Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Danh Sách Phật Tử Tham Dự Khóa Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 16

16/12/201621:54(Xem: 6303)
Danh Sách Phật Tử Tham Dự Khóa Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 16
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL
Danh Sách Phật Tử Tham Dự Khóa Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 16
 Tổ chức tại vùng Kyneton, tiểu bang Victoria
(Từ ngày 29-12-2016 đến ngày 02-01-2017)
 

STT

Họ và Tên

Pháp Danh

Đơn vị

       1           

Hoàng Thuý Bình

Diệu Hòa

TV Vạn Hạnh - ACT

       2           

Lê Thị Chuyên

Diệu Không

TV Vạn Hạnh

       3           

Phạm Thị Hoàng Mỹ

Thiện Duyên

TV Vạn Hạnh

       4           

Nguyễn Kim Phụng

Thiện Minh

TV Vạn Hạnh

       5           

Hạnh Nguyễn Dương

Nguyên Hạnh

TV Vạn Hạnh

       6           

Bùi Thị Tuyết Mai

Diệu Thảo

TV Vạn Hạnh

       7           

Trần Thị Kim Hoàng

 

TV Vạn Hạnh

       8           

Hồ Thị Bích Hoa

Diệu Liên

TV Vạn Hạnh

       9           

Tien Anh Tho

Tâm Quang

TV Vạn Hạnh

    10           

Tiên Trần

Ngọc Trần

TV Vạn Hạnh

    11           

Lê Kim Duyên

 

TV Vạn Hạnh

    12           

Michelle Trần

 

TV Vạn Hạnh

    13           

Mariah Trần

 

TV Vạn Hạnh

    14           

Mike Trần

 

TV Vạn Hạnh

    15           

Nguyễn Đức Bảo

 

TV Vạn Hạnh

    16           

Nguyễn Thị Ngọc Bông

 

TV Vạn Hạnh

    17           

Derrick Nguyễn

 

TV Vạn Hạnh

    18           

Lê Từ Tâm

 

TV Vạn Hạnh

    19           

Nguyễn Thị Tuyết Loan

 

TV Vạn Hạnh

    20           

Nguyễn Phương Thảo

 

TV Vạn Hạnh

    21           

Lê Thị Hồng yến

Diệu Tịnh

Chùa Diệu Âm - VIC

    22           

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Diệu Hỷ

Chùa Diệu Âm

    23           

Lê Thị Chiến

Diệu Ngọc

Chùa Diệu Âm

    24           

Doric Nguyễn

Tịnh Ngọc

Chùa Diệu Âm

    25           

Nguyễn Thu Nghiêm

Diệu Hạnh

Chùa Diệu Âm

    26           

Jenny Phan

Diệu Minh

Chùa Diệu Âm

    27           

Trần Tường Phú

Minh Chánh

Chùa Diệu Âm

    28           

Nguyễn Thị Kim Liên

Tịnh Thanh

Chùa Diệu Âm

    29           

Trần Minh Duy

Minh Tuệ

Chùa Diệu Âm

    30           

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Thiện Trí

Chùa Pháp Hoa - SA

    31           

Từ Thị Thu Trang

Thiện Nghiêm

Chùa Pháp Hoa

    32           

Hà Thị Phước

Thiện Lợi

Chùa Pháp Hoa

    33           

Nguyễn Thị Lưu

An Vũ

Chùa Pháp Hoa

    34           

Tô Ngọc Thắm

Đồng Phước Đạo

Chùa Pháp Hoa

    35           

Ngô Thị Rớt

Thiện Tịnh

Chùa Pháp Hoa

    36           

Nguyễn Ngọc Mỹ

Thiện Tâm

Chùa Pháp Hoa

    37           

Lê Thị Cẩm Nhung

Diệu Đức

Chùa Pháp Hoa

    38           

Phan Thị Lót

Đồng Trang

Chùa Pháp Hoa

    39           

Võ Thị Kim Loan

Thiện Nhựt

Chùa Pháp Hoa

    40           

Hồ Thu Vân

Đồng Từ Thanh

Chùa Pháp Hoa

    41           

Nguyễn Thị Thu Nga

 

Chùa Pháp Hoa

    42           

Phạm Nguyễn P Ngân

Đồng Chánh Phương

Chùa Pháp Hoa

    43           

Jenny Pham Nguyen

 

Chùa Pháp Hoa

    44           

Hồ Thị Rơi

Đồng Chánh Minh

Chùa Pháp Hoa

    45           

Võ Thị Như

Nhật Thường

Chùa Pháp Hoa

    46           

Trần Thiện Tài

Thiện Tâm

Chùa Pháp Hoa

    47           

Trần Thị Kim Oanh

Thục Đăng

Chùa Pháp Hoa

    48           

Trang Thị Thanh

 

Chùa Pháp Hoa

    49           

Trần Thanh Toàn

Đồng Thanh Hảo

Chùa Pháp Hoa

    50           

Huỳnh Thị Huỳnh Mai

 

Chùa Pháp Hoa

    51           

Huỳnh Ngô Jessica

 

Chùa Pháp Hoa

    52           

Trương Thị Ngân Luy

Đồng Mai

Chùa Pháp Hoa

    53           

Trang Thị Thanh

 

Chùa Pháp Hoa

    54           

Trần Văn Bé

Thiện Phong

Chùa Pháp Hoa

    55           

Trương Mỹ Liên

Thiện Hoa

Chùa Pháp Hoa

    56           

Bành Thu Thủy

Chơn Phước Hội

Chùa Pháp Hoa

    57           

Jessica Nguyễn

Đồng Thanh Mai

Chùa Pháp Hoa

    58           

Trần Thị Nghỉnh

Diệu Nghiêm

Chùa Pháp Quang - QLD

    59           

Lê Thị Thu Hạ

Diệu Thuận

Chùa Pháp Quang

    60           

Trần Thị Yến

Tâm Diệu Hiền

Chùa Pháp Quang

    61           

Trần Thị Thân

Diệu Hậu

Chùa Pháp Quang

    62           

Trần Mai Yến Nhi

Diệu Linh

Chùa Pháp Quang

    63           

Trần Thị Biên

Diệu Nghĩa

Chùa Thiên Ấn - NSW

    64           

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Trừng Ngộ

Chùa Thiên Ấn

    65           

Trần Thị Kim Hiền

Tâm Dung

Chùa Thiên Ấn

    66           

Ngô Thị Tứ

Phổ Chân Thiện

Chùa Thiên Ấn

    67           

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Diệu Khiết

Chùa Thiên Ấn

    68           

Nguyễn Thị Hoa

Diệu Thảo

Chùa Thiên Ấn

    69           

Võ Thị Kiều Nga

Diệu Huệ

Chùa Thiên Ấn

    70           

Phan Thị Bích

Diệu Ngọc

Chùa Thiên Ấn

    71           

Trầm Thị Thu Hồng

Hồng Ngọc

Chùa Thiên Ấn

    72           

Lưu Thị Phìa

Diệu Trí

Chùa Thiên Ấn

    73           

Âu Tuấn

Tâm Kiết

Chùa Thiên Ấn

    74           

Bùi Anh Quân

Chiếu Minh

Chùa Thiên Ấn

    75           

Trương Hoàng Yến

Chúc Hoàng

Chùa Bảo Minh - VIC

    76           

Lương Thị Mừng

Diệu Thường

Chùa Bảo Minh

    77           

Ngô Thị Báu

Chơn Thanh Nhàn

Chùa Bảo Minh

    78           

Nguyễn Thị Ánh

Huệ Minh

Chùa Bảo Minh

    79           

Võ Thụy Phương Châu

Huệ Tín

Chùa Bảo Minh

    80           

Lê Ngọc Hạnh

Quảng Phúc

Chùa Bảo Minh

    81           

Trần Kim Huê

Chúc Minh

Chùa Bảo Minh

    82           

Nguyễn Thị Nhỏ

Chúc Bảo Hiền

Chùa Bảo Minh

    83           

Dương Lệ Yến

Chúc Bảo Thanh

Chùa Bảo Minh

    84           

Hoàng Thục Luân

Nguyên Nhật Thường

Chùa Bảo Minh

    85           

Ngô Trấn Ngọc

Quảng Thọ

Chùa Bảo Minh

    86           

Ngô Thị Thu Vân

 

Chùa Bảo Minh

    87           

Huỳnh Thị Ánh Thu

Chúc Bảo Nguyệt

Chùa Bảo Minh

    88           

Nguyễn Thị Ngọc

Chúc Bảo Tịnh

Chùa Bảo Minh

    89           

Trương Hồng Thủy

Quảng Hải

Chùa Bảo Minh

    90           

Châu Thị Dung

Hiền Trang

Chùa Bảo Minh

    91           

Đoàn Kim Phượng

Huệ Kim

Chùa Bảo Minh

    92           

Trương Ánh Tuyết

Hiền Mỹ

Chùa Bảo Minh

    93           

Trần Thị Mỹ Dung

Chúc Bảo Định

Chùa Bảo Minh

    94           

Trần Thị Nhan

Huệ Thường

Chùa Bảo Minh

    95           

Nguyễn Văn San

Thiện Bảo

Chùa Bảo Minh

    96           

Nguyễn Lê Hoàng Bảo

Trí Ngộ

Chùa Bảo Minh

    97           

Huỳnh Kim Sơn

Lệ Hưng

Chùa Bảo Minh

    98           

Nguyễn Đình Phúc

Phúc Lý

Chùa Bảo Minh

    99           

Huỳnh Ngọc Tuấn

Chúc Minh Dũng

Chùa Bảo Minh

100           

Huỳnh Công Lợi

Chúc Minh Sinh

Chùa Bảo Minh

101           

Carlos Woo

Quảng Minh Hòa

Chùa Bảo Minh

102           

Lê Thanh Xuân

Trí Lạc

Chùa Bảo Minh

103           

Lê Thị Hường

Huệ Hương

Chùa Bảo Minh

104           

 

Chúc Minh Quang

Chùa Bảo Minh

105           

Bùi Thế Hiển

 

Chùa Bảo Minh

106           

Quan Kim Phát

Hiếu Đạo

TV Minh Quang - WA

107           

Du Ngọc Lan

Hiếu Ngọc

TV Minh Quang

108           

Nguyễn Thị Phượng

Trí Ngọc

TV Minh Quang

109           

Huỳnh Thị Loan

Diệu Hồng

TV Minh Quang

110           

Đặng Thị Bảy

Như Hiền

TV Minh Quang

111           

Du Thị Ngọc Hương

Yến Ngọc

TV Minh Quang

112           

Nguyễn Thanh Sơn

Chiếu Phổ Trọng

???

113           

Nguyễn Thị Kim Hạnh

Diệu Hạnh

???

114           

Hà Thanh quan

Diệu Thật

TV Minh Giác - NSW

115           

Lâm Tấn Đạt Timothy

Đồng Phú

TV Minh Giác

116           

Lâm Tấn Duy Kenny

Đồng Hưng

TV Minh Giác

117           

Lâm Tấn Dương Danny

Đồng Thạnh

TV Minh Giác

118           

Lâm Trâm Anh Jasmine

Đồng Duyên

TV Minh Giác

119           

Lâm Tấn Phát Tony

Chúc Siêu

TV Minh Giác

120           

Brendan Trịnh

Minh Đức Trung

TV Minh Giác

121           

Alyssa Margaret Sabbadin

Minh Như

TV Minh Giác

122           

Jeremy Fortunato Sabbadin

Minh Đạt

TV Minh Giác

123           

Michelle Bảo Trân Lý

Minh  Châu

TV Minh Giác

124           

Rischard Thiên Phú Lý

Minh Quý

TV Minh Giác

125           

Melanie Bảo Hân Lý

Minh Thanh

TV Minh Giác

126           

Trần Ngọc Tiên

Quảng Niệm

TV Quảng Đức - VIC

127           

Phạm Thị Nguyệt

Lệ Ánh

TV Quảng Đức

128           

Nguyễn Ngọc Yến

Thanh Phi

TV Quảng Đức

129           

Đặng Điểm Đạo

Thiện Hưng

TV Quảng Đức

130           

Đặng Thị Đào

Ngọc Hoa

TV Quảng Đức

131           

Đặng Mỹ Hạnh

Nguyên Nhật Khánh

TV Quảng Đức

132           

Đản Thị Nuôi

Nguyên Như

TV Quảng Đức

133           

Nguyễn Thị Thu Thanh

Quảng Hạnh

TV Quảng Đức

134           

Nguyễn Thị Hoàng Lan

Quảng Thiện Duyên

TV Quảng Đức

135           

Lê Jordan Thiện

Quảng Thiện Hùng

TV Quảng Đức

136           

Lê Ryan Nhất Tâm

Quảng Thiện Hỷ

TV Quảng Đức

137           

Lê Ananda An Lạc

Quảng Thiện Khánh

TV Quảng Đức

138           

Nguyễn Thị Liên

Tâm Trung

TV Quảng Đức

139           

Đỗ Thị Kiều Trang

Lệ Nghiêm

TV Quảng Đức

140           

Phạm Anh Dũng

Hoằng Lân

TV Quảng Đức

141           

Trần Thị Châu Tâm

Quảng Bảo Thiện

TV Quảng Đức

142           

Ryan Phạm

 

TV Quảng Đức

143           

Chloe Phạm

 

TV Quảng Đức

144           

Nguyễn Thị Thu Hồng

Diệu Đắc

TV Quảng Đức

145           

Lương Mỹ Ly

Nguyên Nhật Định

TV Quảng Đức

146           

Lương Kỳ Kỳ

 

TV Quảng Đức

147           

Brendan Phan

Quảng Đại Khánh

TV Quảng Đức

148           

Nathan Phan

Quảng Đại Thắng

TV Quảng Đức

149           

Nguyễn Thị Kim Phương

Quảng Tịnh

TV Quảng Đức

150           

Trương Khánh Thi

Quảng Mỹ

TV Quảng Đức

151           

Trương Nguyễn Tuệ Từ

Quảng Nguyện

TV Quảng Đức

152           

Trương Nguyễn Thiện Trí

Quảng Tuệ

TV Quảng Đức

153           

Trương Nguyễn Trí Thông

Quảng Đạt

TV Quảng Đức

154           

Phan Kiều Oanh

Nguyên Nhật Thơ

TV Quảng Đức

155           

Trương Kiều Nhi

Quảng Tịnh Hiếu

TV Quảng Đức

156           

Ngô Thị Thanh Nga

Lệ Mỹ

TV Quảng Đức

157           

Huỳnh Nhật Thảo Cindy

Lệ Hiếu

TV Quảng Đức

158           

Huỳnh Công Thành

Lệ Tâm

TV Quảng Đức

159           

Hoàng Thị Thanh Hà

Nguyên Từ

TV Quảng Đức

160           

Bùi Thanh Vân

Quảng Diệu Thanh

TV Quảng Đức

161           

Huỳnh Ngọc Hân

Quảng Hải

TV Quảng Đức

162           

Huỳnh Ngọc Trân

Quảng Châu

TV Quảng Đức

163           

Huỳnh Ngọc Trâm

Quảng Nhiên

TV Quảng Đức

164           

Lê Thị Mận

Nguyên Tuệ Châu

TV Quảng Đức

165           

Trần Mỹ Lệ

Linh Hoa

TV Quảng Đức

166           

Hồng Chơn Tánh

Mỹ Liên

TV Quảng Đức

167           

Quách Thị Cúc

Huệ Từ

TV Quảng Đức

168           

Hoàng Thị Quế

Thiện An

TV Quảng Đức

169           

Phan Thị Lễ

 

TV Quảng Đức

170           

Nguyễn Thanh Bình

 

TV Quảng Đức

171           

Nguyễn Jane

 

TV Quảng Đức

172           

Nguyễn Thị Kim Huòn

Diệu Kim

TV Quảng Đức

173           

Bùi Thị Cẩm Loan

Diệu Tâm

TV Quảng Đức

174           

Bùi Hữu Nhân

Nguyên Đạt

TV Quảng Đức

175           

Bùi Hữu Nguyên

Đức Nghiêm

TV Quảng Đức

176           

Phạm Chúc Thúy

Quảng Chân Tâm

TV Quảng Đức

177           

Lê Thị Hồng Vân

Tâm Ngọc

TV Quảng Đức

178           

Nguyễn Quý Phước

Diệu Đức

TV Quảng Đức

179           

Nguyễn Thái Thục Đức

Giác Trí

TV Quảng Đức

180           

Trần Thị Vui

Nhật Tươi

TV Quảng Đức

181           

Phạm Thị Hà Diễm

Diệu Phúc

TV Quảng Đức

182           

Lê Thị Lý

Liên Minh

TV Quảng Đức

183           

Trần Lê Thị Phương

Linh Thảo

TV Quảng Đức

184           

Trần Lê Kim Ngân

Linh Hà

TV Quảng Đức

185           

Tạ Thị Kim Phương

Huệ An

TV Quảng Đức

186           

Nguyễn Ngọc Anh

 

TV Quảng Đức

187           

Phạm Thị Minh Lương

Hạnh Ngọc

TV Quảng Đức

188           

Lư Anh Đào

Quảng Tường Nguyên

TV Quảng Đức

189           

Trần Thị Bé

Tường An

TV Quảng Đức

190           

Huỳnh Hoa

Tắc Nhụy

TV Quảng Đức

191           

Lý Thị Kim

Lệ Hạnh

TV Quảng Đức

192           

Nguyễn Thị Thanh Vân

Diệu Tuyết

TV Quảng Đức

193           

Nguyễn Thị Sĩ

Nguyên Lộc

TV Quảng Đức

194           

Đỗ Thị Bích Hồng

Diệu Quang Năm

TV Quảng Đức

195           

Trần Thị Nỡ

Tâm Đắc

TV Quảng Đức

196           

Huỳnh Ngọc Sương

Diệu Phủ

TV Quảng Đức

197           

Lu Kim Chi

Diệu Ngọc

TV Quảng Đức

198           

Trần Lê Tú

Tâm Tuấn

TV Quảng Đức

199           

Hoàng Kim Nguyệt

Diệu Minh

TV Quảng Đức

200           

Trần Lê Hoàng Ái Mỹ

Hạnh Tâm

TV Quảng Đức

201           

Trần Hoàng Đan

Hạnh Hậu

TV Quảng Đức

202           

Trần Hoàng Bách

Hạnh Hiếu

TV Quảng Đức

203           

Stephen Nguyễn

 

TV Quảng Đức

204           

Victoria nguyên

 

TV Quảng Đức

205           

 

Nguyên Nhật Tiến

TV Quảng Đức

206           

 

Nguyên Nhật Hân

TV Quảng Đức

207           

Hồ Thị Thu Hồng

Tâm Huệ

TV Quảng Đức

208           

Lê Thị Quyên

Nguyên Nhật Phúc

TV Quảng Đức

209           

Trần Công Đạo

Quảng Đại Tâm

TV Quảng Đức

210           

Trần Thị Mai Liên

Quảng Diệu Hương

TV Quảng Đức

211           

Trần Công Minh David

Quảng Đại Trí

TV Quảng Đức

212           

Trần Công Tâm Johnson

Quảng Đại Bình

TV Quảng Đức

213           

Trần Công Thiện William

Quảng Đại Thành

TV Quảng Đức

214           

Võ Thị Mai

Thiện Bảo

TV Quảng Đức

215           

Nguyễn Thị Tuyết Nga

Diệu Tiến

TV Quảng Đức

216           

Phương Trọng Nhân

Tâm Quảng Hóa

TV Quảng Đức

217           

Khuất Thị Minh Yến

 

Chùa Quan Âm - SA

218           

 Nguyễn Thị Ngọc Hiên

Diệu Ánh

TV Minh Quang - NSW

219           

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Diệu Hòa

TV Minh Quang

220           

Lưu Thị Hiệp

Diệu Hiền

TV Minh Quang

221           

Ngô Thị Sáu

Thiện An

TV Minh Quang

222           

Vũ Thị Hưng

Nhật Cát

TV Minh Quang

223           

Nguyễn Thị Hiền

 

TV Minh Quang

224           

Hồ Văn Hòa

Chánh Minh Lượng

TV Minh Quang

225           

Châu Thị Ngọc Minh

Chơn Phúc Hà

TV Minh Quang

226           

Nguyễn Thị Nga

Quảng Thanh

TV Minh Quang

227           

Đặng Trúc Anh

Diệu Khai

TV Minh Quang

228           

Đỗ Thị Minh

Quảng Nguyệt

TV Minh Quang

229           

Leem Thị Huỳnh

Huệ Phước

TV Minh Quang

230           

Lê Kim Hoa

Huệ Tâm

TV Minh Quang

231           

Ngô Kim Cúc

Nhật Lạc

TV Minh Quang

232           

Hồ Thu Trang

Nhật Khiết

TV Minh Quang

233           

Phạm Thị Ngọc Yến

Tâm Khánh

TV Minh Quang

234           

Nguyễn Thị Kiều Phi

Diệu Hạnh

TV Minh Quang

235           

Trần Thị Như Hương

Viên Thanh

TV Minh Quang

236           

Nguyễn Hồng

Quảng Quang

TV Minh Quang

237           

Lê Anh Hùng

Trí Lực

TV Minh Quang

238           

Lê Liêm

Thiện Ngộ

TV Minh Quang

239           

Hồ Hiếu Dương

Thiện Thanh

TV Minh Quang

240           

Lê Ngọc Tú

Thiện Đức

TV Minh Quang

241           

Lê Thiện Hương

Tâm Thư

TV Minh Quang

242           

Nguyễn thị Thanh Thu

Nhật Viên

TV Minh Quang

243           

Đỗ Vân Lang

Tâm Tuệ Hạnh

TV Minh Quang

244           

Lê Thị Thu

Chơn Tâm

TV Minh Quang

245           

Huỳnh Tuyết Cẵm

Nhật Đức

TV Minh Quang

246           

Huỳnh Thanh Dân

Thiện Bảo

TV Minh Quang

247           

Phạm Thị Tiếng

Tâm Nguyện

TV Minh Quang

248           

Lê Thị Kim Ngọc

Diệu Châu

TV Minh Quang

249           

Tăng Phong Phương

Liễu Ngọc

TV Minh Quang

250           

Lương Thị Lan Hương

Nhật Lộ

TV Minh Quang

251           

Cindy Tô

Nhật Hạ

TV Minh Quang

252           

Phan Thị Phải

Đức Từ

Chùa Hưng Long - NSW

253           

Nguyễn Thị Lương

Tịnh Kim

Chùa Hưng Long

254           

Nguyễn Thị Thanh Hương

Thanh Yên

Chùa Hưng Long

255           

Amy Ngọc Tuyết Phạm

Thanh Cúc

Chùa Hưng Long

256           

Dương Thị Ái

Tịnh Huệ

Chùa Bồ Đề - VIC

257           

Nguyễn Thị Mai Lộc

Quảng Xuân

Chùa Bồ Đề

258           

Phạm Thị Mười

Nhật Hạnh

Chùa Bồ Đề

259           

Lê Thị Hoàng Anh

Diệu Lạc

Chùa Bồ Đề

260           

Võ Thị Yến

Diệu Đức

Chùa Bồ Đề

261           

Vũ Thị Dung

Diệu Vân

Chùa Bồ Đề

262           

Trương Thuỳ Hương

Diệu Hạnh

Chùa Bồ Đề

263           

Nguyễn Thị Mai

Diệu Bạch

Chùa Bồ Đề

264           

Trương Thị Xao

Tâm Viên

Chùa Bồ Đề

265           

Lý Thị Nóng

Viên Như

Chùa Bồ Đề

266           

Nguyễn Thị Thu

Tâm Nhã

Chùa Bồ Đề

267           

Nguyễn Văn Nghĩa

 

Chùa Long Quang - NSW

268           

Phạm Thị Hoàng Yến

 

Chùa Long Quang

269           

Nguyễn Mai Michelle

 

Chùa Long Quang

270           

Nguyễn Tân Ryan

 

Chùa Long Quang

271           

 Lê Anh Tuấn

Hùng Minh

TV Minh Quang - SA

272           

Nguyễn Thị Kim Nhung

Huệ Mỹ

TV Minh Quang

273           

Nghiêm văn Lâm

Thiện Hiệp

TV Minh Quang

274           

Tạ Hồng Phương

 

TV Minh Quang

275           

Lâm Sao

Thiện Đài

TV Minh Quang

276           

Phan Thị Bích Trâm

Đức Ngọc

TV Minh Quang

277           

Dương Nguyệt Liên

Viên Hương

TV Minh Quang

278           

Trần Thị Ngọc Nga

Nhật Chiêu

TV Minh Quang

279           

Trần Thị Thủy

Chân Phúc Thường

TV Minh Quang

280           

Trần Thị Hoa

Thiện Liên

TV Minh Quang

281           

Trần Thị Bạch Phượng

Thiện Ngọc

TV Minh Quang

282           

Trần Thị Biết

Bảo Duy Niệm

Chùa Bảo Vương - VIC

283           

Trương Minh Nhật

Bảo Tường Chiếu

Chùa Bảo Vương

284           

Trần Thị Thức

Bảo Diệu Ngộ

Chùa Bảo Vương

285           

Lê Văn Hòa

Thiện Nhân

Chùa Bảo Vương

286           

Lê Văn Bình

Quang An

Chùa Bảo Vương

287           

Đặng Thị Kim Chi

Bảo Diệu Ngọc

Chùa Bảo Vương

288           

Trần Thị Trang

Bảo Nhuận Thùy

Chùa Bảo Vương

289           

Hồ Thu Hương

Bảo Tường Tâm

Chùa Bảo Vương

290           

Nguyễn Thị Thái

Bảo Diệu Hòa

Chùa Bảo Vương

291           

Trương Ngọc Anh

Bảo Kim Mai

Chùa Bảo Vương

292           

Dương Thị Nhàn

Bảo Diệu Hạnh

Chùa Bảo Vương

293           

 

Chơn Lý

Chùa Bảo Vương

294           

Ngân Trần

Hạnh Kim

Chùa Bảo Vương

295           

Nguyễn Thị Phương

Quảng Thế

Chùa Trúc Lâm - NSW

296           

Nguyễn Thị Hạnh

Quảng Dung

Chùa Trúc Lâm

297           

Hồ Thị Thu Hương

Tâm Viên Hoa

Chùa Huyền Quang - NSW

298           

Phù Dung Thái Phượng

Giác Hiền

Chùa Huyền Quang

299           

Đỗ Thị Kim Dung

Giác Hóa

Chùa Huyền Quang

300           

Pham Thị Oanh

Thiên Mãn

Chùa Huyền Quang

301           

Annabelle Cheung

Ngọc Phương

Chùa Huyền Quang

302           

Trần Tuyết Nghĩa

Châu Ngọc

Chùa Huyền Quang

303           

Ngô Thanh Phong

Giác Nguyên

Chùa Huyền Quang

304           

Nguyễn Ngọc Tuyền

Ngọc Uyển

Chùa Huyền Quang

305           

Đặng thi Mỹ

 

Chùa Huyền Quang

306           

Trang Ngọc Hương

Giác Hương

Chùa Huyền Quang

307           

Võ Văn Đà

Nhuận Tiến

Chùa Huyền Quang

308           

Nguyễn Thị Chín

Quảng Phẩm

TV Nguyên Thiều - NSW

309           

Cao cự Hưng Patrick

Minh Chánh

TV Nguyên Thiều

310           

Cao Cự Thịnh Mathew

Minh Pháp

TV Nguyên Thiều

311           

Huỳnh Văn Viên

Hữu Đạt

TV Nguyên Thiều

312           

Dennis Son Huy Tran

 

TV Nguyên Thiều

313           

Trần Đại Minh

 

TV Nguyên Thiều

314           

Trần Ngọc Khanh

 

TV Nguyên Thiều

315           

Tran Kaven

 

TV Nguyên Thiều

316           

Tran Cindy

 

TV Nguyên Thiều

317           

Trần Hữu Lộc

Hữu Tài

Chùa Giác Hoàng - VIC

318           

Phạm Thị Miên

Hữu Hiền

Chùa Giác Hoàng

319           

Nguyễn Thị Mỹ

Hữu Ngọc

Chùa Giác Hoàng

320           

Phan Thị Xuân

Hữu An

Chùa Giác Hoàng

321           

Trần Thị Xuân

Hữu Vạn Tâm

Chùa Giác Hoàng

322           

Nguyễn Thị Hồng Uyên

Hữu Thắm

Chùa Giác Hoàng

323           

Trần Vĩnh Chinh

Nguyên Tường

Chùa Giác Hoàng

324           

Ngô Thị Phúng

Nguyên Hằng

Chùa Giác Hoàng

325           

Ngô Thị Mỹ Diễm

Diệu Hảo

Chùa Giác Hoàng

326           

Trần Vĩnh Phúc

Nguyên An

Chùa Giác Hoàng

327           

Kevin Lê

Nguyên Tâm

Chùa Giác Hoàng

328           

Lê Hữu Thảo

Hữu Thảo

Chùa Giác Hoàng

329           

Ngô Thị Gói

Nguyên Hà

Chùa Giác Hoàng

330           

Võ Thị Lệ

Đồng Thể

Chùa Giác Hoàng

331           

Jonathan, Võ Trí Tâm

Hữu Nguyên

Chùa Giác Hoàng

332           

Nguyễn Thị Xuân

Diệu Hạnh

Chùa Giác Hoàng

333           

Bùi Thị Quế

Diệu Lạc

Chùa Giác Hoàng

334           

Gip Xuân Trang

Huệ Linh

Chùa Giác Hoàng

335           

Phạm Thị Mỹ Trí

Hữu Hòa

Chùa Giác Hoàng

336           

Võ Thị Chung

Diệu Hòa

Chùa Giác Hoàng

337           

Trần Thị Thanh Phượng

 

Chùa Giác Hoàng

338           

Trịnh Thị Thu Thanh

Huệ Hòa

Chùa Giác Hoàng

339           

Nguyễn Trần Hùng

Minh Trí

Chùa Giác Hoàng

340           

Trần Thị Phương

Đồng Châu

Chùa Giác Hoàng

341           

 

Chơn An Thể

Chùa Giác Hoàng

342           

Đặng Thị Tép

Nguyên Nhã

Chùa Giác Hoàng

343           

Nguyễn Thị San

Diệu Sen

Chùa Giác Hoàng

344           

Phan Thị Nguyệt

Huệ Lộc

Chùa Giác Hoàng

345           

Phan Thị Hoàng Uyên

Huệ Tú

Chùa Giác Hoàng

346           

Nguyễn văn Đại

Quảng Ngộ

NPĐ An Lạc Hạnh - VIC

347           

Dương Mỹ Lệ

Quảng Thiện

NPĐ An Lạc Hạnh

348           

Nguyễn Frank Minh Trí

Quảng Tuệ

NPĐ An Lạc Hạnh

349           

Nguyễn Cindy Như Ý

Quảng Diệu

NPĐ An Lạc Hạnh

350           

Bùi Thị Thúy Vi

Diệu Tâm

NPĐ An Lạc Hạnh

351           

Michelle Lữ

Quảng Mỹ

NPĐ An Lạc Hạnh

352           

Tiffany Lữ

Quảng Anh

NPĐ An Lạc Hạnh

353           

Megan Kim Trần

Chơn Diệu

NPĐ An Lạc Hạnh

354           

Lương Lệ Băng

Liên Tuyết

NPĐ An Lạc Hạnh

355           

Phạm Lương Minh Sáng

 

NPĐ An Lạc Hạnh

356           

Phạm Lương Minh Tâm

 

NPĐ An Lạc Hạnh

357           

Phạm Lương Quang Minh

 

NPĐ An Lạc Hạnh

358           

Trần Được

Nguyên Đạt

NPĐ An Lạc Hạnh

359           

Đặng Thị Nga

Nguyên Hảo

NPĐ An Lạc Hạnh

360           

Tony Bảo Trần

Quảng Từ Trí

NPĐ An Lạc Hạnh

361           

Jason Hiếu Trần

Quảng Từ Đức

NPĐ An Lạc Hạnh

362           

Huỳnh Võ Hưng

Quảng Từ Thịnh

NPĐ An Lạc Hạnh

363           

Lê Đình Ngọc Thảo

Tâm Bảo Ngọc

NPĐ An Lạc Hạnh

364           

Liên Ngọc Anh

 

NPĐ An Lạc Hạnh

365           

Trần Nguyệt Ánh

 

NPĐ An Lạc Hạnh

366           

Nguyễn Thị Nhuận

Nguyên Nhật Tú

NPĐ An Lạc Hạnh

367           

Benjamin Nguyễn 

Quảng Minh

NPĐ An Lạc Hạnh

368           

Calvin Nguyễn

Quảng Tuệ Lộc

NPĐ An Lạc Hạnh

369           

Khoa Nguyễn

Quang Tú

NPĐ An Lạc Hạnh

370           

Nga Nguyễn

Huệ Ngọc

NPĐ An Lạc Hạnh

371           

Ivy Nguyễn

Diệu Ánh

NPĐ An Lạc Hạnh

372           

Dalton Nguyễn

Minh Thuận

NPĐ An Lạc Hạnh

373           

Lữ Đình Trung

 

NPĐ An Lạc Hạnh

374           

Michael Lý

 Nguyên Quảng Thành 

NPĐ An Lạc Hạnh

375           

Nguyễn Thị Tuyết Bạch

Tâm Huệ

Chùa Pháp Bảo - NSW

376           

Võ Thị Tuyết Anh

Diệu Phương

Chùa Pháp Bảo

377           

Trần Thị Xê

Thanh Duyên

Chùa Pháp Bảo

378           

Ong Tú Mai

Tịnh Kỹ

Chùa Pháp Bảo

379           

Kiều Túy Nga

Diệu Ngọc

Chùa Pháp Bảo

380           

Trương Hoài Hương

Diệu Yên

Chùa Pháp Bảo

381           

Hồ Thị Nhung

Diệu Thủy

Chùa Pháp Bảo

382           

Đoàn Kim Loan

Chúc Nhu

Chùa Pháp Bảo

383           

Nguyễn Diệu Tâm

Diệu Hiền

Chùa Pháp Bảo

384           

Nguyễn Mỹ Tuyền

Thanh Mỹ

Chùa Pháp Bảo

385           

Nguyễn Mỹ Tuyến

Thanh Kim

Chùa Pháp Bảo

386           

Đặng Tuấn Khải

Thanh Nguyên

Chùa Pháp Bảo

387           

Trịnh Thanh Luân

Thanh Lý

Chùa Pháp Bảo

388           

Nguyễn Tony

Thanh Toàn

Chùa Pháp Bảo

389           

Nguyễn Peter

Thanh Phong

Chùa Pháp Bảo

390           

Huỳnh Tấn Khanh

Nguyên Thiện

Chùa Pháp Bảo

391           

 

Từ Quang

Chùa Pháp Bảo

392           

Nguyễn Thị Hoàng

Chúc Quyên

Chùa Pháp Bảo

393           

Tất Ngọc Hưng

Chúc Vượng

Chùa Pháp Bảo

394           

 

Chúc Dưỡng

Chùa Pháp Bảo

395           

Đỗ Diện

Thanh Chân

Chùa Pháp Bảo

396           

 

Chúc Thường

Chùa Pháp Bảo

397           

 

Huyền Duyên

Chùa Pháp Bảo

398           

 

Từ Thư

Chùa Pháp Bảo

399           

 

Chúc Quảng

Chùa Pháp Bảo

400           

 

Chúc Thật

Chùa Pháp Bảo

401           

 

Chúc Huệ

Chùa Pháp Bảo

402           

Trần Tài

Đồng Đức

Tu Viện Từ Ân - VIC

403           

Huỳnh Thái Hằng

 

Tu Viện Từ Ân

404           

Nguyễn Văn Nước

Nguyên Bảo

Tu Viện Từ Ân

405           

Lê  Minh Tăng

Đồng Hoàng

Tu Viện Từ Ân

406           

Trần Thị Tuyết Nhung

Đồng Ngọc

Tu Viện Từ Ân

407           

Hồ Kim Phi

Chơn Tín Huệ

Tu Viện Từ Ân

408           

Trương Linh Linh

Đồng Minh

Tu Viện Từ Ân

409           

Trần Thị Tuyết Loan

Đồng Ân

Tu Viện Từ Ân

410           

Võ Thúy Loan

Đồng Phụng

Tu Viện Từ Ân

411           

Phạm Thị Dư

Huệ Phú

Tu Viện Từ Ân

412           

Nguyễn Thị Thu Thảo

Đồng Yên

Tu Viện Từ Ân

413           

Huỳnh Phúc Duy

Đồng Thức

Tu Viện Từ Ân

414           

Lưu Kim Se

 

Tu Viện Từ Ân

415           

Nguyễn Tôn              

Chân Tâm Quí    

Chùa Huệ Quang - VIC

416           

Lưu Thị Bích Tuyền

Chơn Như Viên    

Chùa Huệ Quang

417           

Nguyễn Thanh Mai    

Chơn Như Hoa    

Chùa Huệ Quang

418           

Nguyễn Huỳnh Như

Chơn Như Kim    

Chùa Huệ Quang

419           

Nguyễn Minh Thư      

Chơn Như Thanh

Chùa Huệ Quang

420           

Lưu Nguyễn Trini Ty  

Chơn Như Vi        

Chùa Huệ Quang

421           

Nguyễn thị Toàn

Tâm Toàn    

Chùa Huệ Quang

422           

Nguyễn Thị Mai

Thâm Tính  

Chùa Huệ Quang

423           

Văn Ngọc Dũng

 

Chùa Huệ Quang

424           

Nguyễn Thị Vân

 

Chùa Huệ Quang

425           

Trần Thị Thu Hà

Nguyên Lực

Chùa Huệ Quang

426           

Nguyễn Thị Trinh

Hạnh Tiết    

Chùa Huệ Quang

427           

Phan Thị Thiền

Phước Lành

Chùa Phật Quang

428           

Trần Thị Ích

Nhật Hạnh

Chùa Phật Quang

429           

Ngô Thị Tuyết Nga

Diệu Hằng

Chùa Phật Quang

430           

Ngô Thanh Liên

Tịnh Hoa

Chùa Phật Quang

431           

Hầu Thị Nguyệt

Diệu Minh

Chùa Phật Quang

432           

Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Giác Tịnh

Chùa Phật Quang

433           

Lê Bích Ngọc

 

Chùa Phật Quang

434           

Cù Thị Lộc

Diệu Thanh

Chùa Phật Quang

435           

Lư Lệ Thu

Tịnh Hiền

Chùa Phật Quang

436           

Nguyễn Thị Hòa

Tịnh Hiệp

Chùa Phật Quang

437           

Bế Thị Chinh

 

Chùa Phật Quang

438           

Nguyễn Thị Thủy

Diệu Thùy

Chùa Phật Quang

439           

Lương Ngọc Anh

 

Chùa Phật Quang

440           

Ngô Bát Trí

Alex

Chùa Phật Quang

441           

Lương Ngọc Thu

 

Chùa Phật Quang

442           

Huỳnh Tịnh Ý

Jenifer

Chùa Phật Quang

443           

Huỳnh Mỹ Như

Winnie

Chùa Phật Quang

444           

Lương Ngọc Linh

 

Chùa Phật Quang

445           

Nhang Tuần Hưng

Adela

Chùa Phật Quang

446           

Nhang Tuần Thành

Cynrik

Chùa Phật Quang

447           

Nhang Tuần Kim

Orelia

Chùa Phật Quang

448           

Nhang Tuần Thiên

Kinslie

Chùa Phật Quang

449           

Dương Minh Tâm

 

Chùa Phật Quang

450           

Dương Ngô Minh Toàn

 

Chùa Phật Quang

451           

Dương Ngô Minh Châu

 

Chùa Phật Quang

452           

Dương Ngô Minh Khoa

 

Chùa Phật Quang

453           

Lê Thị Cảnh Hồng           

Không Liền         

Chùa Phật Quang

454           

Linda Liễu

Diệu Anh

Chùa Phật Quang

455           

Ngô Thị Phương Dung

Thọ Hòa

Chùa Phật Quang

456           

Nguyễn Thị Hương

Thanh Hồng

Chùa Phật Quang

457           

La Mai Hà Trúc

Diệu Mai

Chùa Phật Quang

458           

Mai Lê Băng Thu

Thục Khai

Chùa Phật Quang

459           

Huỳnh Thị Kim Anh

Huệ Thông

Tu Viện Kim Cang - VIC

460           

Thi Thi Nguyễn

Tâm Phước

Tu Viện Kim Cang

461           

Phù Mỹ Chánh

 

Tu Viện Kim Cang

 

 

Tổng kết số Lượng Học Viên đăng ký

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 16

 

                                                             1               Tu Viện Quảng Đức-VIC: 91   

                                                             2               Chùa Bảo Minh - VIC: 31

                                                             3               Chùa Diệu Âm -VIC: 9

                                                             4               Chùa Bồ Đề - VIC : 11

                                                             5               Tu Viện Từ Ân-VIC: 13

                                                             6               Chùa Giác Hoàng - VIC: 29

                                                             7               Chùa Bảo Vương - VIC: 13

                                                             8               Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh -VIC: 30

                                                             9               Tu Viện Kim Cang - VIC : 3

                                                         10               Chùa Huệ Quang - VIC: 12

                                                         11               Chùa Phật Quang - VIC: 32

                                                         12               Chùa Hưng Long - NSW: 4

                                                         13               Thiền Viện Minh Quang - NSW: 34

                                                         14               Tu Viện Minh Giác - NSW: 12

                                                         15               Chùa Thiên Ấn - NSW : 12

                                                         16               Chùa Long Quang – NSW : 4

                                                         17               Tu Viện Nguyên Thiều - NSW : 9

                                                         18               Chùa Pháp Bảo – NSW : 27

                                                         19               Chùa Trúc Lâm -NSW: 2

                                                         20               Chùa Huyền Quang - NSW: 11

                                                         21               Chùa Pháp Hoa - SA : 28

                                                         22               Chùa Quan Âm - SA: 1

                                                         23               Thiền Viện Minh Quang - SA: 11

                                                         24               Tu Viện Vạn Hạnh - ACT: 20

                                                         25               Thiền Viện Minh Quang - WA: 6

                                                         26               Chùa Pháp Quang - QLD: 5

                                                         27               Chưa có đơn vị : 2
______________________________________________

 

Tổng Số : 462

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567