Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Giáo huấn Dakini

12/06/201307:16(Xem: 7042)
Giáo huấn Dakini

GIÁO HUẤN DAKINI

Do YESHE TSOGYAL ghi lại và chôn dấu
Phát lộ bởi: NYANG RAL NYIMA OSER và SANGYE LINGPA


giaohuandakini

GIÁO HUẤN DAKINI
Hãy đi xuống với kiến, trong khi đi lên với hạnh,
thực hành hai điều này như một là điều cốt tủy nhất.
Padmasambhava

Đọc sách PDF

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Lược sử về Đức Liên Hoa Sanh
Giáo huấn dẫn nhập
Những giáo lý đi lên với hạnh
Quy y
Bồ đề tâm
Phát Bồ Đề Tâm Thực Tế
Mười nền tảng của Kim Cương Thừa
Thực Hành với sự chân thành
Kim Cương Sư và Bổn Tôn Yidam
Tu tâm theo Kim Cương Thừa
Tràng hoa pha lê của sự thực hành không lỗi
Cốt tủy tinh hoa của những giáo huấn khẩu truyền
Thuật ngữ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn