Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất
Chủ Nhật, 16-07-2017
05.00  Thức chúng 

05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Quảng Ba)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Lễ Húy Nhật 4 Đời Tăng Thống; Lễ Tiểu Tường
 & Hoàn Nguyện Bảo Tháp Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ 
11.45am: Quá Đường &  Kinh hành niệm Phật

01.00pm: Chỉ tịnh
02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)
07.40pm-09.00pm: 
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Tịnh Minh)
* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Phổ Hương, TT Đạo Thông)
* Hướng dẫn Lớp Thanh Niên Phật Tử  tại Đoàn Quán GĐPT (SC Huệ Nhẫn)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (24)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (39)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (40)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (51)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (61)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (62)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (66)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (77)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (83)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (92)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (100)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (105)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (111)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (116)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (121)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (125)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (129)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (160)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (176)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (181)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (183)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (185)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (200)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (202)
Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (265)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (266)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (271)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (275)
Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (254)
Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (287)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (289)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (293)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (301)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (303)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (304)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (338)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (352)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (380)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (382)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (396)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (404)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (409)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (530)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (533)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (534)Day 7_An Cu Phap Hoa 2017 (535)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn