Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chương Hai: Sám Hối Tội Nghiệp

03/12/201017:59(Xem: 6788)
Chương Hai: Sám Hối Tội Nghiệp

CHƯƠNG HAI
SÁM HỐI TỘI NGHIỆP

Nghi lễ Bồ Tát

Ca ngợi

1. Để con nắm giữ được
Tâm nguyện quí giá này 
Con cúng dường ch
ư Phật 
Và Pháp Bảo thiêng liêng 
Con cúng dường Bồ tát 
Đầy phẩm tính tốt lành. 

Cúng dường

2. Cúng dường hoa quả tươi 
Thức ăn ngon quý nhất 
Nước uống thật tinh khiết 
Vật quý báu trên đời. 

3. Cúng dường núi châu báu 
Rừng thanh tịnh ngát hương 
Hoa cõi trời diễm tuyệt 
Trái quý buông trĩu cành. 

4. Cúng dường những hương thơm
Ngào ngạt cõi trời đất
Cúng dường trang sức quý 
Cúng dường cây như ý 
Thành tựu mọi ước mơ
Cúng dường mọi ngũ cốc
Tự sinh không người trồng. 

5. Cúng dường ao sen đẹp 
Thiên nga hót êm dịu
Và mọi vật vô chủ 
Đầy dẫy khắp bầu trời. 

6. Con giữ chúng trong tâm
Dâng lên đấng Thế Tôn
Và chư vị Bồ tát 
Thỉnh cầu đức Thế Tôn 
Từ bi nghĩ đến con
Mà nhận vật cúng dường. 

7. Con vô phước bần cùng 
Không một chút tài sản 
Kính xin đức Phật thương 
Nhận lễ vật tâm con. 

8. Con nguyện đem thân tâm 
Để làm kẻ nô bộc 
Phụng sự Phật, Bồ tát 
Mong quí ngài xót thương 
Thâu nhận lễ vật này. 

9. Được các ngài thâu nhận
Thân tâm con siêu thoát 
Con nguyện sống lợi tha 
Diệt trừ các ác nghiệp. 

10-11. Đây nhà tắm tráng lệ 
Nền thủy tinh long lanh 
Cột trụ khảm trân châu 
Lọng dù bằng ngà ngọc 

Trần thiết lộc bình quý 
Đầy nước thơm thích ý 
Ngân vang muôn diệu âm 
Thỉnh Phật, Bồ tát tắm 

12. Đây khăn tắm sạch thơm
Lau khô thân các ngài 
Đây y phục cõi trời
Với màu sắc mỹ lệ 
Lan tỏa hương dịu thơm. 

13. Đây y phục mềm mại 
Và trăm trang sức quý 
Dâng lên Đức Phổ Hiền, 
Văn Thù, Quán Thế Âm. 

14. Hương liệu thơm vũ trụ 
Xin thoa ngọc thể Ngài 
Tỏa hào quang thanh tịnh 
Óng ánh sắc vàng ròng. 

15. Xin cúng dường chư Phật 
Các tràng hoa đẹp đẽ 
Kết từ hoa tươi thơm 
Như hoa sen, hoa lài 
Hay hoa mạn đà la. 

16. Con xin dâng chư Phật 
Vầng mây hương ngây ngất
Dâng thực phẩm cõi trời 
Thức ăn uống đẹp ngon. 

17. Con dâng đèn hoa ngọc 
Chân chạm đá sen vàng 
Nền nhà dịu mát hương 
Rải đầy hoa đẹp ý. 

18. Xin cúng dường chư Phật 
Những lâu đài tráng lệ 
Rèm buông ngọc lung linh 
Du dương ngân tiếng hát. 

19. Xin dâng hiến chư Phật 
Lọng che bằng châu ngọc 
Cán đúc toàn vàng ròng 
Viền thêu hoa mỹ lệ. 

20. Cúng phẩm nhiều như mây 
Nhạc du dương hoà tấu
Khổ đau được dịu xoa
Mong sao chúng mãi còn. 

21. Mưa hoa, mưa ngọc ngà 
Mong luôn luôn buông rơi 
Trên thân Phật, tháp Phật
Trên giáo pháp diệu kỳ. 

22. Như Ngài Diệu Cát Tường (10)
Xưa kia cúng dường Phật 
Nay con xin cúng dường 
Phật, Bồ tát như vậy. 

23. Dùng âm vang hải triều 
Tán dương công đức Phật 
Nguyện tiếng tán dương này 
Luôn vang đến các Ngài. 

24. Nguyện hoá thân như bụi 
Lễ lạy Phật ba đời 
Lễ lạy Pháp và Tăng 
Cùng khắp cả pháp giới. 

25. Con lễ lạy tháp Phật 
Các nơi Bồ tát ở (3)
Lễ bậc trì giới nhất 
Kính lễ hàng thánh tăng. 

Quy y 

26. Từ nay cho đến khi
Đạt Vô thượng Bồ đề 
Con nguyện quy y Phật, 
Pháp và chư Bồ Tát.

Sám hối 

27. Trước chư Phật, Bồ Tát
Ở cùng khắp mười phương
Con xin chấp hai tay 
Thành khẩn nguyện như vầy: 

28-29. Từ vô thỉ đến nay 
Trôi lăn trong sinh tử 
Với tội ác không lường
Do tự mình gây ra
Hay xúi giục người làm
Vì vô minh che lấp 
Nay con biết lỗi lầm 
Thành tâm xin sám hối. 

30-31. Lỗi lầm con đã phạm 
Qua nghiệp thân, khẩu, ý 
Đã gây bao tổn hại
Cho Tam bảo (4), mẹ cha 
Cũng như cho Thầy Tổ
Và cho bao kẻ khác 
Nay trước đức Thế Tôn 
Con thành tâm sám hối 
Mọi tội lỗi gây ra. 

32. Nếu sám hối chưa trọn 
Con lỡ chết thì sao? 
Vậy xin Ngài mau cứu 
Trước khi thần chết đến. 

33. Thần chết thật lừa lọc
Nó không biết đợi chờ 
Tội rửa sạch hay chưa 
Dù đang bệnh hay khỏe
Con không thể nào tin 
Vào mạng sống mong manh 
Lập loè như lửa đóm. 

34. Con đã không ý thức 
Chết là bỏ tất cả 
Nên con đã quanh quẩn
Với bè bạn, kẻ thù
Vì vậy tự gây ra
Biết bao điều xấu ác.

35. Đời người như mộng ảo 
Điều gì đã trải nghiệm 
Cũng chỉ là ký ức
Tất cả đều trôi qua 
Không bao giờ trở lại. 

36. Kẻ thù thành hư vô 
Người thân như mây khói
Thân tôi rồi phải chết 
Tất cả trở về không. 

37. Trong đời ngắn ngủi này 
Kẻ thân, thù đã chết 
Duy nghiệp ác đã gây 
Còn ở lại với tôi. 

38. Tôi đã không ý thức 
Rồi cũng chết như họ 
Nên cứ tham sân si 
Tạo ra bao lầm lỗi. 

39. Mạng sống giảm từng ngày 
Chẳng bao giờ ngừng nghỉ 
Không thể nào kéo dài 
Làm sao thoát khỏi chết? 

40. Đến lúc sắp lâm chung
Dù thân thuộc vây quanh 
Thống khổ lúc hấp hối
Tôi gánh chịu riêng mình. 

41. Khi Diêm Vương đến bắt 
Thân thuộc có ích gì? 
Chỉ phước đức mới cứu 
Tôi lại chưa tu tập! 

42. Do buông lung không biết
Hậu quả xấu mai sau 
Bám víu đời phù phiếm
Tôi tạo bao nghiệp xấu. 

43. Như kẻ ra pháp trường 
Kinh hãi, miệng khô đắng 
Mắt trợn trắng, thất thần 
Hình sắc cũng đổi khác. 

44. Huống chi khi thấy bóng 
Ma vương đến bắt ta 
Kinh hoàng sao kể xiết 
Khổ đau dâng tột cùng. 

45. Ai cứu tôi ra khỏi 
Cơn sợ hãi lớn này 
Tôi tròn xoay đôi mắt 
Nhìn bốn phương van cầu. 

46. Bốn phương không thấy ai
Sợ hãi lại càng tăng
Không nơi nào che chở 
Tôi phải làm sao đây? 

47. Con xin quy y Phật
Ngài là đấng Từ Bi 
Bảo vệ, đem lợi ích 
Cho tất cả muôn loài 
Có năng lực giải cứu
Tiêu trừ bao sợ hãi. 

48. Con xin quy y Pháp 
Mà chư Phật chứng ngộ
Có thể đưa muôn loài
Sang đến bờ giải thoát
Và con xin quy y
Nơi chư vị Bồ Tát. 

49. Trong cơn sợ bấn loạn
Con xin dâng thân mạng 
Lên Bồ tát Phổ Hiền 
Và Bồ tát Văn Thù.

50. Với tiếng kêu khẩn thiết 
Con cầu Đức Quan Âm 
Mở đại từ bi tâm
Cứu con, kẻ mê lầm. 

51. Con cầu cứu các Ngài 
Hư Không Tạng Bồ Tát 
Địa Tạng Vương Bồ Tát 
Chư Bồ Tát đại bi. 

52. Con cũng xin nương tựa 
Kim Cương Trí Bồ Tát 
Ngài mà các sứ giả 
Của Diêm vương khiếp vía . 

53. Xưa trái lời Phật dạy
Nay gặp nạn hãi hùng 
Con xin quy y Phật
Mau cứu độ cho con. 

54-56. Với bệnh nhẹ tầm thường
Đã tuân lời thầy thuốc
Huống chi trăm thứ bệnh
Sinh từ tham sân si! 

Một trong trăm bệnh này
Đã đủ làm tiêu hủy
Mọi loài Nam Diêm phù
Nay chạy khắp mọi nơi
Tìm không ra thuốc chữa. 

Phật là đại y vương
Dạy giáo lý thoát bệnh
Những ai không làm theo
Thực ngu si đáng trách. 

57. Bên hố sâu vài trượng 
Tôi đi phải đề phòng 
Cạnh địa ngục sâu thẳm
Sao đời đời nhởn nhơ? 

58. Bởi nghĩ rằng chưa chết
Sống nhởn nhơ phóng dật
Quả thật là dại khờ
Nhưng rồi sớm hay muộn
Cái chết phải đến thôi. 

59. Tôi không thể có được
Cái cảm giác dễ chịu
Rằng trong ngày hôm nay
Thần chết sẽ không đến
Chắc chắn nó xuất hiện
Làm sao yên hưởng nhàn?

59. Ai giúp bớt lo sợ
Ai chỉ tôi lối thoát 
Làm sao thoát hãi kinh 
Của sự chết phải đến 
Sao có thể nhởn nhơ? 

60. Khoái lạc đã trải qua 
Chỉ còn là hoài niệm 
Bám víu mà làm chi 
Để trái lời Phật dạy? 

61. Chết là lìa bỏ hết 
Người thân và bạn bè 
Đi vào cõi vô định 
Bạn hay thù ích chi? 

62. Tôi nên hằng ngày đêm
Tỉnh thức với tư duy
Rằng gieo ác, gặt ác
Làm sao tránh khỏi đây
Sự gieo xấu ác này 

63-64. Vì ngu đần, vô minh
Phạm giới do Phật chế
Gây biết bao tội lỗi
Lòng run sợ ác báo. 

Nay trước đấng Giác ngộ
Con chấp tay đãnh lễ
Chư Phật và Bồ tát
Xin thành tâm sám hối. 

65. Mong quí Ngài tha thứ
Hành động ác từ xưa
Và con xin thệ nguyện 
Vĩnh viễn không tái phạm.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567