Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Pháp Vị Cam Lồ (sách)

01/04/201706:26(Xem: 4003)
Pháp Vị Cam Lồ (sách)
Phap Vi Cam Lo_HT Thich Bao Lac

Lời Mở Đầu


Giáo pháp uyên thâm của Đức Phật ví như vị cam lồ,
giúp hành giả trừ dứt được những chứng bịnh nan y. Chúng
sanh đa bịnh nên Phật pháp cũng đa phương đem ứng dụng
trong mọi lúc đều được hiệu quả.

Pháp vị Cam lồ như chủ đề tác phẩm gồm trong bốn
chương, là những luận đề mà tác giả đã học hỏi, tìm tòi, nghiên
cứu qua Thánh điển của Phật, chư Bồ Tát, các bậc tu chứng
kết thành tràng hoa cống hiến quý độc giả thưởng thức hương
vị thanh thoát của pháp Thánh đế giữa dòng Tục đế; ngõ hầu
cho ta món hành trang đi từ cõi kham nhẫn từ bờ bên này của
dòng sanh tử ngang qua tới bến bên kia của cõi Tịnh độ. Để
đạt mục đích rốt ráo hành giả hẳn cần phải nhẫn nại, tinh tấn
tu tập không lui sụt Bồ đề tâm và gia tâm thực hành Bồ tát đạo.
Bản chất những hành vi thiện ác của con người dự phần
quan trọng quyết định sự tồn sinh chính nó và của vũ trụ vạn
loại. Do vậy, người biết mục đích đúng đắn trong cuộc sống để
theo đuổi cái Toàn thiện là đạt Niết Bàn giải thoát.

Sydney, ngày 1 tháng 10 năm 2016
Sa môn Thích Bảo Lạc


pdf-iconPháp Vị Cam Lồ_ 2016_HT Thích Bảo Lạc
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn