Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bừng sáng con đường giác ngộ

27/04/201103:21(Xem: 15007)
Bừng sáng con đường giác ngộ

BỪNG SÁNG CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ
Illuminating the Path to Enlightenment - His Holiness the Dalai Lama
Hồng Nhu dịch kệ - Tuệ Uyển chuyển ngữ
MỤC LỤC

MởĐầu:Trách Nhiệm Phổ Quát
Chương1:Giới Thiệu Tổng Quát

Chương2:Những Đặc Trưng Của Giáo Nghĩa Về Con Đường Tiệm Thứ

Chương3:Nương Tựa Hải Đảo Tâm Linh
Chương4:Nên Tha Thiết Và Hết Lòng Thực Tập Giáo Pháp

Chương5:Quy Y, Nghiệp Báo và Giới Luật

Chương6:Tìm Sự Tự Tại Khỏi Vòng Luân Hồi

Chương7:Trau Dồi Lòng Vị Tha

Chương8:Nghi Thức Phát Khởi Bồ Đề Tâm

Chương9:Quan Điểm và Hành Động của Bồ Tát

Chương10:Tuệ Trí Toàn Thiện

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567