Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tinh Tiến (sách)

20/06/201107:15(Xem: 9835)
Tinh Tiến (sách)
Phat_Thich_Ca_6

TINH TIẾN
MINH CHIẾU

MÙA AN CƯ

PL. 2552 - 2008

Lời Nói Đầu

Đây không phải là một sáng tác. Tài liệu nhỏ này chỉ trích soạn những lời hay ý đẹp trong các bài giảng của chư Tôn Đức, sách báo của Phật giáo đã xuất bản từ trước đến nay, hệ thống lại thành một bài giảng chuyên đề.

Công việc của chúng tôi là lượm lặt những bông hoa thơm đẹp để kết thành một tràng hoa đẹp.

Phổ biến tập tài liệu này, ước mong nó sẽ cung cấp một vài kiến thức cần thiết cho quý vị “Tân Giảng sư”, cũng như sẽ là tài liệu nghiên cứu cho những người học Phật sơ cơ.

Kính mong quý vị cao minh chỉ giáo những điểm còn khiếm khuyết.

Cẩn Chí

Minh Chiếu


I. MỞ ĐỀ :

Cuộc sống của con người có lúc thịnh, lúc suy, lúc thanh nhàn dễ dãi, lúc gian nan thử thách. Nếu khi gặp gian nan thử thách mà con người không có một ý chí vững chắc, một nghị lực phi thường, một tinh thần dũng cảm thì trước sau gì cũng bị thất bại.

Vì thế, trong đạo Phật dạy người Phật tử muốn thành công trong cuộc sống, cũng như trong sự tu hành phải thực hành hạnh “Tinh Tiến”.

II. ĐỊNH NGHĨA :

Tinh là Tinh thuần, không có ác tạp. Tiến là đi lên không giải đải lười nhác. Miền Trung thường gọi là Tinh Tấn.

Cũng gọi là Cần, là một Đại Thiện địa pháp trong số 75 pháp của Tiểu Thừa, là một Thiện Tâm Sở trong 100 pháp của Đại Thừa.

Tinh Tiến cũng có nghĩa là khích lệ Thân Tâm tu tập các hạnh Bố thí, Trì giới v.v… Trong Lục Độ, Tinh Tiến được gọi là Tỳ Lê Già Ba La Mật.

Trong lá cờ Phật giáo, màu Đỏ tượng trưng cho Tinh Tiến.

III. THÂN BÀI :

A. CÁC LOẠI TINH TIẾN

Có 3 thứ Tinh Tiến :

  1. Bộ giáp Tinh Tiến : Mặc áo giáp Đại Thế Tâm của Bồ Tát, không sợ các tai nạn gì nữa.
  2. Nhiếp thiện Tinh Tiến : Chăm tu Thiện Pháp không biết mệt mỏi.
  3. Lợi lạc Tinh Tiến : Chuyên cần giáo hóa chúng sanh mà không nhập vào thế tục.


B. NHỮNG LỜI PHẬT DẠY VỀ TINH TIẾN

“Chiến thắng trăm ngàn quân giặc không bằng tự chiến thắng mình, tự chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất”.

Kinh Pháp Cú Thí Dụ

“A Nan ! Ta với ngươi đồng phát tâm một lần, ngươi chỉ ưa học nhiều, ta thì thường tinh tiến tu hành, nên hôm nay ta thành Phật mà ngươi thì không thoát được nạn Ma Đăng Già”. 

Kinh Lăng Nghiêm

“Ngày xưa khi ta còn tu khổ hạnh trong Tuyết Sơn, thỉnh thoảng ta cũng nhớ cha mẹ, vợ con, nhớ sự xa hoa lộng lẫy trong cung điện, nhưng lòng nghĩ đến sự đau khổ của chúng sanh nặng lắm, làm cho ta phấn chấn, cương quyết và chiến thắng tất cả”.

“Tinh Tiến giữa đám người buông lung

Tỉnh táo giữa đám người mê ngủ

Kẻ trí như con tuấn mã thẳng tiến

Bỏ lại sau con ngựa gầy hèn”.

Kinh Pháp Cú

“Ta như đàn voi lâm trận

Mạnh tiến giữa rừng gươm dao giáo mác

Bình tĩnh nhận chịu những lời phỉ báng chua cay của đời và thản nhiên vững bước trên đường Đạo”.

Phẩm Hạnh

“Người tu hành cũng như người ra chiến trường, sau khi mặc áo giáp ra trận, có thể vì hèn nhát mà bỏ trốn, có thể chết tại chiến địa, có thể thắng trận trở về rất vinh quang.

Kẻ Sa Môn học Đạo hãy cố gắng bền Tâm, hăng hái chống với hoàn cảnh xấu xa, mới mong thành Đạo được”.

“Thầy Sa Môn hành Đạo đừng như con trâu kéo xay; thân tuy làm việc Đạo mà Tâm không tu hành, Tâm không tu hành Thân cố làm ích chi?”

“Gót Đạo sĩ bốn phương trời rảo bước

Cõi Ta Bà đâu chẳng phải nhà ta

Một mình đi với bình bát cà sa

Đói xin ăn dưới gốc cây nằm ngủ

Mùi phú quý mặc ai người hưởng thụ

Bả vinh hoa ta nào sá gì đâu !”

“Người xuất gia là người thấy rõ sự nguy hiểm của khổ hoạn sanh già bệnh chết mà mong cầu thoát ly để hướng đến đời sống an tịnh của Niết Bàn”.

Kinh Thánh Cần

“Chớ khinh điều ác nhỏ mà làm, chớ khinh điều lành nhỏ mà không làm. Phải biết giọt nước giỏ lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội ác, kẻ trí sở dĩ toàn thiện cũng bởi chứa dồn từng khi ít mà nên”.

“Nguyện trở lại trong đời mê trược

Cứu chúng sanh hàn vết đau thương.

Để báo đền ân đức Thế Tôn

Xin đem hết thân tâm phụng sự.

Đời ngũ trược con thề vào trước

Dù gian nguy chí cả không sờn

Cứu chúng sanh là báo Phật thâm ân

Lời vàng ngọc con hằng ghi dạ.

Nếu còn một chúng sanh chưa chứng quả

Cảnh Niết Bàn con đâu dám tự an”.

Tôn giả A Nan

C. NHỮNG CÂU DANH NGÔN, VĂN THƠ VỀ TINH TIẾN

Xưng tán bậc Đại Trượng Phu (Người Xuất Gia)

“Quý thay ! Bậc Trượng Phu

Thâm hiểu lý vô thường

Bỏ tục vui niềm Đạo

Hy hữu khó nghĩ lường

Tu hành giữ chí tiết

Ly dục, xa người thân

Xuất gia truyền Phật Pháp

Nguyện độ hết tha nhân”.

Thích Tổng Trì dịch

“Đốt nén tâm hương trước Phật đài

Phổ Hiền hạnh cả nguyện nào sai.

Hiện thân cát bụi vào muôn nẻo

Chữa bệnh trầm kha khắp mọi loài”.

HT. Thích Trí Thủ

“Trên đường Đạo nhiều khi ta khổ sở,

Một lòng hăng hái tiến không thôi.

Dù cho non nước có đổi dời,

Ta cũng nguyện muôn đời tinh tiến mãi”.

Một vị Thiền Sư

“Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, đạo Phật tuyên bố một phương pháp giải thoát, tự mọi người có thể cứu mình do tự chính mình, trong thế giới này chính trong đời này, nhưng không cần đến một đấng Thượng Đế hay một vị Thần Linh nào, hoặc lớn hoặc nhỏ”.

Giáo sư TW Rhys David

(Báo Buddha Gayanti 14)

“Chẳng có sự thắng trận nào cao thượng bằng sự thắng trận của Chánh Pháp. Chẳng có sự bại trận nào đê hèn hơn sự bại trận giặc lòng”.

Hoàng Đế A Dục

“Không cầu tránh gian nguy

Can trường ta chống đỡ

Khổ đau nào sá chi

Kiên trì ta chiến đấu

Cầu chi người giúp sức

Một mình ta xông pha

Dù bao người sa ngã

Ta vững một Niềm Tin

Ma Vương dù phép lạ

Không cúi lạy van xin

Vì lòng ta đã quyết

Lìa xa nẽo vô minh”.

Rabindranath Tagore

“Khi gặp phải một việc khó, tôi bỏ đó, đi lại nhà một người bạn làm thợ đục đá. Anh ấy đôi khi phải đập cả trăm nhát búa mà đá cũng chưa rạn nứt. Nhưng khi đập đến lần thứ 101, tảng đá vỡ ra làm đôi, và tôi hiểu rằng không phải nhát búa cuối cùng đã làm tảng đá vỡ mà chính là tất cả những cố gắng của anh từ trước”.

Jacob A. Rijs

“Nếu anh có thể đi trên mặt nước, anh đã có gì hay hơn một cọng rơm? Nếu anh biết bay liệng trên không trung, anh đã có gì hay hơn một con ruồi? Nếu anh biết tự chế ngự tâm hồn, anh quả là một nhân vật phi thường”.

Ansari de Hérat

“Trên đời không có việc chi khó, chỉ tại tâm mình chẳng chuyên cần”.

“Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà chỉ vì lòng người ngại núi e sông”.

Nguyễn Bá Học

“Tỏ ra mình hơn người khác chưa phải là hay. Cái chân giá trị là có thể tỏ rằng: Hôm nay mình đã hơn chính mình ngày hôm qua”.

“Điều Thiện tôi ham tôi không làm được, tôi ghét điều Ác mà vẫn phạm vào”.

Saint Paul

“Không vấp ngã trước cuộc sống, điều đó là rất tốt. Nhưng vấp ngã rồi đứng dậy mà đi lên càng tốt hơn”.

Erenbua

“Ai là anh hùng thứ thiệt? Đó là kẻ có can đảm nhất hành động chống lại bản ngã”.

Ngạn Trung Hoa

“Những kẻ chiến thắng người khác đó là kẻ có sức mạnh.

Những kẻ chiến thắng bản thân mình, đó là kẻ kiên cường”.

“Chưa thất bại chưa phải là người từng trải

Chưa đau thương chưa phải bước vào đời

Nếu lòng ta cứ sợ mưa rơi

Thì nắng đẹp đâu có ngày sẽ đến”.

Sóng Hồng

“Khi sung túc, phẩm hạnh lớn nhất là sự điều độ.

Khi gặp tai nạn, phẩm hạnh lớn nhất là sự kiên cường”.

Bacon

“Kẻ thấy nghèo không sợ, thấy khổ không nao là người không ai khuất phục nỗi”.

“Mất của cải = mất ít

Mất danh dự = mất khá nhiều

Mất dũng cảm = mất hết”

Goethe

“Kẻ trượng phu ở đời :

Gặp lúc giàu sang không phóng túng

Gặp lúc nghèo hèn không thay đổi khí tiết

Lúc bị uy hiếp cũng không chịu cúi luồn”.

Khổng Tử

“Vì mình cầu danh cầu lợi, người ta mới lấy danh lợi mà câu nhử, mà khi đã ở trong vòng cương tỏa của danh lợi, thì sẽ bị làm tôi tớ cho danh lợi”.

“Học Đạo như dùi cây kiếm lửa

Chưa ngừng khi gặp khói bay lên”.

“Muốn đi tới phải rời xa chỗ đứng

Muốn tiến bộ phải xa bỏ thói hư tật xấu”.

“Cố đi mãi đường dài hóa ngắn

Còn nghỉ luôn đường ngắn hóa xa”.


“Dù cho sông cạn đá mòn

Còn non còn nước ta còn gắng tu”.

“Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ”.

Lời phát nguyện của GĐPT


D. CÁC MẪU CHUYỆN VỀ TINH TIẾN

Lòng Kiên Nhẫn

Thuở xưa, Đức Bồ Tát đầu thai làm một vị thương gia rất giàu có tại nước Kaci. Khi lớn lên Ngài dọn 500 cỗ xe đi buôn.

Một ngày kia đến ranh giới một bãi sa mạc rộng lớn, cát nơi đó nhỏ li ti và hầm nóng như lửa đốt. Đức Bồ Tát thuê một người dẫn đường và sắm sửa lương thực, nước uống chờ trời tối mới tiếp tục cuộc hành trình. Đêm đi ngày nghỉ vì sự nóng bức vô cùng khó chịu.

Khi đi được 58 dặm, Đức Bồ Tát nghĩ rằng: “Chỉ còn nốt một đêm mình sẽ ra khỏi sa mạc”. Nhưng chẳng may người hướng đạo ngồi cỗ xe đầu, vì mệt mỏi ngủ quên và để mấy con bò kéo xe quay trở lại đường cũ. Tới hừng đông, người hướng đạo thức giấc cả sợ hô to ra lệnh cho cả đoàn xe ngừng lại. Khi mọi người bước xuống mới nhận ra mình đã trở về chốn hôm qua khởi hành. Tất cả ai nấy đều kinh hãi vì củi đốt và nước uống đã hết sạch. Lòng buồn rầu họ lên xe với bộ mặt thoái chí, thất vọng. Đức Bồ Tát nghĩ: “Nếu ta không bền chí, kiên nhẫn thì sẽ chết cả đám”. Nghĩ rồi, Ngài gọi vài ba người cùng lần mà đi xem có ao giếng hoặc lạch nước nào gần đó chăng? Đi được khoảng xa, Ngài gặp một đám cỏ, Ngài bèn nói: “Đám cỏ này nhờ nước mới sống, vậy các ngươi hãy mang cuốc xuổng lại đào chắc sẽ có nước uống”.

Khi đào xuống 10 thước thì đụng một cục đá rất lớn, mọi người đều ngã lòng bỏ đi. Nhưng Đức Bồ Tát vẫn tin tưởng dưới cục đá này là lạch nước. Ngài bước xuống giúp đào và kề tai trên cục đá lắng nghe tiếng róc rách chảy. Ngài trở về kêu người đầy tớ tâm phúc tới và nói: “Này em, em hãy xách cái búa lớn đập bể cục đá này đừng ngã lòng. Nếu em không kiên nhẫn thì mọi người chúng ta đều chết khát cả”.

Người đầy tớ vâng lời cố sức đập tan mảnh đá rồi trở lên. Một lát sau, bỗng nước ở dưới trào lên tới miệng giếng. Cả thảy đều mừng rỡ tắm rửa, múc nước nấu ăn và tích trữ đổ vào lu, bình để chờ tối qua sa mạc.

Nhờ ở sự bền chí đó mà cả đoàn người đã thoát qua biển cát khô khan, nóng bức.

Y Hà


Đóa hoa Vương quốc

Hôm ấy, tại rừng cây mát mẻ gần thị trấn Desaka, nước Sumedha, trước hội chúng Tỳ Kheo, Đức Thế Tôn đã dạy như sau :

Này chư Tỳ Kheo ! Ở đây là thị trấn Desake, được nổi danh là trù phú, đẹp đẽ, thạnh mậu. Đời sống vật chất ở đây thật là sung túc, thạnh mãn. Khắp các đường phố người ta chưng bày hàng hoa tươi mắt, khêu gợi lòng tham. Sau các cửa sổ có rèm lụa và trước cửa mọi nhà, những cô gái mỹ miều, duyên dáng được phục sức và trang điểm bằng châu báu, hương thơm và tràng hoa. Các trò du hí, hoan lạc với trống đánh và kèn thổi, những nhạc ca du dương trỗi lên như sân khấu ở cõi Trời !

Này các Tỳ Kheo ! Thật là dễ dàng thay cho các Thầy khi đi trì bình khất thực, với cơm và bánh, với thức ăn cứng và mềm vừa đủ no lòng. Mà cũng thật là khó khăn thay cho các Thầy, khi phải thu thúc lục căn, trang nghiêm thân, trang nghiêm giới, sống đời tiết độ, chánh hạnh mà không xao động, không có rối loạn tâm, không có chao đảo trí.

Sau khi giáo giới như vậy, Đức Bổn Sư tiếp giọng Phạm âm, như tiếng sấm gióng giữa hư không lúc trời mưa:

Này các Tỳ Kheo ! Hãy nghe đây ! Đứng trên đỉnh cao ngàn trượng còn dễ dàng hơn là thấy sắc đẹp của mỹ nhân mà không nhìn. Đứng trên bờ hố than hồng còn dễ dàng hơn là trước âm thanh quyến rũ của tiên nữ mà không nghe! Suy ra mùi hương, vị ngon, xúc chạm êm ái đều là như vậy cả !

Này các Thầy ! Các Thầy nghĩ thế nào ? Ví như có một cô gái đẹp với tấm xiêm lụa mỏng như mây trời, được phô bày trọn vẹn thân vóc ngọc ngà với các đường cong uốn lượn. Cô gái ấy đang múa một khúc điệu lả lơi gợi tình, hát một giọng hát như bồ câu gọi bạn, như hoa gọi bướm… Nếu có một gã thanh niên trẻ trung, khí huyết dư tràn, hai tay bưng hai bát dầu đầy có ngọn, buộc phải đi qua chỗ cô gái ấy. Tên đao phủ của vua cầm kiếm đi sau, nói với thanh niên rằng: “Này người kia ! Không được nhắm mắt, không được bịt tai, hãy đi qua chỗ mỹ nhân. Chỗ nào ngươi làm rơi một giọt dầu, chỗ ấy đầu của ngươi sẽ rơi khỏi cổ. Nếu ngươi đi qua hết chỗ mỹ nhân, mà không có một giọt dầu nào rơi ra ngoài, ngươi sẽ được một ngàn đồng tiền vàng”.

Này các Thầy Tỳ Kheo ! Các Thầy nghĩ thế nào? Một ngàn đồng tiền vàng dễ dàng bỏ vào túi hay khó bỏ vào túi?

Được chưa Tăng trả lời là “Khó thay !”. Đức Phật tiếp:

Này các Thầy ! Thật là dễ dàng thay là một ngàn đồng tiền vàng ! Tại sao vậy ? Vì người thanh niên ấy sợ cây kiếm, sợ đầu rời khỏi cổ, sợ mất tính mạng mình nên y sẽ thận trọng, cố gắng tỉnh giác. Và do như vậy, y sẽ dễ dàng đi qua chỗ mỹ nhân mà không hề làm rơi một giọt dầu nào !

Để cho các Tỳ Kheo lãnh hội sự thật đã được khéo giảng khéo thuyết, khéo thí dụ. Đức Thế Tôn lại tiếp:

Này các Thầy Tỳ Kheo ! Bậc hiền trí thuở xưa, không có cây gươm hăm dọa đi sau. Và sự thử thách, cạm bẫy, cám dỗ không phải chỉ thời gian một hồi trống, mà suốt bảy ngày bảy đêm trên đường trường, bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào. Sự thử thách, cám dỗ, cạm bẫy, không phải chỉ một mỹ nhân, mà thật sự là có thiên sắc, thiên âm, thiên hương, thiên vị, thiên xúc ! Thế mà bậc hiền trí vẫn không phóng dật, an trú niệm, cột giữ các căn, suốt năm mươi do tuần, đi đến nơi đến chốn, không chỉ đạt được một ngàn đồng tiền vàng mà đạt được cả quốc độ.

Nói thế xong, Đức Thế Tôn im lặng. Sau khi chư Tỳ Kheo thưa thỉnh ba lần. Ngài mới kể chuyện quá khứ đã quên vào dĩ vãng như sau:

- Thuở đức vua Brahmadatta trị vì vương quốc Ba La Nại, Ngài có một trăm người con, và Bồ Tát là Hoàng tử trẻ nhất. Đức vua có nhiều từ tâm và giàu lòng bố thí. Hằng ngày trong cung điện bao giờ cũng có các vị Độc Giác Phật từ Hy Mã Lạp Sơn đến dùng cơm. Nhà vua cúng dường không mệt mỏi, không thối thất. Bồ Tát, tức Hoàng tử Uùt, hoan hỷ việc làm của vua cha, nên thành tâm cung kính phục vụ các vị ấy không thiếu thứ gì. Một hôm, Hoàng tử suy nghĩ: “Ta có những 99 người anh, nhưng chỉ có một vương quốc. Bây giờ Vua cha còn tại thế, với tình thương đồng đều, ai cũng có chút ít của cải, tài sản. Nhưng chẳng biết khi vua cha thăng hà, ta sẽ thế nào? Chốn vương vị, lợi danh dễ đổ máu và dễ mê đắm lòng người! Nếu biết là chỗ nguy hiểm thì ta nên tránh xa. Các vị Độc Giác Phật này có thần thông biết quá khứ, vị lai. Vậy ta hãy đem điều đó hỏi quý Ngài”.

Ngày sau, khi các vị Độc Giác Phật đến, Hoàng tử đem lại bình tịnh thủy, lọc nước, rửa chân cho các vị ấy, lau cho khô với khăn vải sạch, dâng cúng các món ăn thượng vị. Sau khi các Ngài dùng xong, Hoàng tử dâng nước và tăm xỉa răng, khăn trắng lau tay. Khi các Ngài đã ôm bát, Hoàng tử đến đảnh lễ, ngồi xuống một bên và trình bày sự thắc mắc của mình :

Thưa các bậc ẩn sư thanh tịnh ! Con ở chỗ cõi trần, mắt thịt tối tăm và đầy bụi, thật không biết chỗ nào trong, chỗ nào đục, không biết chỗ nào tốt, chỗ nào xấu, không biết chỗ nào nên ở, chỗ nào nên đi ! Tương lai thật là mù mịt, bấp bênh và vô định. Vậy xin các Ngài từ bi chỉ giáo cho con, việc nên làm và việc không nên làm, để an lạc lâu dài cho con về sau !

Vị Trưởng lão Độc Giác Phật chăm chú nhìn Hoàng tử một hồi rồi khẽ nói :

Hoàng tử có thể tưởng tượng được cái rộng lớn vô cùng của hư không và biển cả chứ ?

Dạ con tưởng tượng được.

Những tư duy, những vấn đề, những câu hỏi của Hoàng tử cũng thật là mênh mông, rộng lớn như vậy. Đấy là những tìm kiếm một đời, hai đời, nhiều trăm ngàn đời của những ẩn sĩ cô độc giữa rừng sâu, của những hiền triết, đạo nhân từ ngàn xưa cho đến ngàn sau vậy. Ở đây, Hoàng tử đặt vấn đề có giới hạn hay không có giói hạn?

Hoàng tử chợt ngỡ ngàng, bối rối, lúng túng:

Bạch ! Tâm trí con chưa đủ rộng lớn để đặt những vấn đề mênh mông vô giới hạn. Ở đây, thật nhỏ bé và tầm thường là tương lai và hạnh phúc của một đời người. Tương lai và hạnh phúc của một đời người lại phải được giới hạn nơi những nhu cầu tối thiểu, giản dị nhất. Con sẽ có thí dụ: Ví như một hạt hoa nằm trong trái chín, đến thời kỳ vỏ sẽ nứt ra và hạt bung ra. Cái hạt ấy cần phải nương gá vào một chỗ nào đủ đất, đủ nước, đủ không khí, đủ ánh sáng, không sâu bọ, để nó có khả năng lớn lên, đón sương, đón gió, đón ánh trăng, nắng ấm… mà sống đời an lạc và cho sắc, cho hương ! Bạch các Ngài ! Con chỉ muốn như hạt hoa ấy. Là vấn đề giới hạn của con !

Vị Trưởng lão Độc Giác Phật hoan hỷ mỉm cười:

Thật khiêm tốn thay là ước mơ của một vị Hoàng tử. Vì tâm đức của Hoàng tử nên ta tiết lộ cho Hoàng tử hay : Cái hạt hoa ấy không thể sống an lạc, cho sắc, cho hương ở trong quốc độ này. Nói cụ thể hơn, Hoàng tử không thể được vương quốc.

Phải rồi ! Hoàng tử nói. – Mà chính điều đó con cũng không muốn. Nếu vua cha mà truyền ngôi cho con, con cũng không thể nhận. Bỏ trưởng mà lập thứ là mầm họa hại và loạn ly ở trong nước. Con muốn nói rằng: con có thể có một ít của cải và tài sản để sống chung với các anh em con một cách thuận hòa và tốt đẹp chăng ?

Ngay chút ít tài sản và của cải ấy cũng không có trong vương quốc này. Cái hạt hoa ấy mà rơi xuống quốc độ này, nó sẽ không tồn tại, huống hồ cho sắc, cho hương !

Sợ rằng Hoàng tử hiền lương này sẽ đau khổ, vị Trưởng lão Độc Giác Phật nói thêm :

Tuy thế, nó sẽ có môi trường khác. Sức bung của hạt hoa ấy phải xa mạnh hơn chút nữa, nó sẽ gặp môi trường thuận lợi. Không những nó sống mà còn tăng trưởng mạnh, cho nhiều sắc hương tươi thắm và nồng đượm !

Hoàng tử như vịn được chiếc phao trong dòng biển lớn :

Xin Ngài từ bi chỉ dạy !

Cách đây rất xa, vị Trưởng lão Độc Giác Phật nói – tại nước Gandhara, thành phố Takkasilà, Hoàng tử mà đi đến đó được trong vòng 7 ngày thì Hoàng tử sẽ đạt được vương quốc. Nhưng biết Hoàng tử có thể tới nơi tới chốn bình an được chăng ? Khi mà trên đường đi thật vô cùng nguy hiểm !

Hoàng tử gật đầu mạnh mẽ :

Con thật không dám đại ngôn khi nói rằng: Chắc chắn con có thể tới được.

Vị Trưởng lão Độc Giác Phật như đọc được ý chí và bản lãnh trong con người này, nên tiếp :

Có hai con đường để đi đến vương quốc Gandhara. Một đường đi vòng quanh khu rừng, ít nguy hiểm nhưng xa đến 100 do tuần. Thời gian một tuần chẳng thể đi kịp. Con đường thứ hai đi băng qua những khu rừng, chỉ 50 do tuần, đi suốt ngày suốt đêm thì có thể đến kịp. Nhưng con đường ngắn này vừa cheo leo hiểm trở, vừa độc trùng thú dữ, lại vừa bị sự thử thách, cám dỗ của phi nhân, ma quân, Hoàng tử thử liệu sức mình như thế nào ? Muốn lấy được vương quốc thật không dễ gì ! Hay là thôi đi cái ý định ấy ? Đến được Gandhara mà vô sự, yên ổn còn khó khăn hơn là bằng hai tay mà bơi qua biển lớn, Hoàng tử hãy nghĩ lại.

Cái thế của con là phải lấy đóa hoa ấy – Đóa hoa Vương quốc – Con lấy được !

Vậy con hãy lên đường ngay ! Vị Độc Giác Phật ban lời dạy – Điều phải ghi nhớ nằm lòng, đinh ninh như nhất, là dầu gặp hoàn cảnh nào cũng phải an trú chánh niệm, thu thúc lục căn, giới hạnh trong sáng như trăng rằm, nhu cầu khổ hạnh, 7 ngày 7 đêm tinh tiến, tỉnh thức, không một niệm biếng nhác, thối thất hay dễ duôi. Và như thế, vương quốc sẽ ở trong tay Hoàng tử. Bây giờ ta cho vật hộ thân. Nhưng nên nhớ, vật hộ thân này chỉ bảo vệ tốt những kẻ không có tà khí !

Nói thế xong, Ngài niệm chú một hồi rồi trao Hoàng tử một lá bùa cát cùng một sợi chỉ. Lại còn dặn :

Bình thường, để trên ngực, giữ chánh khí thì được an ! Lúc cảm thấy nguy hiểm nhất, lấy bùa này, lấy chỉ này, cột lên búi tóc, thì tất cả các loại phi nhơn, từ sáu cõi trời dục giới trở xuống, chư Thiên thì giúp đỡ, hộ trì, còn Ma quân, Dạ xoa, A tu la thì không dám lại gần, huống nữa là xúc phạm !

* * *


Trao bùa xong, tất cả các vị Độc Giác Phật, biến mất giữa hư không mà về Hy Mã Lạp Sơn.

Hoàng tử đến từ giã Vương phụ và Mẫu hậu, từ giã những người thân tín, bằng hữu, tay chân thuộc hạ rồi nói rõ ý định của mình. Có năm người trong chúng xin đi theo.

Hoàng tử khuyên :

Không được đâu ! Ta tin vào ta nên ta đi. Còn các bạn, sợ rằng sự hiểm nguy, sự cám dỗ sẽ lấy đi tính mạng ở dọc đường. Đừng làm gì quá sức mình.

Năm người tùy tùng đồng thanh nói rằng :

Đi với Hoàng tử làm sao chúng tôi dám sợ nguy hiểm và bị cám dỗ ?

Chẳng đừng được, Hoàng tử phải để cho họ đi theo với nhiều lần cẩn thận dặn bảo.

Họ khoác hành trang lên đường khi trời đất còn mờ sương. Họ tiết giảm tối đa thời gian nghỉ ngơi và ăn uống. Ngày thứ nhất, họ đến địa đầu khu rừng an toàn. Nghĩ đến lời dặn của vị Trưởng lão Độc Giác Phật, Hoàng tử nói với thuộc hạ :

Núi rừng tươi đẹp, cây xanh mát mẻ, chúng ta sẽ bộ hành thoái mái, không mất sức. Nhưng bắt đầu từ đây, ta phải cảnh giác, an trú niệm.

Vượt qua khỏi cụm rừng đầu tiên thì bóng chiều đã ngã, bóng cây xòe tán, sương mờ huyền ảo. Một con suối sực nức mùi hương hiện ra trước tầm mắt như một phép lạ ! Một xóm nhỏ với lầu các, với những căn nhà nhỏ xinh xinh, rực rỡ hoa treo và đèn kết, nằm thanh thản, bình yên trên nền đá trắng với những cụm hoa vàng, hoa da cam, hoa màu tía nhạt. Cả đoàn bâng khuâng dừng lại. Con đường mòn chạy viền bãi cỏ xanh như giãi lụa bạch. Chiếc cầu đá lơ thơ liễu rũ. Một cô gái đẹp như tiên nga bước qua bằng gót sen yểu điệu. Tay vịn cành liễu, nụ cười đẹp mê hồn, cất giọng oanh vàng thỏ thẻ :

Xin Hoàng tử hãy tạm dừng gót phong vân ! Đây là “Đào nguyên phong nguyệt quán”, nọ là “Nhất dạ mê hồn lâu”. Là chốn phong lưu, là non Bồng trên trần thế. Trời đã tối, lộ trình còn xa, sao không ghé qua đêm cho chúng thiếp được quạt hầu bên gối ? Hoa nở chóng tàn, đêm xuân nào mấy khắc ? Hãy vui đi cho khỏi uổng phí ngày xanh !

Nói thế xong, một đoàn tiên nữ vén mây bước ra, xiêm áo mỏng như màn sương, dáng ngà uyển chuyển, vóc ngọc lồ lộ, ấp úng thẹn thùa, nụ cười gợi tình, da môi run rẩy…

Năm người tùy tùng tim đập bồi hồi, đôi chân như sụm xuống, không cất bước đi nỗi nữa. Hoàng tử một thoáng rúng động, nhưng an trú niệm lại ngay, mắt nhìn thẳng, chân bước đều, an nhiên hùng dũng như viên hổ tướng. Năm thuộc hạ thấy thế như được hồi sinh, dẫu uể oải, tiếc rẻ nhưng cũng phải bước theo.

Bỗng một người đi chậm lại.

Hoàng tử hỏi :

Sao người không đi kịp các bạn ?

Thưa Hoàng tử ! Chân tôi bị đau. Chỉ cần ngồi nghỉ nơi xóm này một lát, lấy lại sức, tôi sẽ lên đường ngay !

Hoàng tử nhăn mày :

Ngươi có biết rằng, chúng là phi nhơn, Dạ xoa. Chúng lấy sắc đẹp quyến dụ người. Rồi qua một đêm, ngươi chỉ còn là một đống xương trắng. Hãy nhớ lấy !

Dù sự việc có là như vậy, tôi cũng không đi được nữa, thưa Hoàng tử.

Nhìn thần sắc và nghe giọng nói, Hoàng tử biết khó mà lay chuyển được y, bèn thở dài mà than :

“Ôi sắc đẹp ! Ngươi đã đánh thắng một người bạn của ta ngay chính nơi vương quốc dịu dàng, mê hoặc của ngươi ! Ngươi là mũi tên có tẩm độc, chập chờn hoa thắm, hương thơm, bắn thẳng vào tim, không nhức đau, chỉ là vết thương êm ái ! Nhưng ta sẽ vĩnh viễn đánh bại ngươi ! Bằng an trú niệm, bằng sự tỉnh thức miên tục, trường kỳ !”

Rồi xót xa mà tiếp tục lên đường với bốn người còn lại.

Chàng trai đắm sắc, sau một đêm với đám mỹ nhân, thịt và máu của chàng chưa đủ một bữa tiệc đầy môi cho các Dạ xoa nữ.

Đêm thứ hai, năm người đi như lạc vào một thế giới âm thanh mê hoặc và xao xuyến lòng người. Đầu suối, triền non, lùm cây, thạch động… đâu đâu cũng vọng lại giọng ca tiếng hát dặt dìu. Xen lẫn vào giọng ca, tiếng hát là lời thỏ thẻ tình tự, là tiếng cười mời mọc, lả lơi… đôi khi như hờn yêu, nũng nịu…

Hoàng tử tỉnh thức ngay :

Đấy là mật rót vào tai. Là lưỡi kiếm vô hình vô ảnh xuyên ngọt vào trái tim của ý chí, vào khối óc kiên cường không một dấu tích. Hãy an trú niệm đi các bạn ! Kẻ nào bạc nhược tâm hồn, sẽ nằm xuống vĩnh viễn nơi chiếc giường êm ái của Ma vương và không còn ngồi dậy được nữa.

Trên ngọn đồi thấp, một bầy tiên nữ ẩn hiện như hư như thực, như có như không. Một tiên nữ hiện ra dưới vòm hoa, cất giọng mời gọi như ngọc thốt :

Đêm xuân nào mấy khắc. Chư lang quân hãy vào đây cùng chúng thiếp ôm đàn mà vỗ một khúc “Đáo nhập Thiên Thai” !

Một người chợt đi chậm lại.

Sao vậy ? Hoàng tử hỏi – Lại đau chân nữa ư?

Không ! Người kia lắc đầu – Tôi bị đau bụng.

Hoàng tử thoáng nghe nhạc điệu như chợt thay đổi, thánh thót và mê ly đến cùng cực. Thỉnh thoảng lại xen lẫn vài tiếng rên ư ử dâm dật, tiếng thốt khẽ như đau đớn, như khoái lạc. Hoàng tử tỉnh thức cao độ mà trái tim vẫn rung động mấy lần. Chàng cắn răng, kiên gan chờ đợi kẻ đồng hành của mình mà thầm nghĩ : Một khắc thất niệm của mình thì ở đây, ngày mai, sẽ là năm đống xương trắng !

Hoàng tử hãy đi đi ! – Người kia mê loạn nói – Tôi sẽ tình nguyện chết ở đây !

Hoàng tử thở dài, lấy tất cả ý chí và sức bình sinh thốt lên một lời ca chưa từng được nghe :

“Hỡi thiên âm ma quân ! Ngươi đã thắng !

Chiếc cầu vồng ngũ sắc âm thanh của ngươi đã êm ái đưa linh hồn bạn ta đến chỗ khoái lạc và tử vong !

Ta hát lên, tán thán cái tài quyến dụ mê hoặc của ngươi, còn mạnh hơn thiên binh vạn mã. Còn va động khủng khiếp hơn dao đá và kiếm sắt. Lời ca tiếng hát mê ly của ngươi có thể làm bủn rủn một thân chiến tượng, làm cùn nhụt ý chí và dũng lực kiên cường của một thần mã nòi giống Sindhu tối thượng.

Nhưng, chiếc lưới mịn màng và vô hình của ngươi không buộc được gót chân của đệ tử bậc ẩn sĩ.

Lại một lần nữa, đệ tử bậc ẩn sĩ đã đánh bại ngươi, hỡi thiên âm ma quân ! Ta đánh bại ngươi mà ngươi không tử thương, ngươi không tàn úa dẫu một cánh hoa. Ta đánh bại ngươi bằng tâm niệm hòa bình, trung chính và an tĩnh. Vũ khí duy nhất và tối hậu của ta là “an trú niệm, là sự tỉnh thức miên tục, trường kỳ !”

Hát thế xong, biển âm thanh của Dạ xoa nữ chợt tan mất trong hư không, Hoàng tử cùng ba người còn lại tiếp tục lên đường. Nhưng kẻ ở lại, sáng mai chỉ còn là một đống xương trắng.

Tuần tự như vậy, Hoàng tử vượt qua, vượt qua.

Nhưng, đến khu rừng “Thiên hương”, kẻ mê đắm “hương” rớt lại. Đến chỗ khu rừng “Thiên vị”, người mê đắm “vị” rớt lại. Đến chỗ khu rừng “Thiên xúc”, kẻ mê đắm “xúc” rớt lại. Hoàng tử là chiến sĩ duy nhất và cuối cùng hiên ngang bước qua 5 cạm bẫy mà không cần lấy chỉ cột bùa cát lên búi tóc.

Chúa Dạ xoa nữ bặm môi, trợn mày họp đoàn Dạ xoa lại :

Các ngươi là đồ ăn hại – Chúa Dạ xoa hét the thé – chỉ có 6 con mồi mà cũng để cho vuột 1 con. Hãy chịu tội đi !

Đoàn Dạ xoa đồng quỳ xuống :

Xin chúa tha tội !

Chúa Dạ xoa gầm lên giận dữ :

Oan chăng ?

Cả bọn đồng thanh tâu :

Chúng con oan. Chúng con thật là hết khả năng. Làm sao chúng con lại đủ khả năng đánh bại đệ tử của bậc ẩn sĩ ?

Nghe nói vậy, chúa Dạ xoa nữ dịu giọng :

Thế à ? Nếu y đúng là đệ tử chơn truyền của các vị ẩn sĩ ở Tuyết Sơn thì ta tha tội cho.

Xin chúa ra tay và túm trái tim của nó – Chúng tâu.

Nữ chúa Dạ xoa chợt hóa hình thành một con quỷ 6 đầu, 12 cánh tay, 12 chân, cất giọng cười ngạo mạn rúng động cả hư không.

Ta mà ra tay thì thầy của y, ta cũng quấn trong xiêm huống hồ là tên đệ tử ! Rồi vênh váo quát – Cho các ngươi lui ! Khi nào có lệnh phải tụ họp đầy đủ trong nháy mắt. Để phần tên trẻ ranh cứng đầu ấy cho ta !

* * *

Bèn hóa hiện ngay dung sắc một thiếu nữ, đẹp đến chim sa cá lặn, dùng thần lực theo sát sau lưng Hoàng tử.

Hoàng tử sau khi vượt thoát năm loại cám dỗ, bước ra khỏi khu rừng với đất trời quang đãng, chàng tự nhủ :

“Tuy ta đã chiến thắng nhờ không phóng dật, nhờ an trú niệm và tỉnh thức cao độ – nhưng đến đây chưa hẳn là an toàn. Ở cái nơi bình lặng của xóm làng, của con đường rộng rãi, chợ búa và thị trấn… biết đâu bùa chú của Dạ xoa vẫn đặt sẵn cạm bẫy ở đâu đó ?

Nghĩ vậy, Hoàng tử tuyệt đối cảnh giác, đề phòng !

Chàng ơi ! Đợi thiếp đi với !

Hoàng tử cảm nghe rúng động, bồi hồi. Chưa kịp phản ứng gì thì một mùi hương kỳ lạ, ngây ngất phủ trùm lấy chàng làm cho các đầu dây thần kinh choáng váng, run bần bật. Chàng tỉnh thức, cắn lưỡi phun máu, mà âm thanh mê hoặc kia, mùi hương quái ác nọ làm cho cả thân tâm chàng, như mê man, nửa tỉnh nửa say, mất hết mọi khả năng phản kháng. Trong vô thức, chàng quay đầu nhìn lại, thì ối trời ! Suýt chút nữa chàng chết đứng ! Dưới trời đất này sao có người đẹp đến thế. Và khiêu khích, gợi tình đến thế ? Cả con người nàng đều phát tiết ra, gợi lên, chưng bày trọn vẹn, tuyệt hảo tất cả cái hoàn mỹ nhất của tạo hóa, kèm theo cái no đầy, tươi mát, tràn trề của khoái lạc nhục dục!

Hoàng tử thấy mình hoàn toàn kiệt sức, mọi ý chí phấn đấu đều đã tê liệt, mọi gọi kêu của trí năng đều không còn vang vọng. Chàng không còn tuân theo khối óc của chàng nữa. Một bản năng xác thịt và ham muốn từ vùng câm nín cuồn cuộn trào vọt ra. Chàng đưa hai tay đồng lõa mời gọi, đắm đuối, run rẩy cả thể xác. Và chờ đợi…

Nữ chúa Dạ xoa không ngạc nhiên gì trước chiến thắng này. Chính những bậc ẩn sĩ, những ông Bồ Tát cũng đã từng bị nàng hạ đo ván trên chiếc giường thất bảo mê ly của nàng. Họa hiếm nàng mới thất bại. Đối với chàng trẻ tuổi này, nàng có coi ra gì. Nàng bước tới, với khóe mắt, với nụ cười, với tiếng nói, với mùi hương, với vòng tay mở rộng ân tình, với xiêm y mịn màng trong suốt…

Hoàng tử mê man bước lại. Nữ chúa Dạ xoa siết chặt vòng tay. Bỗng, nàng thối lui, da mặt tái xanh, hốt hoảng… Một cái gì đó, chớp nhoáng như làn điện, buốt ngọt như mũi tên nhọn hoắt xuyên vào ngực nàng, đau điếng, toát mồ hôi ! Một cái gì đó nữa, như nhát dao, lia ngay… khi nàng sắp chạm vào thân thể Hoàng tử.

Nữ chúa Dã xoa đứng ngây, kinh hoàng, hai mắt trợn trừng, ngạc nhiên không xiết kể.

Về phần Hoàng tử, sau phút giây đó, như từ vùng đen đặc tối tăm, một điểm sáng lóe lên, lóe lên rồi dần dần lan rộng. Mọi cơ năng, cảm quan, ý chí từ từ phục hồi. Hoàng tử đã hiểu mọi chuyện, cắn đứt một chút lưỡi, phun ra một búng máu rồi chậm rãi bước đi.

Hoàng tử hiểu. Hai tay chàng tự nhiên đưa lên ngực, ở đó có lá bùa cát. Nếu không có vật hộ thân này, chàng đã vĩnh viễn nằm xuống. Nhờ uy lực của vị Trưởng lão Độc Giác Phật, Nữ chúa Dạ xoa không thể xâm phạm đến Hoàng tử, mà phải chịu thất bại đau đớn.

“Tuy thế, vẫn còn…” Nữ chúa Dạ xoa thầm nghĩ:

Cuộc chiến đấu thiên nan vạn nan đây. Nhưng đối thủ xứng tay thì sự chiến thắng mới đáng hãnh diện. Ta còn “Thiên vị”, “Thiên xúc”, đồng thời, lập đi lập lại mãi “Thiên sắc”, “Thiên âm”. Thỉnh thoảng, phải tung một loạt năm loại vũ khí tối thượng. Nhưng cũng phải coi chừng ! Vì dường như nơi ngực hắn có một cái gì rất đáng ngại !

Từ lúc đó, Nữ chúa Dạ xoa, như hình với bóng theo bên Hoàng tử. Khi bên phải, khi bên trái, lúc đằng trước, lúc đằng sau, dùng đủ mọi cách để quyến rũ. Nhưng bây giờ, sau phút lâm nguy sắp rơi vào vực thẳm. Hoàng tử đã lấy lại sự tỉnh thức ban đầu, nên kiên định, vững vàng như đỉnh núi, khó có gì lay chuyển nỗi.

Trên đường, có người hỏi :

Này Mỹ Nhân ! Người đi trước nàng là ai vậy?

Nữ chúa Dạ xoa nhu mì đáp :

Là người chồng trẻ của tôi, thưa các ông !

Rồi người ta nói với chàng :

Này bạn ! Khi bạn có người vợ trẻ tuyệt sắc, mỹ miều, đẹp như bó hoa, tế nhị như nhụy hoa, rực rỡ như vòng hoa. Nàng đã bỏ gia đình mà theo bạn, và đặt lòng tin nơi bạn. Vậy sao bạn không chậm chân một chút, để cùng đi với nhau, tay trong tay, hoặc nữa là kề sát nhau hơn, nỡ nào lại lạnh lùng, vô tình đến thế ?

Hoàng tử đáp mà không nhìn ngang nhìn ngửa:

Các bạn hãy liệu chừng! Nó không là Nữ chúa Dạ xoa, cũng là “đầu nậu” Dạ xoa đấy! Chẳng phải là vợ tôi đâu ! Nó đã quyến dụ và ăn thịt năm người bạn đồng hành của tôi.

Nữ chúa Dạ xoa cười duyên dáng mà đáp :

Ối ! Thưa các ông ! Khi mà người đàn ông đã có lý do phẫn nộ, thì người vợ đầu gối tay ấp cũng cho là Dạ xoa, là nữ quỷ hết !

Người ta tin nàng.

Còn Hoàng tử thì cứ một mực rảo bước, tất cả như thoảng ngoài tai. Nữ chúa Dạ xoa bắt đầu tức tối, hậm hực. Khi thì hiện hình có mang. Khi thì hiện dáng đã sanh con. Khi thì ẵm con bên nách. Đến mỗi trạm dừng chân, Nữ chúa Dạ xoa lại bày biện thức ăn đẹp mắt và ngát mùi hương. Chỉ nhìn và ngửi thôi cũng đã thèm đến rỏ dãi. Vì đây là Thiên hương và Thiên vị. Nàng trang hoàng chỗ nằm êm ái và khêu gợi như chiếc giường của Dạ Ma phu nhân. Rồi trổ tài nũng nịu, phô lưng, phô ngực, phô thịt da lồ lộ… bằng trăm phương ngàn kế cho Hoàng tử động tình gục ngã !

Nữ chúa Dạ xoa đã lầm. Hoàng tử của chúng ta vĩnh viện là kẻ chiến thắng mất rồi !

Chỉ còn một đỗi đường nữa vào vương quốc Gandhara, Hoàng tử ngang nhiên quay mặt, mặt đối mặt với Nữ chúa Dạ xoa mỉm cười mà rằng :

Nữ chúa ma quân ! Ngươi không còn là kẻ vô địch nữa !

Nữ chúa Dạ xoa cũng mỉm cười, đáp lại :

Ta không tin như thế. Rồi có lúc ngươi cũng phải nằm xuống, trườn tới mà liếm gót chân của ta!

Hoàng tử cười ha hả một hồi rồi nghiêm sắc mặt :

Rồi có lúc, ngươi cũng tan theo bóng tối !

Đứng trước cổng vào cung điện, Hoàng tử dừng chân ở nhà chiêm bái, nghĩ rằng “nếu có nguy hiểm thì nguy hiểm vào khắc cuối cùng. Ta sẽ bảo vệ tuyệt đối an toàn bằng lá bùa hộ mệnh !” Bèn lấy sợi chỉ cột bùa cát lên búi tóc, cầm gươm và đứng dậy.

Chiều xuống và tối lại, Nữ chúa Dạ xoa hy vọng đêm nay đánh gục Hoàng tử bằng một chiến thuật tối hậu. Nhưng vừa bước vào cửa, nàng lại thụt lùi, sợ hãi. Hoàng tử cầm gương, đứng bất động như pho tượng La Hán, từ đó toát ra một uy lực bất khả xâm phạm. Lâu lâu nàng lại nhìn vào, nhưng Hoàng tử vẫn không đổi tư thế, thanh gươm chấp chóa ánh trăng, không hề lay động. Một cái gì lạnh buốt va vào trán nàng, làm nàng run lẩy bẩy. Nữ chúa Dạ xoa thở dài, tuy thế, nàng vẫn kiên gan đứng chờ.

Canh ba về sáng, biết là giờ khắc quan trọng nếu không chiến thắng thì nàng sẽ vĩnh viễn chiến bại. Nữ chúa Dạ xoa bèn huy động tất cả chiến thuật mê hồn nhất của loài ma ! Nàng hiện hình thành hàng chục vị thiên nữ đẹp đến mê hồn lạc phách, trần truồng ẩn hiện nửa kín, nửa hở chập chờn xung quanh Hoàng tử mà nỉ non, tình tự. Hương của cõi trời sực nức gian phòng. Tiếng lời dâm loạn lẫn nhạc ca du dương như đưa người vào cuộc đắm say trường lạc.

Suốt đêm như thế. Nhưng Nữ chúa Dạ xoa đã thất bại. Nàng vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà đi, lại hiện hình thành một thiếu nữ khuê các, trâm anh đứng tựa lưng bên cửa.

Sáng tinh mơ, đức vua Gandhara ngự du hoàng thành, đến nhà “chiêm bái” thấy cô gái, tức tốc Ngài cho dừng voi lại. Vua rúng động, mồ hôi vã ra, tim nhảy loạn, hơi thở dồn dập. Suốt đời là vị vua chí tôn, ông chưa làm chủ được một đóa hoa thanh tân diễm lệ đa tình như thế.

Lâu lắm, nhà vua mới cất tiếng hỏi không ra hơi :

Nàng là ai ? Từ đâu đến ? Có chồng hay chưa ?

Nữ chúa Dạ xoa đáp :

Thiếp là gái có chồng. Chồng thiếp đang ngủ ở kia, trong nhà chiêm bái. Thiếp phải đứng ngoài cửa hầu, mong bệ hạ lượng thứ.

Hoàng tử nghe vậy, tâu với đức vua :

Nó không phải là vợ tôi. Nó là Nữ chúa Dạ xoa, cám dỗ tôi. Nó đã ăn thịt năm người đồng hành của chúng tôi. Xin bệ hạ hãy thận trọng.

Nữ chúa Dạ xoa nói :

Ôi ! Tâu Đại vương ! Khi người đàn ông đã đổi dạ thì nó muốn nói gì mà chẳng được !

Đức vua phân vân bất quyết, lại đưa mắt nhìn Hoàng tử :

Quả thật, ngươi không phải là chủ nhân của đóa hoa bằng xương bằng thịt kia chứ ?

Hoàng tử nói :

Đã không phải là chủ, đã không phải quen biết, mà còn sợ nó ăn thịt nữa !

Đức vua cười ha hả :

Vậy thì tốt. Hãy ăn thịt trẫm đi ! Hỡi Nữ chúa Dạ xoa ! Trong vương quốc này, vật gì không có chủ là thuộc phần ta.

Vua gọi cô gái đến, ẵm nàng lên lưng voi, cho ngồi kề sát mình rồng, dạo khắp một vòng rồi về cung, đặt lên ngôi vị Hoàng hậu.

Không mấy chốc, việc này được đồn đãi khắp nơi. Kẻ hiếu kỳ đi nhìn cô gái. Kẻ tò mò đi nhìn Hoàng tử. Ai cũng ngạc nhiên, sao Hoàng tử lại từ chối không nhận vợ là một cô gái đẹp tuyệt trần ? Một số quan lại, đại thần lão niên đến gặp Hoàng tử để mong hiểu tường tận sự việc. Hoàng tử cứ thực tình kể lại những cám dỗ của Nữ chúa Dạ xoa suốt trên đường đi, đã ăn thịt 5 người bạn đồng hành của mình như thế nào !

Các vị đại thần đứng dậy, nghiêng người xá lạy Hoàng tử rồi kính cẩn thốt lên :

Vĩ đại thay là chiến thắng này ! Chiến thắng một vạn quân không bằng trong một niệm chiến thắng dục vọng của mình. Ngài đúng là một Đại Ẩn Sĩ Thanh Tịnh !

Sau đó lại than dài :

Tại sao quốc độ của chúng ta lại thiếu phước, không sản sanh được một đức vua, chỉ cần một phần mười sáu của vị Ẩn Sĩ này ? Ôi ! Mấy chục, mấy trăm người vợ rồi mà cũng không thỏa cái bầu nhục dục vô độ đó ư ? Nước nhà sẽ tan nát vì cái con quỷ cái kia mất thôi !

Đêm ấy, trên long sàng, Nữ chúa Dạ xoa khóc thổn thức, vua ân cần han hỏi :

Nàng có điều gì không được vừa ý?

Nữ chúa Dạ xoa nũng nịu đáp :

Tâu Đại Vương ! Thiếp được Đại Vương thấy ở giữa đường, đem vào cung điện, đặt lên ngôi vị Hoàng Hậu. Ân mưa móc trời biển ấy, thiếp không dám quên. Nhưng sống ở đây, giữa đám thứ phi, cung nga thể nữ, chắc hẳn họ sẽ coi thiếp như thù địch. Đại Vương có biết rồi họ sẽ nói như thế nào về thiếp chăng ?

Ái Khanh cứ nói !

Tâu Đại Vương ! – Nàng thỏ thẻ, rồi cất giọng thanh tao mà giận dữ – Cha ngươi là ai ? Mẹ ngươi là ai ? Dòng họ thọ sanh của ngươi như thế nào ? Ối ! Họ sẽ nạt nộ thiếp, sẽ nhục mạ thiếp, sẽ nói những câu ngu xuẩn như thế. Họ sẽ còn bĩu môi, biếm nhẽ mà rằng : Ngươi là cái thứ chi mà đến đây nhận ngôi vị Hoàng Hậu ? Chỉ là kẻ được đức vua lượm lặt dọc đường dọc sá đấy thôi !

Đức vua có vẻ trầm ngâm trước sự thực đó, nhưng đang đắm đuối bởi thiên sắc, thiên hương và thiên xúc, nên nói :

Vậy thì trẫm có thể giúp đỡ gì cho ái khanh không ?

Sao lại không được ? – Nữ chúa Dạ xoa giận dỗi, hờn mát. – Phải mà, Đại Vương có yêu gì thiếp đâu ! Phải mà, với quyền uy của đức vua chí tôn mà bảo là không biết có giúp đỡ được gì ! Thôi, vậy thì chúng ta hãy tuyệt tình từ nay !

Nàng ngồi bật dậy, quả quyết. Đức vua hoảng hốt níu nàng lại :

Trẫm yêu ái khanh nhất đời. Trẫm yêu ái khanh hơn cả cha cả mẹ, hơn cả sơn hà xã tắc, hơn cả tông môn, thánh miếu, hơn cả ông trời ông đất… Vậy thì gì nào? Khanh muốn gì nào?

Nữ chúa Dạ xoa dịu giọng :

Đại Vương chỉ cần cho thiếp sử dụng quyền uy và thế lực trên vương quốc này thì thiếp sẽ bỏ ngoài tai tất cả những lời gièm pha kia.

Đức vua rất khó xử.

Này ái khanh ! – Đức vua ngọt ngào, vỗ về – Dẫu là đức vua nhưng ta không có quyền uy hay thế lực đối với đám lương dân vô tội. Ta chỉ có quyền uy và thế lực đối với kẻ phạm pháp, kẻ làm điều sai quấy mà thôi. Vậy thì ta lấy quyền uy và thế lực nào mà cho ái khanh ?

Dạ xoa ngẫm nghĩ một lát vì biết rằng mưu kế của mình đã thành rồi.

Tâu Đại Vương ! – Nàng nói – Không thế lực cả vương quốc thì thế lực trong nội cung cũng được vậy, vả chăng thiếp đã là Hoàng Hậu thì thiếp có quyền uy như vậy chứ ?

Đức vua đồng ý.

Thế là hôm sau, Nữ chúa Dạ xoa với đám thị nữ tùy tùng, lấy uy quyền của mình đi kiểm soát tất cả cung phòng, cửa ngõ, đếm số người và kiểm soát họ một cách nghiêm ngặt. Giữ tất cả các chìa khóa và lệnh không cho bất cứ ai đi đâu cho đến khi có lệnh mới. Ai cũng căm giận nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng vì quyền uy của nàng đã được đức vua đóng dấu có triện son !

Đêm sau, trên long sàng, Nữ chúa Dạ xoa đoạn lìa sanh mạng của đức vua, ăn tất cả gân da, thịt và máu, chỉ để lại xương tóc. Sau đó, dùng thần lực gọi hàng trăm nữ Dạ xoa thuộc hạ, trao cho các chìa khóa phòng, lần lượt ăn thịt hết tất cả cung nga thể nữ, cho đến gà, chó… cũng không bỏ sót. Các loài vật to lớn như voi ngựa thì chúng không thèm ăn, chỉ giết làm thú tiêu khiển.

Mờ sáng, Nữ chúa Dạ xoa oai vệ phi ra cổng thành, theo sau là thuộc hạ, về trú xứ của chúng, bỏ lại đằng sau cung điện rỗng không, lạnh ngắt…

* * *

Mặt trời lên đã lâu mà cổng thành không ai mở, giờ canh không ai báo, lầu cao lầu thấp im ỉm, cửa Đông cửa Tây vắng hoe. Tốp binh ngoại thành sinh nghi, hô hoán lên. Một số phá thành đập cửa mà vào. Đâu đâu cũng xương thịt máu me vương vãi, không còn một ai sống sót.

Cả thành phố rúng động, kéo nhau đến tận nơi để xem. Các vị lão Đại thần cho họp bá quan để xử lý mọi việc trên đống xương tàn.

Khi tất cả mọi nơi đều đã được thu dọn sạch sẽ, một cuộc hội nghị khẩn cấp được hình thành. Họ thảo luận vấn đề ngôi vua đang bị bỏ trống.

Chuyện người thanh niên nói về Nữ chúa Dạ xoa là có thực. Còn nhà vua của chúng ta vì đắm sắc mà bị mệnh chung. Nước chúng ta cần có một đức vua đoan chính, đạo đức để trăm họ được nhờ.

Sao ta không triệu thỉnh ngay chính thanh niên ấy ? Y hiện nay đang ở nhà chiêm bái, hai đêm một ngày cầm gươm chiến đấu với Nữ chúa Dạ xoa, không cần ăn, không cần uống. Thân bất động như tượng thần La Hán, khí sắc an nhiên trầm tĩnh như hư không. Kẻ mà lục căn thanh tịnh đến độ vượt qua 6 loại cám dỗ của ma quân, kiên trì và dũng lực an trú niệm để chiến thắng cả dục vọng của chính mình. Lại không xứng đáng cho vương quốc này tôn thờ đến ngàn sau, huống hồ chỉ làm vua kế vị !

Văn võ bá quan nhất trí tung hô, vui tươi, hoan hỷ.

Thế là cung điện lại đèn treo, hoa kết làm biếc những thảm cỏ xanh. Rải hương xông hương các nơi máu tanh dơ uế. Làm sạch các vệt máu trên tường, nơi cửa sổ, dưới nền hoa… Bá quan văn võ, nam phụ lão ấu kéo theo từng đoàn sau lưng chiếc kiệu, rầm rộ đến nhà chiêm bái.

Trong khi đó dân chúng khắp kinh thành hay chuyện, lại chưng bày bàn hương bái vọng, nô nức vui cười, reo ca nhảy múa, bừng bừng cả trời hoan lạc và thanh bình.

Hoàng tử làm lễ quán đảnh lên ngôi vua, trị vì quốc độ đúng Chánh Pháp, làm các công đức như bố thí… rồi đi theo nghiệp của mình.

* * *

Đức Phật thuyết xong, im lặng như đất trời vào đại định. Cả hội chúng im lặng theo, chìm lắng trong suy tư, không một tiếng ho, không một cử động của ngón tay, không một hơi thở của thô tháo. Họ kính trọng sự im lặng của Đức Bổn Sư, họ kính trọng Pháp, họ kính trọng sự im lặng của chính mình…

Lâu lắm, Đức Thế Tôn lại gióng bằng giọng Phạm Âm với hai mươi tư tuyệt hảo :

Này chư Tỳ Kheo ! Thật hy hữu thay là câu chuyện trên, là bài pháp thậm thâm vi diệu chưa từng được nghe. Các Thầy biết gì, hiểu gì ?

Này chư Tỳ Kheo ! Hoàng tử vượt qua 5 loại cám dỗ ấy là Như Lai. Nhờ vượt qua 5 loại cám dỗ mà Hoàng tử đạt được vương vị.

Này chư Tỳ Kheo ! Nếu ý nghĩ chỉ có từng ấy thì Như Lai không nói là thậm thâm vi diệu. Tại sao vậy ?

Ôi ! Ân đức của Pháp to lớn vậy thay ! Sự nhiệm mầu của Pháp vĩ đại vậy thay ! Sự an bài của Pháp hy hữu vậy thay !

Này chư Tỳ Kheo ! Bài Pháp ấy phải hiểu được một cách rõ ràng như sau : 5 loại cám dỗ là sắc, thanh, hương, vị, xúc… 5 loại cám dỗ được xếp đặt trong 5 khu rừng cám dỗ khác nhau. Năm người đồng hành gục ngã được tượng trưng cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và Ý hướng thượng, kiên trì, kiên gan, đầy dũng lực, an trí niệm được hiện thân là Hoàng tử vậy.

Này chư Tỳ Kheo ! Trên đường cầu đạo Bồ Đề, tiến tu gian lao, vất vả, đầy những cạm bẫy. Nếu tai, mắt, mũi, lưỡi, thân – có gục ngã – nhưng nếu Ý không gục ngã, kẻ ấy vẫn tồn tại trong giáo pháp của Như Lai. Ý không gục ngã, vẫn cầm gươm, không lay động, thì cuối cùng, Ý vẫn đạt được hương vị, đạt được Đóa hoa Vương quốc ! Đóa hoa Vương quốc ấy phải được hiểu thêm là Chân Phúc, An Lạc Tối Thắng, là Cực Lạc, là Niết Bàn vậy.

Và tại sao vị Hoàng tử phải lên đường trong vòng 7 ngày ? Điều này Như Lai đã từng khéo giảng, khéo thuyết pháp tu Tứ Niệm Xứ của Như Lai, thật không cần phải trải qua 7 năm, 7 tháng… mà chỉ cần 7 ngày rốt ráo, nhất tâm, tỉnh thức, an trú niệm, thì Đóa hoa Vương quốc tối thượng sẽ nằm trong bàn tay vị ấy.

Các ngươi hãy như vậy thọ trì.

Minh Đức


Đ. KẾT LUẬN :

Những lời Đức Phật dạy – thiên Kinh vạn quyển, không ngoài dạy chúng sanh phải luôn luôn Tinh Tiến, đừng để 6 căn bị 6 trần làm ô nhiễm; hay nói một cách khác : phải luôn luôn cảnh giác, đừng để Thân Tâm bị ngoại cảnh chi phối. Người nào làm chủ được Thân Tâm, người ấy đã giải thoát.

Gần nhất, người Phật tử nếu không Tinh Tiến thì không làm sao bỏ ác làm lành, diệt tội tăng phước và duy trì được Lý Tưởng cao đẹp mà mình đã tôn thờ.Địa chỉ liên lạc:

Thầy MINH CHIẾU

Chùa PHẬT ÂN, Khu 14, Xã Long Đức,

Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

ĐT: 0612.643334Trang Nhà Quảng Đức chân thành cảm ơn Thầy Trung Đạo và Thầy Hiếu Niệm

đã gởi tặng phiên bản điện tử tập sách này (Thích Nguyên Tạng, 17-10-2013)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,368,384