Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

5. Phẩm Tọa Thiền Thứ Năm

12/08/201101:08(Xem: 3911)
5. Phẩm Tọa Thiền Thứ Năm

LụcTổ Huệ Năng
KINHPHÁP BẢO ÐÀN
Tỳ KheoThích Duy Lực Dịch và Lược Giải
Từ ÂnThiền Ðường, Santa Ana Xuất Bản 1992

Phẩm Tọa Thiền Thứ Năm

Sư dạy chúng rằng: Pháp môn này nói TỌA THIỀN vốn chẳng chấp tâm, cũng chẳng chấptịnh, cũng chẳng phải là chẳng động. Nếu nói chấp tâm, tâm vốn là vọng, biếttâm như huyễn cho nên chẳng chấp. Nếu nói chấp tịnh, tự tánh vốn tịnh, chỉ dovọng niệm che khuất chơn như, nếu chẳng có vọng niệm, tánh tự thanh tịnh; khởitâm chấp tịnh, lại sanh vọng tịnh. Vọng chẳng xứ sở, kẻ chấp là vọng, tịnhchẳng hình tướng, lại lập tướng tịnh cho là công phu; kiến giải như vậy chướngtự bản tánh, lại bị tịnh trói.

Thiện tri thức, nếu người tu theo pháp chẳng động, khi thấy mọi người màchẳng thấy tất cả thị phi, thiện ác, lỗi lầm của người, tức là tự tánh chẳngđộng. Thiện tri thức, kẻ mê thân dù chẳng động, mở miệng thì nói thị phi, tốtxấu, hay dở của người; như vậy là trái ngược với đạo, nếu chấp tâm tịnh tức làchướng đạo.

Sư dạy chúng rằng: Thiện tri thức, saogọi là TỌA THIỀN? Trong pháp môn này vôchướng, vô ngại, bên ngoài đối với tất cả cảnh giớithiện ác tâm niệm chẳng khởi gọi là TỌA, bên trong thấy tự tánh chẳng động gọi là THIỀN.
Thiện tri thức, sao gọi là THIỀN ÐỊNH? Bên ngoài lìa tướng là THIỀN, bêntrong chẳng loạn là ÐỊNH. Ngoài nếu chấp tướng, trong tâm liền loạn, ngoài nếulià tướng thì tâm chẳng loạn. Bản tánh tự tịnh tự định, chỉ vì thấy cảnhchấpcảnh thành loạn, nếu người thấy mọi cảnh mà tâm chẳng loạn, đó là CHƠN ÐỊNH vậy. Thiện tri thức, ngoài lìa tướng tức THIỀN, trong chẳng loạn tức ÐỊNH, ngoài THIỀNtrong ÐỊNH gọi là THIỀN ÐỊNH. Kinh Phạm Võng nói: Bản tánh ta vốn tự thanh tịnh. Thiện tri thức,niệm niệm tự thấy bản tánh thanh tịnh, tự tu tự hành, tự thành Phật đạo.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn