Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Tài Liệu Tham Khảo

22/09/201007:54(Xem: 3112)
Tài Liệu Tham Khảo

1-Phật học Từ điển, Đoàn Trung Còn, In kỳ đầu 1968.

2-Tự điển Phật học Hán Việt, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phân viện Nghiên cứu Phật học, Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội, Hà nội 1998.

3-Tự điển đối chiếu Phật ngữ Phạn-Pali-Việt-Pháp-Anh, Phạm Hữu Dung 1996.

4-A dictionary of Chinese Buddhist terms, Fo Kuang Publisher, KaoHsiung, TaiWan.

5-Buddhist Dictionary by Nyanatiloka printed in TaiWan.

6-Daily Recitation Handbơk, City of 10,000 Buđhas, Second printing 1982.

7-An Introduction to Zen Buddism by D.T. Suzuki, Grove Press New York 1964

8-Manual of Zen Buddhism by D.T. Suzuki.

9-The three pillars of Zen, Roshi Philip Kapleau, Doubleday 1989

10-Buddhism of Wisdom and Faith, Pure Land Principles and Practice, Thich Thien Tam International Budhist Monastic Institute Phat Hoc Vien Quoc Te 1991.

11-Pure Land, Pure Mind, J.C. Cleary, Sutra Translation Committee of the United States and Canada, 1994.

12-On the theory of Pure Consciousness, F.C.Hsu, New World Press, Beijing, 1990.

13-The thirty verses on the teaching of mere manifestation of consciousness translated by Nhat Hanh.

14-Standard verses on the eight vijnànas translated by Nhat Hanh.

15-A Buddhist Bible by Dwight Goddard, Beacon Press Boston, 1970.

16-Foundations of Tibetan Mysticism, Lama Anagarika Govinda, Samuel Weiser Inc 1991.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,267,904