Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ban Tổ Chức Khóa Tu Học

10/08/201316:48(Xem: 4904)
Ban Tổ Chức Khóa Tu Học
Khoatu-quang-cao

BAN TỔ CHỨC

Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ III

~~o0o~~

I. Ban Chứng Minh:

HT Thích Thắng Hoan

HT Thích Tín Nghĩa

HT Thích Phước Thuận

HT Thích Nguyên An

HT Thích Nguyên Trí

HT Thích Minh Tuyên

II. Ban Cố Vấn:

HT Thích Minh Hồi

HT Thích Bổn Đạt

HT Thích Thông Hải

HT Thích Thiện Long

HT Thích Giác Sĩ

TT Thích Tâm Hòa

III. Ban Giáo Thọ: Trưởng Ban HT Thích Thái Siêu


HT Thích Tịnh Từ

HT Thích Minh Đạt

HT Thích Nguyên Hạnh

HT Thích Thái Siêu

HT Thích Nguyên Siêu

HT Thích Bổn Đạt

HT Thích Thông Hải

TT Thích Minh Dung

TT Thích Tâm Hòa

TT Thích Tâm Hạnh

TT Thích Minh Tuệ

TT Thích Hạnh Đức

ĐĐ Thích Tín Mãn

ĐĐ Thích Đạo Quảng

ĐĐ Thích Thông Lý

ĐĐ Thích Hạnh Tuệ

ĐĐ Thích Chơn Hiền

Ven. E Nanda

ĐĐ Thích Tâm Đạo (Eric)

NS Thích Nữ Giới Châu

NS Thích Nữ Giới Hương


IV. Ban Tổ Chức:

1. Trưởng ban: HT Thích Nguyên Siêu

- Phụ tá Trưởng ban: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ

- Phó ban: TT Thích Tâm Tường

2. Thư ký: ĐH Tâm Đăng - Nguyễn Văn Pháp

- Phụ tá thư ký: Quảng Hải - Phan Trung Kiên

3. Thủ quỹ: NS Thích Diệu Tánh

- Phó thủ quỹ: ĐH Tâm Tịnh, Bạch Kim

4. Ban Xướng Ngôn Viên:

- TT Thích Nhật Trí, ĐĐ Thích Hạnh Tuệ, ĐH Huỳnh Tấn Lê

V. Tiểu Ban Công Tác:

1. Ban Vận Động Tài Chánh:

- Trưởng ban: ĐH Tâm Tịnh,

- Phó Ban: Đạo Hữu: Diệu Mỹ, Nguyên Bạch

- Thành viên: Phật tử Chùa Phật Đà, TV Pháp Vương

2. Ban Trai Soạn:

- Trưởng ban: ĐH Diệu Minh

- Phụ tá: ĐH Nguyên Cúc

Nguyên Anh, Nguyên Lễ, Diệu Thuận, Nhuận Chung (Điểm), Nguyên Lưu, Nguyên Quý... tất cả Phật tử Chùa Phật Đà.

- Phật tử Chùa Phật Tổ - Long Beach: Đạo Hữu: Nguyên Thảo, Nguyên Chơn v.v....

- Phật tử Chùa Phước Hải Iowa: Đạo Hữu: Nguyên Thịnh, Diệu Nguyệt, Nguyên Hiền, Nguyên Tâm, Nguyên Hiếu, Nguyên Thảo, Nguyên Hạnh, Diệu Thuận

3. Ban Hành Đường:

- Trưởng ban: ĐĐ Thích Nguyên Huệ

- Phó ban: ĐH Tịnh Tư, Nhuận Chung (Điểm)

- Chư Tôn Đức: NS Thảo Liên, NS Hương Quang, Chư Tăng Ni trẻ

Tịnh Tư, Nguyên Phương, Diệu Vân, Nguyên Vân.

- Quý Phật tử: Nguyên Đức, Nguyên Tín, Nguyên Đàm, Trí Siêu, Chúc Quang, Quảng Tâm, Ng. Thanh, Quang Trường, GĐPT Hoa Nghiêm

4. Ban Cúng Dường Trai Tăng (200 vị):

- Trai phạn: Gđ ĐH Tâm Hồng, Tâm Ngọc (trưa chủ Nhật)

- Tứ sự cúng dường: Đạo Hữu: Tâm Tịnh, Bạch Kim.

5. Ban Vận Chuyển:

- Trưởng ban: ĐĐ Thích Đồng Lực,

- Phó ban: ĐH Nguyên Đức (Phố)

- Thành viên: Đạo Hữu: Nguyên Thạnh, Nguyên An, Diệu Vân, Nhuận Chung (Điểm), Nguyên Lưu, Tâm Quả, GĐPT Hoa Nghiêm.

6. Ban Thiết Trí Lễ Đài:

- Trưởng ban: HT Thích Nguyên Siêu

- Phó ban: TT Thích Tâm Tường

- Thành viên: ĐĐ Thích Minh Trọng, Đạo Hữu: Tâm Tịnh, Nguyên Phương, Nguyên Thạnh, Nguyên Tín, Nguyên Đàm, Nguyên Lưu, Nguyên Đức (Phố), Linh, Long, Toàn, Hứa Thông, Chúc Bảo (Giang), Minh Hiệp (Hòa).

7. Ban Tài Liệu - Truyền Thông Báo Chí:

- Trưởng ban: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ

- Phó ban: ĐH Tâm Quang, ĐH Tâm Huy

- Thành viên: TT Thích Tâm Hải, TT Thích Nhật Huệ, SC Thích Huệ Trân,

Đạo Hữu: Bạch Kim, Minh Chánh, Huấn, Tri, Chúc Bảo (Giang), Minh Hiệp (Hòa), Tuấn An, Tuấn Duy, Michelle, Tri.

8. Ban Triển Lãm:

- Trưởng ban: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ, ĐĐ Thích Minh Trọng

Tâm Thuận Phan Nguyên Phương, Kiết Tường

9. Ban Âm Thanh, Ánh Sáng:

Trưởng ban: Nguyên Toàn, Nhuận Chung (Điểm)

10. Ban Quay Phim - Nhiếp Ảnh:

- Trưởng ban: ĐH Thiện Nghiêm (Anh Chính)

- Thành viên: TT Thích Tâm Hải, ĐH Võ Văn Tường, Bạch Kim, Quảng Hải,

Thảo Nguyễn VHN-TV, ĐH Tony Phú

11. Ban Cư Trú - Phòng Ốc Khách Sạn:

- Trưởng ban: ĐH Tâm Đăng

- Thành viên: Đạo Hữu: Quảng Hải Phan Trung Kiên, Tri, Chánh, Diệu Vân, Chúc Bảo (Giang), Minh Hiệp (Hòa), Viên Minh Giáng Kiết Tường

12. Ban Văn Nghệ:

- Trưởng ban: ĐH Nguyên Toàn

ĐĐ Nhật Thiện, ĐĐ Đạo Nghiệp, SC Thông Thành, SC Lệ Ý

13. Ban Tiếp Nhận Học Viên Ghi Danh (chiều thứ 5):

- Chư Tôn Đức: Đạo Hữu: Tâm Đăng Nguyễn Văn Pháp, Diệu Vân

- Thiện Nam: NS Diệu Tánh, ĐH Từ Ngọc Điệp, Bạch Kim,

- Tín Nữ: Đạo Hữu: Tâm Tịnh, Quảng Hải, Thị Hảo, Diệu Mỹ

14. Ban Tiếp Tân Chư Tôn Đức: Trưởng Ban - TT Thích Tâm Tường

- Chư Tăng: Đại Đức: Minh Trọng, Nguyên Huệ, Đồng Lực

- Chư Ni: NS Hương Quang, NS Như Quang, SC Nguyên Giác, SC Phước Quang, SC Như An v.v...

15. Ban Thỉnh Sư - Cung Nghinh:

- Trưởng ban: ĐH Tịnh Tư,

- Thanh viên: Quang Trường, Trí Siêu, Nguyên Thần, Quảng Tâm, Nguyên Tín, GĐPT Hoa Nghiêm v.v...

16. Ban Vệ Sinh:

- GĐ Phật Tử Hoa Nghiêm

17. Ban Hương Đăng và Trang Trí Lễ Đài

- Trưởng ban: ĐĐ Thích Đồng Lực, ĐĐ Thích Đồng Trực, ĐĐ Thích Minh Hạnh, ĐĐ Thích Chúc Thông, SC Lệ Ý, SC Nguyên Giác

- Thành viên: Đạo Hữu: Tâm Tịnh, Nguyên Phương

18. Ban Y Tế:

- Đạo Hữu: Minh Chánh, Diệu Vân

19. Ban Trật Tự:

- Đạo Hữu Tri

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000