Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già

14/09/201208:23(Xem: 7484)
Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già
Kinh Lang Gia_Thich Nu Tri Hai

Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già
Thích Nữ Trí Hải dịch
280 Trang​

Kinh Lăng Già là bộ kinh có tầm quan trọng của Phật Giáo Đại Thừa, vì chứa đựng những học thuyết về Duy Tâm, Như Lai Tạng, A Lại Da Thức, và cả văn học Phật Giáo Thiền. Nghĩa lý kinh văn rất thâm sâu vi diệu, khó hiểu. Khó ở chổ có nhiều cách để hiểu hoàn toàn về ý nghĩa, và cả hoàn cảnh lịch sử của nó.
Yếu chỉ kinh Lăng Già là dùng nghĩa Duy Thức để phá kiến chấp của các tôn giáo khác, và chỉ rõ cảnh giới chứng ngộ của người tu Phật.
Kinh Lăng Già có ba bản dịch từ phạn văn (Sanskrit) sang Hán văn: Tống dịch, Ngụy dịch, và Đường dịch. Bản đang phổ biến và thịnh hành nhất hiện nay là Tống dịch do ngài Tam Tạng Sa Môn Cầu Na Bạt Đà La (người Thiên Trúc) dịch.
Phần Việt dịch hiện có những bản :
Sư Bà Diệu Không dịch bản sớ giải của ngài Hàm Thị (1970).
H.T. Thích Thanh Từ dịch bản sớ giải của ngài Hàm Thị (1975).
Đ.Đ. Thích Chơn Thiện dịch từ nguyên tác Anh ngữ của ngài Daisetz Teitaro Suzuki (1992).
H.T. Thích Duy Lực dịch bản của ngài Tam Tạng Sa Môn Cầu Bạt Đà La (1994).
Nay chúng tôi có thiện duyên nhận được bản Kinh Lăng Già của Ni Sư Trí Hải phụng dịch theo bản Đường dịch của ngài Thật Xoa Nan Đà, cùng tham khảo các bản Ngụy, Tống dịch và bản Anh ngữ của ngài Suzuki (1969).pdf

Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già_Thích Nữ Trí Hải dịch


***

Ngam Trang Lang Gia
Ngắm Trăng Lăng Già
(bài viết của TT Thích Nguyên Tạng)
Kính mời vào xem
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn