Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tường Thuật Khóa An Cư Kỳ 18 tại Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc

24/07/201708:11(Xem: 5069)
Tường Thuật Khóa An Cư Kỳ 18 tại Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc

TƯỜNG THUẬT MÙA AN CƯ Kỳ 18
Của Giáo Hội tổ chức tại Chùa Pháp Hoa Nam Úc
Từ ngày 10/7 đến 20/7 năm 2017

 

Trời Nam Úc dầu vào đông lạnh lẽo
Chùa Pháp Hoa vẫn nồng ấm An Cư
Chư Tôn Đức câu hội rải tâm từ
Cùng “Nhập tháp lễ Tiểu Tường” Hòa Thượng.
 (Giáp năm TLHT Thích Như Huệ)

Cứ mỗi độ vào mùa chánh Đông, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni thuộc GHPGVNTNHN UĐL-TTL cùng câu hội về một trụ xứ để An Cư Kiết Hạ, hầu thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới Định Tuệ, nạp thêm năng lượng, sau những ngày tháng hy hiến cho Đạo Pháp và nhân sinh.

Năm nay, đặc biệt Tổ đình Pháp Hoa – Nam Úc, sau 10 năm tạm nghỉ, đã đăng ký tổ chức. Trước, tiếp tục hạnh nguyện “Tác Như Lai Sứ, Hành Như Lai Sự” hoàn thành nhiệm vụ với Giáo Hội cùng Đại Tăng đã giao phó, sau tùng duyên, tùng sự và nương vào oai lực Tăng Già, tiến hành lễ Nhập Xá Lợi (tro cốt) vào Bảo Tháp và Lễ Tiểu Tường của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ, nguyên Hội Chủ & Chứng Minh Đạo Sư Giáo Hội, Viện chủ Tổ Đình Pháp Hoa, đã tròn một năm Cao Đăng Phật Quốc.

Để chuẩn bị hoàn hảo cho ngôi Bảo Tháp Tôn Sư, lo đầy đủ nơi ăn chốn ở và mọi sinh hoạt cho hơn 60 Chư Tôn Đức và hàng trăm Phật Tử về An Cư cũng như “tùng hạ” trong 10 ngày. Toàn thể đạo tràng Chùa Pháp Hoa dưới sự xả thân đồng sự, đôn đốc của Thầy Trụ Trì Thích Viên Trí, nhiều Phật Tử công quả, tất cả đã phải cật lực miệt mài hơn mấy tháng trời, để đóng thêm phòng ốc, sửa chữa, thay mới mọi tiện nghi, phục vụ tốt chỗ ăn, ở, trong sự hân hoan của đồng hương & Phật Tử, vì nghĩ rằng “Tăng đáo như Phật lai” tại Nam Úc sẽ có rất nhiều Chư Tôn Thiền Đức câu hội, để an cư kiết hạ trong 10 ngày, (đặc biệt có nhiều vị không phải Phật tử, cũng rất nhiệt tâm công quả) đóng góp tài lực, vật lực cả công lẫn của vào việc tạo phước điền.

Hôm nay Ngôi Bảo Tháp và Đạo Tràng An Cư Chùa Pháp Hoa, mặc dầu chưa được hoàn hảo lắm, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để cung đón: Hòa Thượng Hội Chủ Thích Bảo Lạc, HT Phó Hội Chủ Thích Quảng Ba, quang lâm sớm ngày 8/7/2017 để chứng minh cho Đại Hội Khoáng Đại Nhiệm Kỳ 2017-2021, diễn ra vào lúc 9 giờ sáng ngày 9/7/2017. Cũng nhờ sự gia hộ của cố HT Tôn Sư, nương vào oai lực của nhị vị Hòa Thượng chứng minh và tinh thần vì đạo cao của toàn thể Đạo Tràng Chùa Pháp Hoa, cũng như sự nhiệt tình xả thân vì đạo của Phật Tử, Đại Hội đã tiến hành và thành tựu mỹ mãn, trong sự tin tưởng đầy phấn khởi của Giáo Hội Trung Ương và Phật Tử địa phương.

Tiếp theo HT Phó Hội Chủ Thích Trường Sanh, HT Thích Bổn Điền TVT TV Tăng Sự, HT Thích Nguyên Trực, TT Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Thông Ánh, ĐĐ Thích Đạo Hiển, ĐĐ Thích Hạnh Hiếu, ĐĐ Thích Thông Tuệ, … NS TN Huệ Khiết, NS TN Viên Thông, NS TN Huệ Hạnh, NS TN An Hiếu, NS TN Trí Lưu, NS TN Nhật Liên, ….

Tối ngày 9/7/2017 là buổi họp của toàn thể đại Tăng, để bàn bạc chương trình nghị sự cho 10 ngày tu học và “Cung an chức sự,” với chương trình và Ban Chức Sự Trường Hạ (xin xem chi tiết ở trang trong kỷ yếu này).

Với những ngày chuẩn bị cho Kiết Hạ, trời mưa gió lạnh lẽo, tưởng rằng Chư Tôn Đức và Phật Tử về tùng hạ trong Tịnh Nghiệp Đạo Tràng An Cư sẽ gặp nhiều khó khăn về thời tiết, nhưng không ngờ Phật Pháp nhiệm mầu. Cảm ứng được tâm nguyện phục vụ cho đạo, hầu mang lại an lạc lợi ích cho chúng sanh, nên trên có sự gia hộ của Chư Phật, Bồ Tát, Chư vị Thiện Thần cũng như của Long Thiên Hộ Pháp và sự hộ độ của Giác Linh Cố Hòa Thượng Tôn Sư, dưới với oai đức của Chư Tôn Đức với giới thể trang nghiêm cùng màu hoàng y rực rỡ và sự nhất tâm, chí thành, cần cầu tu học của toàn thể Phật Tử để có được những ngày an cư tu học tuyệt vời.

Ngày hạ thứ nhất: Bầu trời vào nguyên ngày 10/7/2017 bỗng nhiên sáng sủa, nắng ấm, đẹp đẽ vô cùng. Để sau thời công phu khuya là lễ Yết Ma Kiết Giới và tuyên bố Giới Trường cho Mùa An Cư Kiết Hạ lần thứ 18 năm 2017 tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc.

Nhìn nhị vị Hòa Thượng lớn tuổi hạ nhất, quỳ đối thú và Chư Tôn Đức đảnh lễ quỳ tác bạch an cư, từng đợt 3 vị, một hình ảnh thật là trang nghiêm và cao đẹp tuyệt vời, với hơn 50 Chư Tôn Đức và trên 150 hành giả tùng hạ, được tiến hành cũng như hoàn mãn một cách tốt đẹp.

Đúng vào lúc 9 giờ 30 sáng, bầu trời mỗi lúc một rực sáng, dưới nắng ấm huy hoàng, đoàn cung nghinh sắp thành hai hàng dài, từ nhà Tổ đến sân chùa và Chánh điện, đi trước là ban nghi lễ với khánh và khay lễ dẫn đường cung nghinh Chư Tôn Đức, đi thành một đoàn dài với màu hoàng y tôn kính, làm sáng cả một góc trời, từng bước trang nghiêm, quang lâm Chánh điện, để làm lễ Khai Mạc Khóa An Cư lần thứ 18.

Dưới sự điều khiển chương trình tài ba của TT Nguyên Tạng, đã sách tấn hành giả tùng hạ từ nhiều tiểu bang xa xôi, mặc dầu thời tiết lạnh giá, với những cụ già trên 90 tuổi, nhiều vị trên 80 cũng như các em trẻ mới 13 tuổi, tranh thủ mùa school holiday, không nghỉ ở nhà vui chơi, mà vẫn phấn khởi câu hội về chùa tu tập cùng đại chúng, bằng những câu thơ trích của HT Thích Thiện Hoa rất là hay, hợp hoàn cảnh và nhiều sâu sắc: “Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, Không gì bằng giải thoát của đời ta, Sống điêu linh trong thế giới Ta bà, Chỉ tinh tấn mới vượt qua tất cả”. Hoặc TT cũng nhắc nhở đại chúng hãy giữ trọn phần công đức tu tập của mình, qua việc “cắt bớt duyên bên ngoài” bằng 4 câu thơ: “Vào chùa nghe Pháp của Như Lai, Giày dép nên đem để ở ngoài, Cellphone nên off không nên gọi, Thị phi tốt xấu để ngoài tai” khiến cho toàn đại chúng, chấp hành nội quy để lợi lạc cho tự thân và mọi người một cách rất hoan hỷ. Buổi lễ đã diễn ra tốt đẹp.

Qua lời dẫn đầy truyền cảm của TT Nguyên Tạng, đã nêu rõ được lý do Khóa An Cư, rồi diễn văn khai mạc của TT Hóa Chủ Thích Viên Trí, đã kính lễ Chư Tôn Đức quang lâm, chào mừng quý Phật Tử và quý Thiện hữu tri thức cùng đồng hương đến tham dự đông đủ. Qua đây TT cũng đã trình bày sơ lược, quá trình suốt mấy tháng trời vất vã, để chuẩn bị cho việc xây Tháp Tôn Sư, rồi lo xây dựng phòng ốc, nơi ăn chốn ở cho 60 Tăng Ni, và hơn 100 hành giả tùng hạ có đủ chỗ ăn ở, cũng như các công trình khác phục vụ cho An Cư, cũng khá gian nan, nhưng nhờ sự gia hộ của Tam Bảo và Giác linh cố TLHT Tôn Sư cùng chư Phật Tử hăng hái, nhiệt tình tham gia, kẻ góp công người góp của, nên rồi mọi chuyện cũng được hoàn thành.

 Với những thông báo về thành phần Ban Tổ Chức, Lịch Tu Học 10 ngày của HT Thích Quảng Ba, công bố thành phần Ban Chức Sự và Nội Quy của HT Thích Bổn Điền, công bố Thời Khóa Biểu và Hiệu Lệnh của HT Thích Nguyên Trực đã cho hội chúng biết rõ được hành trình trong 10 ngày đến. Sau cùng với Đạo Từ nhiều ý vị của HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc, Ngài tuyên dương BTC địa phương Chùa Pháp Hoa Nam Úc, đã nỗ lực rất nhiều trong khâu chuẩn bị và tổ chức.

Đặc biệt chùa đã tập hợp và xây dựng được một BTC địa phương với một lực lượng hùng hậu, gồm gần 50 vị, phục vụ đủ mọi mặt và một đội ngũ Thị Giả, Hành Đường với 18 em trẻ từ 13 đến 25 tuổi, thuộc Đoàn Sinh GĐPT Pháp Hoa, với sự năng nổ và hết mình vì đại chúng, các em không những rất nhiệt tâm, phấn khởi trong công việc “hành đường” (bày dụng cụ và bưng thức ăn lên, dọn xuống, lau quét sạch sẽ trai đường) ngày 3 lần, cho 50 Chư Tôn Đức và gần 200 Phật Tử, một cách hoan hỷ, mà các em còn tranh thủ tu học cùng đại chúng.

Qua những lời chỉ dạy thân tình, đầy trách nhiệm của “Sứ Giả Như Lai”, quý Ngài đã tạo không khí thoải mái, sách tấn nhẹ nhàng cho toàn chúng hội, từ đó có một tinh thần lạc quan để tấn tu: HT T.Quảng Ba đã nêu lên được sự nỗ lực của toàn Đạo Tràng An Cư, chỉ qua có 10 ngày tu, với gần 150 lần mặc y và cởi y áo, lên Chánh điện tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật hành trì theo pháp tu của mình, cũng đã giúp cho hành giả từ từ đi vào chánh niệm, tránh đi tạp niệm, bớt tạo nghiệp, nhất là khẩu nghiệp, để hưởng được sự thanh thoát của đời tu.

Đặc biệt của Khóa An Cư năm nay, có gần 20 vị Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di, Bồ Tát Giới Tại Gia, xin cạo bỏ râu, tóc,“xuất gia gieo duyên” tùng hạ cùng đại chúng, trong sự chứng minh chú nguyện của chư vị Hòa Thượng và hoan hỷ hộ niệm của toàn chúng hội.

Theo như chuẩn bị là buổi sáng và chiều sẽ ăn Buffet (tự phục vụ), để cho bớt khâu dọn dẹp, hầu dành thời gian cho sự tu học, nhưng với sự hăng say, lễ phép, nề nếp, nhiệt tình trong kỷ luật của các em GĐPT Pháp Hoa (làm thị giả và hành đường) cùng các vị lớn tuổi hơn phát tâm cao, hành đường trọn vẹn, tất cả đã hoan hỷ xin tình nguyện phục vụ luôn 3 bữa ăn cho đại chúng. Nên Trai Đường lúc nào cũng ngăn nắp, tươm tất, sạch sẽ, đẹp đẽ…

Buổi tối 10/7/17 lúc 7 giờ, Chư Tôn Đức hội thảo về giới luật, dưới sự chủ tọa của HT Thích Bổn Điền, Tăng Ni cũng đã thảo luận sôi nổi về: “Có cần quá ‘cứng ngắt về giới luật’ để hành đạo tại hải ngoại?” với kết luận, là nên “tùy duyên bất biến” tùy thuận chúng sanh mà hóa độ, miễn sao lợi ích cho mình và người an lạc giải thoát, chứ cũng đừng quá “cố chấp” mà khó hành đạo.

Tại Chánh điện dưới sự chủ trì của TT Nguyên Tạng và TT Viên Trí, nhị vị TT đã tưởng nhớ công hạnh của  Ngài Cố Hội Chủ Giáo Hội, Ngài đã lèo lái con thuyền Giáo Hội từ năm 1991 đến lúc Ngài viên tịch năm 2016, để khuyến tấn hành giả cách tu hầu vượt thoát sinh tử, bằng tịnh tam nghiệp để “dự tri thời chí” và phút cuối cùng để được “tịch diệt vi lạc”. Với tinh thần chịu khó cập nhật những điều hay, mới, đầy tính thiết thực, nhị vị TT đã mang đến cho chúng hội Phật Tử một thời Pháp thật là sinh động…

Vào ngày hạ thứ nhì: Thứ Ba 11/7/2017, sau thời công phu khuya trầm lắng, toàn đại chúng đã được nghe lời Khai Thị đầu tiên của HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc, với những lời Pháp nhẹ nhàng, nhưng nghiêm minh, Ngài đã khuyến tấn tứ chúng phát triển năng lực và tuệ giác, kiên trì, tinh tấn, đương đầu với mọi khó khăn thử thách, đó là sự tồn tại uy dũng trước sự xô đẩy, đào thải của những lớp sóng dập dồn vây bủa, Ngài nhắc toàn thể hãy tự quán chiếu lại mình, để mỗi người, tự thấy được mình thuộc loại căn cơ nào “đốn ngộ” hay “tiệm ngộ” mà chọn cho mình một pháp tu thích ứng, hầu nỗ lực tấn tu, như người vượt biển nếu không nỗ lực bơi vào bờ, thì sẽ bị sóng gió ba đào vùi dập và nhận chìm xuống đáy sâu, triền miên trong đau khổ.

Thời khai kinh và tụng Đại Bi Sám Pháp cũng như kinh Pháp Hoa rất trầm hùng, toàn đại chúng dưới sự hướng dẫn của Chư Tôn Đức, qua trùng tuyên từng lời, từng chương, từng quyển, đã thấy được lòng từ bi vô hạn của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát và trí tuệ tuyệt vời của Đức Phật, Ngài đã Khai Thị Ngộ Nhập cho toàn thể chúng sanh, từ đó từng bước thấm sâu lời Phật dạy, thấy rõ được rằng ai cũng có Phật tánh, nên cần phải tôn kính lẫn nhau, tinh tấn tu học, để trở về với bản giác thanh tịnh của mình.

Năm ngày liên tục thời tiết nắng ấm đẹp trời, nên sau thời quá đường, toàn thể chúng hội cùng niệm Phật kinh hành, dẫn đầu là HT Thiền Chủ, theo sau là Chư Tôn Đức Tăng Ni, nối tiếp là Phật Tử, từng bước tiến về Chánh điện, một đoàn người dài với y vàng rực rỡ theo sau là áo tràng lam, nhẹ nhàng thanh thoát, một hình ảnh sinh động đẹp tuyệt vời, vừa tránh đi tạp thoại, cho tín thí dễ tiêu, vừa là phép dưỡng sinh đi cho xuống cơm, khỏi phải ăn rồi nằm liền mà bị đau bao tử.

Thời Hội Thảo Giới Luật cho Tăng Ni, tại Tổ Đường lúc 7g30 đến 9 giờ dưới sự chủ tọa của HT Thích Trường Sanh, với đề tài về Nghi Lễ, nhiều điều về lễ nghi, được HT giới thiệu sơ qua, vào phần thảo luận cũng khá sôi nổi, từ vấn đề tụng niệm xoay quanh việc liên quan đến “cúng cô hồn” và đi “đám tang” có nên tin là có “cô hồn” hay “ma nhập” hay không? Với tổng kết, là mỗi người hãy giữ chánh niệm, hành trì tu tập miên mật, luôn quán chiếu nội tâm, để có được nội lực, thì ma quái sẽ không bao giờ “nhập” vào được, nếu ai có yếu bóng vía. “bị nhập” thì trước mắt phải lo đi bác sĩ hoặc bệnh viện để khám, bên cạnh đó bạn đạo cùng hộ niệm cho phần tâm linh, thì rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn.

Tại Chánh Điện TT Thích Đạo Hiển qua thời pháp thoại, đã giúp cho Phật Tử hiểu rõ thêm về ‘thất chúng’ nơi chốn già lam. Đó là 2 chúng Phật Tử ‘cận sự nam, cận sự nữ’ đã quy y Tam bảo, thường đến chùa tu học, làm công quả, cúng dường bố thí, còn lại 5 chúng Chư Tôn Đức ‘Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na, Sa di, Sa di ni” là ruộng phước cho chúng sanh gieo cấy “nhất niệm viên quan tội tánh không, đẳng đồng pháp giới hằng thanh tịnh”

TT Thích Hạnh Hiếu phân tích ba nguyên lý diễn ra từng giây, từng phút trong cuộc sống: Sự “vô thường” hiện diện từng sát na, từ tâm linh đến vật chất, nên đã có nhiều điều “bất thường”, khiến chúng sanh điên đảo. Cho nên hành giả chúng ta, không vì vô thường mà làm chuyện bất thường, riêng sự “bình thường” là niềm an lạc, dễ kiếm mà khó tìm, với điều kiện người Phật Tử phải chuyên chú luyện tâm, biết nhẫn nhục, làm lợi mình, lợi người, hữu tình nhưng vô tâm khi học đạo.

Ngày hạ thứ ba: Thứ Tư ngày 12/7/2017, sau một đêm chỉ tịnh, hồi phục sức khỏe, toàn đại chúng lại tiếp tục cuộc hành trình cho một ngày tu mới.

Sau thời thiền tịnh và công phu khuya, nhân ngày Vía Đức Quán Thế Âm toàn đại chúng đã đảnh lễ mười hai hạnh nguyện của Ngài và lắng nghe lời Khai Thị của HT Phó Hội Chủ, Thích Trường Sanh, Ngài đã gợi nhớ công hạnh gian khổ với một thời gian dài tu tập quán chiếu của Đức Phật. Ngài mới trở thành Bậc Đại Giác, như cây đại thọ vững vàng trước nắng gió cuộc đời, để rồi Ngài để lại lời Di Giáo cuối cùng: “ Này các Tỳ Kheo, đừng vì dục vọng, mà quên lời ta dạy. Hãy nhớ ngọn lửa thế gian vô thường, mà sớm cầu tự độ…” HT cũng gợi nhớ hình ảnh và âm vang của một bậc long tượng đã vắng bóng đó là Cố TLHT Nguyên Hội Chủ, CMĐS của Giáo Hội, đến nay đã giáp năm, chúng ta hãy tưởng nhớ công ơn Tam Bảo bằng cách hành trì lời dạy của Đức Phật và Cố TLHT để làm lợi ích cho tự thân và tha nhân, đó là cách tỏ bày biết ơn thiết thực nhất.

Hội Thảo Tăng Ni và Phật Tử, tại Đoàn Quán GĐPT, ngày đầu tiên dưới sự chủ trì của Hòa Thượng Thiền Chủ và Chư Tôn Đức, với đề tài: “Tiến Trình Tu Tập, Thắng và Bại”. Nhờ sự linh hoạt đưa đề tài và khéo léo đặt vấn đề: “Tu như thế nào là Thắng và Tu như thế nào là Bại” nhờ đại chúng góp ý, nên mọi người đều có ý kiến sôi nổi, với những phát biểu phong phú và sâu sắc như sau:

Tranh thủ xin phép cơ quan, gia đình, sắp xếp công việc nhà để đi an cư là Thắng, nhưng nếu vì hạnh nguyện đó mà hiu hiu tự đắc, khoe khoang xem ai cũng chẳng ra gì, đó là Bại, nhưng nếu biết quán chiếu, thấy sai, chân thành cầu thị để sửa, thì lại được Thắng. Trong khi tu mà nói chuyện thị phi là Bại, không nói thị phi là Thắng. Không nói chuyện thị phi, mà ngồi đó vọng tưởng, phân biệt, chấp trước là Bại nặng rồi. Thắng mà hân hoan là Bại, Bại mà biết khắc phục là Thắng. Tùy thuận chúng tu là Thắng, bất như ý với những mong cầu cao là Bại. Lớn, giỏi mà hiu hiu tự đắc là Bại, nhỏ mà biết khiêm cung, học hỏi, cầu tiến là Thắng. Thắng mà tự kiêu, đầy đủ vật chất mà tham đắm là Bại, nghèo khó mà ít muốn biết đủ là Thắng. Có phước biết tu, hưởng được nhiều điều kiện tốt là Thắng, nhưng tự cao ngã mạn, xem thường người khác, muốn chứng tỏ cho mọi người biết mình hay mình giỏi, hoặc tham đắm ngũ dục, đối với người tu là đã bị Bại nặng rồi.

Có một vài Phật Tử xin thêm giờ tu tập, tưởng như là Thắng, nhưng với tâm mong cầu nhiều, xoi mói, mà không tùy thuận chúng, muốn chứng tỏ ta tu nhiều là đã Bại. Hãy tranh thủ tu trong mọi hoàn cảnh, rảnh thì đi lượm rác, chùi toilet hay tự kinh hành niệm Phật, trong hoan hỷ, luôn quán chiếu lại mình, thể hiện ta biết tu trong mọi lúc, đó mới chính là tu đúng và tự Thắng chính mình vậy.

Với đề tài tuy gọn, nhưng khi đem mổ xẻ ra, để áp dụng vào việc tu tập thì rất là rộng rãi và nhiều thực tế cần phải quán chiếu. HT Thiền Chủ cũng đúc kết lại rằng: “Thắng muôn vạn quân ngoài chiến trường, cũng chưa gọi là thắng, phải tự thắng mình, mới là chiến công oanh liệt nhất”, phải luôn soi rọi lại lòng mình, để thấy từng suy nghĩ, lời nói, việc làm có giúp cho mình và tha nhân được an lạc hay không, để mà hoàn thiện, thì đó mới là chiến thắng thật sự. HT cũng nói thêm “mình có phát tâm dũng mãnh để đi tu, là thấy thắng đấy, nhưng phải trải nghiệm qua 10 ngày, hay thời gian dài tu tập mình có còn giữ được tâm nguyện ban đầu và khi về lại trụ xứ hay gia đình có còn mang những thành quả an lạc nầy giúp ích cho tha nhân cùng sẻ chia niềm phúc lạc, thì đó mới chính thật là Thắng một cách có ý nghĩa và cần duy trì phát triển!

Buổi tối tại Nhà Tổ, Tăng Ni hội thảo đề tài: Thanh Quy Thiền Môn, dưới sự chủ tọa của HT Thiền Chủ. Ngài đã trùng tuyên và cùng đại chúng thảo luận về “Thủ ý an phận” với 20 lời khuyên như sau:

1/ Tăng viện lấy vô sự làm hưng thạnh. 2/ Tu hành lấy hợp cơ duyên làm an ổn. 3/ Tinh tấn lấy trì giời làm đệ nhất. 4/ Tật bệnh lấy giảm ăn làm thuốc thang. 5/ Sân phiền lấy nhẫn nhục làm giải pháp hay. 6/ Thị phi lấy không biện bạch làm giải thoát. 7/ Đãi người lấy chân thật làm chân tình. 8/ Làm việc lấy tận tâm làm công cán. 9/ Nói năng lấy ít lời làm ngay chính. 10/ Trên dưới lấy từ hòa làm tấn đức. 11/ Học vấn lấy chuyên cần làm pháp môn. 12/ Nhân quả lấy minh bạch làm không lỗi. 13/ Già bệnh lấy vô thường làm sách tấn. 14/ Phật sự lấy tinh thành làm quan yếu. 15/ Kính khách lấy sự khiêm nhường làm sự cúng dường. 16/ Sân vườn (chùa) lấy cây thật làm trang nghiêm. 17/ Gặp việc lấy dự toán làm không nhọc. 18/ Xử chúng lấy cẩn ngôn làm thường lệ. 19/ Gặp nguy lấy không loạn để ứng phó. 20/ Giúp vật lấy từ bi làm căn bản.

Toàn đại chúng đã thảo luận và thấy rằng 20 điều trên, khi đem áp dụng vào việc điều hành một Tu viện, Chùa hay Đạo tràng tu tập nào, nếu đem sự chân thành và khiêm cung với lòng từ bi vô hạn mà đối đãi với nhau, theo như 20 điều như trên thì từ ngàn xưa cho đến bây giờ vẫn có những tác dụng tích cực đều làm hưng thạnh được đạo tràng.

Trên Chánh điện HT Trường sanh và HT Bổn Điền cho Phật Tử nghe một thời pháp, HT Trường Sanh đã nâng từng bước thang tu tập cho hành giả, từ học hỏi giáo lý, đem áp dụng vào cuộc sống, rồi đối nhân xử thế sao cho mình và mọi người cùng an lạc lợi ích, thì đó mới chính là người con Phật.

Tiếp theo là Pháp thoại của HT Bổn Điền, đã chia sẻ cùng hội chúng rằng: Giáo lý của Phật tuy cao siêu, nhưng rất thực tế, vì Phật Pháp giúp cho mỗi người biết áp dụng, hành trì thường xuyên sẽ có nhiều điều lợi ích, trước tiên là khẳng định được nhân cách tốt đẹp của mình, sau đó ảnh hưởng đến xã hội, “tâm an vạn sự an”, “tâm bình thế giới bình” chứ có tìm kiếm đâu cho xa.

Ngày hạ thứ 4, thứ Năm 13/7/2017: Như thường lệ, sau thời thiền tọa và công phu khuya, đại chúng được lắng nghe lời Khai Thị của HT Thích Bổn Điền: HT đã kể một câu chuyện “Tiếng vang của lời nói” về một đứa con hỗn ẩu với mẹ, bị mẹ rầy la, em giận mẹ, bèn liền chạy vào bìa rừng la lớn lên rằng: “Con ghét mẹ lắm” em càng la lớn lên chừng nào, thì tiếng la ấy vang dội ngược lại tai em to chừng ấy, em hoảng sợ vội chạy về quỳ dưới chân mẹ, thuật lại sự việc, mẹ em mới dạy rằng, đấy là luật phản hồi của tự nhiên, con gieo điều gì thì con phải nhận chịu điều ấy… em hiểu ra và xin sám hối không dám hỗn với mẹ, hoặc bất cứ với ai nữa. Qua câu chuyện, HT khuyên mỗi chúng ta hãy luôn mở rộng lòng, để mà thương yêu chan hòa, đối xử tốt với nhau, nhân quả sẽ trả lại những điều tương ưng, hiểu rõ và hành xử được như thế, thì tu tập trong khóa an cư mới thật sự lợi ích và thập phần tốt đẹp.

Thời khóa biểu vẫn tiến hành đều đặn, ngọ trai xong, trời vẫn nắng đẹp Chư Tôn Đức hướng dẫn Phật Tử kinh hành niệm Phật, hôm nay có thêm Chư Tôn Đức nhập hậu an cư, nên hàng còn dài thêm, khiến mọi người ai thấy cũng hoan hỷ phát tâm, ngưỡng vọng.

Mặc dầu rất cực nhọc, phải bưng hàng ngàn tô, chén, đĩa, muỗng, ly, tách, thức ăn, lên xuống, một ngày 3 lần như vậy, rồi phải rửa cho sạch, lau cho khô, lau bàn, quét dọn, lau sàn nhà, giặt đồ, sấy khô, xếp ngăn nắp,… nhưng các em vẫn phấn khởi, thích thú, thì thật là một điều chúng ta cần lưu ý!

Phải chăng với sự nhiệm mầu của Phật Pháp, với “Đức chúng như hải”, đã giúp cho toàn thể có thêm năng lượng để tấn tu, thêm một việc làm đầy ý nghĩa, nhiều phước đức, ít khi nào gặp được, nên các em có được một tinh thần phấn chấn? Từ sự phấn khởi nầy các em đã tác động tốt đến những em khác, rồi gia đình, người thân cùng có cảm tình và hướng về Tam Bảo.

Ngày hạ thứ năm, thứ Sáu 14/7/2017: Năm đêm nhẹ nhàng, thanh thoát, được cùng đại chúng tu tập và sẻ chia niềm phúc lạc trôi qua, sáng hôm nay sau thời tọa thiền, thu nạp năng lượng của buổi sáng tinh mơ và công phu khuya. Đại chúng đã được nghe lời Khai Thị của HT Thích Nguyên Trực.

Hội thảo Tăng Ni và Phật Tử lần thứ hai, tại Đoàn Quán GĐPT Pháp Hoa, với đề tài: “Chấn hưng Phật Giáo” dưới sự chủ tọa của HT Trường Sanh và HT Bổn Điền. Quý Ngài đã lược qua các thời kỳ chấn hưng từ thế kỷ 18, 19, và 20 tại Việt Nam, để cho toàn hội chúng nắm rõ, sự thịnh suy và sản sinh ra những bậc tài đức để chấn hưng, duy trì và phát triển mạng mạch Phật Giáo Việt Nam cho đến ngày hôm nay.

HT Bổn Điền trình bày rõ thêm, hiện tình đất nước và Phật Giáo Việt Nam, thời Pháp và chế độ Ngô Đình Diệm với đạo dụ số 10, đặt Phật Giáo ngang hàng như Hội Đá Gà, với ý muốn khống chế và tiêu diệt, nên rồi hệ phái “Cổ Sơn Môn” hay “Lục Hòa Tăng” ra đời, với mục đích cũng để duy trì Phật Pháp, nên chúng ta cũng nên biết ơn những vị ấy, vì một thời kỳ nhiễu nhương mà “tùy duyên hành đạo”. Từ đây chúng ta cũng nên có cái nhìn thấu hiểu hơn, cho Chư Tôn Đức đang sống tại quê nhà, quý Ngài cũng phải tùy duyên mà hành đạo, hầu duy trì mạng mạch Phật Pháp, chứ không thì chùa trống, Thầy không, thì lấy ai mà duy trì và hoằng dương Phật Pháp. Những thế lực xấu muốn “mượn gươm giết giặc” nên chúng ta là người con Phật, phải tỉnh thức, sáng suốt nhận định, biết đâu là chánh, đâu là tà, để mà tin, để mà theo, chứ không thì sẽ dễ trở thành tay sai cho các thế lực xấu!

Có nhiều vị cũng khá ưu tư, trăn trở cho tình hình hiện nay, dân tộc và Phật giáo cũng đang bị các thế lực xấu, nhắm vào đánh phá, họ dùng mạng lưới truyền thông hiện đại, bóp méo lịch sử, bôi bẩn những người có công với Phật Giáo, hòng lung lay chí nguyện, làm hoang mang quần chúng, hầu khủng hoảng niềm tin, từ đó dùng tiền của giàu có của họ, bắt tay với thế lực xấu, đào tạo hàng chục ngàn người, để sẵn sàng đầu tư về giáo dục nhắm vào lớp trẻ (lớp rường cột, tương lai của dân tộc), liệu Phật Giáo có được những kế hoạch như vậy hay chưa? Nếu chưa thì xem như Phật Giáo và Dân Tộc sẽ bị ngoại lai xâm lấn hết, như Phi Luật Tân, thì lúc đó có còn dịp để chấn hưng nữa hay không?

Đề tài nầy cũng khá hấp dẫn, nên nhiều vị phát biểu ý kiến, cũng rất ưu tư lo lắng cho tiền đồ của Phật Giáo Việt Nam nơi hải ngoại, nhất là nơi nước Úc đầy tự do và nhân đạo, với văn hóa Tây và ngôn ngữ Anh là chính.

Giáo Hội sẽ bàn bạc và định liệu kế hoạch trong tương lai, chứ hiện tại thì “lực bất tòng tâm” vì nhân sự để thực hiện chưa có. Giải pháp trước mắt là kêu gọi Tăng Ni hãy nỗ lực tu học, nhất là phải giỏi Anh ngữ để giảng dạy Phật Pháp cho các em trẻ và các trường Trung, Tiểu Học đang cần người dạy. Bên cạnh đó kêu gọi các Phật Tử còn trẻ, ở thế hệ thứ hai có vốn liếng tiếng Anh, hãy cộng tác với Chư Tôn Đức và Giáo Hội để mỗi người là một “hoằng pháp viên” qua việc thực hành Phật Pháp vào cuộc sống được kết quả tốt, có lợi ích cho tự thân và tha nhân, hầu lan tỏa và mang ánh sáng Phật Pháp đến với lớp trẻ và mọi người tại Úc.

Tối 14/7/17, Chư Tôn Giáo Phẩm họp Hội Đồng Giáo Phẩm, để chuẩn bị cho lễ tấn phong. Tại Chánh điện sau thời tịnh độ, là thời Pháp thoại của TT Nhuận Chơn và TT Phổ Huân…

Tại nhà Tổ, dưới sự chủ tọa của HT Bổn Điền với đề tài: “Những khó khăn và kinh nghiệm xây dựng chùa tại Úc”. HT đã chia sẻ cùng đại chúng về những nhiêu khê và thành tựu đối với ngôi chùa Huyền Quang, sắp được khánh thành.

HT và đại chúng chia sẻ kinh nghiệm, muốn làm chùa được thuận lợi phải:

1/ Mua nhà phải chọn nhà thuộc loại C, thì mới hy vọng xin chuyển thành chùa, chứ A, B thì rất khó.

2/ Mua đất phải chọn vùng đất, không phải của thổ dân ở trước đây, không phải vùng đất cần nghiên cứu, vùng đất có cây xăng hoặc là nơi hố rác…rất là nhiêu khê việc xử lý, để xử dụng.

3/ Phải xin phép đàng hoàng, đừng qua mặt chính phủ mà sẽ khó khăn sau nầy.

4/ Cứ thật tình, vì sự sinh hoạt mang lợi ích cho số đông, rồi cũng sẽ có quý nhơn ủng hộ, giúp đỡ.

5/ Phải chuẩn bị ngân khoản trước, khi xin phép được rồi là tiến hành ngay, vừa đúng yêu cầu của chính phủ, vừa tranh thủ được sự phát tâm của đàn việt.

6/ Khi bị phân biệt hay kỳ thị, thì phải quyết liệt, cần luật pháp bảo vệ thì cũng phải sẵn sàng, chứ đừng sợ mà sẽ bị lấn áp hoài.

Ngày hạ thứ sáu, thứ Bảy 15/7/2017: Sau thời Thiền tọa và công phu khuya, lấy lại năng lượng, lại được TLHT Tăng Giáo Trưởng, Thích Huyền Tôn, gia trì thêm qua lời Khai Thị, Ngài nói về ý nghĩa của Tỳ Kheo và Sa Môn: Tỳ kheo có 3 nghĩa: Khất sĩ, phá ác, bố ma. Bhikkhu là tên của một loài cỏ thơm mọc trên núi tuyết xứ Ấn Độ, nay vẫn còn loài cỏ ấy. Cỏ Bhikkhu thơm cả thân và lá lúc còn non xanh cho đến già úa vẫn còn thơm. Mùi thơm dễ chịu không gay gắt. Thông thường các loài cỏ có thân mảnh khảnh chỉ mọc ở đồng bằng ruộng nương hay núi thấp, không thể mọc trên núi tuyết. Đằng này loài cỏ Bhikkhu lại mọc ở núi tuyết quanh năm. Thân của nó chẳng những không bị hao mòn, rục rã bởi tuyết, trái lại luôn nảy nở, mọc tràn lan ra tứ phía suốt 4 mùa tuyết phủ. Theo sách “Phiên Dịch Danh Nghĩa” có ghi loài cỏ Bhikkhu (Bí Sô) có năm đặc tính:1- Thể tánh nhu nhuyễn: (luôn khiêm cung, ái ngữ, chánh trực, hoan hỷ, thuận hòa, bao dung); 2- Dẫn mạn bàng bố: (là mọc tràn ra, mọc dài ra); 3- Hinh hương viễn văn: (Mùi thơm của cỏ Bhikkhu bay xa khắp không gian.);4- Năng liệu đông thống: (Cỏ Bhikkhu là một vị thuốc chữa trị chứng đau nhức cơ thể);5- Bất bội nhật quang: (không ngược lại với ánh sáng mặt trời)

“Vì thế cho nên Đức Phật, Ngài chọn danh từ Tỳ kheo (Bhikkhu) tên của loài cỏ thơm để đặt tên cho các thiện nam, tín nữ xuất gia thành Tăng, Ni, ai cũng được gọi là Tỳ kheo sau khi thọ đại giới như vậy, là vì Ngài thấy rằng giới luật và giáo lý của Ngài, ai xuất gia tu hành đúng theo giới luật và Phật pháp đều được có đủ 5 đặc tính như loài cỏ thơm Bí Sô (Bhikkhu). Đó là về phía Đức Thế Tôn đặt niềm tin và hy vọng nơi hàng đệ tử xuất gia của Ngài là chư vị Tỳ kheo Tăng, Tỳ kheo Ni ai cũng có 5 đặc tính  như loài cỏ thơm Bhikkhu. Còn về phía chư vị Tỳ kheo Tăng, Tỳ kheo Ni được có 5 đặc tính ấy hay không là do cá nhân Tăng Ni tự xét mình. Vì thế cho nên danh từ Tỳ kheo không phải là một tước vị, chức vụ, mà là thuộc về đặc thù tư tưởng ở giới tánh thường hằng tịch tịnh trang nghiêm tịnh độ thân tâm. Do vậy hai chữ Tỳ kheo, một danh từ đặc biệt, thuần túy duy nhất chỉ có trong đạo Phật dùng chỉ cho giới xuất gia Tăng, Ni. Các tôn giáo khác không có, họ chỉ có danh từ Sa Môn, tên gọi chung cho tất cả những người thoát ly gia đình dấn thân tu hành theo đạo lý tôn giáo nào đó trong thuở xưa bên Ấn Độ. Do vậy chư Tăng già trong Phật giáo cũng thường dùng danh từ Sa Môn và kể cả Phật tử cư sĩ có tâm xuất gia, còn thân tại gia có tu học Phật pháp chín chắn cũng được dùng danh từ Sa Môn, nhưng tuyệt đối không được dùng Tỳ kheo.”

9 giờ sáng, TLHT Tăng Giáo Trưởng, Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành, cùng toàn thể Đạo Tràng An Cư quang lâm Chánh điện, để Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương làm Lễ Tấn Phong Hòa Thượng cho những Thượng Tọa, cũng như lên Thượng Tọa cho những Đại Đức, đã đủ tuổi hạ, đặc biệt có đóng góp nhiều vào Phật sự với Giáo Hội cũng như xây dựng vững mạnh bổn tự và địa phương cụ thể như sau:

Suy Tôn Giáo Phẩm Hòa Thượng:1/ HT. Thích Nhật Tân, 2/ HT. Thích Bổn Điền,3/ HT. Thích Nguyên Trực; Tấn Phong Giáo Phẩm Thượng Tọa:1/ TT. Thích Hạnh Hiếu, 2/ TT. Thích Đạo Nguyên, 3/ TT. Thích Viên Trí, 4/ TT.Thích Viên Tịnh, 5/ TT. Thích hạnh Tri, 6/ TT. Thích Phổ Huân, 7/ TT. Thích Thông Ánh,8/ TT. Thích Đạo Hiển; Tấn Phong Giáo Phẩm Ni Sư:1/ NS. Thích Nữ Nhật Liên, 2/ NS. Thích Nữ Thảo Liên, 3/ NS. Thích Nữ Đạo Hương, 4/ NS. Thích Nữ Đạo Từ.

Trưa nay giờ quá đường, tương đối đầy đủ, trời tiếp tục nắng đẹp, nên toàn đại chúng kinh hành niệm Phật, dưới sự hướng dẫn của TLHT Tăng Giáo Trưởng. Buổi chiều là lễ Lược Khoa Chẩn Tế Cô Hồn, với HT Trường Sanh làm Gia Trì và Ban Kinh Sư gồm: TT Thiện Hiền, TT Nhuận Chơn, TT Đạo Hiển, TT Viên Tịnh, TT Hạnh Tri, ĐĐ Chơn Đạt, cùng tay trống lễ Thiện Toàn (Giang), với âm thanh trầm bổng của khoa nghi và sự giòn giã, rôm rả của trống phách, đã làm cho buổi lễ tăng thêm phần trang nghiêm, long trọng, khiến cho người dương chí thành, hoan hỷ, chắc những âm linh cô hồn ở cõi âm cũng hưởng được cam lồ pháp vị với muôn phần lợi lạc.

Buổi tối, TLHT Tăng Giáo Trưởng đã đến lớp hội thảo Tăng Ni, để chủ trì và chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tu học suốt 80 năm, sống dưới mái chùa nơi quê nhà Quảng Ngãi và hiện nay đang xây dựng, sắp khánh thành Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự, Melbourne Úc châu. Ngài đã kể vài câu chuyện xưa, về sự mầu nhiệm của sự chí thành niệm Phật, đã được linh nghiệm, sẽ thấy mình nhẹ nhàng, thư thái, có thể “dự tri thời chí” nhưng nếu có một niệm tham, sân nổi lên thì sự mầu nhiệm ấy sẽ biến mất, mà chính ngay bản thân Ngài đã trải nghiệm, Ngài kể lại để cho hiện tại quán chiếu, rồi Ngài tóm lại rằng: Đời tu chỉ cần áp dụng Tỳ Ni vào công việc và trong sinh hoạt cuộc sống hằng ngày là ta đang giữ giới luật rồi, vì trong Tỳ Ni có đủ thiền, tịnh, mật và rất thực tế với cuộc sống. Sống chánh niệm, luôn tiếp xúc với mọi điều trong cuộc đời, nhưng vẫn rõ ràng thường biết việc mình đang làm, không vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, lục căn đừng cho dính mắc với lục trần, là ta đã tu và đang giải thoát rồi, chứ không cần cầu ở đâu cho xa.

Trên Chánh Điện thời Pháp thoại dành cho Phật tử tại gia do 2 giảng sư phụ trách, đó là TT Đạo Nguyên và TT Viên Tịnh. 2 Thầy cho rằng thông thường chúng ta khi còn sống gần gũi chung, không quan tâm với nhau. Phật tử có thể tìm trên internet rất nhiều bài giảng của các Pháp sư nổi tiếng, rồi cũng thích đổ xô đi nghe Pháp của các Thầy, Cô, từ phương xa đến. Nhưng vấn đề là mình thính pháp rồi có thực hành những lời mình đã nghe được hay không? Hay cứ chạy theo phong trào, rồi khổ cũng hoàn khổ, tham sân si vẫn ngút ngàn, thì tốt hơn hết là chúng ta vừa học kinh điển, vừa chuyển hóa tự thân, để ảnh hưởng tốt đến những người thân trong gia đình thì có ích lợi hơn nhiều.

 

Ngày hạ thứ bảy, Chủ nhật 16/7/2017: Tiếp nối những lời Khai Thị vào buổi sáng, hôm nay sau thời tu tập buổi khuya, toàn thể chúng hội được đón nghe lời Khai thị của HT Quảng Ba.

 Hôm nay Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội và Toàn thể đại chúng An cư cũng thể hiện lòng biết ơn sâu xa đến với những vị tiền bối, có công trong dòng lịch sử của Giáo Hội nên đã tiến hành buổi lễ Hiệp Kỵ 4 đời Tăng Thống.

Đặc biệt là Lễ Tiểu Tường và Nhập Tháp Đức cố Hội Chủ và CMĐS của Giáo Hội, để tưởng niệm ân đức của TLHT Thích Như Huệ, người xây dựng và lãnh đạo Giáo Hội, kể từ lúc ban đầu (năm 1999), với nhiều khó khăn, gian khổ. Ngài đã về với Phật từ trước mùa An Cư năm rồi, để lại biết bao thương tiếc của CTĐ và hàng Phật Tử liên bang. Chương trình như sau:

Mở đầu, HT Thích Nhật Tân, Tổng Thư Ký Giáo Hội đã tuyên bố lý do: “Từ khi Ngài Ca Diếp được Đức Phật truyền trao y bát cho đến nay, suối nguồn giác ngộ và tỉnh thức kia đã trải qua  2600 năm… từ Ấn Độ qua Trung Hoa rồi đến Việt Nam chưa bao giờ bị gián đoạn, đã được chư Liệt vị Tổ sư và 4 đời Tăng Thống của GHPGVNTN (một Giáo Hội, không đặt sự tồn tại của mình trong vị thế cá biệt, mà đặt mình trong sự tồn tại của dân tộc và nhân loại.) Cũng như GHPGVNTNHN UĐL-TTL được thành lập cũng không ngoài mục đích kế thừa và duy trì, phát triển tiêu chí cao đẹp ấy.  Nên trong mùa An Cư của Giáo Hội thường lệ thiết lễ tưởng niệm hiệp kỵ 4 đời Tăng Thống, để thể hiện tấm lòng tri ân và báo ân đối với quý Ngài trong muôn một”. Sau phần giới thiệu Chư Tôn Đức, HT Thích Bổn Điền, PHC cung tuyên tiểu sử 4 đời Tăng Thống PGVNTN: 1/ Đệ nhất Tăng Thống Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết (1890-1973) húy thượng Trừng hạ Thông tự Chân Thường hiệu Tịnh Khiết, Lâm Tế phái Liễu Quán đời thứ 41; 2/ Đệ Nhị Tăng Thống, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên (1878 -1979) húy thượng Trừng hạ Thủy, tự Chí Tâm hiệu Giác Nhiên, Lâm Tế phái Liễu Quán đời thứ 41; 3/ Đệ tam Tăng Thống Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, húy thượng Trừng hạ Nguyên, hiệu Đôn Hậu Giác linh Hòa Thượng thùy từ chứng giám; 4/ Đệ tứ Tăng Thống, Hòa Thượng Thích Huyền Quang (1920-2008) thượng Như hạ An, tự Giải Hòa hiệu Huyền Quang Lâm Tế chánh tông, Chúc Thánh pháp phái đời thứ 41. Và HT Thích Quảng Ba tuyên đọc tiểu sử của HT Thích Như Huệ.

Lời Đạo tình của HT Huyền Tôn, Ngài nhắc lại hạnh nguyện của quý Ngài Tăng Thống và việc hình thành duy trì phục hoạt GHPGVNTN tại trong và ngoài nước. Nghi cúng tiến Giác Linh 4 Đức Tăng Thống do HT Thích Trường Sanh làm chủ sám, tiếp đó là lời cảm tạ của Ban Tổ Chức và hoàn mãn.

 Lễ Tiểu Tường cũng như Lễ Hoàn Nguyện nhập “Linh Lợi” (ít tro cốt với linh giác) của TLHT Cố Hội Chủ, CMĐS Giáo Hội vào Bảo Tháp, được thành tựu thập phần viên mãn. TT Hóa Chủ Thích Viên Trí đã có lời cảm tạ: “Cũng trong thời gian giữa mùa Đông giá rét này, cách đây một năm về trước có một người đã ra đi, một trưởng Lão, một bậc Cao Tăng trong hàng ngũ Giáo Hội Tăng Già, một người con xứ Qung, địa linh nhân kiệt, ngũ phụng tề phi. Đó là Hòa thượng Tôn Sư của chúng con thượng Như hạ Huệ đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào ngày 23/6/2016. Kinh Phật có câu: "Vô thường chính là thường, nên Đức Thế Tôn nơi Song Lâm tịch diệt, Tịch diệt chứ không phải là diệt nên Tổ Sư Đạt Ma đã từng quảy dép về Tây". Dẫu biết vậy, nhưng một năm qua, hàng đệ tử tứ chúng tại Pháp Hoa Tổ đình chúng con cũng phải đối diện với sự trống vắng hình ảnh của Tôn Sư, nhưng may thay chúng con vẫn còn có những bậc long tượng trong Giáo Hội để nương tựa. Nhờ sự thương yêu và hiểu biết của quý Ngài trong Giáo Hội và sự ủng hộ một cách nhiệt tình của hàng Phật tử tại gia, nên chúng con mới có thể vững vàng duy trì được ngôi Tổ đình này cho đến ngày hôm nay. Những ân ấy, đức ấy thật bất khả tư nghì, muôn ngàn kiếp không thể nào trả cho được. Năm nay cũng giữa mùa Đông giá rét, Chư Tôn Đức lại thương chúng con về đây tham dự An cư kiết hạ lần thứ 18 của Giáo Hội rất đông đủ, và hôm nay tổ chức tưởng niệm lễ Tiểu Tường và nhập tháp tro cốt của Hòa thượng chúng con. Chúng con thật vô cùng cảm động và cảm thấy ấm lòng trong tình sơn môn Pháp lữ, trong tình huynh đệ có nhau. Giờ phút này, pháp sự đã châu viên, Lễ Tưởng niệm bốn đời Tăng Thống đã hoàn mãn, chúng con xin đê đầu bái tạ Hòa thượng Tăng Giáo trưởng, Hòa thượng Hội Chủ, chư Tôn Đức trong Hội đồng Giáo phẩm, Hội đồng Điều hành Giáo Hội trung ương và chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trên toàn liêng bang Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan bằng tất cả lòng ngưỡng mộ và thành kính của chúng con. Chúng tôi xin cảm ơn Ông chủ tịch cộng đồng người Việt TDUC/NU, Thượng nghị sĩ Ngô Thế Tùng, Bà Kim Đinh, nghị viên hội đồng thành phố Port Adelaide Enfield, Bà Oanh Nguyễn, nghị viên hội đồng thành phố Charles Sturt, cùng tất cả các vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, truyền thông báo chí, chư vị thiện hữu tri thức, cùng tất cả Phật tử và bà con đồng hương đã bỏ thời gian quý báu của mình đến tham dự buổi lễ này”.

Để hồi hướng công đức lên 10 phương chư Phật cầu gia bị và cũng để hiện tiền Tăng được trọn phần hoan hỷ, tiếp theo là lễ Cúng Dường Trai Tăng của bổn tự và Phật tử địa phương, đây là dịp cho chúng sanh có cơ hội, gieo cấy vào ruộng phước điền, mà Chư Tôn Đức đang cày xới, bón phân rất phì nhiêu, qua 10 ngày an cư tu tập.

Quan khách và đồng hương Phật tử cũng được mời dùng cơm chay đạo vị. Buổi lễ đạt được kết quả mỹ mãn, tất cả mọi người ra về đều rạng ngời phấn khởi.

Tại Tổ Đường, HT Tịnh Minh chủ trì hội thảo Tăng Ni, cũng khá sôi nổi về giới luật “Bát Kỉnh Pháp”, có một số vị đòi hỏi quyền bình đẳng Tăng Ni, nhưng đâu có biết rằng, Đức Phật vì lòng từ bi, thương tưởng phái nữ là phái yếu, lại hay sanh tâm “ngã mạn” nên mới đặt ra “Bát Kỉnh Pháp” để giúp cho người nữ được “xuất gia” và được có Tăng che chở, giúp đỡ trên bước đường tu học cũng như hoằng đạo.

Cho nên Bát Kỉnh Pháp rất quan trọng và vẫn còn giá trị lợi ích mãi mãi đối với Ni Đoàn. Bát Kỉnh Pháp xem như là Giới Luật, là điều kiện tiên quyết để người nữ được “xuất gia”.

Tổ cũng đã dạy: “Nếu người thật chân tu, không thấy lỗi thế gian” Là Ni giới biết tu sẽ không bao giờ đặt vấn đề nầy nọ. “Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc” kia mà! Ai phạm giới và làm sai trái, thì người đó tự chịu trách nhiệm cho nghiệp của mình đã tạo ra.

Nếu chân thành muốn góp ý, thì nên đắp y đảnh lễ trước khi, vạch lỗi của Tỳ kheo. Thì đó mới đúng pháp và sự góp ý của mình mới có giá trị và tác dụng tốt. Bèn ngược lại chỉ tăng “bản ngã” của mình lên, kéo bè lập phái, phạm giới và làm ảnh hưởng đến sự thanh tịnh, hòa hợp của Tăng đoàn mà thôi!

Như thường lệ, sau thời tịnh độ Chư Tôn Đức có Pháp thoại đến với Phật tử, tối nay TT Thích Phổ Hương, cũng muốn nhấn mạnh vào việc cần phải tu, đó là tu nơi cái miệng mà người đời thường hay mắc phải. Ta thường nói tịnh khẩu, nhưng tịnh khẩu không phải chỉ im cái miệng, mà là giữ cái miệng, lời nói của mình cho được thanh tịnh. Đừng nói những lời xúc phạm, đụng chạm hay gây hiểu lầm, hận thù lẫn nhau, làm sứt mẻ tình cảm, có nhiều lúc vì lời nói vô tình mà khiến cho người đau khổ, giận hờn bỏ đi chùa.

Trong việc tu hành, chính ta phải “test” kiểm tra mình thường xuyên. Hãy luôn gìn giữ năm giới mà mình đã lãnh thọ, khi quy y. Đặc biệt là giới thứ tư, để tự điều chỉnh, tự sửa đổi, tự chuyển hóa, dùng từ bi để hóa giải hận thù. Do đó muốn mình và người được an lạc, thì phải cẩn trọng, giữ gìn năm giới cho nghiêm túc.

TT Đạo Thông chia sẻ Pháp thoại về Pháp môn Tịnh Độ. Người Phật tử tu theo Pháp môn Tịnh Độ phải niệm Phật miên mật, để giữ gìn thân-khẩu-ý thanh tịnh. Tâm có thanh tịnh thì niệm Phật mới thanh tịnh. Đức Phật A Di Đà có 48 lời nguyện, trong đó nguyện thứ 18 sẽ tiếp dẫn người lâm chung, khi niệm Phật nhất tâm bất loạn.

Khi nhiếp thu sáu căn vào một, lời niệm Phật xuất ra từ miệng và phát ra tai. Để được như vậy hành giả phải: - Niệm rành rẽ, rõ ràng – Phát ra từng tiếng – Thâu nhiếp sáu căn vào một căn Tai. Ta có thể niệm 6 chữ hoặc niệm 4 chữ.

Trong ba đường, sáu cõi, cõi người dễ tu hơn hết, vì con người có trí nhớ, biết đạo đức và có sự kham nhẫn. Đức Phật khi tái lai, sẽ trở lại cõi Ta bà, để hoằng dương chánh pháp hóa độ chúng sanh. Ngoài ra người Phật Tử tu tập nên cùng nhau đến chùa, hơn là tựu ở nhà, bởi vì tu ở chùa có ba điều thuận lợi: Có sự chia sẻ kiến thức với bạn đạo, có sự an ủi khuyến tấn của Thầy bạn và có sự cảnh tỉnh của Thiện hữu tri thức. Muốn niệm Phật để thoát được luân hồi sanh tử, đều phải: Chuyên tâm, kiên trì và tinh tấn niệm Phật, trong đó phải: Thật vì sanh tử và Phát tâm Bồ đề. Đó là đức tính của người Phật tử vậy.


Ngày hạ thứ tám, thứ Hai ngày 17/7/2017

Âm thanh trầm hùng của thời Lăng Nghiêm khuya, và thời tọa thiền đã giúp cho nhiều người tỉnh ngủ, trở về với thực tại, để sẵn sàng lắng nghe lời khai thị của: HT Thích Minh Hiếu  cũng chỉ dám chia sẻ một số ý để nhắc nhở Tăng Ni và Phật Tử, hôm nay được ngồi trong một đạo tràng với cơ ngơi tương đối, để mà tu tập trong 10 ngày, chúng ta hãy luôn ghi nhớ Công Đức vô cùng to lớn của Ôn Như Huệ, người khai sơn Tổ Đình Pháp Hoa, lãnh đạo Giáo Hội từ năm 1984 và cũng là người hình thành, lèo lái con thuyền Giáo Hội PGVNTNHN UĐL-TTL từ năm 1999 đến nay, tiếp nối là HT Thiền Chủ cũng là Hội Chủ đã kế thừa xứng đáng qua việc hành trì miên mật, có mặt đầy đủ các Khóa Tu và An Cư, không lúc nào bỏ một thời khóa Lăng Ngjiêm, đấy là những tấm gương sáng cho hàng Phật tử noi theo, để Giáo Hội vẫn vững vàng và mỗi ngày một phát triển.

Hòa thượng cũng kể lại câu chuyện, Đức Phật đích thân đi thăm bệnh một Tỳ kheo, để khuyến tấn hành giả, nên hướng vào nội tâm mà tinh tấn tu học để được tự giác, rồi giác tha và giác hạnh viên mãn, hầu thoát ly sanh tử, đạt đến giác ngộ giải thoát, chứ đừng hướng ngoại tìm cầu, hay chú trọng về hình tướng bên ngoài sẽ không bao giờ thấy được Như Lai.

9 giờ sáng nay, có buổi Hội Thảo Tăng Ni, Đại chúng sẽ được 4 vị: Ông Jhon Aitkin, đại diện cho cơ quan Accountant -Report & Red Tape Reduction (Tổng cục về các Hội Từ Thiện và Bất Vụ Lợi);  Ông Timothy Sporne và Ông Land Rochow đại diện cho ATO Australian Taxation Office (Sở Thuế Vụ Liên Bang) đến thuyết trình về đề tài Nghĩa Vụ & Quyền Lợi của một tổ chức Từ Thiện & Bất Vụ Lợi. Một Hội thảo khá nhiều lợi ích cho những Chùa, Tự Viện, Tu Viện, Thiền Viện, Tịnh Thất... đang trên đà xây dựng và phát triển.

Chiều 3 giờ Hội Đồng Điều Hành và Chư Tôn Đức là thành viên trong Giáo Hội họp, để kiểm điểm công tác thời gian qua và hoạch định Phật sự cho thời gian sắp đến.

Các thời khóa vẫn được thực hiện đầy đủ.

Buổi tối phần Pháp thoại do 2 TT Hạnh Tri và Hạnh Phẩm phụ trách. TT Hạnh Tri chia sẻ: Tất cả Phật tử về tùng hạ tham dự khóa An cư là được nạp năng lượng tu hành và công đức vô lượng, từ “Phước chúng như hải”. ĐĐ Hạnh Phẩm nói về sự tu tập thể hiện qua sự xả bỏ, biết thúc liễm thân tâm, sống hài hòa với mọi người và cố gắng theo đuổi ý nguyện đến cùng. Hành giả giữ quyết tâm hành Bồ Tát đạo và tâm niệm ba điều: Sanh diệt - Vô Tác - Vô Lượng để làm viên mãn sự nghiệp tu hành.

Không gian sẽ rộng mở, thế giới sẽ an bình, hỷ lạc, nếu mỗi một người biết buông xả, hòa hợp và không ghét bỏ nhau.

9g30 vẫn hô canh tọa thiền, đến 10 giờ xả thiền và 10g30, toàn đại chúng chỉ tịnh, để lấy lại năng lượng, sau một ngày tu hành liên tục.

 

Ngày hạ thứ chín, thứ Ba ngày 18/7/2017

Như thường lệ sau khi thức chúng lúc 5 giờ sáng, toàn hội chúng cùng lên Chánh điện để tọa thiền và hôm nay đặc biệt là ngày “trưởng tịnh” nên thời công công phu khuya được rút ngắn, tiếp theo lời chia sẻ của TT Tâm Phương: TT ghi nhận những nhân duyên, mà Phật tử được tùng hạ với Chư Tôn Đức là một phước báu thù thắng, nên khi trở về nhà hãy mang những điều tốt đẹp nầy để chuyển hóa gia đình người thân, cùng hướng đến con đường cao đẹp, thì đó cũng là đóng góp vào ngôi nhà chung của Giáo Hội và xã hội rồi.

TT cũng đã nhắc lại trận bóng đá của Úc đi thi đấu tại Pháp thắng trận, cầu thủ Hary Kawell được truyền thông báo chí ca ngợi, anh vội vàng đính chính, “đây là sự chiến thắng của toàn thể đồng đội chứ không riêng gì mình anh, một mình anh cũng không làm nên được chuyện”. Qua câu chuyện nầy TT muốn nhắn gởi đến toàn thể, hãy nỗ lực cùng nhau tiến tu, để hồi hướng về cho khắp cả. Có những người đóng góp âm thầm cho đại cuộc hay Phật sự, đi đến chỗ thành công, nhưng không cần vinh danh, hay tuyên dương tán thưởng, mà họ chỉ cần đóng góp cho sự nghiệp chung và làm đẹp cho đời thôi.

Chúng ta hãy trân trọng những con người âm thầm nầy. Họ là những người bảo toàn được tài sản và công đức của họ, vì không ai biết đến, để phải đố kỵ hay cướp trộm!

HT Thiền Chủ đã nhắc 5 giới cho Phật tử tại gia tùng hạ, sau khi làm Pháp Yết ma, toàn thể Tăng Ni trùng tuyên lại Giới Bồ Tát. 

Trời thỉnh thoảng có mưa gió lạnh, nên rồi cũng có khá nhiều tiếng ho, nhưng mỗi người vẫn kham nhẫn, cố gắng gìn giữ sức khỏe, để mong vượt qua chướng duyên nầy, tham gia đầy đủ các thời khóa.

Sau thời Tịnh Độ, tại Chánh điện là thời Pháp thoại của TT Thiện Hiền & TT Giác Tín: Hai TT đã phân tích cho toàn chúng hội thấy rõ được rằng, năm nay An Cư tại Tổ Đình Pháp Hoa, trì tụng Đại Bi Sám Pháp và bộ kinh Pháp Hoa, một bộ kinh vi diệu. Một bộ kinh nói rõ nguyên nhân Phật ra đời, đó là “Khai Thị Chúng Sanh Ngộ Nhập Phật Tri Kiến” qua kinh chúng ta cũng biết rằng Phật là vị đại y vương, cứu tất cả bệnh về thân và tâm cho chúng sanh, đang trầm luân trong cõi ngũ trược ác thế nầy.

Chúng sanh có cả kho tàng quý báu, có viên ngọc quý, nằm trong chéo áo, mà không hề biết mang ra xài, để phải mãi mê theo đuổi những chuyện danh lợi, vô thường, như hoa đốm trong hư không. Chúng ta may mắn có được người Cha lành, một đấng từ phụ bao dung và nghiêm từ, ban rải tình thương và tuệ giác, bằng thân giáo, bằng giáo pháp vi diệu.

Người Phật tử biết tu, biết hành theo lời Phật dạy, biết tìm thiện tri thức để học hỏi, thì ít nhiều, những cơn mưa pháp cũng thấm nhuần dần dần, để ngày giác ngộ, giải thoát, thành tựu đạo quả sẽ không xa. Lúc đó sẽ mang an lành cho bản thân và toàn xã hội.

Tại Tổ Đường đây là buổi Hội Thảo Tăng Ni cuối cùng, nên Chư Tôn Đức Trưởng Thượng đã chia sẻ lại, những ngày đầu đến Úc, khai cơ lập Đạo Tràng cũng khá gian nan vất vả. Nhưng vì hạnh nguyện của Sứ Giả Như Lai, nên rồi cũng cố gắng vượt qua, để từng bước trưởng thành vững chãi lần. Quý Ngài cũng muốn quý vị kế tiếp, hoặc kế thừa hãy giữ vững tinh thần nầy để mà phát triển thêm lên, hầu Phật Giáo Việt Nam cũng góp phần đắc lực vào đại sự làm cho “Phật nhựt tăng huy, Pháp luân thường chuyển”, bằng cách hãy giữ vững “Bản Thể Tăng Già” đó là hãy Thanh Tịnh và Hòa Hợp tu hành nghiêm mật, thì Long Thiên Hộ Pháp sẽ gia hộ, Phật Tử sẽ phát tâm ủng hộ đạo tràng, thì lúc đó sẽ không còn phải lo toan tính toán gì nữa cho mệt óc. Chư Phật, Chư Bồ Tát và các vị Thiện Thần sẽ lo tất cả.

Trước khi vào ‘chỉ tịnh’ là thời Thiền, buông xả hết những nhọc nhằn, vất vả, hay ưu tư phiền muộn, để nhẹ nhàng đi vào định.

Một Thiền Đường hơn 200 người, nhưng yên phăng phắc, để cùng nhau ngồi thẳng lưng, mắt mở 1/3, theo dõi hơi thở ra vào, tuệ tri những gì đang xảy ra trong cơ thể, rồi quán chiếu, lướt qua. Mọi chuyện bên ngoài, quá khứ, vị lai xem như xả bỏ, sống an lạc trong giờ phút hiện tại. Sau ½ giờ xả Thiền, toàn đại chúng đã lấy năng lượng cho Tâm và tiếp tục về liêu phòng tịnh nghỉ, để phục hồi lại năng lượng cho thân.


Ngày hạ thứ mười, thứ Tư ngày 19/7/2017

Là người Tri Chung Bảng, châm nước, thức chúng, mở cổng và mở cửa Chánh điện, làm ấm Thiền Đường, nên thấy và biết rất rõ, đó là tuy trời bên ngoài lạnh, nhưng vẫn có những vị đứng đợi, sẵn sàng vào theo Chánh điện, tranh thủ tọa thiền, kinh hành niệm Phật, hay lạy Phật, một sự nỗ lực tấn tu thật đáng trân trọng. Ban Trai soạn cũng đã thức dậy, để tiếp tục phục vụ thức ăn cho toàn đại chúng, cũng đáng thán phục và tuyên dương.

Sau một đêm tịnh nghỉ, lấy lại năng lượng, để tiếp tục hành trình cho hai ngày còn lại, trước khi vào thời Lăng Nghiêm, toàn đại chúng đã dành 15 phút tọa thiền, cho thân tâm được an hòa. Hôm nay là thời Khai Thị của HT Thích Nhật Tân, Tổng Thư Ký Giáo Hội, Ngài cũng khiêm nhượng chỉ dám trình bày lại những gì đã biết, đã thấy. Nghĩ về Đức Phật quá tuyệt vời, để lại một gia tài vô giá, mà chúng sanh nào hành theo Pháp của Ngài cũng đều đạt đến an lạc, giải thoát. Công đức của Ngài vô hạn, chúng ta mang ơn Ngài rất lớn, nên ước mong CTĐ cùng đại chúng hãy đồng hành cùng với Giáo Hội, ngưỡng vọng về Đức Bổn Sư và các bậc Tôn Túc, đã dày công gầy dựng cơ đồ Phật Giáo Việt Nam trên xứ Úc nầy, để mà có kế hoạch duy trì, phát triển thêm lên, thì mới mong đền đáp công ơn trong muôn một.

Buổi Hội Thảo Tăng Ni, Phật Tử hôm nay cũng là lần cuối cùng của Khóa Hạ, tại Hội Trường (ĐQ GĐPT PH), HT Thích Quảng Ba đã trình bày để tài: “Bảy pháp diệt tránh”  mục đích cho Phật Tử hiểu sơ về một số điều mà Đức Phật chế giới, từ đây thông hiểu cho Tăng Già cũng là phàm Tăng, nên cũng không tránh khỏi những điều sơ sót và đặc biệt là cho toàn chúng hội hiểu thêm về lợi ích của giới luật, để mà phấn chấn trong việc gìn giữ! Ta phải hiểu rằng: “Giới là lộ trình sống thực của chân lý, được kết tinh t nhân cách phẩm chất đạo đức, nhm nuôi dưỡng lớn công hạnh tự lợi, lợi tha, một yếu tố tác thành Phật quả. Giới cũng chính là cơ năng nòng cốt để xây dựng trật tự kỷ cương, một con người toàn diện trong sáng, nâng cao trí thức, phát triển trí tuệ”. Chứ giới không phải để cho những người cực đoan, dùng làm phương tiện để sát phạt, hay triệt hạ lẫn nhau, nên Phật mới chế ra “Bảy pháp diệt tránh” để mà hoàn thiện Tăng đoàn. Giới đặt ra cho đệ tử Phật giữ, chứ không phải để bàn luận, ai gìn giữ tốt thì có lợi ích ngay hiện tại và vị lai.

Giới có 10 lợi ích cho nên Phật chế giới để:

1/ Vì nhiếp phục Tăng chúng

2/ Vì nhằm triệt để nhiếp phục Tăng chúng

3/ Vì muốn cho Tăng chúng an lạc

4/ Vì để nhiếp phục những người không biết hổ thẹn

5/ Vì để cho những người biết hổ thẹn cư trú an ổn

6/ Vì để cho những người không tin, khiến họ tin tưởng

7/ Vì để cho những người đã tin tăng thêm lòng tin

8/ Vì muốn dứt hết các pháp lậu hoặc ngay trong hiện tại

9/ Vì muốn cho những lậu hoặc chưa sinh không thể sinh khởi

10/ Vì muốn cho chánh pháp được tồn tại lâu dài

Trong phần thảo luận về giới luật nầy, cũng có số vị không đồng tình, vì cho rằng Giới luật mà đem bàn thảo rộng rãi cho tứ chúng cùng nghe sợ rằng không ổn. Nhưng HT chủ tọa đã giải thích rằng, đây không phải là cử tội ai, nên không phạm luật, chỉ nói rõ về nguyên nhân Phật chế giới, để mọi người cùng biết mà thông hiểu. Phật tử nào biết rồi mà sinh tâm bất kính với Tăng già nào phạm, thì tội đọa là cái chắc.

Giờ quá đường, trời nắng ấm trở lại, nên khi ngọ trai xong, toàn đại chúng đã kinh hành bữa cuối, với một đoàn y vàng, theo sau là một đoàn áo dài lam, trang nghiêm từng bước với giọng đều âm thanh niệm Phật, dưới bầu trời sáng đẹp, đã khiến cho toàn thể Tịnh Nghiệp Đạo Tràng An Cư Tổ Đình Pháp Hoa càng thêm hoàn hảo.

Hôm nay cũng là buổi tụng cuối của Bộ Kinh Pháp Hoa, với 28 phẩm được hoàn mãn, trong giọng trầm đều, đầy năng lượng của toàn đại chúng.

Một chương trình "Thiền Trà Đạo Tình" đã diễn ra tối thứ Tư, ngày 19/7, do HT Trường Sanh và TT Tịnh Giác đảm trách, để đúc kết lại sinh hoạt và thành quả tu tập trong 10 ngày.

Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, một “Phòng Thiền Trà” thiền vị và ấn tượng được thiết lập, trong sự tháo vát, linh hoạt của TT Tịnh Giác.

Qua sự hướng dẫn chương trình đầy năng động của TT Tịnh Giác, đêm Thiền Trà Đạo Tình được mở đầu với diễn văn khai mạc: TT không quên tưởng nhớ và tri ân Giác Linh TL HT Thích Như Huệ, người đã khai sơn Tổ Đình Pháp Hoa và thành lập Giáo Hội nầy, để cho chúng ta có được cơ ngơi và cơ hội, ngồi lại bên nhau cùng chia sẻ những niềm Pháp lạc. Trong diễn văn có đoạn cần chia sẻ “ …Thời gian an cư thật vô cùng quý báu, giúp chúng con thanh lọc thân tâm, gạt bỏ sân hận, hiềm khích, ganh tỵ, diệt những con vi khuẩn đang bào mòn và làm vẩn đục lòng yêu thương cũng như sự hiểu biết, cảm thông cho nhau. Hãy tận dụng phút giây tĩnh lặng nầy, trút bỏ hết những ưu tư, phiền muộn, để đêm nay chúng ta tận hưởng những phút giây an lạc….Buổi Thiền Trà đêm nay sẽ cho chúng ta khái niệm cuộc sống Thiền, tất cả cùng về đây, ngồi bên nhau, chia sẻ tâm tình, kết thiện duyên với những nụ cười dịu ngọt, thân mến tặng nhau những câu thơ, tiếng hát đầy đạo tình, để chúng ta có cơ hội, tìm lại chất tố an lạc trong cuộc sống, giữa muôn vàn phức tạp. Thiền trà đêm nay cũng sẽ là món quà tinh thần đáng giá, để chúng ta mang về gia đình và bổn tự, chút hương thơm của mùa An cư năm nay".

TT cũng hướng dẫn thêm, mỗi khi truyền nến hay châm trà, người được truyền, nhận hãy chấp tay búp sen xá chào vị Phật tương lai, để trân trọng nhau và đây là nét đẹp của Thiền Trà. Và xin toàn thể cùng nâng ly trà lên

Hai tay nâng chén trà thiền

Xua tan tất cả nỗi niềm ưu tư

Thong dong đậm nét hiền từ

Phút giây tĩnh lặng buông thư nhẹ nhàng

Dưới ngọn nến lung linh, và ly trà thơm khói, được Chư Tôn Đức truyền đi khắp phòng, làm cho đêm Thiền Trà càng trở nên linh dịu và thực tại vô cùng.

Với nhiều mục ngâm thơ, ca nhạc, vọng cổ…nói về Phật, Bồ Tát, Cha, Mẹ, Thầy, Chùa, quê hương…được nhiều Chư Tôn và Phật tử thể hiện, với tất cả tấm lòng nên rất truyền cảm. Chương trình thì còn rất dài, vẫn còn nhiều vị muốn chia sẻ, tâm tình, nhưng thời gian thì có hạn, nên đến 10 giờ tối phải hoàn mãn, để cho toàn thể hành giả, nghỉ ngơi cho ngày mai làm lễ xả chế, và Chư Tôn Đức làm lễ Tự Tứ.

“Chén trà dung chứa tình thương

Kh nhìn đôi mắt vấn vương chữ Thiền”

Đêm Thiền Trà được khép lại, trong niềm hân hoan và sự nuối tiếc của mọi người.


Ngày hạ thứ mười một, ngày cuối cùng, thứ Năm ngày 20/7/2017

Ngày thứ Năm 20/7/15, ngày cuối cùng của Khóa Hạ, sau thời công phu khuya ngắn, Chư Tôn Đức Tăng Ni đã tác pháp yết ma xả giới, Tự Tứ sau 10 ngày cấm túc an cư tu học, buổi lễ thật trang nghiêm và cảm xúc.

Đến 9.30 sáng là lễ bế mạc khóa An Cư. Tất cả đều hoan hỷ, vì Khóa An Cư kỳ 18 và mọi Phật sự của Giáo Hội đã được diễn ra cũng như kết thúc trong sự thành tựu viên mãn.

HT Thích Nhật Tân MC chương trình, đã nêu lên những thành tựu của Giáo Hội trong năm qua, đặc biệt khóa An Cư kỳ 18 nầy, luôn niệm ân đức của Đức Cố Trưởng Lão CMĐS của Giáo Hội và dưới sự gia hộ của Ngài, toàn đạo tràng trong 10 ngày An Cư đã thập phần viên mãn và hôm nay là Lễ Bế Mạc.

TT Hóa Chủ Thích Viên Trí đã tuyên bố bế mạc khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 18 của GH: Thế là 10 ngày an cư kiết hạ của chúng ta đã đi qua, và bây giờ là trong phút giây vui buồn lẫn lộn. Vui là BTC đã hoàn thành nhiệm vụ, vui là Chư Tăng, Ni được thêm tuổi hạ cho mình, vui là qua 10 ngày an cư, tất cả chúng ta ai nấy ít nhiều cũng có tiếp nhận được Giáo Pháp cao minh của Phật để làm tư trang trên con đường hạnh phúc và an vui cho cuộc sống. Nhưng buồn là chúng ta sẽ phải chia tay nhau mà qua 10 ngày sống chung tu học, biết bao những ân tình đạo vị giữa chư Tăng Ni và Phật tử. Và nhất là ngày mai đây, ngôi chùa Pháp Hoa sẽ im lìm, vắng lặng,  không còn những hình dung oai nghiêm của chư Tôn Đức đăng lâm Bảo điện, và không còn đông đảo những chiếc áo lam của hàng cư sĩ Phật tử tại gia hàn huyên tâm sự sau những bữa cơm chiều thanh đạm. Gặp nhau đây rồi chia tay, chúng con thay mặt BTC kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni trở lại trú xứ mình bình an để tiếp tục chí nguyện tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự. Kính chúc quý Phật tử thượng lộ bình an, đi đến nơi về đến chốn, và nhớ đem những lời vàng tiếng ngọc mà chúng ta học được nơi đây về áp dụng và chia sẻ với người chung quanh mình. Nếu có những gì không vui, thị phi nơi giới trường này, thì xin quý vị hãy bỏ vào thùng nhẫn nhục nơi đây, để gọi công ty đổ rác hiểu và thương chuyển hoá nó thành những dưỡng chất để nuôi dưỡng cho cây từ bi và trí tuệ ngày một thêm tươi tốt.

Chúng con xin chư Tôn Đức bỏ qua những vụng về của BTC, và xin cáo lỗi quý Phật tử vì Thầy không thể hạn chế hết tất cả những con vi khuẩn gây bịnh, nên đã để chúng tung hoành, quý Phật tử bịnh cảm ho trong những ngày qua. Thôi thì xin quý vị cứ xem bịnh như là một sự thử thách tinh thần vững chãi của mình.

Chúng con xin thành kính tri tạ chư Tôn Đức đã ủng hộ cả tinh thần lẫn vật chất cho khóa An cư. Chúng tôi xin cảm ơn quý Phật tử hành giả tùng hạ, cúng dường, tu học. Xin cảm ơn các chùa, các Phật tử cúng dường trai phạn trong 10 ngày qua. Xin cảm ơn quý Phật tử công quả suốt gần 3 tháng qua để thành tu được khung cảnh như vừa qua. Đặc biệt xin cảm ơn quý Sư Cô, quý Đạo hữu và toàn thể Phụ huynh, Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Pháp Hoa đã thức khuya dậy sớm miệt mài một cách không mỏi mệt để lo cho đại chúng 3 bữa cơm canh đầy đủ. Xin cảm ơn quý PT trong ban đưa đón, lưu trú, thư ký, thủ quỹ, chụp hình, quay phim, vệ sinh, thị giả, trang trí, cung nghinh....Công đức của quý Phật tử thật vô cùng to lớn. Mùa An cư năm tới cũng sẽ được tổ chức tại đây. Chúng con, chúng tôi hứa sẽ tổ chức tốt hơn. Cuối cùng, chúng con thay mặt BTC xin tuyên bố bế mạc trường Hạ An Cư lần thứ 18 của Giáo Hội năm nay.Nam Mô Thành Tựu Công Đức Phật’.

Báo cáo Tài chánh, phần quan trọng của Khóa An Cư, vì “Có thực mới vực được đạo” 10 ngày qua toàn chúng hội, đã được Ban Trai Soạn cho ăn đầy đủ, ngày ba bữa, lại nhiều món với đủ dưỡng chất, bánh, trà, coffe, mì ly…dùng thoải mái.

Phần nhận xét của Ban Giám Luật, nhận thấy rằng toàn đại chúng đã có nhiều nỗ lực tấn tu, mặc dầu cũng còn một vài vị không thắng nổi bệnh, nên cũng có những chi phối.

Đạo Từ của HT Thiền Chủ Thích Bảo Lạc, Ngài đã ca ngợi và tuyên dương BTC địa phương, nhất là Thầy Hóa Chủ đã nhiều năng nổ, để có được một đạo tràng tương đối tốt, để dung chứa được 70 Chư Tôn Đức và 150 Phật tử, ăn uống ngủ nghỉ trong 10 ngày, một cách êm thắm. Ngài cũng mong rằng mỗi hành giả năm nay là một “hoằng pháp viên” để tiếp thay quý Thầy, quý Cô đi vào được những nơi cần và rộng độ chúng sanh, mà cụ thể nhất là mang những thành quả hôm nay về cho những người thân, cùng sẻ chia niềm phúc lạc.

Hòa Thượng cũng không quên tán dương những cụ già trên 90 và 80 vẫn dũng mãnh theo Chư Tôn Đức dự trọn khóa An Cư, rồi các em nhỏ GĐPT cũng rất đáng ca ngợi, các chùa, các nơi cũng nên nhân rộng mô hình nầy ra, để vừa đào tạo được lớp trẻ kế thừa, vừa là lực lượng hùng hậu, khỏe để sẵn sàng phụ tiếp các Phật sự ủng hộ đạo tràng. Ngài cũng Hy vọng với số lượng người tham dự với tinh thần và kết quả tốt đẹp của Khóa an Cư năm nay, sẽ tiếp tục tăng lên trong Khóa An Cư Kỳ 19, cũng tại Tổ Đình Pháp Hoa nầy vào năm 2018.

Đến phần Tuyên Dương phát Chứng Điệp An Cư cho Tăng Ni, cũng như Giấy Chứng Nhận  An Cư cho Phật Tử tùng hạ. Mỗi người khi ra về sẽ có được một Cuốn Kỷ Yếu An Cư và một Giấy Chứng Nhận An Cư.

Do hiểu được lợi ích và nhiều phước đức không gì bằng, cúng dường vào Khóa Tu mà nhất là Khóa An Cư, vì đây là mùa Chư Tăng ở yên một chỗ lo tu tập, mùa cày xới bón phân vào ruộng Phước Điền, nên đa số Phật Tử thuần thành đã phát tâm gieo cấy bằng cách cúng dường, tịnh tài cũng như tịnh vật, lại càng vận động bạn bè hay người thân tạo phước, từ đó nguồn thu được gần chín chục ngàn, nhưng chi phí cho Cúng Dường Trai Tăng và ẩm thực hằng ngày cũng đã tiêu tốn gần hết, chỉ còn lại khoảng $900.

Trong lễ Bế mạc, GH đã công bố thời gian tổ chức Khóa Tu Học cuối năm nay từ 23/12 đến 28/12/2017, được TV Quảng Đức đứng ra lo liệu... Xin quý Phật tử đồng hương liên lạc ghi danh tham dự khóa tu này qua tự viện địa phương của mình. Đặc biệt năm nay Lễ Kỵ Tổ Minh Hải Pháp Bảo sẽ diễn ra tại Tu Viện Từ Ân Melbourne VIC, kính cung thỉnh CTĐ và PT cùng về tham dự.

Đặc biệt Khóa An Cư kỳ 19 năm 2018, qua sự thành tựu mỹ mãn của mùa An Cư năm nay, cũng là dịp để cung thỉnh Chư Tôn Đức về dự Lễ Đại Tường cho Hòa Thượng Tôn Sư, CM Đạo Sư Giáo Hội, Tổ Đình Pháp Hoa sẽ được tiếp tục đăng cai tổ chức một lần nữa. Vậy trân trọng kính cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm và kính mời chư Phật Tử cùng câu hội. (Thời gian dự kiến sẽ là: Từ ngày 9/7 đến 19/7/2018)

Toàn thể đại chúng từ đại diện cho Phật tử tùng hạ, đến Chư Ni và Chư Tăng đã phát biểu cảm tưởng mang ơn Giáo Hội đã có những khóa An Cư như thế nầy để Tăng Già có cơ hội hòa hiệp với nhau, trưởng dưỡng giới đức, còn hạnh phúc nào hơn khi tứ chúng cùng tu, nhất là hàng Phật Tử được thấm nhuần mưa pháp, qua 10 lời Khai Thị của Chư Tôn Giáo Phẩm, 20 đề tài giảng Pháp của 20 vị Pháp sư, rồi được tắm mình trong môi trường tu tập, năng lượng truyền cho nhau, nên nguyện rằng sẽ giữ mãi những thành tựu an lạc nầy về chia sẻ cùng thân quyến. Qua 10 ngày được an cư trong bình yên no đủ, toàn thể thành kính tri ân đến TT Hóa Chủ đặc biệt là các em GĐPT Pháp Hoa, cũng như BTC địa phương đã lo liệu, hướng dẫn, chu toàn mọi tiện nghi cho hành giả an cư, đại chúng cảm nhận tinh thần hy hiến vì Đạo quên mình, tán thán sự năng nổ của Ban Trai Soạn và Ban Hành Đường đã điều hành tốt phần sự của mình, giúp cho những bữa ăn được hoàn mỹ.

Toàn thể đại chúng Khóa An Cư, kính tri ân đến HT Hội Chủ kiêm Thiền Chủ, mặc dầu đã cao tuổi nhưng Ngài vẫn hòa cùng đại chúng trong tất cả thời khóa, chẳng ngại trời Đông giá lạnh đến khắp mọi nơi trong Hạ trường để nhắc nhở lo liệu mọi điều. Và TT Hóa Chủ cũng như BTC địa phương, đặc biệt là các em GĐPT Pháp Hoa, đã lo liệu, hướng dẫn Phật tử chu toàn mọi tiện nghi cho hành giả an cư, Đại chúng cảm nhận tinh thần hy hiến vì Đạo quên mình, tán thán sự năng nổ của Ban trai soạn và Ban Hành đường đã điều hành tốt phần sự này giúp cho những bữa ăn được hoàn mỹ.  Ghi nhận công đức của các Ban đã hoàn tất công việc của mình, cùng tán thán những vị tự nguyện phát tâm cúng dường Ba la mật và nhiệt tình công quả trong suốt khóa tu. Tất cả mọi nỗ lực đều vì Phật sự chung của Giáo hội, Ban Chức Sự phân công mỗi phần việc khác nhau, hành giả an cư tận lực hoàn tất công tác bằng sự tương thân, tương ái, tương kính trong sự hòa hợp của tứ chúng. Năng lượng đạt được trong sự nhiếp tâm Tu học của Chư Tôn Đức sẽ vận dụng trong suốt một năm hành đạo tại trú xứ của mình, đóng góp thiết thực trong công tác xây dựng Giáo hội và sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp. Riêng quý Phật tử thì mang sự phấn khởi, an lạc, lợi ích đến cho bản thân và áp dụng vào đời sống hạnh phúc gia đình, cho người thân và góp phần tích cực hơn nữa tác động đến mọi người xung quanh. Kỷ Yếu Trường Hạ Pháp Hoa, Vẫn tiếp tục duy trì được nét đặc thù của Giáo Hội Úc Châu, sau mỗi Khóa An Cư đều thực hiện một tập Kỷ Yếu hầu đúc kết lại tất cả những hình ảnh, cảm xúc của các hành giả. Đây là một Tập Kỷ Yếu chỉ được viết, layout, in ấn vỏn vẹn chỉ trong vòng 3 ngày cuối của Khóa Hạ, để kịp gởi tặng tận tay cho hành giả an cư trong lễ bế mạc, mang về làm quà xem như thành quả vật chất cũng như tinh thần sau 10 ngày tu tập, do đó cách làm việc của Ban Thực Hiện Kỷ Yếu quả thật là chuyên nghiệp và thần tốc. Trong tập kỷ yếu này, Chư Tôn Đức và Phật tử đã lưu lại các bài viết và những hình ảnh chân dung của từng hành giả tham dự khóa tu, quả thật là không có niềm vui và quà kỷ niệm nào hơn. Có những hình ảnh tuyệt vời cho Khóa An Cư, toàn đại chúng không thể nào quên được sự nhiệt tâm, tận tụy của Ban nhiếp ảnh, quay phim kết hợp Ban kỷ yếu Website tạo nên chương trình tu học đầy đủ ý nghĩa. Cập nhật thông tin hình ảnh mới nhất để kịp thời giới thiệu cùng đồng bào Phật tử các nơi trên thế giới đang quan tâm theo dõi chương trình An cư của Giáo hội. Trong 10 ngày An Cư Kiết Đông tại Tổ Đình Pháp Hoa Adelaide, qua các lời khai thị, các thời kinh, tọa thiền, quá đường kinh hành, các buổi hội thảo Tăng, Ni, các buổi Pháp thoại, Chư Tôn Đức đã truyền trao hết những gì có thể, đã tận tình chân thật chỉ ra cho được những điều cần thiết trong việc TU và HỌC cũng như HOẰNG PHÁP LỢI SANH. Từ những sự chỉ dạy và mổ xẻ chân tình cặn kẽ của Chư Tôn Đức, cộng thêm sự cần cầu học hỏi của Tăng, Ni và Phật Tử, tất cả đã rút ra được bài học vô cùng quý giá. Những điểm đặc biệt tại Trường Hạ Pháp Hoa: Lễ “Tiểu tường và nhập tháp” cố TLHT Thích Như Huệ, nguyên Hội Chủ Giáo Hội, một ngôi tháp xây dựng hoàn toàn theo văn hóa Việt Nam; tiểu bang tuy xa và nhỏ, nhưng Chư Tôn Đức câu hội rất đông gần 70 vị; có lực lượng các em GĐPT Pháp Hoa tham gia làm “hành đường & thị giả” cũng như tu học rất tích cực và phấn khởi; từ đây Trường Hạ cũng đã mở lớp dạy Phật Pháp bằng song ngữ, vào hàng ngày để các em thấm nhuần và nâng cao trình độ Phật Pháp. Một lợi lạc cho thế hệ tương lai; hội thảo Tăng Ni và Phật Tử lần đầu tiên; có chú điệu 12 tuổi “cúng đại bàng” hằng bữa quá đường.

Những điều đáng lưu ý và tuyên dương: 1/ Ni sư Thích Huệ Khiết là người luôn nhiệt tâm với mọi Phật sự của Giáo Hội, nên đã dành tâm huyết, thời gian và công sức cũng như tiền của để chuẩn bị những đồ phục vụ cho khâu trang trí, cũng như bảng tên cho Chư Tôn Đức và các hành giả tùng hạ, bên cạnh đó qua nhiều năm kinh nghiệm về hành đường, Ni Sư cũng đã thức khuya, dậy sớm để thiết kế ra mẫu, rồi ngồi ghi, cho việc theo dõi số lượng người ăn, hầu giúp cho Ban Trai Soạn và Hành Đường dễ dàng trong khâu nấu nướng và bưng dọn. 2/ NS An Hiếu, NS Đạo Hương, SC Hạnh Chiếu, SC Liên Phương là những vị trong Ban Trai Soạn, trực tiếp thường xuyên, chịu cực khổ ngày đêm lăn xả, để chế biến đầy đủ, kịp thời các thức ăn ngon, nhiều dinh dưỡng, phục vụ cho đại chúng, suốt 10 ngày liên tục, dưới sự chỉ đạo của NS Như Như và SC Hạnh Nguyên. Áp lực về thời gian, về thời tiết, về số lượng người phải phục vụ, về đảm bảo chất lượng…tưởng rằng không chu toàn và ngả bệnh, nhưng nhờ biết “tu” trong bận rộn, quý Ni Sư và Sư Cô đã làm trong chánh niệm, trong trách nhiệm, làm bằng tay và bằng tấm lòng, chứ không làm bằng miệng, nên mọi chuyện được diễn ra một cách trôi chảy, êm thắm. 3/ GĐPT Pháp Hoa đã tham gia nhiệt tình, trong khâu hành đường và vệ sinh Trai đường, một cách hoan hỷ và đầy phấn khởi, mặc dầu rất cực khổ và khó khăn đối với lứa tuổi của các em. Nhìn các em vui vẻ với những công việc của người lớn, nào bưng dọn dẹp chén đĩa, rồi lau, chùi, quét, trang bày bàn ăn cho sạch, đẹp, suốt 3 bữa, đến tối mới về nghỉ mà Chư Tôn Đức và Đại chúng thán phục, rất đáng được tuyên dương; 4/ TT Thích Hạnh Hiếu dù bận Phật sự vẫn dự suốt 10 ngày và dẫn theo “Chú Điệu” 12 tuổi, với nhiệm vụ ‘Cúng Đại Bàng” mỗi trưa quá đường, nhìn hình ảnh một chú tiểu nhỏ sống và lớn lên ở Úc mà biết đọc rành rẽ tiếng Việt lại cúng Đại Bàng vững vàng trước nhiều người, với một cái tâm hân hạnh và chân thành, thì rất đáng ghi nhận và tán dương.

 

Nam Mô A Di Đà Phật

T. Hạnh Trung & Tâm Huệ
(ghi nhanh từ Trường Hạ)

 

 

 

 

Kính mời nghe 10 lời Khai Thị (sau thời Công Phu khuya) và 10 thời Pháp Thoại (Sau Khóa Lễ Tịnh Độ mỗi tối):

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
102,967,512