Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Điếu văn tưởng niệm TT Thích Từ Trí

07/09/201908:00(Xem: 2817)
Điếu văn tưởng niệm TT Thích Từ Trí
tt thich tu tri.-2JPG

ĐIẾU VĂN TIỄN ĐƯA GIÁC LINH
CỐ HOÀ THƯỢNG 
thượng TỪ hạ TRÍ

 

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni

Kính bạch Giác Linh Cố Hoà Thượng

Kính thưa toàn thể môn đồ pháp quyến chùa Phật Huệ

Kính thưa toàn thể đồng hương Phật tử

 

Vu Lan về ngậm ngùi, với nỗi nhớ niềm thương, trong lòng người con hiếu chưa tan. Giờ đây Tăng Ni Phật tử Việt Nam tại Âu châu và môn đồ pháp quyến chùa Phật Huệ lại càng thêm ngậm ngùi, khi hay tin cố Hoà Thượng thượng Ngộ hạ Bổn hiệu Từ Trí - trú trì chùa Phật Huệ, đã giả từ Ta Bà Cõi Tạm, trở về với cõi Niết BànChơn Như.

 

Kính thưa Giác Linh!

Dẫu biết rằng Vô Thường Tấn Tốc, Nhất Sát Na Gian, Chuyển Tức Tức Thị Lai Sanh! Nhưng sự ra đi của Cố Hoà Thượng không kịp lời từ giả môn đồ pháp quyến thân thương, cùng pháp lữ hữu duyên bao năm hành hoạt trên xứ người cõi tạm. Cho nên không tránh khỏi sự ngậm ngùi thương tiếc!  Vì trần gian đã mất đi một Trưởng Tử Như Lai. Môn đồ pháp quyến mất đi một bực Thầy khả kính yêu thương. Chư Tăng Ni mất đi một pháp lữ đồng hành chung một lý tưởng. Giáo Hội đã mất đi một thành viên.

 

Kính thưa Giác Linh!

Nhưng hàng con Phật chúng ta, đến với trần gian, mỗi người mỗi nguyện, tuỳ duyên biến hoá, nguyện mãn trở về. Và để chuẩn bị tiếp tục cho một hành trình mới, với bao lý tưởng cao sâu, là thượng hoằng hạ hoá.

 

Sáng mai này, trời đất Âu châu, miền Trung xứ Đức - Frankfurt, Tăng Ni Phật tử cùng môn đồ pháp quyến, sẽ cung tiễn kim quan Ngài đăng đài trà tỳ, huyễn thân tứ đại đời nay, đã theo theo nhân duyên sanh diệt. Nhưng Thể Tánh Viên Minh Thường Hằng của Ngài vẫn chiếu soi.

 

Giờ đây, đứng trước Kim Quang và Linh Ảnh Ngài, chúng tôi thay mặt Hội Đồng Điều Hành và Tăng Ni Phật tử GHPGVNTN Âu Châu, đốt nén tâm hương, Giới Định Tuệ, Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến, nguyện kính cúng dường Giác Linh, gọi là hương tiễn biệt, theo hương thơm Ngũ Phần Pháp Thân, Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc.

 

Kính thưa Giác Linh Hoà Thượng!

 

Kính nguyện Ngài đến đi tự tại, sanh tử luân hồi như hoa đốm giữa trời không, trí chơn như chẳng có cũng chẳng không, tất cả pháp đều như kính hoa thuỷ nguyệt. Chư Phật Bồ tát theo đó mà tuỳ duyên ứng hiện, vì năng lực từ bi mà không ngại vào sanh tử luân hồi. Sáu nẻo Ba cõi, không nơi nào không có chư Phật Bồ tát hiện thân.

 

Như đời nay, vì hoá độ những chúng sanh hữu duyên, nên nguyện làm thân quyến. Nữa đời trước hi hiến cho cuộc sống thăng trầm, lo chu tất bổn phận làm con hiếu, và chu toàn ân nghĩa phu thê cùng phụ tử. Nửa đời sau trở thành Trưởng Tử Như Lai, Thầy cảm hoá cải gia vi tự, con cháu hướng về Tam Bảo lòng thành, và trở thành nhị chúng xuất gia. Đó chính là hạnh nguyện Thầy trong kiếp vừa qua, đời đạo song toàn, công viên quả mãn.

 

Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL 2563 –  năm 2019 tại chùa Phật Huệ vừa mãn, cũng là hạnh trònnguyệnmãn của Thầy. Thầy buông rủ huyễn thân,không bệnh tình níu kéo, tự tại trút hơi thở, như trút gánh nặng của trần gian.

 

Ta Bà tuy vắng bóng Thầy, nhưng trời Tây đón thêm một bạn lữ. Kính chúc Thầy chứng vô sanh nhẫn, thế thế sanh sanh, bất vong đại nguyện. Cõi Ta Bà luôn hướng vọng chào đón Thầy trở lại, với tâm nguyện trụ Như Lai Xứ, Trì Như Lai Tạng. Kiến pháp tràng, phá nghi võng, hưng Tam Bảo, thừa sự Phật, bất từ lao.

 

Mấy lời cung tiễn Thầy về Tây

Giác tánh linh minh Thầy gia hộ

Môn đồ pháp quyến thảy bình an

Nối nghiệp hưng long Phật đạo mầu

 

Nam mô Đức quốc Trú Trì Phật Huệ nối dòng Lâm Tế Chánh Tông thiền phái Gia Phổ đời thứ 43, huý thượng Ngộ hạ Bổn, hiệu Từ Trí Giác Linh Hoà Thượng Tân Viên Tịch.

 

tt thich tu tri.-2JPG


KÍNH VIẾNG GIÁC LINH

THƯỢNG TỌA THÍCH TỪ TRÍ

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Vừa nghe Thượng Tọa xả bỏ báo thân, an nhiên thị tịch, Tăng Ni Phật tử ở khắp mười phương thấm buồn rơi lệ.

Nhớ linh xưa,

Người như danh xưng, Từ bi Trí tuệ

Sống giữa duyên trần, lợi danh chẳng nhiễm

Xuất thân gia đình đạo đức, vào đời sớm ngộ thiền cơ.

Xuất gia học đạo, vững bước tu hành,

Liễu ngộ vô thường, Thánh cầu giải thoát,

Kiên trì chẳng bỏ công phu,

Tinh tấn sáng chiều kinh kệ.

Tiếp tăng độ chúng, khiêm tốn từ hòa,

Phật tử nơi nơi thảy đều thương kính.

Trải mấy mươi năm, trụ chốn thiền lâm,

Đại Phật tuyên dương, dựng cờ Chánh pháp.

Trụ trì Phật Huệ, viện chủ Phật Đạo

Phật sự đa đoan là thế, ngược xuôi nhiếp chúng chuyên tu, dẫn dắt chúng sanh hướng về giác ngộ.

Phật tử thấm nhuần giáo hóa,

Tăng ni cảm niệm thâm ân.

Ôi!

Trái tim lớn dẫu tỏa mười phương, vô thường đến, đành ngưng nhịp đập

Tấm thân già đã đến bát tuần, đôi chân mỏi, không còn bước nữa.

Ba lăm hạ lạp thực hành sứ giả Như Lai

Tám mươi tuổi thọ làm nên một vị xuất trần.

Thượng Tọa ra đi, nhưng dấu tích vẫn còn đây, hành trạng độ sanh, chúng sanh truy niệm:

Phật Huệ đường thượng, Lâm Tế Chánh Tông tứ thập nhị thế, Phổ Gia thiền phái, húy thượng Từ hạ Trí, Thượng Tọa Giác Linh.

 
TT. Thích Thiện Thái cảm niệm.


tt thich tu tri.-2JPG

ht thich tu tri-1ht thich tu tri-2

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24/11/2023(Xem: 2274)
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng đạo hiệu Thích Tuệ Sỹ, Húy thượng NGUYÊN hạ CHỨNG, đời thứ 44 thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông và đời thứ 10 Thiền Phái Liễu Quán, Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống Giáo Hội PGVN Thống Nhất, Chủ Tịch Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời, Cố Vấn Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN, đã viên tịch đúng 4 giờ chiều ngày 24 tháng 11 năm 2023 nhằm ngày 12 tháng 10 năm Quý Mão, Phật lịch 2567, tại Phương Trượng Đường Chùa Phật Ân, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam, trụ thế 79 năm & 51 đạo lạp. Chúng con kính nguyện Giác Linh Đức Trưởng Lão Hoà Thượng tân viên tịch Cao Đăng Phật Quốc và sớm tái hiện Đàm Hoa, hồi nhập Ta bà, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn.
29/10/2023(Xem: 4031)
Như quý vị đã biết, trước bệnh tình nguy ngập của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, chúng tôi, những pháp lữ và những người học trò trực tiếp hay gián tiếp thọ nhận sự giáo huấn của Người, đã cố gắng trong một thời gian rất ngắn để thực hiện tập Kỷ Yếu này. Do hạn chế về thời gian, Kỷ Yếu chỉ là một tuyển tập đơn sơ gồm những sáng tác văn thơ, nhạc, họa, của chư Tôn Đức và văn thi hữu nhằm biểu lộ niềm tri ân đối với bậc Thầy lãnh đạo nòng cốt còn lại của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, một học giả Phật học uyên thâm hiếm có của Phật giáo Việt Nam. Và cũng chính từ giới hạn đó, chúng tôi đã không kịp nhận được đầy đủ bài vở của chư Tôn Đức, văn thi hữu cùng quý Phật tử có lòng quý kính gửi dâng Hòa thượng Tuệ Sỹ.
20/11/2023(Xem: 437)
Nói đến bậc Tôn sư của chúng ta, bản thân của mỗi chúng tôi đều là học trò, và đã thọ ân giáo dưỡng của bậc Tôn sư rất là nhiều, cho nên hôm nay ngồi ở nơi đây với vị trí chứng minh cũng chỉ là Tăng sai, Tăng đã sai thì không thể không phụng hành, do đó mà tôi xin thay mặt cho chư Tôn đức tăng hiện tiền, có vài lời chia sẻ đến toàn thể Huynh đệ, cũng như các Pháp hữu, các Anh chị em GĐPT hiện diện trong và ngoài nước, cùng tất cả các Phật tử đã có duyên với Thầy, bậc Tôn sư của chúng ta.
09/11/2023(Xem: 376)
Đức Phật dạy trong Phật giáo có bốn hội chúng là chúng xuất gia (Tỳ kheo và Tỳ-kheo-ni) và chúng tại gia (nam nữ cư sĩ). Chúng xuất gia là trưởng tử của Như Lai, sống phạm hạnh nơi chốn thiền môn, bậc thầy mô phạm thay Như Lai giữ gìn và hoằng truyền giáo Pháp. Chúng tại gia tu tập ở nhà, làm lành tránh ác, bồi công tạo phước, hộ trì ngôi Tam bảo. Nhờ hai hội chúng này mà giáo pháp của Đức Thế Tôn xuất hiện cách đây hơn 2600 năm, vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.
06/11/2023(Xem: 1218)
Cáo Phó Tang Lễ Hòa Thượng Thích Thiện Huệ vừa viên tịch tại Chùa Long Thọ, Long Khánh, Đồng Nai
27/10/2023(Xem: 606)
Hòa thượng pháp danh Trí Độ, hiệu Hồng Chân, thế danh Lê Kim Ba, sinh ngày 15 tháng 12 năm 1894 tại thôn Phổ Trạch, xã Kỳ Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Sinh ra trong một gia đình Nho học, lúc thiếu thời Ngài học chữ Nho và năm 18 tuổi học trường Sư phạm. Với sở học rất uyên thâm, và lòng mến mộ đạo Phật, Ngài đi sâu vào nghiên cứu giáo lý và trở thành một vị học Phật lỗi lạc. Năm 1920, Ngài bắt đầu giảng dạy Phật pháp tại Bình Định và là một trong những bậc đống lương cho phong trào chấn hưng Phật giáo tại tỉnh nhà.
12/10/2023(Xem: 663)
Sinh thời, Thầy có chí nguyện chuyên tu thiền định. Khởi đầu là phát tâm nhập thất tịnh tu tại núi rừng Vạn Giã, Khánh Hòa vào năm 1972. Những năm về sau, dù bộn bề Phật sự nhưng Thầy vẫn an nhiên với pháp hành thiền và các pháp tu tương hỗ khác. Trong phương châm giáo dục mà Thầy đã đề xuất, gồm Học lý – Quán chiếu – Tổ chức cũng phần nào biểu lộ chủ trương cân đối giữa pháp học và pháp hành. Thân mang bệnh duyên, sở tật thường đeo đẳng, nhưng nhờ tu tập tinh cần, Thầy đã vượt lên nỗi đau thân thể để chu toàn Phật sự.
18/09/2023(Xem: 1181)
Niềm vui sống đời dâng hiến (vần thơ kính mừng khánh tuế lần thứ 69 Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Thông Mẫn, 18/9/2023), Có thể… chính lối sống mình, làm thức tỉnh ? Bao người thoát ra giấc ngủ mê lầm Tự tin độc lập hơn với bản thân Vì cuộc đời không hề có những định luật, Cũng như giá trị một người không đo lường bằng tiêu chuẩn thiết lập !
04/08/2023(Xem: 1859)
Giáo lý Thượng Thừa (bài giảng của HT Thích Thanh Từ)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567