Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Điếu văn tưởng niệm TT Thích Từ Trí

07/09/201908:00(Xem: 2059)
Điếu văn tưởng niệm TT Thích Từ Trí
tt thich tu tri.-2JPG

ĐIẾU VĂN TIỄN ĐƯA GIÁC LINH
CỐ HOÀ THƯỢNG 
thượng TỪ hạ TRÍ

 

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni

Kính bạch Giác Linh Cố Hoà Thượng

Kính thưa toàn thể môn đồ pháp quyến chùa Phật Huệ

Kính thưa toàn thể đồng hương Phật tử

 

Vu Lan về ngậm ngùi, với nỗi nhớ niềm thương, trong lòng người con hiếu chưa tan. Giờ đây Tăng Ni Phật tử Việt Nam tại Âu châu và môn đồ pháp quyến chùa Phật Huệ lại càng thêm ngậm ngùi, khi hay tin cố Hoà Thượng thượng Ngộ hạ Bổn hiệu Từ Trí - trú trì chùa Phật Huệ, đã giả từ Ta Bà Cõi Tạm, trở về với cõi Niết BànChơn Như.

 

Kính thưa Giác Linh!

Dẫu biết rằng Vô Thường Tấn Tốc, Nhất Sát Na Gian, Chuyển Tức Tức Thị Lai Sanh! Nhưng sự ra đi của Cố Hoà Thượng không kịp lời từ giả môn đồ pháp quyến thân thương, cùng pháp lữ hữu duyên bao năm hành hoạt trên xứ người cõi tạm. Cho nên không tránh khỏi sự ngậm ngùi thương tiếc!  Vì trần gian đã mất đi một Trưởng Tử Như Lai. Môn đồ pháp quyến mất đi một bực Thầy khả kính yêu thương. Chư Tăng Ni mất đi một pháp lữ đồng hành chung một lý tưởng. Giáo Hội đã mất đi một thành viên.

 

Kính thưa Giác Linh!

Nhưng hàng con Phật chúng ta, đến với trần gian, mỗi người mỗi nguyện, tuỳ duyên biến hoá, nguyện mãn trở về. Và để chuẩn bị tiếp tục cho một hành trình mới, với bao lý tưởng cao sâu, là thượng hoằng hạ hoá.

 

Sáng mai này, trời đất Âu châu, miền Trung xứ Đức - Frankfurt, Tăng Ni Phật tử cùng môn đồ pháp quyến, sẽ cung tiễn kim quan Ngài đăng đài trà tỳ, huyễn thân tứ đại đời nay, đã theo theo nhân duyên sanh diệt. Nhưng Thể Tánh Viên Minh Thường Hằng của Ngài vẫn chiếu soi.

 

Giờ đây, đứng trước Kim Quang và Linh Ảnh Ngài, chúng tôi thay mặt Hội Đồng Điều Hành và Tăng Ni Phật tử GHPGVNTN Âu Châu, đốt nén tâm hương, Giới Định Tuệ, Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến, nguyện kính cúng dường Giác Linh, gọi là hương tiễn biệt, theo hương thơm Ngũ Phần Pháp Thân, Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc.

 

Kính thưa Giác Linh Hoà Thượng!

 

Kính nguyện Ngài đến đi tự tại, sanh tử luân hồi như hoa đốm giữa trời không, trí chơn như chẳng có cũng chẳng không, tất cả pháp đều như kính hoa thuỷ nguyệt. Chư Phật Bồ tát theo đó mà tuỳ duyên ứng hiện, vì năng lực từ bi mà không ngại vào sanh tử luân hồi. Sáu nẻo Ba cõi, không nơi nào không có chư Phật Bồ tát hiện thân.

 

Như đời nay, vì hoá độ những chúng sanh hữu duyên, nên nguyện làm thân quyến. Nữa đời trước hi hiến cho cuộc sống thăng trầm, lo chu tất bổn phận làm con hiếu, và chu toàn ân nghĩa phu thê cùng phụ tử. Nửa đời sau trở thành Trưởng Tử Như Lai, Thầy cảm hoá cải gia vi tự, con cháu hướng về Tam Bảo lòng thành, và trở thành nhị chúng xuất gia. Đó chính là hạnh nguyện Thầy trong kiếp vừa qua, đời đạo song toàn, công viên quả mãn.

 

Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL 2563 –  năm 2019 tại chùa Phật Huệ vừa mãn, cũng là hạnh trònnguyệnmãn của Thầy. Thầy buông rủ huyễn thân,không bệnh tình níu kéo, tự tại trút hơi thở, như trút gánh nặng của trần gian.

 

Ta Bà tuy vắng bóng Thầy, nhưng trời Tây đón thêm một bạn lữ. Kính chúc Thầy chứng vô sanh nhẫn, thế thế sanh sanh, bất vong đại nguyện. Cõi Ta Bà luôn hướng vọng chào đón Thầy trở lại, với tâm nguyện trụ Như Lai Xứ, Trì Như Lai Tạng. Kiến pháp tràng, phá nghi võng, hưng Tam Bảo, thừa sự Phật, bất từ lao.

 

Mấy lời cung tiễn Thầy về Tây

Giác tánh linh minh Thầy gia hộ

Môn đồ pháp quyến thảy bình an

Nối nghiệp hưng long Phật đạo mầu

 

Nam mô Đức quốc Trú Trì Phật Huệ nối dòng Lâm Tế Chánh Tông thiền phái Gia Phổ đời thứ 43, huý thượng Ngộ hạ Bổn, hiệu Từ Trí Giác Linh Hoà Thượng Tân Viên Tịch.

 

tt thich tu tri.-2JPG


KÍNH VIẾNG GIÁC LINH

THƯỢNG TỌA THÍCH TỪ TRÍ

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Vừa nghe Thượng Tọa xả bỏ báo thân, an nhiên thị tịch, Tăng Ni Phật tử ở khắp mười phương thấm buồn rơi lệ.

Nhớ linh xưa,

Người như danh xưng, Từ bi Trí tuệ

Sống giữa duyên trần, lợi danh chẳng nhiễm

Xuất thân gia đình đạo đức, vào đời sớm ngộ thiền cơ.

Xuất gia học đạo, vững bước tu hành,

Liễu ngộ vô thường, Thánh cầu giải thoát,

Kiên trì chẳng bỏ công phu,

Tinh tấn sáng chiều kinh kệ.

Tiếp tăng độ chúng, khiêm tốn từ hòa,

Phật tử nơi nơi thảy đều thương kính.

Trải mấy mươi năm, trụ chốn thiền lâm,

Đại Phật tuyên dương, dựng cờ Chánh pháp.

Trụ trì Phật Huệ, viện chủ Phật Đạo

Phật sự đa đoan là thế, ngược xuôi nhiếp chúng chuyên tu, dẫn dắt chúng sanh hướng về giác ngộ.

Phật tử thấm nhuần giáo hóa,

Tăng ni cảm niệm thâm ân.

Ôi!

Trái tim lớn dẫu tỏa mười phương, vô thường đến, đành ngưng nhịp đập

Tấm thân già đã đến bát tuần, đôi chân mỏi, không còn bước nữa.

Ba lăm hạ lạp thực hành sứ giả Như Lai

Tám mươi tuổi thọ làm nên một vị xuất trần.

Thượng Tọa ra đi, nhưng dấu tích vẫn còn đây, hành trạng độ sanh, chúng sanh truy niệm:

Phật Huệ đường thượng, Lâm Tế Chánh Tông tứ thập nhị thế, Phổ Gia thiền phái, húy thượng Từ hạ Trí, Thượng Tọa Giác Linh.

 
TT. Thích Thiện Thái cảm niệm.


tt thich tu tri.-2JPG

ht thich tu tri-1ht thich tu tri-2

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25/06/2022(Xem: 135)
Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, thế danh là Nguyễn văn Đồng, sanh năm Kỹ tỵ ( 1928 ) tại thành phố Cần Thơ, miền Nam Việt Nam. Thân phụ là ông Nguyễn văn Ngô, một nhà nho và cũng là một nhạc sĩ cổ nhạc . Thân mẫu là cụ bà Nguyễn thị Hương, Tỳ kheo ni Như Quả, thọ giới Cụ Túc năm 1968 tại đại giới đàn chùa Từ Nghiêm.. Gia đình có hai anh em, người em trai thế danh là Nguyễn Thanh Vân hiện cư ngụ tại Sàigòn
07/05/2022(Xem: 699)
Đến ngày mùng 8 tháng 12 năm 1986, ngày lễ Đức Phật thành đạo thì Thầy được chính thức xuất gia tại Thiền viện Thường Chiếu. Hòa Thượng Bổn Sư là thượng Thanh hạ Từ cho pháp danh là Thích Tuệ Hải.
03/05/2022(Xem: 641)
Ngài Thông Ân nghe Thiền sư đến xứ Bàu Trâm, liền thỉnh Sư về chùa Kim Quang xin truyền Cụ túc Tỳ khưu và Bồ tát giới cho Ngài, được ban Pháp hiệu là Hữu Đức vào năm 1847. Lúc ấy Thiền sư Bảo Tạng 30 tuổi và Ngài Hữu Đức 36 tuổi. Sau đó thầy trò chia tay. Ngài Thông Ân rời Bàu Trâm đến xứ Bàu Siêu, dân làng nghe được liền kéo đến tấp nập cầu xin trị bệnh và lập chùa Kỳ Viên cho Ngài trú trì.
02/05/2022(Xem: 995)
Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc, thế danh Chế Thị Gi, sinh năm Đinh Tỵ (1917) tại làng Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Thuở nhỏ, Ni trưởng vừa học trường làng vừa theo học Hán - Nôm với Trưởng lão Hòa thượng Thích Bửu Phước, chùa Phước Ân. Bào tỷ của Ni trưởng tân viên tịch là cố Trưởng lão Ni Như Hoa, người đã hướng dẫn em gái mình đến tổ đình Kim Huê đảnh lễ ngài Luật sư Thích Chánh Quả cầu xin xuất gia tu học Phật pháp và được Hòa thượng bổn sư ban pháp danh Giác Ngọc.
26/04/2022(Xem: 1627)
Hòa thượng tu tập theo pháp môn trì danh niệm Phật, thường là mật niệm và thường hành trì thần chú Chuẩn đề. Khiêm cung và hỷ xả là một trong những hạnh mà Hòa thượng thực hành rất miên mật, nên trong ứng xử hàng ngày Hòa thượng thường thể hiện tâm kính trên nhường dưới, vì vậy mà rất được mọi thành phần từ Tăng sĩ đến xã hội phần nhiều đều thương quý.
22/04/2022(Xem: 693)
Thiệp Thỉnh Lễ Đại Tường Hòa Thượng Thích Quảng Thanh (ngày 8-9/6/2022) tại Cali, Hoa Kỳ
21/04/2022(Xem: 895)
Hồng Trần Chốn Cũ Dạo Chơi, Bấy Nhiêu Cuộc Lữ, Nụ Cười Thong Dong. Đến Đi Như Hạt Sắc Không, Nhẹ Buông Hơi Thở, Hoá Trông Vô Thường.
15/04/2022(Xem: 1673)
Trưa Chủ Nhật ngày 30/1/2022, chúng con hàng đệ tử xuất gia và tại gia thuộc Tu Viện Quảng Đức, thành phố Melbourne, Úc Châu, đã trang nghiêm chí thành tổ chức lễ Tưởng Niệm Sư Ông Làng Mai, ngõ hầu đáp đền phần nào công ơn giáo dưỡng của Người đối với Đạo Tràng Quảng Đức chúng con.
08/04/2022(Xem: 979)
Kính bạch Giác linh Tôn sư. Từ trời Tây Hoa Kỳ, bên này bờ Đại dương Thái bình xanh ngắt Chúng con vọng về quê hương Việt Nam , Thành phố Sài gòn, là "Hòn ngọc viễn đông" một thuở. Tại đây hai năm về trước, Ba độ mai vàng trổ nụ khai hoa. Ngày đó 29 tháng giêng năm Canh Tý, (2020) Tôn sư đã nhẹ gót đi xa, Nơi ấy thời gian không có nữa.
07/04/2022(Xem: 888)
Mấy hôm Quang Thiện vắng tiếng Kinh Hôm nay điện thoại báo hung tin Sư Cô Phổ Nguyện duyên trần mãn Xả bỏ báo thân, khép hành trình…
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
90,112,491