Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

12. Ba sự quay về nương tựa

20/04/201103:28(Xem: 4410)
12. Ba sự quay về nương tựa

Tự điển Làng Mai

Thuật ngữ - Tên gọi


Ba sự quay về nương tựa (pháp số,bài nhạc)


1.Nương tựa Bụt, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng. Cũng là tam quy, ba quy hay là ba quy y.

2. Một bài hát do Thầy Làng Mai viết lời và phổ nhạc:
Con về nương tựa Bụt. Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Namo Buddhaya.
Con về nương tựa Pháp. Con đường của tình thương và sự hiểu biết. Namo Dharmaya.
Con về nương tựa Tăng. Đoàn thể của những ai nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Namo Sanghaya.
Đã về nương tựa Bụt, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời. Namo Buddhaya.
Đã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hóa. Namo Dharmaya.
Đã về nương tựa Tăng, con đang được tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập. Namo Sanghaya.
Về nương Bụt trong con, xin nguyện cho mọi người thể nhận được giác tính sớm mở lòng Bồ Đề. Namo Buddhaya.
Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người nắm vững các pháp môn cùng lên đường chuyển hóa. Namo Dharmaya.
Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người xây dựng nên bốn chúng nhiếp hóa được muôn loài.
Namo Sanghaya. Buddham saranam gaccha mi. Dharmam saranam gaccha mi. Sangham saranam gaccha mi.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn