Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Sắc Tướng và Thật Tướng

02/01/201115:43(Xem: 6819)
Sắc Tướng và Thật Tướng

labode_1SẮC TƯỚNG VÀ THẬT TƯỚNG,

Vấn Đề Nhị Đế Trong Tứ Đại Thuyết Phái của Phật Giáo
Prof. Guy Newland, Ph.D.
Tâm Hà Lê Công Đa chuyển ngữ

MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU GS. Guy Newland

LỜI NGƯỜI DỊCH Tâm Hà Lê Công Đa

CHƯƠNG I
VẤN ĐỀ NHỊ ĐẾ TRONG TỨ ĐẠI THUYẾT PHÁI

CHƯƠNG II
TRƯỜNG PHÁI PHÂN BIỆT THUYẾT (ĐẠI TỲ BÀ SA)

Tục Đế
Chân Đế
Vô Ngã

CHƯƠNG III
TRƯỜNG PHÁI KINH LƯỢNG BỘ

Những Thuật Ngữ Tương Đương và Các Thí Dụ
Tỷ Lượng
Hiện Lượng
Những Định Nghĩa
Kết Luận

CHƯƠNG IV
NHỮNG TRƯỜNG PHÁI ĐẠI THỪA

Nhị Đế Như Là Một Nhất Thể

CHƯƠNG V
TRƯỜNG PHÁI DUY THỨC

Vạn Pháp Do Tâm Tạo
Duy Thức
Tam Tính
Ngôn Ngữ và Mối Liên Hệ
Nhị Đế
Trung Quán Tông và Duy Thức

CHƯƠNG VI
TRƯỜNG PHÁI TRUNG QUÁN

CHƯƠNG VII
ĐỘC LẬP BIỆN CHỨNG PHÁI - TRUNG QUÁN TÔNG

Hiện Hữu Rốt Ráo
Màn Huyễn Thuật
Những Định Nghĩa Về Nhị Đế
Phân Loại Phúc Đế
Độc Lập Kinh Thủ Và Độc Lập Du Già
Vô Ngã

CHƯƠNG VIII
QUY MẬU BIỆN CHỨNG PHÁI - TRUNG QUÁN TÔNG

Vạn Pháp Do Tâm Tạo
Tính Hiệu Lực Công Ước
Nhị Đế
Cơ Sở Của Phân Chia Nhị Đế
Mối Liên Hệ Giữa Nhị Đế
Các Thuật Ngữ “Phúc Đế” và “Chân Đế”
Những Định Nghĩa
Phân Loại Phúc Đế

CHƯƠNG IX
NHỊ ĐẾ VÀ BỒ TÁT ĐẠO

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn