Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Giải thoát đạo luận

03/05/201115:32(Xem: 10135)
Giải thoát đạo luận

GIẢI THOÁT ĐẠO LUẬN
VIMUTTI MAGGA

A-la-hán Ưu-ba-đế-sa (Upatissa) sáng tác
Lương Phù Nam, Tam Tạng Pháp Sư
Tăng-già-ba-la (Sanghapàla) Hán dịch

Thiện Nhựt chuyển dịch sang tiếng Việt
Montréal, Canada,
tháng 9-2003

giaithoat1-bia

giaithoat2-bia

Mục lục

PHẦN I: Bản dịch Việt văn

Phẩm 01: Nhân duyên
Phẩm 02: Giới
Phẩm 03: Đầu-đà
Phẩm 04: Phân biệt về Định
Phẩm 05
: Tìm gặp Thiện tri thức
Phẩm 06: Phân biệt về Tánh hạnh
Phẩm 07: Phân biệt về Hành xứ
Phẩm 08: Hành môn

Chi 1: Nhứt thiết nhập địa, các Thiền chi của Sơ thiền.
Chi 2: Nhị thiền đến Phi tưởng định, các Nhứt thiết nhập khác.
Chi 3: Mười Tưởng bất tịnh, mười Niệm.
Chi 4: Mười Niệm (tiếp theo)
Chi 5: Bốn Tâm vô lượng, Tứ đại, Tưởng chẳng khứng thức ăn.

Phẩm 09: Năm Thần thông
Phẩm 10: Phân biệt về Huệ
Phẩm 11: Năm Phương tiện

Chi 1: Ấm, Nhập, Giới, Nhân duyên.
Chi 2: Thánh
đế phương tiện.

Phẩm 12: Phân biệt về Đế.

Chi 1: Phân biệt trí, Khởi diệt trí, Quán diệt trí.
Chi 2: Trí biết sợ, Trí muốn giải thoát, Tương tự trí, Tánh trừ trí, Thánh trí,
Đạo trí, Quả trí.

PHẦN II: Tìm hiểu

Phần Tìm hiểu về Phẩm 01: Nhân duyên.
Phần Tìm hiểu về Phẩm 02: Phân biệt về Giới.
Phần Tìm hiểu về Phẩm 03: Đầu-đà.
Phần Tìm hiểu về Phẩm 04: Phân biệt về Định.
Phần Tìm hiểu về Phẩm 05: Tìm gặp Thiện tri thức
Phần Tìm hiểu về Phẩm 06: Phân biệt Tánh hạnh
Phần Tìm hiểu về Phẩm 07: Phân biệt Hành xứ.
Phần Tìm hiểu về Phẩm 08: Hành môn.
Phần Tìm hiểu về Phẩm 09: Năm Thần thông.
Phần Tìm hiểu về Phẩm 10: Phân biệt Huệ.
Phần Tìm hiểu về Phẩm 11: Năm Phương tiện.
Phần Tìm hiểu về Phẩm 12: Phân biệt Đế.

Phần Tổng Kết.

Source: BuddhaSasana

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn