Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Điếu văn tưởng niệm TT Thích Từ Trí

07/09/201908:00(Xem: 537)
Điếu văn tưởng niệm TT Thích Từ Trí
tt thich tu tri.-2JPG

ĐIẾU VĂN TIỄN ĐƯA GIÁC LINH
CỐ HOÀ THƯỢNG 
thượng TỪ hạ TRÍ

 

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni

Kính bạch Giác Linh Cố Hoà Thượng

Kính thưa toàn thể môn đồ pháp quyến chùa Phật Huệ

Kính thưa toàn thể đồng hương Phật tử

 

Vu Lan về ngậm ngùi, với nỗi nhớ niềm thương, trong lòng người con hiếu chưa tan. Giờ đây Tăng Ni Phật tử Việt Nam tại Âu châu và môn đồ pháp quyến chùa Phật Huệ lại càng thêm ngậm ngùi, khi hay tin cố Hoà Thượng thượng Ngộ hạ Bổn hiệu Từ Trí - trú trì chùa Phật Huệ, đã giả từ Ta Bà Cõi Tạm, trở về với cõi Niết BànChơn Như.

 

Kính thưa Giác Linh!

Dẫu biết rằng Vô Thường Tấn Tốc, Nhất Sát Na Gian, Chuyển Tức Tức Thị Lai Sanh! Nhưng sự ra đi của Cố Hoà Thượng không kịp lời từ giả môn đồ pháp quyến thân thương, cùng pháp lữ hữu duyên bao năm hành hoạt trên xứ người cõi tạm. Cho nên không tránh khỏi sự ngậm ngùi thương tiếc!  Vì trần gian đã mất đi một Trưởng Tử Như Lai. Môn đồ pháp quyến mất đi một bực Thầy khả kính yêu thương. Chư Tăng Ni mất đi một pháp lữ đồng hành chung một lý tưởng. Giáo Hội đã mất đi một thành viên.

 

Kính thưa Giác Linh!

Nhưng hàng con Phật chúng ta, đến với trần gian, mỗi người mỗi nguyện, tuỳ duyên biến hoá, nguyện mãn trở về. Và để chuẩn bị tiếp tục cho một hành trình mới, với bao lý tưởng cao sâu, là thượng hoằng hạ hoá.

 

Sáng mai này, trời đất Âu châu, miền Trung xứ Đức - Frankfurt, Tăng Ni Phật tử cùng môn đồ pháp quyến, sẽ cung tiễn kim quan Ngài đăng đài trà tỳ, huyễn thân tứ đại đời nay, đã theo theo nhân duyên sanh diệt. Nhưng Thể Tánh Viên Minh Thường Hằng của Ngài vẫn chiếu soi.

 

Giờ đây, đứng trước Kim Quang và Linh Ảnh Ngài, chúng tôi thay mặt Hội Đồng Điều Hành và Tăng Ni Phật tử GHPGVNTN Âu Châu, đốt nén tâm hương, Giới Định Tuệ, Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến, nguyện kính cúng dường Giác Linh, gọi là hương tiễn biệt, theo hương thơm Ngũ Phần Pháp Thân, Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc.

 

Kính thưa Giác Linh Hoà Thượng!

 

Kính nguyện Ngài đến đi tự tại, sanh tử luân hồi như hoa đốm giữa trời không, trí chơn như chẳng có cũng chẳng không, tất cả pháp đều như kính hoa thuỷ nguyệt. Chư Phật Bồ tát theo đó mà tuỳ duyên ứng hiện, vì năng lực từ bi mà không ngại vào sanh tử luân hồi. Sáu nẻo Ba cõi, không nơi nào không có chư Phật Bồ tát hiện thân.

 

Như đời nay, vì hoá độ những chúng sanh hữu duyên, nên nguyện làm thân quyến. Nữa đời trước hi hiến cho cuộc sống thăng trầm, lo chu tất bổn phận làm con hiếu, và chu toàn ân nghĩa phu thê cùng phụ tử. Nửa đời sau trở thành Trưởng Tử Như Lai, Thầy cảm hoá cải gia vi tự, con cháu hướng về Tam Bảo lòng thành, và trở thành nhị chúng xuất gia. Đó chính là hạnh nguyện Thầy trong kiếp vừa qua, đời đạo song toàn, công viên quả mãn.

 

Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL 2563 –  năm 2019 tại chùa Phật Huệ vừa mãn, cũng là hạnh trònnguyệnmãn của Thầy. Thầy buông rủ huyễn thân,không bệnh tình níu kéo, tự tại trút hơi thở, như trút gánh nặng của trần gian.

 

Ta Bà tuy vắng bóng Thầy, nhưng trời Tây đón thêm một bạn lữ. Kính chúc Thầy chứng vô sanh nhẫn, thế thế sanh sanh, bất vong đại nguyện. Cõi Ta Bà luôn hướng vọng chào đón Thầy trở lại, với tâm nguyện trụ Như Lai Xứ, Trì Như Lai Tạng. Kiến pháp tràng, phá nghi võng, hưng Tam Bảo, thừa sự Phật, bất từ lao.

 

Mấy lời cung tiễn Thầy về Tây

Giác tánh linh minh Thầy gia hộ

Môn đồ pháp quyến thảy bình an

Nối nghiệp hưng long Phật đạo mầu

 

Nam mô Đức quốc Trú Trì Phật Huệ nối dòng Lâm Tế Chánh Tông thiền phái Gia Phổ đời thứ 43, huý thượng Ngộ hạ Bổn, hiệu Từ Trí Giác Linh Hoà Thượng Tân Viên Tịch.

 

tt thich tu tri.-2JPG


KÍNH VIẾNG GIÁC LINH

THƯỢNG TỌA THÍCH TỪ TRÍ

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Vừa nghe Thượng Tọa xả bỏ báo thân, an nhiên thị tịch, Tăng Ni Phật tử ở khắp mười phương thấm buồn rơi lệ.

Nhớ linh xưa,

Người như danh xưng, Từ bi Trí tuệ

Sống giữa duyên trần, lợi danh chẳng nhiễm

Xuất thân gia đình đạo đức, vào đời sớm ngộ thiền cơ.

Xuất gia học đạo, vững bước tu hành,

Liễu ngộ vô thường, Thánh cầu giải thoát,

Kiên trì chẳng bỏ công phu,

Tinh tấn sáng chiều kinh kệ.

Tiếp tăng độ chúng, khiêm tốn từ hòa,

Phật tử nơi nơi thảy đều thương kính.

Trải mấy mươi năm, trụ chốn thiền lâm,

Đại Phật tuyên dương, dựng cờ Chánh pháp.

Trụ trì Phật Huệ, viện chủ Phật Đạo

Phật sự đa đoan là thế, ngược xuôi nhiếp chúng chuyên tu, dẫn dắt chúng sanh hướng về giác ngộ.

Phật tử thấm nhuần giáo hóa,

Tăng ni cảm niệm thâm ân.

Ôi!

Trái tim lớn dẫu tỏa mười phương, vô thường đến, đành ngưng nhịp đập

Tấm thân già đã đến bát tuần, đôi chân mỏi, không còn bước nữa.

Ba lăm hạ lạp thực hành sứ giả Như Lai

Tám mươi tuổi thọ làm nên một vị xuất trần.

Thượng Tọa ra đi, nhưng dấu tích vẫn còn đây, hành trạng độ sanh, chúng sanh truy niệm:

Phật Huệ đường thượng, Lâm Tế Chánh Tông tứ thập nhị thế, Phổ Gia thiền phái, húy thượng Từ hạ Trí, Thượng Tọa Giác Linh.

 
TT. Thích Thiện Thái cảm niệm.


tt thich tu tri.-2JPG

ht thich tu tri-1ht thich tu tri-2

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18/03/201916:06(Xem: 1410)
Vào sáng ngày 17/03/2019, chùa Đức Viên tọa lạc tại số 2420 Mc Laughlin Avenue, thành phố San Jose đã long trọng tổ chức lễ húy nhật lần thứ 20 Sư Bà Thích Đàm Lựu, người đã khai nguyên chùa Đức Viên vào năm 1980. Đến dự buổi lễ, có Đại lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan, Hòa thượng Thích Tịnh Diệu, Hòa thượng Thích Nhật Huệ, Thượng tọa Thích Từ Lực, Thượng tọa Thích Từ Đức, Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh, Sư Bà Thích Nữ Như Trí cùng đông đảo chư Tôn đức Tăng Ni và thiện nam tín nữ, Phật tử đến từ nhiều thành phố ở Hoa Kỳ và một số tỉnh thành ở Việt Nam.
23/01/201618:16(Xem: 3376)
Kính cảm đức, bậc Lão Tăng Trưởng Thượng, Chúc Ngài thường an lạc mãi trăm năm, Mừng tôn vinh, Đạo nghiệp sáng trăng rằm, Đại đức trọng, gương giữa đời phàm trược.
10/10/201123:14(Xem: 1285)
Chúc Mừng Hòa Thượng Minh Dung
01/08/201523:23(Xem: 1821)
Chúc Mừng Hoà thượng Thích Minh Dung
24/06/201620:04(Xem: 985)
Hòa Nhập Ta Bà Bát Thập Tam Thượng Tôn Chánh Pháp Sáu Mươi Năm Như Như Lão Giả Như Như Thật Huệ Đắc Nào Hay Lão Chẳng Tầm Cao Tột Một Đời Thông Cửu Phẩm Đăng Soi Vạn Thuở Sáng Ngàn Năm Phật Đà Tiếp Dẫn Hương Quang Tỏa Quốc Độ Tây Phương Linh Giác Tâm.
28/01/201807:27(Xem: 1209)
Chuyến Đò Bến Giác. Chân tu phạm hạnh trang nghiêm, An nhàn tự thị, điềm nhiên thanh bần. Bậc tài Ni chúng xuất trần, Tinh chuyên học pháp, phạm âm thông lầu. Từ quê Xứ Quảng in sâu, Nuôi tâm dưỡng trí, pháp mầu khai hoa. Vuông tròn hạt Ngọc trong ta, Tìm ra tánh Phật, thoát xa dục tình.
21/08/201002:00(Xem: 1759)
Tại một ngôi chùa Việt ở Bangkok (Thái Lan), nhục thân của Hòa thượng Thích Phổ Sái vẫn còn nguyên vẹn hình hài sau hơn 50 năm kể từ khi ngài viên tịch. Tọa lạc tại khu Yaowarat (khu phố Tàu) ở Bangkok, ngôi chùa mang tên rất Việt Nam là Khánh Vân có một lịch sử lâu đời do các Hòa thượng người Việt thành lập. Đây là một trong những ngôi chùa Việt thuộc hệ Annamnikaya hay còn gọi là An Nam Tông ở Bangkok. Chính tại chùa Khánh Vân này, nhục thân của Hòa thượng Thích Phổ Sái (pháp danh Giác Lượng), một nhà tu hành gốc Việt, được lưu giữ và thờ cúng.
16/08/201310:35(Xem: 5283)
Chốn Tòng Lâm Phật Giáo VN vừa chứng kiến cảnh trạng bi thiết vì một cội tùng cửu thập tuế đã ngã bóng về Tây : Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN, nhập niết bàn !
01/06/201418:57(Xem: 5826)
With my heart full of my beloved Rinpoche, I would very much love for you to come to TBI so that we can commemorate the life and times of our Precious Teacher. Please come and feel the spirit, held in the lotus of compassion, of our cherished and adored spiritual guide and mentor, to TBI on Saturday 31st May, 2.00 – 5.00 pm. In our sacred gompa you will be able to pay homage to our dear founder and mentor Kybje Khensur Kangurwa Lobsang Thubten Rinpoche, who passed away peacefully on 22nd January 2014 in his home at Sera Jey Monastery, South West India.
15/02/201909:28(Xem: 734)
Trong cuộc sống, người ta thường chọn cho mình một mục tiêu để tiến tới. Riêng tôi, thường tìm về những mưu cầu tâm linh để thăng hoa cuộc sống của mình. Điều làm cho cuộc đời tôi thay đổi khi tôi cảm nhận được ánh sáng nhiệm mầu của Phật pháp đã sáng soi khởi nguồn từ thuở ấu thơ. Có thể nói sự đưa đẩy tìm về ánh sáng Phật pháp đã đến với tôi rất sớm bắt nguồn từ sự thiếu thốn tình thương một người Mẹ của đứa bé vừa lên một tuổi đã mồ côi.