Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phần 22: Phương Danh Ấn Tống

24/03/201420:35(Xem: 6576)
Phần 22: Phương Danh Ấn Tống
blank

Phần 22: Phương Danh Ấn Tống


Danh sách quý Đạo Hữu & Phật Tử ấn tống quyển

“HƯƠNG LÚA CHÙA QUÊ” (Hoài Niệm Tuổi Thơ)

của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc và Hòa Thượng Thích Như Điển.

-Úc Đại Lợi:Hồng Thái Bình 100USD. Viên Hương 100USD. Bửu Trí 100 AUD. Tiên Ngọc 100AUD. Con ĐH. Tiên Ngọc 100AUD. Thanh Triệu & Thanh Phú 200AUD. Diệu Hoàng 50AUD. Lệ Tâm 100AUD. HHHL Chúc Lâm Lạc Dân Cường 400AUD. Quảng Thanh & Quảng Thịnh 400AUD. Gđ. ĐH Chúc Bình & Ngọc Nghiêm 500AUD. Khóa Tu Giao Duyên thứ 15 chùa Pháp Bảo 400AUD. ĐH. Diệu Mai 500AUD. Chúc Nguyên 100AUD. Chúc Hiếu 100AUD. Chúc Nhân 80AUD. Hiền Nhã 600AUD. Thiện An & Thiện Lạc 500AUD. Minh Thành 100AUD. ĐH. Hồ 100AUD. Thiện Minh & Huệ Ngọc 100AUD. Chúc Hân 100AUD. Quảng Hậu 100AUD. Diệu Yên và hai con 300AUD. Diệu Hạnh 200AUD. Diệu Huyền 200AUD. Chúc Khương 100AUD. Gđ. Sư Cô Giác Trí 500AUD. Cô Giác Niệm 200AUD. Gđ. ĐH Chúc Ý 1.000AUD. Gđ. ĐH Diệu Tấn 200AUD. Chúc Quyên & Thanh Hà 400AUD. Gđ. Chúc Liêm 200AUD. Thanh Niệm & Thanh Vy 100AUD. Ẩn danh 50AUD. ĐH. Thạch 200AUD. Nguyên Hạnh Tiêu Glen 100AUD. Gđ. ĐH Hồng Hoàng 500AUD. HHHL Chúc Lâm 200AUD. Thanh Bảo 50AUD. Thiện Đăng & Huệ Ngọc 200AUD. Thanh Liễu & Thanh Đoan 300AUD. Gđ. Cô Diệu Liên 200AUD. Diệu Hồng 500AUD. Từ Vũ 200AUD. Diệu Ánh & Diệu Hòa 200AUD. Quảng Tiên và gia đình 200AUD. Gđ. ĐH Hoàng Khôi & Dung và các cháu 1.000AUD. Chúc Từ 50AUD. Sư Cô Giác Trí 500AUD. Nguyên Hiếu Tiêu Kenny & Nguyên Hạnh Tiêu Glen 550AUD. Viên Hương 50AUD. Thảo Mi 50AUD. Nguyên Như Võ Thị Lành 50AUD. Thiện Hải & Diệu Hiền 150AUD. - Tâm Huệ và Kiara Như Hảo & Kaeley Như Hạnh 100AUD. Trần Minh Trí và Katrina & Gisella Như Hằng 100AUD. Diệu Bảo và gia đình 50AUD. Gđ. Lưu Hải Bằng 50AUD HHHL Lưu Từ và Ô Thị Xuân. Diệu Hồng 100AUD HH các HL: Hứa Thanh Thủy, Lương Thị Anh, Vưu Trang, Ngô Thắng, và Lý Lan Hương. Trung Thanh & Thiện Chánh 100AUD. Diệu Âm 50AUD. Diệu Thức 100AUD. Chúc Thùy 50AUD. Tâm Tuệ Hạnh 50AUD. Chúc Quả & Chúc Ngọ 100AUD. Diệu Thuần 100AUD. Gđ. Bác Diệu Tấn 150AUD. HL Trần Tường & HL Trương Ngọc Liên 50AUD. HL Văn Tích Hùng và HL Tạ Chu 100AUD. Chúc Ninh, Chúc Tính & Chúc Bằng 500AUD. Bửu Trí 30AUD. Chúc Quảng Hoa 50AUD. Huỳnh Tài & Huỳnh Thị Tuyết Trinh 50AUD. Tịnh Phước & Tâm Châu 50AUD. Diệu Thủy 50AUD. Chúc Hy 100AUD. Huỳnh Mỹ Phương 100AUD. Đỗ Bội Hỷ 20AUD. Thanh Đạo 20AUD. Chúc Vượng 20AUD. Thanh Bảo 50AUD. Thiện Thành 100AUD. Đức Phương 100AUD. Thanh Độ & Liễu Ngọc 50AUD. Thanh Quang 200AUD. . . . .

* Thanh Hỷ & Thanh Bổn 100AUD. Diệu Lộc 50AUD. Chơn Phúc Châu 50AUD. Hòa & Minh 20AUD. Hồng Phúc & Diệu Huệ 100AUD. Minh Thành & Diệu Hằng 100AUD. Chúc Bạch 100AUD. Chúc Nhượng 100AUD. Thanh Niệm & Thanh Vi 100AUD HHHL Leslie Georgball. Chúc Quyên 100AUD. Hồ Kim-Chúc Bửu, Hồ Quang Hồng, Hồ Quang Phúc, Hồ Quang Cường, Hồ Quang Thọ, Hồ Quang Bính, Hồ Quang Kinh & Hồ Vũ Quỳnh Mai 1350AUD HHHL thân mẫu Võ Thị Tống Pd Nguyên Hội. Diệu Ánh 100AUD. Diệu Hòa 100AUD. Trung Thanh & Thiện Chánh 50AUD.

Cộng: 200 USD & 18.590 AUD

-Hoa Kỳ :Nguyễn Mai Phương & Nguyễn Thị Kế và Hà Ngọc Mỹ (USA) 200 USD.

* Chùa Hải Đức – Florida, USA:Nguyễn Lê Đức 1000USD. Thiện Vũ & Thiện Niệm 1500USD. Phạm Loan 50USD. Nguyễn Thị Thái Bình 50USD. Trần Kim Trung 30USD. Lý Bình Hòa Diệp 50USD. Lê Thanh Vĩnh 50USD. Đào Phiên 10USD. Nguyễn Văn Chính 50USD. Lê Tấn Báu 20USD. My Hayes 20USD. Viên Xuân 30USD. Ngô Cúc 20USD. Phạm Lan 10USD. Djodimy Strong 100USD. Boutamy Glasgow 100USD. Nguyễn Đóa 20USD. Michelle Morrison 20USD. Lê Thị Nga 40USD. Lê Thị Yên 50USD. Nguyên Hùng & Nguyên Ân 200USD. Văn Thị Yên 30USD. Lê Hữu Hội 20USD. Bùi Thị Tánh 20USD. Lư Thị Yến 40USD. Hà Ích 20USD. Nguyễn Thị Khâm 50USD. Bay Bagdon 100USD. Nguyễn Thị Bạch Tuyết 20USD. Nguyễn Anh Tuấn 20USD. Tâm Mỹ 20USD. Trần Mai 20USD. Trần Sang 20USD. Phạm Đông 30USD. Quan Hồng & Tiếng 50USD. Hồ Thị Đê 50USD. Nguyễn Văn Kiệt 50USD. Minh Lưu & Hà 20USD. Đoàn Quốc Giám 150USD.

*California – USA :Thanh Hiền 200USD. Thiện Đạt 100USD. Giác Xuân 20USD. Huệ Niệm 10USD. Diệu Hoa 10USD. Thanh Việt 20USD.

-Diễm Hạnh 10USD. Tâm Hoan 10USD. Diệu Liên 10USD. Diệu Thiện 10USD. Diệu Chơn 5USD. Huân La 5USD. Dung Thông 50USD. Gđ. Đoàn Thị Uyển Pd Chúc Uyển 200USD HHHL Nguyễn Thị Tuyết Pd Chúc Dương vãng sanh Cực Lạc quốc.

Cộng: 5.010 USD

- Đức Quốc & Âu Châu:Diệu Minh Ong Thị Tuyết (Gießen) 20€. Thiện Thịnh Ngũ Thơ Cương (Fürth) 20€. Hồ Thị Năm (Reutlingen) 100€. Gđ. & Trương Thị Lẹ (Helmstedt) 5€. (Krefeld): Nguyễn Thị Hương 10€. Diệu Khai Phạm Thị Quyển 5€. Diệu Thông Dư Thị Lưu 5€. Liên Cẩm Phong 10€. Nguyễn Hoàng Dũng 10€. Minh Phát Lý Tấn Vạng, Diệu Lý Lý Hồng Tiên & Diệu Phúc Lý Hồng Diễm 50€. Chiếu Hoàng Nguyễn Thị Phượng 10€. (Meppen): Ngọc Bình Ô Thị Hai 30€. Diệu Chơn Lê Kim Phượng 10€. (France): Trương Thị Mạnh 20€. Nguyễn Thị Xuân Lan 50€. Diệu Từ Lý-Nguyễn Thị Cúc 50€. Nhựt Hòa Võ Văn Thắng 20€. Dr. Hoàng Ngọc Minh 5€. Gđ. Ngô Vi Hùng & Trần Thị Trang Thanh, Johnny Thiện Phú Ngô & Jessica Kim Ngân Ngô (Oberhausen) 10€. (Münster): Trần Tý Pd Thiện Hữu 10€. Hồ Thị Thu Hà 20€. (Bad Iburg): Lý Hương Pd Diệu Thiện 50€. Nguyễn Phi Hùng 5€. Đồng Vân Nguyễn Thúy Nga 10€. Nguyễn Thị Phượng 20€. Trịnh Văn Hi 30€. Lê Hoàng Anh & Lê Thị Lan Anh 25€. Nguyễn Đăng Lê 35€. Thiện Châu Đinh Thị Cẩm Vân 5€. Đồng Chiếu Nguyễn Thị Minh 25€. Đồng Viên Hoàng Thị Phương Phi 5€. Võ Thanh Chi Lan 15€. (Hannover): Trần Thanh Pháp 20€. Thiện Đức Chung Thị Hồng 5€. Thiện Ý Lê Thị Ty 10€. Gđ. Lương & Trần 40€ HHHL Ba Mẹ, Minh Hiển, Minh An và Minh Hồi. Đồng Kim Ngụy Minh Thúy 50€. (Bremen): Thiện Châu Lý Cẩm Trúc 20€. Diệu Ân Tú Tabeck (Lichtenstein) 20€. Diệu Như Lý Phàn Thơ (Chemnitz) 100€. Lai Quốc Khanh & Trần Thị Nghĩa (Offenbach) 10€. Sabine & Phan Trương Trần Vũ (Andernach) 10€. Trần Thị Thu Thảo & Nguyễn Đỗ Xuân Huy (Mainz) 30€. Đỗ Thái Bằng (Seelze) 30€. Thiện Học Trần Kim Phượng (Ingolstadt) 10€. Nguyễn Hồng Trường (Rheine) 50€. Nguyễn Văn Mỹ (Leinf-Echterd) 5€. Diệu Ngọc & Quảng Tâm (Karlsbach) 10€. Trần Thị Thanh Hương (VS. Villingen) 10€. (Wuppertal): Gia Nghi Hồng 20€. Trần Nguyễn Anh Thư 10€. Trần Nguyễn Thục Nhi 10€. Gđ. Đồng Hải Diệp Văn Sơn 50€. Mã Yến Huê 100€. Trịnh Văn Thinh (Essen) 20€. (Minden): Trương Ngọc Thanh & Nguyễn Thị Huyền Linh 100€. Quảng Phước Phan Thị Hiền 10€. Diệu Tâm Nguyễn Ngọc Đan 20€. Vũ Bình An (Mannheim) 50€. Lâm Thị Lan Thảo (Stuttgart) 10€ HH công đức cho cha Lâm Văn Quang và Ông ngoại Nguyễn Văn Cảnh. Diệu Trinh Ngô Thị Mỹ Lệ (Villingen-Schwenningen) 25€ HHHL anh Nguyễn Văn Tấn và cửu huyền thất tổ. Phan Phú Pd Thiện Như (Holland) 10€. (Göttingen): Thiện Vân Võ Thị Hường 10€. Đồng An Trần Thị A 10€. Trần Thu Hà 50€. Tịnh Trí Vũ Thị Minh Hằng (Karlsruhe) 10€. Wegner Lê Hạnh Dung (Erlangen) 5€. Nguyễn Thị Viễn Phương (Kruft) 30€. Nguyễn Thị Anh (Hachenburg) 25€. (Trier): Thiện Bạch Đào Thị Chúc 15€. Ngô Thị Vượng 5€. Đặng Thị Nga & Đặng Đức Thái (Esslingen) 50€. Thiện Lý Tăng Bích Phân (Duisburg) 10€. (Sweden): Tiết Khánh Vân 31€. Diệu Tường Trần Cẩm Vân 227€. Nguyễn Tâm Lộc 31€. Diệu Yến 300€. Diệu Ngọc, Trần Hán Sơn, Trần Hán Huyền 100€. Naeng Kim Liêu 17€. Viên Tuyết Trần Thị Hiền (Laatzen) 25€. (Hamburg): Staron Jennifer Ngọc Phượng 10€. Trần Thị Sợi 20€. Đồng Đạt Lê Ngọc Thành 20€. Diệu An Nguyễn Thị Nhàn 10€. Đức Hinh Hồ Vinh & Thiện Khai Đặng Khai Tâm 20€ HHHL Từ Thi, Nguyên Bính, Nguyên Văn và Quảng Tâm. Diệu Nhẫn Giang Lệ Kiên 10€. Nguyên Nhật Nguyễn Văn Tân (Münkeboe) 10€. Đặng Quốc Minh (Mönchengladbach) 20€. Điền Kim Đính (Köln) 20€. Đoàn & Lê (Winterbach) 50€. Điền Văn An (Leverkusen/Opladen) 15€. Nguyễn Thị Bích Lan (Lünen) 5€. (Frankfurt): Huỳnh Lê Diệu Phước 10€. Trần Tú Anh 50€. Diệu Diễm Nguyễn Thị Lục (München) 10€. Đồng Vị Trần Mai Hương (Eberding-Nußdorf) 30€. Thiện Lộ Trần Dư Kiều Diễm (Tübingen) 10€. Nguyễn Thu Hồng (Donaueschingen) 15€. (Ludwigshafen): Bành Vinh Hoa 15€. Hoàng Thị Sen 5€. Vũ Hồng Minh & Nguyễn Thị Hoàng Giang (Norderney) 10€. Nguyễn Thị Hết (Sigmaringen) 10€. Trần Thị Hải (Herne) 10€. (Mönchengladbach): Hà Ngọc Hoa 10€. Lâm Kim Khánh 50€. Hứa Hiền Pd Ân Đức 20€ HHHL Diệp Kiên & Phạm Đồng Quang. Diệu Tường Trịnh Thị Mai (Wilhelmshaven) 6€. Long Tuân & Ngọc Dung (Australia) 26€. Thái Nguyệt Cầu (Moschheim) 50€. Lê Hoàng Để (Asbach) 10€. Phạm Thị Ngừng (Bitburg) 10€. Trương Ngọc Liên (Weissbach) 10€. Thái Thị Thu (Hameln) 50€. Thích Như Tâm (Danmark) 50€. Diệu Huệ Trang Thị Mỹ Hoa (Friesoythe) 50€. (Wedel): Quách Tráng Quang 20€. Nguyễn Thị Bích Thủy 50€ HHHL Đỗ An Pd Đồng Sanh. Nguyễn Thị Hà (Oster Euppeln) 30€. Nguyễn Thúy Nga (Barsinghausen) 10€. Diệu Phúc Nguyễn Thị Phượng (Delmenhorst) 20€. (Aurich): Diệu Bình Nguyễn Thị Kim Phượng 10€. Danh Đỏ Nguyễn Thị Trâm 10€. Diệu Tuệ Hoàng Thị Lợi (Aalen) 40€. Vũ Thị Xuyến (Würzburg) 50€. Đỗ Thị Hồng Hạnh (Augsburg) 10€. (Nürnberg): Lê Thị Thân 10€. Từ Đường Hồ Thị Kim Hiếu 10€. Nguyễn Khắc Hiếu (Timmendorfer Strand) 25€. Thiện Đẳng Tống Thị Bình (Konz) 10€. (Bayreuth): Gđ. Châu Bảo Chương & Lê Thị Hoa 10€. Thương Ziegler 25€. Quang & Fuxiang Phan (Hagen) 10€. Lý Tùng Phương (Schermbeck) 15€. Nguyễn Phúc Vĩnh Viễn (Schweiz) 10€. Mac Sau Can (Speyer) 10€. Nguyễn Văn Kế (Furtwangen) 5€. Vương Khắc Vũ (Borkum) 40€. Bích Trâm Vogtländer (Koblenz) 5€. Diệu Hòa Phạm Thị Tiết Hồng (Friedrichshaven) 5€. Dương Vinh (Schramberg-Sulgen) 10€. Hứa Phú Kiều (Mönchengladbach) 20€. Sư Cô TN Hạnh Bình, Thiện Huy, Thiện Hậu, Thiện Đức, Thiện Xuân, Thiện Mỹ 10€. Gđ. Đồng Phước Phạm Thị Lanh (Bielefeld) 10€. Trần (Cao) Lệ Sương (Ronnenberg) 10€. Hà Ngọc Quý (Mönchengladbach) 30€. Thiện Đức Nguyễn Hữu Nghĩa (Wesseling) 20€ HHHL thân mẫu Nguyễn Thị Lang Pd Thiện Ngọc. Từ Lương Nguyễn Chánh Trực (Berlin) 30€. Nguyen Jean (France) 20€. Nguyễn Thị Thanh Hương (Emmendingen) 10€. Diệu Hà Trần Thị Trường (Neuenhagen) 50€. Diệu Nguyệt Đào Thị Lý (Berlin) 25€. Đặng Thị Thúy, Đặng Thị Nga & Đặng Thị Hương (Wiesbaden) 10€. Nguyễn Thị Thu Hà (Triptis) 50€. Vạn Hữu Trần Sao & Vạn Thủy Trần Ngọc Ảnh (Osterreich) 10€. Somas Thị Hạnh (France) 20€. Nguyễn Thị Mai (VS.Villingen) 50€. Hoàng Thị Thủy Pd Diệu Chung (Marburg) 10€. Trần Tú Anh Pd Thông Giác (Neuss) 20€. Trần Kim Xuyến (Krefeld) 20€. Phạm Thị Kim Tiến (Essen) 10€.

Tổng cộng: - Úc Châu: 200 USD

18.590 AUD

- Hoa Kỳ: 5.010 USD

- Đức & Âu Châu: 4.123 €

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567