Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

14. TÁN (xướng vào lức cử hành đại lễ)

28/02/201114:05(Xem: 3215)
14. TÁN (xướng vào lức cử hành đại lễ)

LƯỢC THUẬT HÀNH TRẠNG HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM
Dịch giả: Ni chúng Tự Viện Vĩnh Minh Lâm Đồng
Hiệu đính: Giáo sư Phạm Phú Thành & Đại Đức Thích Giải Hiền

Tán
(Xướng vào lúc cử hành đại lễ)

Khổ hạnh độ chúng
Chân tịnh chân thiền
Bất thực yên hoả lục thập niên
Đạo phạm lợi nhân thiên
Kiến tự an tăng
Ân trạch mãn trần hoàn

Nam-mô Độ Nhân Sư Bồ - Tát
< ba lần >
Nghĩa của bài TÁN

Khổ hạnh độ chúng sinh
Tu Chân Tịnh – Chân Thiền
Sáu mươi năm không ăn nấu chín
Mô phạm Phật Đạo - Lợi Người và Trời
Xây dựng Chùa chiền – An bài Tăng chúng
Ơn đức khắp cõi Trần gian

NAM-MÔ ĐỘ NHÂN SƯ BỒ - TÁT


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn