Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phần 08: Sách cùng tác, dịch giả

24/03/201420:46(Xem: 6022)
Phần 08: Sách cùng tác, dịch giả
blank
Phần 08: Sách cùng tác, dịch giả


HT Thích Bảo lạc

- Kiến Thức Căn Bản Phật Giáo Tái Bản Tại HK

- Như Giòng Ý Thức

- Tông Phái Phật Giáo Nhật Bản ( Dịch)

- Cho Cây Rừng Còn Xanh Lá (Thơ Sông Thu)

- Hồng Ân Khảo Luận

- Hương Sắc Thiền Quán

- Hướng Về Đông Phương Mầu Nhiệm

- Luận Đại Thừa Bảo Yếu

- Những Đóng Góp Của HPGVN Tại NSW

- Kinh Hoa Thủ (Dịch)

- Qui Sơn Cảnh Sách (Dịch)

- Cho Trọn Hiếu Ân

- Văn Thù Vấn Kinh (Dịch)

- Kinh Vô Cấu Xưng (Dịch)

- Diệu Lý Nhân Quả Báo ứng (Dịch)

- Kinh Danh Hiệu Phật (Dịch)

- Mây Nước Thanh Bình

- Kinh Tịnh Luật & Bảo Tạng (Dịch)

- Kinh Ấm Trì Nhập (Dịch)

- Đối Thoại Thiền 1

- Truyền Thống Đẹp

- Bát Nhã Lý Thú (Dịch)

- Kinh Kim Cang Bát Nhã Tinh Nghĩa (Dịch)

- Luận Giải Kinh Kim Cang Bát Nhã (Dịch)

- Kinh Kim Cang Bát Nhã Tinh Yếu Giảng Luận

- Kinh Bát Nhã Nhân Vương Hộ Quốc (Dịch)

- Kinh Bát Nhã NVHQ Thần Bảo Ký (Dịch)

- Kinh Văn Thù Sám Hối Diệt Tội (Dịch)

- Kinh Kiết Tường & Tán Dương CĐ Chư Phật

- Đối Thoại Thiền Tập 2

- Kinh Bảo Nữ Thỉnh Vấn

- Từ Lòng Đất Nở Hoa

- Tinh Túy Những Bài Tán Phật Bồ Tát I, II, III & IV

- Tinh Hoa Bát Nhã Tâm Kinh (Dịch)

- Nhân Vương Bát Nhã (Dịch)

- Hoa đàm ngát hương

- Bách Trượng Thanh Quy (dịch)

- Kinh Đại Tập & Công đức trang nghiêm

- Nguồn mạch tinh khôi

- Thoáng quyện ân từ

- Ấn độ trầm mặc

- Chân đế - Tục đế dung thông

Lần thứ tư 83

Pháp Bảo 84

Viên Giác 85

Pháp Bảo 85

Pháp Bảo 86

Pháp Bảo 86

Pháp Bảo 87

Pháp Bảo 88

Pháp Bảo 89

Pháp Bảo 90

Pháp Bảo 91

Pháp Bảo 91

Pháp Bảo 91

Pháp Bảo 92

Pháp Bảo 92

Pháp Bảo 93

Pháp Bảo 94

Pháp Bảo 95

Pháp Bảo 95

Pháp Bảo 96

Pháp Bảo 97

Pháp Bảo 98

Pháp Bảo 98

Pháp Bảo 99

Pháp Bảo 00

Pháp Bảo 01

Pháp Bảo 02

Pháp Bảo 03

Pháp Bảo 03

Pháp Bảo 03

Pháp Bảo 04

Pháp Bảo 04

Pháp Bảo 05

Pháp Bảo 05

Pháp Bảo 05

Pháp Bảo 06

Pháp Bảo 07

Pháp Bảo 08

Pháp Bảo 09

Pháp Bảo 10

Pháp Bảo 11

Pháp Bảo 12

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567