Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

55. Đại sư thứ 55: Godhuripa - Người bẫy chim

05/03/201115:52(Xem: 3152)
55. Đại sư thứ 55: Godhuripa - Người bẫy chim

CÁC VỊ CHÂN SƯ ĐẠI THỦ ẤN
Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính

Đại sư thứ 55: Godhuripa - Người bẫy chim

Các hiện tượng bên trong hay bên ngoài
đều từ tâm mà ra

Khi nhận ra bản chất của tâm là ánh sáng

Thì ngủ nghỉ, đi lại, mơ mộng và thiền định

đều hiển hiện trong pháp giới

Hiểu được trọn vẹn như vậy

nên ta nhận ra Phật tính


Truyền thuyết


Godhuripa
là dân xứ Disunagar, sống bằng nghề bẫy chim.
Một hôm ông đang dùng tấm lưới lớn để bẫy chim thì gặp một nhà sư Du-già. Sư hỏi thăm về nghề nghiệp. Godhuripabảo rằng: “Do nghiệp bất thiện đời trước nên kiếp này tôi phải làm nghề bẫy chim để sống. Dẫu biết rằng đây không phải là một nghề tốt, nhưng không có cách nào khác hơn, thưa đại sư.”


Đại sư nói: “Nếu vậy, đời sau của ngươi lại càng tệ hại hơn nữa. Sao ngươi không tu tập pháp Phật để tìm thấy sự an lạc?”


“Xin thầy xót thương mà dạy cho pháp giải thoát.”


Đại sư liền làm phép khai tâm, điểm đạo cho Godhuriparồi dạy rằng: “Ngươi hãy quán sát tất cả âm thanh trong thế gian này đều là tiếng chim hót. Hai thứ ấy đều là một thì chứng vào pháp giới.”


Godhuripa
tu tập được 9 năm thì dứt vô minh, chứng đắc Đại thủ ấn. Ngài thọ được một trăm năm và hóa độ trên ba trăm đệ tử.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn