $500 (Hoa+TT)
15. Thanh Phi: $200 (H+TT)
16. Quảng Diệu Trí: $500 (H+TT)
17. Chánh Bảo Nguyễn Trọng Châu: $300 --
18. Quảng Bảo Quý: $50 --
19. Nguyên Nhật Thảo: $100--
20. Thiện Bảo Mai: $50 --
21. Quảng Niệm, Quảng Giải $100 --
22. Thuận Đang: $50 (TH)
23. Dương Hồng Lạc Chí Khải: $25 (TH)
24. Nguyễn Thúy Vân: $50 (TH)
25. Lưu Ngọc Hà: $50 (TH)
26. Mai Phát: $100 (H+TT)
27. Hồng Hạnh: $200 (H+TT)
28. Nguyên Kim Ngọc: $300 (H+TT)
29. Nguyên Quảng Ngọc: $500 (H+TT)
30. Nguyên Nhật Diệu: $100 (T)
31. Huệ Hương: $200 (T)
32. Huệ Linh, Minh Trí: $100 (T)
33. Cụ Quảng Thọ: $200 --
34. Hoàng Thục Bích: $200 --
35. Nguyên Nhật Tịnh: $200 --
36. Huỳnh Thị Vui: $100 --
37. Hứa Thị Thủy: $100 --
38. Quảng Tịnh Hạnh: $100 –
-----------------------18/5/21
39. Thiện Tịnh, Diệu Liên: $500 (H+TT)
40. Nhuận Anh: $50 (T)
41. Cụ Bà Mary Francis, Giới Nghiêm Lan Anh: $200 (T)
42. GĐ Nguyên Quảng Hương: $300 (T)
43. Quảng Hải: $100 (QDT)
44. Nguyên Nhật Tín: $500 ( HTT)
45. Hòa Ngọc : $100-
46. Nguyên Quảng Chơn. $100-
47. Liên Huệ: $100-
48. Diệu Mỹ (Thanh Lan) $1,000
49. Minh Đăng, Ngọc Đức: $100 (T)
50. Quảng Trí, Quảng Liên: $100 (T)
51. Nguyên Quảng Thịnh, Nguyên Quảng Cường: $500 (T)
-------------------------------23/5
52. Khánh Đào: $100
53. Chơn Như Nguyện: $100
54. Bảo Diệu Nguyện: $100
55. Nguyên Quảng Chánh, Nguyên Nhật Thơ: $200
56. Phương Tú Mùi: $100
57. Cụ Chí Công: $250
58. Nguyên Nhật Thăng (Lê Thi Tăng Dung) $200
59. GĐ: Ngọc Hoa: $200
60. Nguyên Thiện Hạnh, Nguyên Thiện Bảo: $100
61. Tâm Ngọc (Hồng Vân) $100
62. Huỳnh Thị Thùy Nhân: $200
63. Quảng Diệu Ngộ, Huệ Tâm: $100
64. Cụ Diệu Phước: $200
65. Nguyên Giác, Thục Hà: $200
66. Diệu Hiền: $100
67. Lê Thị Mỹ Liên: $100
68. Huỳnh Thị Ngọc Hạnh: $200
69. GĐ. Quảng Đại Tâm (Đạo, Liên): $100
70. GĐ: Lý Hồng: $50
71. Quảng Thi: $100
72. Cụ Chơn Lâm: $100
73. Ngọc Cẩm: $100
74. William Trần, Tracy Trần, Xiêu Muội Lý: 1bao gạo 25kg, 4 lít dầu ăn
75. Chơn Lý: $100
76. Đồng Túy: $100
77. Diệu Chơn: $50
78. Linh Nguyễn: $20
79. Nguyên Đức Quý: $50
80. Thanh Lương ( Huỳnh Mỹ Hoa) $50
81. Huỳnh Hoa ( Tắc Nhụy) $50
82. Nguyên Quảng Kim: $50
83. Nguyễn Bích Nguyệt: $50
84. Nguyễn Minh Hưng: $20
85. Lisa Lưu Trung Minh: $100
86. Đào Thị Thanh Hiền: $50
87. Chúc Bảo Định: $100
88. Trúc Lê: $50
89. Quảng Danh: $50
90. Ẩn Danh: $50
91. Ẩn Danh ( Donation Box) $310
92. Linh Nguyễn Greeco: $50
93. Phạm Thị Bé Hai: $50
94. Lê Minh Tài: $50
95. Nguyễn Thị Lan Chi: $100
96. Trần Hồng Anh, Lan Vy, Hồng Liên: $30
97. Vạn Mỹ: 50
98. Võ Thị Thu Cúc: $50
99. Lê Thị Thị Bạch Mai: $200
100. Linh Tôn: $20
101. Nguyễn Thị Kim Thanh:
102. Diệu Trí (Huệ) $50
103. Cụ Diệu Ngộ: $200
104. Nguyên Quảng Thiện (Lan) $100
105. HL Catherine Phạm: $50
106. Khánh Xuân: $100
107. Quảng Xuân: $20
108. Khánh Trúc: $100
109. Thúy:$100
110. Tịnh Thiện: $100
111. Nguyễn Thị Kim Chi: $50
112. Chúc Ngân: $50
113. Phan Huế: $50
114. Thiện Tâm: $100
115. Trần văn Lộc: $100
116. Lý Mỹ Anh: $100
117. Như Ngộ: $50
118. HL Diệu Bảo & HL Nguyên Trí: $50
119. GĐ Đàm Tiếu Anh, Đàm Lệ Thanh: $50
120. Nguyên Pháp, Nguyên Điệp, Nguyên Lộc: $150
121. Diệu Thơm (Thảo), Đinh Bằng: $200 (cheque)
122. Ẩn Danh: $30
123. Long Xuân Hương: $200
124. Nguyên Tân, Nguyên Thảo: $200
125. Cụ Diệu Kiên: $50
126. Đồng Ngân: $50
127. Ẩn Danh: $50
128. Thông Ngọc: $100
129. Quảng Pháp: $50
130. Cụ Tâm Vang: $100
131. Tăng Thị Nhung: $50
132. Trương Bửu Tuấn: $50
133. Lisa Lee: $100
134. Lý Đạt Thông: $100
135. Trần Liên Phương: $90
136. Huỳnh Hữu Hiền: $50
137. Quảng Chơn Thiên Hương: $300
138. Lê Thành Phúc: $200
139. Hoằng Lân: $100
140. HL Nguyễn Thị Hoa: $50
141. Jessica Nguyễn: $200
142. Lý Thành Phúc: $50
143. Nguyên Nhật Thanh (Lai Kim Siêu) $200
144. Lê Thế Hùng: $ 50
145. Bảo Kim Mai: $100
146. Bảo Diệu Hạnh, Bảo Tâm Bích, Bảo Diệu Thanh: $100
147. Nguyên Nhật Phúc: $100
148. Nguyên Quảng Thạnh (Hồng Hoa) $100
149. Diệu Trầm: $100
150. Nguyên Thành(Châu Mỹ Nữ) $50
151. Diệu Hữu (Kim Em) $100
152. Nguyên Trâm: $100
153. Nguyên Tuệ Châu: $100
154. Nguyên Nhật Hỷ: $100
155. Nguyên Từ: $100
156. Nguyễn Thị Hiếu: $100
157. Lê Thị Ánh Hồng: $50
158. Liên Minh ( Lê Thị Lý) $50
159. Từ Phú ( Nguyễn Thị Bích Vân) $50
160. Diệu Phúc (Hà Diễn): $50
161. Hương & Quỳnh (Chùa Bảo Minh): $100
162. Diệu Trí (Phương): $200
163. Diệu Phương: $50
164. Thị Trường (Nguyễn Thị Vĩnh): $100
165. Nguyên Nhật Lâm: $100
166. Nguyên Nhật Liên: $50
167. Pháp Ngọc: $50
168. Tâm Huệ: $50
169. Nguyên Nhật Định: $100
170. Nguyên Quảng Nghiêm: $50
171. Quảng Huệ Tịnh: $100
172. MP, GLT, Mai Nguyễn, Mộng Kiều, Diệu Thiện, Chúc Hoa, Huệ Dũng: $300

173. Cụ Diệu Từ: $200 

174. Bảo Diệu Nguyện: $500

175. Đinh Thị Lai: $100

176. Nguyên Quảng Tiến: $100
177. Gia đình Nguyên Quý Lâm Hồng Thạch:$300
178. Ngọc Linh, Ngọc Châu: $200
179. Cụ bà Trần Thị Lục: $250
180. Gia đình Thiện Hữu (Trầm), GĐ Thiện Bình (Tuyết Đông): $1,500
181. Cụ bà Diệu Hải Nguyễn Thị Dư: $400
182. Minh Tú, Linh Yến: $100

183. Ms. Trinh (Nha Trang): $200

184. Cụ Bà Khánh Dương (cheque): $500

185. Nguyên Nhật Trần Như Mai: $100
186. Diệu Ngọc - Thanh Anh: $200
187. Chân Mỹ Nguyện: $50
188. Hương linh Hồ Thiên Hương, pd: Diệu Mai: $500
(Sẽ cập nhật tiếp)


Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Thành tâm tán thán công đức và hồi hướng công đức này, nguyện cầu gia đình quý Phật tử luôn có đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

Cầu nguyện cho Corona đại dịch sớm tận trừ, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc cũng như đời sống của chúng ta sớm quay lại bình thường như trước đây.


Nam Mô A Di Đà Phật

TT Viện Chủ Thích Tâm Phương
TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng

Tri Sự Đại Đức Thích Đăng Từ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567