Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Danh Sách Chư Tôn Đức

10/08/201316:50(Xem: 3522)
Danh Sách Chư Tôn Đức
Khoatu-quang-cao
Danh Sách Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Chứng minh, tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ III
Được tổ chức tại San Diego, Califirnia Từ ngày 8 đến 12/8/2013

PHÁP DANH

TRÚ XỨ

HT Thích Thắng Hoan

California

HT Thích Tịnh Từ

Tu Viện Kim Sơn, San Franc., CA

HT Thích Tín Nghĩa

Từ Đàm Hải Ngoại, TX

HT Thích Chơn Thành

Chùa Liên Hoa

HT Thích Nguyên An

Chùa Cổ Lâm, Seatle

HT Thích Thái Siêu

Niệm Phật Đường, Freemont, CA

HT Thích Bổn Đạt

Phổ Đà Sơn, Ottawa, CAN

HT Thích Nguyên Trí

Chùa Bát Nhã, Santa Ana, CA

HT Thích Minh Tuyên

Minh Đăng Quang, Santa Ana, CA

HT Thích Minh Mẫn

Chùa Huệ Quang, Santa Ana, CA

HT Thích Minh Hồi

Như Lai Thiền Tự, San Diego, CA

HT Thích Thiện Long

Chùa Phật Tổ, Loang Beach

HT Thích Giác Sĩ

Tịnh Xá Giác Lý, CA

HT Thích Nguyên Hạnh

Chùa Việt Nam, Houston, TX

HT Thích Nguyên Siêu

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

HT Thích Thông Hải

Tu Viện An Lạc, Ventura, CA

TT Thích Minh Dung

Tu viện Sơn Tùng, Ontario, CA

TT Thích Tâm Hạnh

Tu Viện Đạo Tâm, Dallas, TX

TT Thích Tâm Hòa

Chùa Pháp Vân, Canada

TT Thích Tâm Tường

Tu Viện Pháp Vương, Escondido

TT Thích Minh Hạnh

Chùa Quang Minh - Chicago, Ill

TT Thích Giác Như

Chùa Từ Quang San Franc, CA

TT Thích Nhật Huệ

Chùa Duyên Giác, San Jose

TT Thích Nhật Trí

Chùa Pháp Vũ, Florida

TT Thích Tâm Hải

Chùa Việt Nam, TX

TT Thích Thánh Minh

Chùa Bát Nhã, Santa Ana, CA

TT Thích Hạnh Đức

Tu Viện Tây Phương, Minnessota

ĐĐ Thích Đạo Quảng

Louisiana, LA

ĐĐ Thích Hạnh Tuệ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Ven. E Nanda

Kentucky, KY

ĐĐ Thích Tâm Đạo (Eric)

Dallas, Texas

ĐĐ Thích Nguyên Huệ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

ĐĐ Thích Minh Hạnh

Chùa Bát Nhã, Santa Ana, CA

ĐĐ Thích Đồng Trực

Chùa Bát Nhã, Santa Ana, CA

ĐĐ Thích Minh Trọng

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

ĐĐ Thích Đồng Lực

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

ĐĐ Thích Chúc Thông

Chùa Bát Nhã, Santa Ana, CA

ĐĐ Thích Pháp Tín

Làng A Di Đà, California

ĐĐ Thích Lê Thọ

Chùa Bát Nhã, Santa Ana, CA

ĐĐ Thích Quảng Hành

Chùa Bát Nhã, Santa Ana, CA

ĐĐ Thích Trúc Thái Bảo

TuViện Chánh Pháp, Oklahoma, OK

ĐĐ Thích Vĩnh Tánh

Chùa Duyên Giác, San Jose , CA

ĐĐ Thích Quán Từ

Chùa Duyên Giác, San Jose , CA

ĐĐ Thích Giác Ngân

Giác An Tịnh xá, Garden Grove, CA

ĐĐ Thích Huệ Pháp

Murrieta, CA

ĐĐ Thích Quảng Định

Phật Học Quốc Tế, Los Angeles, CA

ĐĐ Thích Hạnh Nghĩa

Chùa Quang Minh, IL

ĐĐ Thích Quảng Thiện Tâm

Chùa Trấn Quốc, Sacramento, CA

ĐĐ Thich Đàm Thuận

Chùa Vạn Hạnh, San Diego, CA

ĐĐ Thích Tín Hòa

Chùa Viên Quang, Escondido , CA

ĐĐ Thích Chánh Trí

Chùa Việt Nam, Boston, MA

ĐĐ Thích Chúc Thông

ĐĐ Thích Quảng Minh Đạo

Tu Viện Kim Sơn, San Jose, CA

ĐĐ Thích Nguyên Bình

ĐĐ Thích Hạnh Kiên

Chùa Việt Nam, Arizona

ĐĐ Thích Quảng Thiện

NPĐ Freemont, San Jose, CA

ĐĐ Thích Nhật Thiện

NPĐ Freemont, San Jose, CA

ĐĐ Thích Tâm Chỉnh

ĐĐ Thích Linh Nhẫn

NPĐ Freemont, San Jose, CA

ĐĐ Thích Thiện Thái

ĐĐ Thích Tâm Son

ĐĐ Thích Mãn Từ

NS TN Giới Châu

Denver, CO

NS TN Giới Hương

NS Thích Nữ Diệu Tánh

Chùa Khánh Hỷ, CA

NS TN Hương Quang

NS TN Như Quang

NS TN Bảo Trân

NS TN Thảo Liên

NS TN Minh Dung

NS TN Hòa Quang

NS TN Minh Huệ

Tịnh Thất Thanh Lương, Sacramento

SC TN Huệ Trân

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

SC TN Nguyên Giác

SC TN Phước Quang

Tổng Hội Cư Sĩ

SC TN Như An

SC TN Lệ Ý

Chùa Bát Nhã, Santa Ana, CA

SC TN Giới Định

Chùa Bát Nhã, Santa Ana , CA

SC TN Chơn Toàn

Chùa Bát Nhã, Santa Ana , CA

SC TN Nguyên Huy

Chùa Bát Nhã, Santa Ana , CA

SC TN Liên Ý

Chùa Bát Nhã, Santa Ana , CA

SC TN Hải An

Chùa Bát Nhã, Santa Ana , CA

SC TN Như Trí

Long Beach

SC TN Thiền Tuệ

SC TN Trung Châu

SC TN Trí Hòa

SC TN Phước Mỹ

Tổng Hội Cư Sĩ

SC TN Như Niệm

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

SC TN Lệ Ý

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

SC TN Như Thành

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

SC TN Diệu Thanh

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

SC TN Học Liên

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

SC TN Huệ Thảo

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

SC TN Minh Hương

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

SC TN Nguyên Tân

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

SC TN Như Phước

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

SC TN Lệ Nguyên

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

SC TN Phước Nhẫn

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

SC TN Pháp Hỷ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

SC TN Diệu Hoa

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

SC TN Tịnh Hoàng

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

SC TN Thanh Liên

Tịnh xá Giác Lý, Santa Ana, CA

SC TN Thông Hoa

Chùa Hải Ấn, Connecticut

SC TN Khánh An

TV Hoa Lâm, Garden Grove, CA

SC TN Trí Minh

TV Hoa Lâm, Garden Grove,CA

SC TN Diệu Âm

Minh Đăng Quang, Santa Ana , CA

SC TN Như Hải

Minh Đăng Quang, Santa Ana , CA

SC TN Liên Hân

Minh Đăng Quang, Santa Ana , CA

SC TN Hoa Liên

Minh Đăng Quang, Santa Ana , CA

SC TN Nghiêm Liên

Minh Đăng Quang, Santa Ana , CA

SC TN Bàn Liên

Minh Đăng Quang, Santa Ana , CA

SC TN Liên Thịnh

Minh Đăng Quang, Santa Ana , CA

SC TN Hiếu Liên

Tịnh Xá Ngọc Đăng

SC TN Trí Nguyện

Tịnh Xá Ngọc Đăng

SC TN Phúc Liên

Tịnh Xá Ngọc Đăng

SC TN Dung Liên

Tịnh Xá Ngọc Đăng

SC TN Trung Thiện

TT Pháp Như, Garden Grove,CA

SC TN Thông Hoa

Chùa Phồ Quang, San Diego, CA

SC TN Thuần Tín

Chùa Phổ Từ, San Jose, CA

SC TN Hằng Lượng

Thiền Đường Từ Ân, Santa Ana , CA

SC TN Phước Từ

Thiền Đường Từ Ân, Santa Ana , CA

SDN TN Tâm Học

Thiền Đường Từ Ân, Santa Ana , CA

SC TN Như Khánh

Chùa Viên Quang, Escondido, CA

NS TN Nhật Nhan

Chùa Xá Lợi, Rosemead, CA

SC TN Như Tín

Chùa Xá Lợi, Rosemead, CA

SC TN Đại Bi

Texas

SC TN Lệ Đoan

Michigan

SC TN Như An

SC TN Toàn Lạc

Kansas

SC TN Như Điển

SC TN Trung Châu

SC TN Đức Huy

SC TN Nguyên Giác

SC TN Hạnh Liên

Arizona

SC TN Diệu Hiền

Arizona

SC TN Diệu Từ

Arizona

SC TN Thanh Diệu Minh

Tu Viện Kim Sơn, San Jose , CA

SC TN Kiều Minh

SC TN Kiều Nguyện

SC TN Hạnh Hòa

SC TN Kiều Thuận

SC TN Thông Thành

SC TN Thanh Nguyên

Tu Viện Kim Sơn, San Jose , CA

SC TN Tịnh Thân

SC TN Diệu Nguyên

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn