Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Điếu văn tưởng niệm TT Thích Từ Trí

07/09/201908:00(Xem: 1281)
Điếu văn tưởng niệm TT Thích Từ Trí
tt thich tu tri.-2JPG

ĐIẾU VĂN TIỄN ĐƯA GIÁC LINH
CỐ HOÀ THƯỢNG 
thượng TỪ hạ TRÍ

 

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni

Kính bạch Giác Linh Cố Hoà Thượng

Kính thưa toàn thể môn đồ pháp quyến chùa Phật Huệ

Kính thưa toàn thể đồng hương Phật tử

 

Vu Lan về ngậm ngùi, với nỗi nhớ niềm thương, trong lòng người con hiếu chưa tan. Giờ đây Tăng Ni Phật tử Việt Nam tại Âu châu và môn đồ pháp quyến chùa Phật Huệ lại càng thêm ngậm ngùi, khi hay tin cố Hoà Thượng thượng Ngộ hạ Bổn hiệu Từ Trí - trú trì chùa Phật Huệ, đã giả từ Ta Bà Cõi Tạm, trở về với cõi Niết BànChơn Như.

 

Kính thưa Giác Linh!

Dẫu biết rằng Vô Thường Tấn Tốc, Nhất Sát Na Gian, Chuyển Tức Tức Thị Lai Sanh! Nhưng sự ra đi của Cố Hoà Thượng không kịp lời từ giả môn đồ pháp quyến thân thương, cùng pháp lữ hữu duyên bao năm hành hoạt trên xứ người cõi tạm. Cho nên không tránh khỏi sự ngậm ngùi thương tiếc!  Vì trần gian đã mất đi một Trưởng Tử Như Lai. Môn đồ pháp quyến mất đi một bực Thầy khả kính yêu thương. Chư Tăng Ni mất đi một pháp lữ đồng hành chung một lý tưởng. Giáo Hội đã mất đi một thành viên.

 

Kính thưa Giác Linh!

Nhưng hàng con Phật chúng ta, đến với trần gian, mỗi người mỗi nguyện, tuỳ duyên biến hoá, nguyện mãn trở về. Và để chuẩn bị tiếp tục cho một hành trình mới, với bao lý tưởng cao sâu, là thượng hoằng hạ hoá.

 

Sáng mai này, trời đất Âu châu, miền Trung xứ Đức - Frankfurt, Tăng Ni Phật tử cùng môn đồ pháp quyến, sẽ cung tiễn kim quan Ngài đăng đài trà tỳ, huyễn thân tứ đại đời nay, đã theo theo nhân duyên sanh diệt. Nhưng Thể Tánh Viên Minh Thường Hằng của Ngài vẫn chiếu soi.

 

Giờ đây, đứng trước Kim Quang và Linh Ảnh Ngài, chúng tôi thay mặt Hội Đồng Điều Hành và Tăng Ni Phật tử GHPGVNTN Âu Châu, đốt nén tâm hương, Giới Định Tuệ, Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến, nguyện kính cúng dường Giác Linh, gọi là hương tiễn biệt, theo hương thơm Ngũ Phần Pháp Thân, Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc.

 

Kính thưa Giác Linh Hoà Thượng!

 

Kính nguyện Ngài đến đi tự tại, sanh tử luân hồi như hoa đốm giữa trời không, trí chơn như chẳng có cũng chẳng không, tất cả pháp đều như kính hoa thuỷ nguyệt. Chư Phật Bồ tát theo đó mà tuỳ duyên ứng hiện, vì năng lực từ bi mà không ngại vào sanh tử luân hồi. Sáu nẻo Ba cõi, không nơi nào không có chư Phật Bồ tát hiện thân.

 

Như đời nay, vì hoá độ những chúng sanh hữu duyên, nên nguyện làm thân quyến. Nữa đời trước hi hiến cho cuộc sống thăng trầm, lo chu tất bổn phận làm con hiếu, và chu toàn ân nghĩa phu thê cùng phụ tử. Nửa đời sau trở thành Trưởng Tử Như Lai, Thầy cảm hoá cải gia vi tự, con cháu hướng về Tam Bảo lòng thành, và trở thành nhị chúng xuất gia. Đó chính là hạnh nguyện Thầy trong kiếp vừa qua, đời đạo song toàn, công viên quả mãn.

 

Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL 2563 –  năm 2019 tại chùa Phật Huệ vừa mãn, cũng là hạnh trònnguyệnmãn của Thầy. Thầy buông rủ huyễn thân,không bệnh tình níu kéo, tự tại trút hơi thở, như trút gánh nặng của trần gian.

 

Ta Bà tuy vắng bóng Thầy, nhưng trời Tây đón thêm một bạn lữ. Kính chúc Thầy chứng vô sanh nhẫn, thế thế sanh sanh, bất vong đại nguyện. Cõi Ta Bà luôn hướng vọng chào đón Thầy trở lại, với tâm nguyện trụ Như Lai Xứ, Trì Như Lai Tạng. Kiến pháp tràng, phá nghi võng, hưng Tam Bảo, thừa sự Phật, bất từ lao.

 

Mấy lời cung tiễn Thầy về Tây

Giác tánh linh minh Thầy gia hộ

Môn đồ pháp quyến thảy bình an

Nối nghiệp hưng long Phật đạo mầu

 

Nam mô Đức quốc Trú Trì Phật Huệ nối dòng Lâm Tế Chánh Tông thiền phái Gia Phổ đời thứ 43, huý thượng Ngộ hạ Bổn, hiệu Từ Trí Giác Linh Hoà Thượng Tân Viên Tịch.

 

tt thich tu tri.-2JPG


KÍNH VIẾNG GIÁC LINH

THƯỢNG TỌA THÍCH TỪ TRÍ

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Vừa nghe Thượng Tọa xả bỏ báo thân, an nhiên thị tịch, Tăng Ni Phật tử ở khắp mười phương thấm buồn rơi lệ.

Nhớ linh xưa,

Người như danh xưng, Từ bi Trí tuệ

Sống giữa duyên trần, lợi danh chẳng nhiễm

Xuất thân gia đình đạo đức, vào đời sớm ngộ thiền cơ.

Xuất gia học đạo, vững bước tu hành,

Liễu ngộ vô thường, Thánh cầu giải thoát,

Kiên trì chẳng bỏ công phu,

Tinh tấn sáng chiều kinh kệ.

Tiếp tăng độ chúng, khiêm tốn từ hòa,

Phật tử nơi nơi thảy đều thương kính.

Trải mấy mươi năm, trụ chốn thiền lâm,

Đại Phật tuyên dương, dựng cờ Chánh pháp.

Trụ trì Phật Huệ, viện chủ Phật Đạo

Phật sự đa đoan là thế, ngược xuôi nhiếp chúng chuyên tu, dẫn dắt chúng sanh hướng về giác ngộ.

Phật tử thấm nhuần giáo hóa,

Tăng ni cảm niệm thâm ân.

Ôi!

Trái tim lớn dẫu tỏa mười phương, vô thường đến, đành ngưng nhịp đập

Tấm thân già đã đến bát tuần, đôi chân mỏi, không còn bước nữa.

Ba lăm hạ lạp thực hành sứ giả Như Lai

Tám mươi tuổi thọ làm nên một vị xuất trần.

Thượng Tọa ra đi, nhưng dấu tích vẫn còn đây, hành trạng độ sanh, chúng sanh truy niệm:

Phật Huệ đường thượng, Lâm Tế Chánh Tông tứ thập nhị thế, Phổ Gia thiền phái, húy thượng Từ hạ Trí, Thượng Tọa Giác Linh.

 
TT. Thích Thiện Thái cảm niệm.


tt thich tu tri.-2JPG

ht thich tu tri-1ht thich tu tri-2

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/05/202004:19(Xem: 4134)
Tiểu sử Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN – Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHIẾT , Đệ nhất Tăng Thống - HT Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng thế danh là NGUYỄN VĂN KỈNH. Ngài sinh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão (nhằm ngày 17.12.1891)(1) tại làng Dưỡng Mong Thượng, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Nay là thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Thân phụ của ngài là cụ Nguyễn Văn Toán, thân mẫu là cụ bà Tôn Nữ Thị Lý. Ngài là con thứ hai(2). Bào huynh là Hòa Thượng Trừng Hương – Tịnh Hạnh (chúng tôi chưa tìm thấy thế danh của ngài). Hòa Thượng Tịnh Hạnh sinh năm Kỷ Sửu, 1889; xuất gia năm Ất Tỵ, 1905; thọ Cụ-túc giới năm Canh Tuất, 1910; trụ trì chùa Tường Vân, Huế; viên tịch năm Quý Dậu, 1933.
04/05/202006:21(Xem: 4328)
Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang thế danh là Lê Đình Nhàn, sinh năm Canh Thân, ngày 19-9-1920 (tức ngày mồng 8 tháng 8 năm Canh Thân), quê thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Lê Vỵ pháp danh Như Hương, thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Tư pháp danh Như Tâm cùng ở làng Háo Đức.
01/03/202105:16(Xem: 17587)
Trang nhà Quảng Đức vừa nhận được tin buồn: Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 20 phút ngày Thứ Bảy 22/02/2020 nhằm ngày 29/01 Âm lịch năm Canh Tý, Phật lịch 2563 tại Chùa Từ Hiếu, Phường 1, Quận 8, Sài Gòn. Trụ thế: 93 năm. Chương trình tang lễ sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất có thể. Chúng con thành kính nguyện cầu Đức Đại Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc và sớm tái sanh trở lại thế giới Ta Ba để tiếp tục công cuộc hoằng Pháp lợi sanh. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
01/01/202109:18(Xem: 78357)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
28/06/202018:15(Xem: 3089)
Bức tượng được sơn son thếp vàng, tạc hình ảnh một nhà vua mặc triều phục đang quỳ gập người, hai bàn tay cung kính mở rộng để trên mặt đất, còn bên trên lưng là một pho tượng Phật cao lớn ngồi trên tòa sen nằm đè lên.
11/01/201913:22(Xem: 4425)
Co lẽ mùa trăng Thành Đạo 2562 – 2018 sẽ khó quên đối với nhạc sĩ Hằng Vang và gia đình, khi giữa bao cơn lốc thực dụng xâm chiếm nhiều ngõ ngách cuộc sống và lấn sang cả khu vực luôn được bảo trọng của tâm hồn trong từng con người: Trái tim ! Nếu nói về một sự tưởng thưởng hay tri ân thì nhạc sĩ Hằng Vang có thể còn đi bên trên những khuôn sáo, danh vọng đó. Hơn thế nữa sẽ không ai có thể nhân danh để ghi nhận sự tận tâm , cống hiến gần cả cuộc đời cho âm nhạc Phật giáo mà không hề đòi hỏi một đồng lương, một phần thưởng nào trong suốt 86 năm dài tận tụy của người nhạc sĩ lão thành hiện đang còn sống duy nhất bên chúng ta.
01/04/201704:22(Xem: 9422)
Trọn một ngày làm nhà tu hành – ăn như sư, ngủ cạnh sư, thiền và đọc kinh cùng sư, lao động cùng sư. Có những lúc đã cảm thấy phát điên về sự chậm rãi trong hoạt động, sự khắc khổ trong cuộc sống. Nhưng cũng ngộ ra nhiều điều! Và 24 giờ đó quả là kinh nghiệm đặc biệt trong đời làm báo. Vào những tháng đông đầu năm 1998, khi đang làm việc cho đài phát thanh NHK của Nhật Bản, tôi đề xuất chủ đề tôn giáo với mục đích giới thiệu đầy đủ hơn về các đạo tồn tại ở Nhật cho thính giả Việt Nam, bên cạnh Thần đạo đã được nói đến quá nhiều. Nhưng việc đi thực tế trong lĩnh vực này không đơn giản. May được một đồng nghiệp người Nhật tích cực tìm kiếm và phát hiện một ngôi chùa có thu nhận người nước ngoài. Mọi công việc thu xếp qua điện thoại và… email do người bạn Nhật đảm trách, và đúng ngày hẹn tôi khoác balô lên đường.
19/06/201706:51(Xem: 5995)
Đây là chương cuối cuốn sách tôi dự định cho ra đời như một lời ngỏ chân thành cảm ơn đến với mọi nhân duyên, mọi tình thân mà tôi may mắn nhận được suốt bốn mươi năm ở xứ Mỹ. Tình sâu nghĩa nặng canh cánh trong lòng bấy lâu nhưng cho dù có nói khéo, có viết hay cũng không thể bày tỏ trọn vẹn, nói hết những điều mình muốn nói. Những lời rào đón dông dài nào có nghĩa gì chi bằng hãy thành thật với lòng và xin mời người cùng ngồi ôn lại chuyện cũ không khác chi những lời bộc bạch bên nhau.
04/03/201718:23(Xem: 6086)
Xuất gia là một đại nguyện. Giữ được Tâm trong không thối chuyển là một đại duyên. Tại Việt Nam hôm nay, nếu lấy tròn số sẽ có 45.000 tu sĩ Phật giáo với dân số 100.000.000 người thì trung bình cứ 2.200 người mới có một người đi tu theo đạo Phật. Tại Hoa Kỳ hôm nay, ước lượng có 1.200 tu sĩ Phật giáo trên tổng số 2.000.000 người Việt thì trung bình cứ 1.600 người có một tu sĩ Phật giáo. Con số tự nó không đánh giá chân xác được tình trạng tôn giáo và chiều sâu hành đạo của các tu sĩ thuộc tôn giáo đó. Nhưng ít nhiều phản ánh được những nét tổng thể của mối quan hệ giữa quần chúng và tổ chức tôn giáo.
25/11/201022:25(Xem: 14986)
Trần Thái Tông là vị vua đầu của triều Trần. Ngài là đệ tử của thiền sư Viên Chứng trên núi Yên Tử. Ngài vừa làm vua vừa thực tập thiền. Ngài cũng từng thực tập thiền công án. Đây là 43 công án Vua đưa ra để cùng thực tập với tăng thân của Vua, gồm có giới xuất gia và tại gia. Thầy Làng Mai đã dịch những công án này ra tiếng Việt và tiếng Pháp năm 1968. Bản dịch tiếng Pháp xin xem ở phần phụ lục cuốn Clé Pour Le Zen, tác giả Nhất Hạnh, do nhà xuất bản JC Lattes ấn hành. Bản Hán Việt có trong Thơ Văn Lý Trần quyển II (Quyển thượng, trang 108-121), NXB Khoa Học Xã Hội.