Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thời Khóa Biểu Các Lớp Học

10/08/201316:53(Xem: 3356)
Thời Khóa Biểu Các Lớp Học
Khoatu-quang-cao

Thời Khóa Biểu Các Lớp Học

Lớp

Buổi

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

Lớp 1

Sáng

HT Tín Nghĩa

“Vu Lan Hiếu Hạnh”

TT Nhật Trí

“Nghi Lễ Phật Giáo”

Phật Pháp

Vấn Đáp

Chiều

ĐĐ Quảng Định

“Thiền”

TT Minh Tuệ

“Học và Tu”

Tối

TT Thông Lý

“Hành Trang Cho Người Phật Tử”

Chư Tăng giảng sư: Thảo luận

“Tam Quy Ngũ Giới và ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày”

Lớp 2

Sáng

ĐĐ Thông Lý

“Tứ Vô Lượng Tâm”

TT Tâm Hạnh

“Bốn Thánh Đế”

Chiều

HT Bổn Đạt

“Tuổi Trẻ Trong Tinh thần Kinh Điển Đại Thừa”

TT Tâm Hòa

“Đạo Phật và những vấn nạn của tuổi trẻ thời đại”

Tối

TT Tâm Hạnh

"Nguyên lý Tu tập của Phật Giáo"

TT Tâm Hạnh, ĐĐ Thông Lý

Thảo luận Phật pháp

Lớp 3

Sáng

TT Minh Tuệ

"Bồ Tát Hạnh"

HT Thái Siêu

“Bồ Tát Giới Tại Gia"

Chiều

HT Nguyên Hạnh

Đề tài: "Đạo Phật: Con Đường Của Trí Tuệ"

HT Thông Triết

“Ba Pháp Tu Thiết Thực Cho Người Phật Tư"

Tối

TT Hạnh Đức

"Giáo Lý Duyên Khởi"

ĐĐ Thiện Long

“Thiền và Thi Ca”

Lớp

Buổi

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

Lớp 4

English for Adults

Sáng

TT Minh Hạnh

“The Buddhahood"

TT Minh Hạnh

“After the Enlightenment"

TT Minh Hạnh

Chiều

TT Minh Hạnh

“The Buddhahood"

TT Minh Hạnh

“After the Enlightenment"

Tối

TT Minh Hạnh

“After the Enlightenment"

“Discussion”

Lớp 5

English for Youth

Sáng

ĐĐ Đạo Quảng, ĐĐ Tâm Đạo,

NS Giới Châu

“Why Buddhism?"

ĐĐ Đạo Quảng, ĐĐ Tâm Đạo,

NS Giới Châu

“Lessons to learn from the Life of Buddha”

ĐĐ Đạo Quảng, ĐĐ Tâm Đạo,

NS Giới Châu

Chiều

ĐĐ Đạo Quảng, ĐĐ Tâm Đạo,

NS Giới Châu

“Why Buddhism?"

ĐĐ Đạo Quảng, ĐĐ Tâm Đạo,

NS Giới Châu

“Cause & Effect”

Tối

ĐĐ Đạo Quảng, ĐĐ Tâm Đạo,

NS Giới Châu

“Discussion”

ĐĐ Đạo Quảng, ĐĐ Tâm Đạo,

NS Giới Châu

“Discussion”

Lớp 6

Chư Tăng Ni

Sáng

HT Đức Thắng

“Tầm quan trọng của Giới luật trong đời sống sinh hoạt chung của tu sĩ.”

TT Tâm Hòa

“Đạo Phật và những vấn nạn của tuổi trẻ thời đại”

TT Minh Dung

TT Tâm Hòa

Chiều

HT Nguyên Trí

“Thước đo của người Tu sĩ”

HT Thái Siêu

“Yết ma là gì?

Có bao nhiêu loại Yết ma?”

Tối

HT Nguyên Hạnh

Đề tài:"Những Phương Pháp

Đoạn Trừ Phiền Não"

TT Minh Dung, TT Tâm Hòa

“Tỳ Ni tạng trụ,

Phật pháp diệc trụ”

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn