Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Nghe Pháp tại Trường Hạ Pháp Hoa Nam Úc 2017

11/07/201710:04(Xem: 3885)
Nghe Pháp tại Trường Hạ Pháp Hoa Nam Úc 2017
CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC 10 NGÀY
TẠI KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ KỲ 18
Ở CHÙA PHÁP HOA NAM ÚC

 
Thứ Hai, 10-07-2017
05.00am: thức chúng
05.45am: Lễ kiết giới, khai chung bảng, khai Kinh bạch Phật

09.am-11.00am: Lễ Khai Mạc Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 18
* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện 
(Giảng sư: TT Nguyên Tạng – TT Viên Trí)Thứ  Ba, 11-07-2017

06.00am-07.15am:
Công phu khuya
(Chủ lễ: TT Nguyên Tạng)
 và Khai Thị
(HT Bảo Lạc)
 
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Trường Sanh)
* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Hạnh Hiếu – TT Đạo Hiển) 

 

Thứ Tư, 12-07-2017
06.00am-07.15am: Công phu khuya

(Chủ lễ TT Viên Trí)

và khai thị

(HT Trường Sanh)09.00am-11.00am: Tăng Ni & Phật tử: Hội Thảo Phật Pháp tại Đoàn Quán GĐPT

(Chủ Tọa: HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc)


02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
02.30pm-03.30pm: Hướng dẫn Lớp Thanh Niên Phật Tử  (ĐĐ Thông Tuệ)

07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:  
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Bảo Lạc)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện 
(Giảng sư: HT Trường Sanh, HT Bổn Điền)


Thứ Năm, 13-07-2017
05.00  Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am:

Công phu khuya

(Chủ lễ TT Đạo Hiển) 

và khai thị

(HT Bổn Điền)


07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Tăng Ni & Phật tử: thọ trì Đại Bi Sám Pháp  
11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật

01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)

04.45pm: Công phu chiều

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
 *Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Trường Sanh)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện 

(Giảng sư: Ni Sư Tâm Lạc - Ni Sư Viên Thông)


02.30pm-03.30pm: Hướng dẫn Lớp Thanh Niên Phật Tử  (TT Tịnh Giác)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh


Thứ Sáu, 14-07-2017

06.00am-07.15am:
Công phu khuya

(Chủ lễ TT Hạnh Hiếu) 

và khai thị

(TT Nguyên Trực)09.00am-11.00am: Tăng Ni & Phật tử: Hội Thảo Phật Pháp tại Đoàn Quán GĐPT
(Chủ Tọa: HT Phó Hội Chủ Thích Trường Sanh)

07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Bổn Điền)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện 

(Giảng sư: TT Nhuận Chơn- TT Phổ Huân)

Thứ Bảy, 15-07-2017

06.00am-07.15am:
Công phu khuya

(Chủ Lễ TT Nhuận Chơn)

 và khai thị

(HT Huyền Tôn)

 

02.30pm-04.00pm: Lễ Tấn Phong Giáo Phẩm)
02.30pm-03.30pm: Hướng dẫn Lớp Thanh Niên Phật Tử  (SC Nguyên Khai)

04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
 *Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Bảo Lạc)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện 
(Giảng sư: TT Đạo Nguyên, TT Viên Tịnh)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

Chủ Nhật, 16-07-2017

06.00am-07.15am:
Công phu khuya

(TT Thiện Hiền)

 và khai thị

(HT Quảng Ba)07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Lễ Húy Nhật 4 Đời Tăng Thống; Lễ Tiểu Tường  
& Hoàn Nguyện Bảo Tháp Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ


07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Tịnh Minh)
* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện
  (Giảng sư: TT Phổ Hương, TT Đạo Thông)

Thứ Hai, 17-07-2017

06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Minh Hiếu)

*Tăng Ni Hội thảo về  Luật điều hành các Tổ Chức Bất Vụ Lợi

* Phật tử Thọ Trì Đại Bi Sám Pháp tại Chánh Điện


07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
* Ni Chúng thảo luận về giới luật (Họp HĐĐH)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện
(Giảng sư: TT Hạnh Tri, ĐĐ Hạnh Phẩm)  

Thứ  Ba, 18-07-2017

06.00am-07.15am: Công phu khuya

(Chủ lễ TT Phổ Hương)

và khai thị

(TT Tâm Phương)


07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Quảng Ba)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện 
(Giảng sư: TT Thiện Hiền, TT Giác Tín)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

 

Thứ Tư, 19-07-2017
05.00  Thức chúng

05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya

(Chủ lễ TT Hạnh Tri)

và khai thị

(HT Nhật Tân)


09.00am-11.00am: Tăng Ni & Phật tử: Hội Thảo Phật Pháp tại Đoàn Quán GĐPT (Chủ Tọa: HT Phó Hội Chủ Thích Quảng Ba)

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
02.30pm-03.30pm: Hướng dẫn Lớp Thanh Niên Phật Tử  (ĐĐ Thông Tuệ)

 

07.00pm-09.00pm:
Thiền Trà Đạo Tình (HT Trường Sanh)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh


Thứ Năm, 20-07-2017

 

05.00  Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Lễ Tự Tứ & Giải Chế

09.00am-11.00am: Lễ Bế Mạc Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 18


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn