Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Danh sách Lớp Thiếu Nhi B

28/12/201612:09(Xem: 2688)
Danh sách Lớp Thiếu Nhi B

Danh Sách Phật Tử

Tham Dự Khóa Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 16

LỚP THIẾU NHI B

 

STT

Họ và Tên

Pháp Danh

Tuổi

Nam/ Nữ

Đơn vị

Ghi chú

CHÙA DIỆU ÂM – VIC

       1           

Doric Nguyễn

Tịnh Ngọc

21

Nữ

Chùa Diệu Âm

 

       2           

Jenny Phan

Diệu Minh

14

Nữ

Chùa Diệu Âm

 

       3           

Trần Minh Duy

Minh Tuệ

20

Nam

Chùa Diệu Âm

 

CHÙA PHÁP HOA – SA

       4           

Jenny Pham Nguyen

 

?

Nữ

Chùa Pháp Hoa

 

       5           

Trần Thanh Toàn

Đồng Thanh Hảo

2001

Nam

Chùa Pháp Hoa

 

CHÙA BẢO MINH – VIC

       6           

Huỳnh Công Lợi

Chúc Minh Sinh

1997

Nam

Chùa Bảo Minh

 

       7           

Carlos Woo

Quảng Minh Hòa

2001

Nam

Chùa Bảo Minh

 

TU VIỆN MINH GIÁC – NSW

       8           

Lâm Tấn Đạt Timothy

Đồng Phú

19

Nam

TV Minh Giác

 

       9           

Lâm Tấn Duy Kenny

Đồng Hưng

17

Nam

TV Minh Giác

 

    10           

Lâm Tấn Dương Danny

Đồng Thạnh

13

Boy

TV Minh Giác

 

    11           

Michelle Bảo Trân Lý

Minh  Châu

16

Girl

TV Minh Giác

 

    12           

Rischard Thiên Phú Lý

Minh Quý

13

Boy

TV Minh Giác

 

TU VIỆN QUẢNG ĐỨC – VIC

    13           

Lê Jordan Thiện

Quảng Thiện Hùng

17

Nam

TV Quảng Đức

 

    14           

Lê Ryan Nhất Tâm

Quảng Thiện Hỷ

14

Nam

TV Quảng Đức

 

    15           

Lương Kỳ Kỳ

 

?

Nữ

TV Quảng Đức

 

    16           

Brendan Phan

Quảng Đại Khánh

14

Nam

TV Quảng Đức

 

    17           

Trương Khánh Thi

Quảng Mỹ

19

Nữ

TV Quảng Đức

 

    18           

Trương Nguyễn Tuệ Từ

Quảng Nguyện

16

 

TV Quảng Đức

 

    19           

Trương Nguyễn Thiện Trí

Quảng Tuệ

17

Nam

TV Quảng Đức

 

    20           

Trương Nguyễn Trí Thông

Quảng Đạt

15

Nam

TV Quảng Đức

 

    21           

Trương Kiều Nhi

Quảng Tịnh Hiếu

?

Nữ

TV Quảng Đức

 

    22           

Huỳnh Nhật Thảo Cindy

Lệ Hiếu

16

Nữ

TV Quảng Đức

 

    23           

Huỳnh Ngọc Hân

Quảng Hải

20

Nữ

TV Quảng Đức

 

    24           

Huỳnh Ngọc Trân

Quảng Châu

18

Nữ

TV Quảng Đức

 

    25           

Huỳnh Ngọc Trâm

Quảng Nhiên

14

Nữ

TV Quảng Đức

 

    26           

Trần Lê Kim Ngân

Linh Hà

21

Nữ

TV Quảng Đức

 

    27           

Trần Lê Hoàng Ái Mỹ

Hạnh Tâm

21

Nữ

TV Quảng Đức

 

    28           

Trần Hoàng Đan

Hạnh Hậu

16

Nam

TV Quảng Đức

 

    29           

Stephen Nguyễn

 

17

Nam

TV Quảng Đức

 

    30           

Trần Công Minh David

Quảng Đại Trí

19

Nam

TV Quảng Đức

 

    31           

Trần Công Tâm Johnson

Quảng Đại Bình

16

Nam

TV Quảng Đức

 

    32           

Trần Công Thiện William

Quảng Đại Thành

15

Nam

TV Quảng Đức

 

THIỀN VIỆN MINH QUANG – NSW

    33           

Cindy Tô

Nhật Hạ

17

Nữ

TV Minh Quang

 

CHÙA LONG QUANG – NSW

    34           

Nguyễn Mai Michelle

 

2003

Nữ

Chùa Long Quang

 

CHÙA HUYỀN QUANG – NSW

    35           

Annabelle Cheung

Ngọc Phương

13

Nữ

Chùa Huyền Quang

 

TU VIỆN NGUYÊN THIỀU – NSW

    36           

Tran Kaven

 

13

M

TV Nguyên Thiều

 

CHÙA GIÁC HOÀNG – VIC

    37           

Ngô Thị Mỹ Diễm

Diệu Hảo

20

Nữ

Chùa Giác Hoàng

 

    38           

Trần Vĩnh Phúc

Nguyên An

18

Nam

Chùa Giác Hoàng

 

    39           

Kevin Lê

Nguyên Tâm

14

Boy

Chùa Giác Hoàng

 

    40           

Jonathan, Võ Trí Tâm

Hữu Nguyên

13

Boy

Chùa Giác Hoàng

 

    41           

Phan Thị Hoàng Uyên

Huệ Tú

15

Girl

Chùa Giác Hoàng

 

NPĐ AN LẠC HẠNH – VIC

    42           

Nguyễn Frank Minh Trí

Quảng Tuệ

17

Nam

NPĐ An Lạc Hạnh

 

    43           

Nguyễn Cindy Như Ý

Quảng Diệu

13

Nữ

NPĐ An Lạc Hạnh

 

    44           

Michelle Lữ

Quảng Mỹ

13

NPĐ An Lạc Hạnh

 

    45           

Phạm Lương Minh Sáng

 

19

Nam

NPĐ An Lạc Hạnh

 

    46           

Tony Bảo Trần

Quảng Từ Trí

15

Nam

NPĐ An Lạc Hạnh

 

    47           

Huỳnh Võ Hưng

Quảng Từ Thịnh

20

Nam

NPĐ An Lạc Hạnh

 

    48           

Dalton Nguyễn

Minh Thuận

15

Nam

NPĐ An Lạc Hạnh

 

    49           

Michael Lý

 Nguyên Quảng Thành 

14

Nam

NPĐ An Lạc Hạnh

 

CHÙA PHÁP BẢO – NSW

    50           

Nguyễn Tony

Thanh Toàn

15

Nam

Chùa Pháp Bảo

 

    51           

Nguyễn Peter

Thanh Phong

15

Nam

Chùa Pháp Bảo

 

CHÙA HUỆ QUANG – VIC

    52           

Nguyễn Thanh Mai    

Chơn Như Hoa    

2001

Nữ

Chùa Huệ Quang

 

CHÙA PHẬT QUANG – VIC

    53           

Ngô Bát Trí

Alex

13

Nam

Chùa Phật Quang

 

    54           

Dương Ngô Minh Toàn

 

21

Nam

Chùa Phật Quang

 

    55           

Dương Ngô Minh Châu

 

17

Nữ

Chùa Phật Quang

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn