Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Nghe Pháp tại Trường Hạ Pháp Hoa Nam Úc 2017

11/07/201710:04(Xem: 5388)
Nghe Pháp tại Trường Hạ Pháp Hoa Nam Úc 2017
CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC 10 NGÀY
TẠI KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ KỲ 18
Ở CHÙA PHÁP HOA NAM ÚC

 
Thứ Hai, 10-07-2017
05.00am: thức chúng
05.45am: Lễ kiết giới, khai chung bảng, khai Kinh bạch Phật

09.am-11.00am: Lễ Khai Mạc Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 18
* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện 
(Giảng sư: TT Nguyên Tạng – TT Viên Trí)Thứ  Ba, 11-07-2017

06.00am-07.15am:
Công phu khuya
(Chủ lễ: TT Nguyên Tạng)
 và Khai Thị
(HT Bảo Lạc)
 
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Trường Sanh)
* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Hạnh Hiếu – TT Đạo Hiển) 

 

Thứ Tư, 12-07-2017
06.00am-07.15am: Công phu khuya

(Chủ lễ TT Viên Trí)

và khai thị

(HT Trường Sanh)09.00am-11.00am: Tăng Ni & Phật tử: Hội Thảo Phật Pháp tại Đoàn Quán GĐPT

(Chủ Tọa: HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc)


02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
02.30pm-03.30pm: Hướng dẫn Lớp Thanh Niên Phật Tử  (ĐĐ Thông Tuệ)

07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:  
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Bảo Lạc)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện 
(Giảng sư: HT Trường Sanh, HT Bổn Điền)


Thứ Năm, 13-07-2017
05.00  Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am:

Công phu khuya

(Chủ lễ TT Đạo Hiển) 

và khai thị

(HT Bổn Điền)


07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Tăng Ni & Phật tử: thọ trì Đại Bi Sám Pháp  
11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật

01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)

04.45pm: Công phu chiều

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
 *Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Trường Sanh)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện 

(Giảng sư: Ni Sư Tâm Lạc - Ni Sư Viên Thông)


02.30pm-03.30pm: Hướng dẫn Lớp Thanh Niên Phật Tử  (TT Tịnh Giác)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh


Thứ Sáu, 14-07-2017

06.00am-07.15am:
Công phu khuya

(Chủ lễ TT Hạnh Hiếu) 

và khai thị

(TT Nguyên Trực)09.00am-11.00am: Tăng Ni & Phật tử: Hội Thảo Phật Pháp tại Đoàn Quán GĐPT
(Chủ Tọa: HT Phó Hội Chủ Thích Trường Sanh)

07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Bổn Điền)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện 

(Giảng sư: TT Nhuận Chơn- TT Phổ Huân)

Thứ Bảy, 15-07-2017

06.00am-07.15am:
Công phu khuya

(Chủ Lễ TT Nhuận Chơn)

 và khai thị

(HT Huyền Tôn)

 

02.30pm-04.00pm: Lễ Tấn Phong Giáo Phẩm)
02.30pm-03.30pm: Hướng dẫn Lớp Thanh Niên Phật Tử  (SC Nguyên Khai)

04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
 *Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Bảo Lạc)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện 
(Giảng sư: TT Đạo Nguyên, TT Viên Tịnh)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

Chủ Nhật, 16-07-2017

06.00am-07.15am:
Công phu khuya

(TT Thiện Hiền)

 và khai thị

(HT Quảng Ba)07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Lễ Húy Nhật 4 Đời Tăng Thống; Lễ Tiểu Tường  
& Hoàn Nguyện Bảo Tháp Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ


07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Tịnh Minh)
* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện
  (Giảng sư: TT Phổ Hương, TT Đạo Thông)

Thứ Hai, 17-07-2017

06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Minh Hiếu)

*Tăng Ni Hội thảo về  Luật điều hành các Tổ Chức Bất Vụ Lợi

* Phật tử Thọ Trì Đại Bi Sám Pháp tại Chánh Điện


07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
* Ni Chúng thảo luận về giới luật (Họp HĐĐH)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện
(Giảng sư: TT Hạnh Tri, ĐĐ Hạnh Phẩm)  

Thứ  Ba, 18-07-2017

06.00am-07.15am: Công phu khuya

(Chủ lễ TT Phổ Hương)

và khai thị

(TT Tâm Phương)


07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Quảng Ba)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện 
(Giảng sư: TT Thiện Hiền, TT Giác Tín)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

 

Thứ Tư, 19-07-2017
05.00  Thức chúng

05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya

(Chủ lễ TT Hạnh Tri)

và khai thị

(HT Nhật Tân)


09.00am-11.00am: Tăng Ni & Phật tử: Hội Thảo Phật Pháp tại Đoàn Quán GĐPT (Chủ Tọa: HT Phó Hội Chủ Thích Quảng Ba)

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
02.30pm-03.30pm: Hướng dẫn Lớp Thanh Niên Phật Tử  (ĐĐ Thông Tuệ)

 

07.00pm-09.00pm:
Thiền Trà Đạo Tình (HT Trường Sanh)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh


Thứ Năm, 20-07-2017

 

05.00  Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Lễ Tự Tứ & Giải Chế

09.00am-11.00am: Lễ Bế Mạc Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 18


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
102,424,346