Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tin Tức Từ Biển Tâm

24/01/201106:09(Xem: 15145)
Tin Tức Từ Biển Tâm

TIN TỨC TỪ BIỂN TÂM

Lâm Thanh Huyền - Người dịch: Minh Chi
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội 2003

tintuctubientam_minhchi
MỤC LỤC

Lời người dịch
Trang 01
Vì hiện tại hãy làm một chút gì đó
Tin tức từ biển tâm
Học tập Phật pháp với thái độ tự tin
Cởi bỏ sự ràng buộc của hình thức
Xa rời tâm thì không có Phật
Tưỏng niệm và sự trình hiện của tâm
Lấy giác và sáu thức để nhận rõ tự tâm

Trang 02

Sáu phương pháp để lắng nghe tâm
Giữ vững biển tâm bình lặng, thuần khiết
Mũi dao và cán dao
Thấy đúng đắn cảnh giới hiện thực trước mắt
Hãy trân trọng cuộc sống hiện tại
Chấp thủ là đáng sợ
Phá chấp trước, mở mang trí tuệ
Phật giáo giống như một con dao
Học Phật là để chế tạo một con dao tốt
Đặt con dao báu ở trong tâm mình

Trang 03

Đừng có cách biệt với chúng sanh
Nhân sanh là tương đối
Phải giừ cái hòm hy vọng
Khai phá sự hoàn mỹ nội tại
Làm cho thanh tịnh thân, miệng, ý
Giữ tấm lòng cảm ân vô hạn
Tâm hoan hỷ vô lượng
Bảy báu và bảy tình
Đừng để Phật giáo thành ràng buộc đối với cuộc sống
Học Phật là để mong cầu cải cách và sáng tạo tâm linh
Cải cách tâm bắt đầu từ đâu
Tìm ra của báu trong mình và đầu mối của bảy tình

Trang 04

Quét trừ mê chướng để thấy tự tánh
Sắc và không đều có thể giúp chúng ta khai ngộ
Chuyển ngu muội thành trí tuệ
Đi tìm cảnh giới vô tâm
Niệm chú, không bằng đầu tiên hãy mở mang trí tuệ nội tại của mình
Thể nghiệm, thể nghiệm, thể nghiệm ngày càng sâu sắc
Đừng nhìn Phật giáo qua hình tướng

Trang 05

Vĩnh viễn để lại chút tình cảm ở nhân gian
Cuộc sống hiện nay, thế giới hiện nay
Sự khác nhau giữa tại gia và xuất gia 5
Tu hành chân chánh là rất giản đơn
Trong sinh hoạt toàn là Phật pháp
Kiểm nghiệm động cơ học Phật
Hãy sống trọn đời sống này, nhưng không được chấp trước đời sống này
Tướng thật của thế giới cực lạc
Học Phật nếu mắc vào hình thức sẽ thành hư vọng
Người như thế nào thì được tự do, tự tại
Mở mang không ngừng trí tuệ
Từ bi là cho vui, trừ khổ
Trở về đời sống này, thế gian này

Trang 06

Phóng hạ và chịu trách nhiệm
Bồi dưỡng sức sáng tạo của nội tâm
Giữ vững sức sống của sanh mạng
Quý trọng giờ phút trước mắt
So sánh với giây phút trước đây
Cuộc sống tốt đẹp nhất là ở đời này, thế gian này
Vượt qua sông tình dục, bảy tình, sáu dục
Khi luyện vàng không được nghĩ tới con khỉ
Dòng chảy cảm tình, con sông ái dục, chìm nổi ở trong đó kiếp này qua kiếp khác
Tình dục và sanh tử

Trang 07

Tình dục là gốc của khổ
Chuyển hoá tình dục
Cảm ơn và học tập
Hồi hướng làm cho nhân duyên thanh tịnh
Hoan hỷ sống, tuỳ tục, tuỳ duyên
Bố thí mà không chấp ngã
Tuỳ duyên mà ứng xử với tình cảm tốt nhất không thay đổi
So sánh với giây phút trước
Nhân sanh tốt đẹp nhất chính là ở đời này, thế gian này
Ái hận tình thù trong nhân gian, đâu đâu cũng có yêu ghét tình thù
Mở mang trí tuệ trong luyến ái và hận thù
Suy nghĩ lại hành vi và nhân sanh

Trang 08

Thương yêu, hận thù là có thể thay đổi
Một vị trí tương đối cao hơn, với trí tuệ mới hơn
Thấy rõ thực tướng của nhân duyên
Thiền định và Bát nhã làm cho tâm tính không dao động
Từ thiền định và Bát nhã xem xét luyến ái và hận thù
Không cần bài xích cảm quan, phải khéo léo dùng cảm quan để tu hành
Luyến ái và hận thù đều là bài học để tu hành
Khiến cho danh hiệu Phật và tâm niệm chúng ta thống nhất
Khiến cho tâm mình và tâm Bồ tát ấn chứng nhau
Mọi người đều có Phật tánh Như Lai
Tình cảm phong phú tu hành vô ngại

Source: thuvienhoasen

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567