Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình group từng chùa tham dự Khóa Tu Học kỳ 16

01/01/201715:42(Xem: 4607)
Hình group từng chùa tham dự Khóa Tu Học kỳ 16

Khoa tu ky 16-group tung chua (2)
Chùa Bảo Vương
Khoa tu ky 16-group tung chua (3)

Chùa Pháp Bảo

Khoa tu ky 16-group tung chua (11)
Tu Viện Vạn Hạnh

Khoa tu ky 16-group tung chua (5)
Thiền Viện Minh Quang, Sydney
Khoa tu ky 16-group tung chua (6)
Thiền Viện Minh Quang, Adelaide

Khoa tu ky 16-group tung chua (7)
Thiền Viện Minh Quang, Perth

Khoa tu ky 16-group tung chua (16)
Chùa Huyền Quang

Khoa tu ky 16-group tung chua (1)
Tu Viện Quảng Đức
Khoa tu ky 16-group tung chua (13)
Chùa Thiên Ấn
Khoa tu ky 16-group tung chua (14)

Chùa Pháp Quang
Khoa tu ky 16-group tung chua (9)
Chùa Long Quang
Khoa tu ky 16-group tung chua (24)
Chùa Giác Hoàng

Khoa tu ky 16-group tung chua (23)
Chùa Pháp Hoa

Khoa tu ky 16-group tung chua (25)
Tu Viện Nguyên Thiều
Tu Viện Minh Giác

Khoa tu ky 16-group tung chua (10)
Chùa Hưng Long
Khoa tu ky 16-group tung chua (15)

Chùa Bảo Minh
Khoa tu ky 16-group tung chua (29)
Tu Viện Từ Ân
Khoa tu ky 16-group tung chua (17)
Chùa Kim Cang
Khoa tu ky 16-group tung chua (18)
Chùa Phật Quang
Khoa tu ky 16-group tung chua (12)

Chùa Bồ Đề

Khoa tu ky 16-group tung chua (27)
Chùa Diệu Âm
Khoa tu ky 16-group tung chua (19)
Chùa Quan Âm

Khoa tu ky 16-group tung chua (20)
NPĐ An Lạc Hạnh
 
Khoa tu ky 16-group tung chua (22)Lớp Thiếu Nhi
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn